Інші завдання дивись тут...

ПКР Варіант 14

Завдання 1 Найменший дріб

А 20/20 Б 1/20 В 12/20

Міркуємо так

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо

Серед дробів з однаковими знаменниками більший (менший) той дріб, у якого більший (менший) чисельник дробу

 

Завдання 2 Значення виразу обчислено неправильно

А 84 см - 6 дм 2 см = 22 см

Б 54 мм + 3 см 6 мм = 9 см

В 4 дм 6 см - 28 см = 28 см

Міркуємо так

Нагадаємо, що 1 дм = 10 см = 100 мм, 1 см = 10 мм

6 дм 2 см = 6 дм + 2 см = 60 см + 2 см = 62 см 

84 см – 6 дм 2 см = 84 см – 62 см = 22 см

 

3 см 6 мм = 3 см + 6 мм = 30 мм + 6 мм = 36 мм

54 мм + 3 см 6 мм =  54 мм + 36 мм = 90 мм

90 мм = (90 : 10) см = 9 см або міркуємо так:

10 мм = 1 см. Отже, у 90 мм стільки сантиметрів, скільки десятків у числі 90,

тобто 9, тому 90 мм = 9 см

 

Завдання 3 Вартість трьох коробок пластиліну 51 грн. Яка ціна коробки пластиліну?

А 17 грн Б 153 грн В 16 грн

Міркуємо так

51 : 3 = (30 + 21) : 3 = 17 (грн) – ціна коробки пластиліну.

 

Завдання 4 Відповідність виразів зі своїми значеннями

18 + 13 • 2 —> 44

75 : 3 – 16 —> 9

(27 – 9) : 3 —> 6

Міркуємо так

18 + 13 • 2 = 18 + 26 = 44

75 : 3 – 16 = 25 – 16 = 9

(27 – 9) : 3 = 18 : 3 = 6

 

Завдання 5 Порядок дій

              1      2          3

(11 704 : 56 + 240) • 39 = 17 511

Міркуємо так

1) 11 704 : 56 = 209

2) 209 + 240 = 449

3) 449 • 39 = 17 511

_11704 | 56   

 112         209

    50

      0

    504

    504

       0

+ 209

   240

   449

х  449

     39

  4041

1347  

17511

 

Завдання 6 Ширина прямокутника дорівнює 2 см, що становить 1/4 частину його довжини. Визнач периметр цього прямокутника та побудуй його

Розв'язання

Якщо ширина прямокутника уже становить 1/4 частину довжини, то

2 : 1 • 4 = 8 (см) – довжина прямокутника.

Р = (2 см + 8 см) • 2 = 20 см – периметр прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 8 см, шириною 2 см.

Можна записати ще так

Якщо ширина прямокутника уже становить 1/4 частину довжини, то

2 : 1 • 4 = 8 (см) – довжина прямокутника

(2 + 8) • 2 = 20 (см) – периметр прямокутника

 

Завдання 7. Для офісу придбали 9 однакових ручок і 5 лінійок. Ціна лінійки на З грн менша, ніж ціна ручки. Яка вартість лінійок, якщо вартість ручок 63 грн? 

Розв'язання

1) 63 : 9 = 7 (грн) – ціна ручки.

2) 7 – 3 = 4 (грн) – ціна лінійки.

3) 4 • 5 = 20 (грн) – вартість лінійок.

Відповідь: вартість лінійок 20 грн.

Інші завдання дивись тут...