Інші завдання дивись тут...

ПКР Варіант 10

Завдання 1 1876 кг 

А 187 ц 6 кг

Б 18 ц 76 кг

В 1 ц 876 кг

Міркуємо так

1 спосіб

Нагадаємо, що для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4  і т.д. 

Скільки центнерів у 1876 кг?

100 кг = 1 ц. Отже, у 100 кг стільки центнерів, скільки сотень у числі 1876, тобто 18, тому 1876 кг = 18 ц 76 кг

2 спосіб.

Виконаємо ділення з остачею на 100, бо 1 ц = 100 кг

_1876 | 100

 100      18 (ост. 76) 

   876

   800

    76

3 спосіб

1876 кг = 1800 кг + 76 кг = 18 ц + 76 кг = 18 ц 76 кг

 

Завдання 2 Дроби розміщені в порядку спадання 

А 1/10, 1/12, 1/15

Б 1/3, 1/5, 1/4

В 1/6, 1/5, 1/3

Міркуємо так.

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими чисельниками більший (менший) той дріб, у якого менший (більший) знаменник дробу.

Оскільки у нас дроби мають однакові чисельники, вибираємо рядок, де  знаменники розміщені в порядку зростання.

 

Завдання 3 Значення виразу дорівнює 15

А (83 – 79) • 5

Б 65 : 5

В 70 – 11 • 5

Міркуємо так

(83 - 79) • 5 = (83 – 73 – 6) • 5 = (10 - 6) • 5 = 4 • 5 = 20, 20 ≠ 15

65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 10 + 3 = 13, 13 ≠ 15

70 – 11 • 5 = 70 – 55 = 15 

 

Завдання 4

Якщо 2/5 маси «Читанки» становить 120 г, то маса «Читанки» дорівнює —> 300

Якщо 3/6 маси «Математики» становить 180 г, то маса «Математики» дорівнює —> 360

Якщо 4/7 маси «Природознавства» становить 200 г, то маса «Природознавства» дорівнює —> 350

Міркуємо так

Якщо 2/5 маси «Читанки» становить 120 г, то маса «Читанки» дорівнює

120 : 2 • 5 = 60 • 5 = 300

Якщо 3/6 маси «Математики» становить 180 г, то маса «Математики» дорівнює

180 : 3 • 6 = 60 • 6 = 360

Якщо 4/7 маси «Природознавства» становить 200 г, то маса «Природознавства» дорівнює

200 : 4 • 7 = 50 • 7 = 350

 

Завдання 5  Порядок дій

               2             1        3

(15 980 + 47 302 : 67) • 18 = 300 348

Міркуємо так

1) 47 302 : 67 = 706

2) 15 980 + 706 = 16 686

3) 16 686 : 18 = 300 348

_47302 | 67  

 469         706

    40

      0

    402

    402

       0 

+ 15980

      706

   16686

 

 

 

 

х 16686

        18

 133488

 16686  

 300348

 

 

 

Завдання 6 Прямокутник має площу 15 см2, його довжина — 5 см. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжини і ширини прямокутника.

15 : 5 = 3 (см) – ширина прямокутника.

5 + 3 = 8 (см) – довжина відрізка.

Треба побудувати відрізок довжиною 8 см

 

Завдання 7 Кіоск продав за день 120 кг цибулі і 50 кг моркви по однаковій ціні. За цибулю виручили на 630 грн більше, ніж за моркву. Скільки гривень виручили за цибулю і моркву окремо?

Розв'язання

1 спосіб

1) 120 – 50 = 70 (кг) – на стільки більше продали цибулі, ніж моркви.

2) 630 : 70 = 9 (грн.) – ціна за 1 кг.

3) 9 • 120 = (100 + 20) • 9 = 1080 (грн) – виручили грошей за цибулю.

4) 9 • 50 = 450 (грн) – виручили грошей за моркву.

2 спосіб

1) 120 – 50 = 70 (кг) – на стільки більше продали цибулі, ніж моркви.

2) 630 : 70 = 9 (грн.) – ціна за 1 кг

3) 9 • 120 = (100 + 20) • 9 = 1080 (грн) – виручили грошей за цибулю.

4) 1080 – 630 = 450 (грн) – виручили грошей за моркву.

Відповідь: за цибулю виручили 1080 грн, за моркву – 450 грн. 

зміни 2020 року 

Завдання 8  У шкільній їдальні па гарнір приготували картопляне пюре і макарони, а до гарніру — котлети, відбивну і рибу. Скількома способами можна обрати другу страву? 

Міркуємо так 

Картопляне пюре можна їсти з котлетами, або відбивною, або рибою, маємо 3 способи. 

Макарони також можна їсти з котлетами, або відбивною, або рибою, маємо ще 3 способи. 

3 + 3 = 6 (с.) – способами можна обрати другу страву. 

2 спосіб (табличний) 

 

Котлета

Відбивна

Риба

Картопляне пюре

+

+

+

Макарони

+

+

+

 Відповідь: 6 способів

Інші завдання дивись тут...

  • Аьлсббс
    Почему нету 8 задания? ----- Добавили решение на задание 8
    25 травня 2020 14:42