Інші завдання дивись тут...

ПКР Варіант 15

Завдання 1 Число сімсот одна тисяча дванадцять цифрами 

А 70 112

Б 71 012

В 701 012

 

Завдання 2 При діленні числа на 45 в частці буде 2 цифри

А 9270 Б 3690 В 4860

Міркуємо так

Знайдемо перше неповне ділене числа 9270 на 45, маємо 92 дасть 1 цифру результату, залишається ще дві цифри, тому разом маємо в частці 3 цифри

Знайдемо перше неповне ділене числа 3690 на 45, маємо 369 дасть 1 цифру результату, залишається ще одна цифра, тому разом маємо в частці 2 цифри

 

Завдання 3 Число 14 є коренем рівняння

А 4 • х = 52 – 4

Б 51 – х = 37

В 6 + х = 7 • 3

Міркуємо так.

Підставимо число 14 у кожне рівняння і перевіримо на правильність.

4 • 14 = (10 + 4) • 4 = 56

52 – 4 = 48

56 ≠ 48

 

51 – 14 = 37 (розв'язок рівняння)

 

Завдання 4 Відповідність твердження зі своїм розв'язком

5/6 від 4 год дорівнює —> 200 хв

2/3 від 2 год дорівнює —> 80 хв

3/5 від 5 год дорівнює —> 180 хв

Міркуємо так

5/6 від 4 год = 4 год : 6 • 5 = 240 хв : 6 • 5 = 40 хв • 5 = 200 хв

2/3 від 2 год = 2 год : 3 • 2 = 120 хв : 3 • 2 = 40 хв • 2 = 80 хв

3/5 від 5 год = 5 год : 5 • 3 = 1 год • 3 = 3 год = 180 хв

 

Завдання 5 Порядок дій

              1      2          3

(20 552 : 28 + 745) • 19 = 28 101

Міркуємо так

1) 20 552 : 28 = 734

2) 734 + 745 = 1479

3) 1479 • 19 = 28 101

_20552 | 28

 196       734

    95

    84

    112

    112

       0

+ 734

   745

 1479

х  1479

       19

  13311 

  1479  

  28101

 

Завдання 6 Довжина відрізка CD становить 3/4 довжини відрізка АВ. Відрізок MN утричі коротший, ніж відрізок CD. Побудуй відрізок MN.

АВ = 12 см, тоді

12 : 4 • 3 = 9 (см) – довжина відрізка CD.

9 : 3 = 3 (см) – довжина відрізка MN.

Треба побудувати відрізок MN довжиною 3 см

 

 

Завдання 7 Із двох міст, відстань між якими 480 км, одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси. Швидкість першого автобуса 58 км/год, а другого — на 4 км/год більша. Через скільки годин вони зустрінуться? 

Розв'язання

1 спосіб

1) 58 + 4 = 62 (км/год) – швидкість другого автобуса.

2) 58 + 62 = 120 (км/год) – швидкість зближення.

3) 480 : 120 = 4 (год) – час зустрічі.

2 спосіб

1) 58 + 4 = 62 (км/год) – швидкість другого автобуса.

2) 58 + 62 = 120 (км) – проїдуть відстань за 1 год.

3) 480 : 120 = 4 (год) – час зустрічі.

Відповідь: вони зустрінуться через 4 години.

Інші завдання дивись тут...