Інші завдання дивись тут...

ПКР Варіант 9

Завдання 1 5897 дм 

А 58 м 97 дм

Б 589 м 7 дм

В 5 м 897 дм

Міркуємо так

1 спосіб

Нагадаємо, що для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4  і т.д. 

Скільки метрів у 5897 дм?

10 дм = 1 м. Отже, у 10 дм стільки метрів, скільки десятків у числі 5897, тобто 589, тому 5897 дм = 589 м 7 дм

2 спосіб

Виконаємо ділення з остачею на 10, бо 1 м = 10 дм

_5897 | 10

 50       589 (ост. 7)  

   89

   80

     97

     90

      7

3 спосіб

5897 дм = 5890 дм + 7 дм = 589 м + 7 дм = 589 м 7 дм 

 

Завдання 2 Дроби розміщені в порядку зростання

А 1/5, 1/2, 1/11

Б 1/10, 1/5, 1/3

В 1/4, 1/8, 1/9

Міркуємо так

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо

Серед дробів з однаковими чисельниками більший (менший) той дріб, у якого менший (більший) знаменник дробу

Оскільки у нас дроби мають однакові чисельники, вибираємо рядок, де  знаменники розміщені в порядку спадання

 

Завдання 3. Значення виразу дорівнює 60

А 540 : 90 Б 42 - 12 • 2 В 45 + 75 : 5

Міркуємо так

540 : 90 = 6, 6 ≠ 60

42 – 12 • 2 = 42 – 24 = 18, 18 ≠ 60

45 + 75 : 5 = 45 + 15 = 60

 

Завдання 4

Якщо 2/3 довжини відрізка АВ становить 24 см, тоді довжина відрізка АВ дорівнює —> 36 см

Якщо 3/5 довжини відрізка СD становить 15 см, тоді довжина відрізка СD дорівнює —> 25 см

Якщо 3/4 довжини відрізка КМ становить 60 см, тоді довжина відрізка КМ дорівнює —> 80 см

Міркуємо так

Якщо 2/3 довжини відрізка АВ становить 24 см, тоді довжина відрізка АВ дорівнює

24 : 2 • 3 = 12 • 3 = 36 (см)

Якщо 3/5 довжини відрізка СD становить 15 см, тоді довжина відрізка СD дорівнює

15 : 3 • 5 = 6 • 5 = 25 (см)

Якщо 3/4 довжини відрізка КМ становить 60 см, тоді довжина відрізка КМ дорівнює

60 : 3 • 4 = 20 • 4 = 80 (см)

 

Завдання 5 Порядок дій

             2     3                1

16 686 : 27 • (39 045 – 38 948) = 59946

Міркуємо так

1) 39 045 – 38 948 = 97

2) 16 686 : 27 = 618

3) 318 • 97 = 59946

_39045

  38948

         97

_16686 | 27   

  162        618

    _48

      27

     _216

       216

           0

х   618

       97

   4326

 5562  

 59946

 

Завдання 6 Площа прямокутника 21 см2, його ширина — 3 см. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює різниці довжини і ширини прямокутника.

21 : 3 = 7 (см) – довжина прямокутника.

7 – 3 = 4 (см) – довжина відрізка.

Треба побудувати відрізок довжиною 4 см

 

Завдання 7 Два автобуси їхали з однаковою швидкістю. Перший автобус був у  дорозі 6 год, а другий — 4 год. Другий автобус проїхав на 130 км менше, ніж перший. Скільки кілометрів проїхав кожний автобус?

Розв'язання

1 спосіб

1) 6 – 4 = 2 (год) – на стільки менше часу був у дорозі другий автобус, ніж перший.

2) 130 : 2 = (120 + 10) : 2 = 65 (км/год) – швидкість автобусів.

3) 65 • 6 = (60 + 5) • 6 = 390 (км) – проїхав перший автобус.

4) 65 • 4 = (60 + 5) • 4 = 260 (км) – проїхав другий автобус.

2 спосіб

1) 6 – 4 = 2 (год) – на стільки менше часу був у дорозі другий автобус, ніж перший.

2) 130 : 2 = (120 + 10) : 2 = 65 (км/год) – швидкість автобусів.

3) 65 • 6 = (60 + 5) • 6 = 390 (км) – проїхав перший автобус.

4) 390 – 130 = 260 (км) – проїхав другий автобус.

Відповідь: перший автобус проїхав 390 км, другий – 260 км.

Інші завдання дивись тут...