Інші завдання дивись тут...

ПКР Варіант 13

Завдання 1. Найбільший дріб

А 1/31 Б 4/31 В 31/31

Міркуємо так

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Серед дробів з однаковими знаменниками більший (менший) той дріб, у якого більший (менший) чисельник дробу.

 

Завдання 2 Значення виразу обчислено неправильно

А 65 ц – 1 т З ц = 52 ц

Б 6 т 7 ц + 20 ц = 8 т 7 ц

В 34 ц – 2 т 1 ц = 12 ц

Міркуємо так

Нагадаємо, що 1 т = 10 ц

1 т 3 ц = 1 т + 3 ц = 10 ц + 3 ц = 13 ц

65 ц – 13 ц = 52 ц

 

20 ц  = (20 : 10) т = 2 т або міркуємо так:

10 ц = 1 т. Отже, у 20 ц стільки тонн, скільки десятків у числі 20, тобто 2,

тому 20 ц = 2 т

6 т 7 ц + 2 т = 6 т + 7 ц + 2 т = (6 т + 2 т) + 7 ц = 8 т 7 ц

 

2 т 1 ц = 2 т + 1 ц = 2 • 1 т + 1 ц = 2 • 10 ц +  1 ц = 21 ц

34 ц – 2 т 1 ц  = 34 ц – 21 ц = 13 ц

 

Завдання 3 У трилітрові банки розлили 72 л березового соку. Скільки банок заповнили соком?

А 24 Б 14 В 75

Міркуємо так

72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 24 (б.) – банок наповнили соком

 

Завдання 4 Відповідність виразів зі своїми значеннями

72 : 3 + 17 —> 41

60 – 54 : 6 —> 51

(23 + 18) • 2 —> 82

Міркуємо так

72 : 3 + 17 = 24 + 17 = 41

60 – 54 : 6 = 60 – 9 = 51

(23 + 18) • 2 = 41 • 2 = 82

 

Завдання 5 Порядок дій

              2       3            1

114 228 : 57 • (8196 – 8159) = 74 148

Міркуємо так

1) 8196 – 8159 = 37

2) 114 228 : 57 = 2 004

3) 2 000 • 37 = 74 148

_  8196

   8159

      37

_114228 | 57

  114        2004

     2

     0

     22

       0

     228

     228

        0

Х  2004

       37

  14028

  6012 

  74148

 

Завдання 6 Довжина прямокутника дорівнює 9 см, а ширина становить 1/3 частину довжини. Обчисли площу цього прямокутника та побудуй його.

Розв'язання

9 : 3 • 1 = 3 (см) – ширина прямокутника.

S = 9 см • 3 см = 27 см2 – площа прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 9 см і шириною 3 см.

Можна записати ще так:

9 : 3 • 1 = 3 (см) – ширина прямокутника

9 • 3 см = 27 (см2) – площа прямокутника

Треба побудувати прямокутник довжиною 9 см і шириною 3 см

 

Завдання 7. В овочевому кіоску продали 28 кг полуниць у 4 однакових ящиках і 7 ящиків вишень. Ящик з вишнями на 3 кг важчий, ніж ящик з полуницями. Скільки кілограмів вишень продали в кіоску?

Розв'язання

1) 28 : 4 = 7 (кг) – важить ящик з полуницями.

2) 7 + 3 = 10 (кг) – важить ящик з вишнями.

3) 10 • 7 = 70 (кг) – вишень продали.

Відповідь: у кіоску продали 70 кг вишень.

Інші завдання дивись тут...