Інші завдання дивись тут...

ПКР Варіант 16

Завдання 1 Число «вісімдесят тисяч чотириста сім» цифрами 

А 80 407

Б 800 407

В 8047

Завдання 2 При діленні числа на 23 в частці буде 3 цифри

А 1978 Б 92 184 В 4 761

Міркуємо так

Знайдемо перше неповне ділене числа 1978 на 23, маємо 197 дасть 1 цифру результату, залишається ще одна цифра, тому разом маємо в частці 2 цифри

Знайдемо перше неповне ділене числа 92 184 на 23, маємо 92 дасть 1 цифру результату, залишається ще три цифри, тому разом маємо в частці 4 цифри

 

Завдання 3 Число 7 корінь рівняння

А 12 • х = 96

Б х + 54 = 70 - 9

В 42 : х = 7

Міркуємо так.

Підставимо число 7 у кожне рівняння і перевіримо на правильність.

12 • 7 = (10 + 2) • 7 = 70 + 14 = 84

84 ≠ 96

 

7 + 54 = 61

70 – 9 = 61

61 = 61 (розв'язок)

 

Завдання 4 Відповідність твердження зі своїм розв'язком

3/4 від 2 год —> 90 хв

5/6 від 3 год —> 150 хв

2/3 від 4 год —> 160 хв

Міркуємо так

3/4 від 2 год = 2 год : 4 • 3 = 120 хв : 4 • 3 = 30 хв • 3 = 90 хв

5/6 від 3 год = 3 год : 6 • 5 = 180 хв : 6 • 5 = 30 хв • 5 = 150 хв

2/3 від 4 год = 4 год : 3 • 2 = 240 хв : 3 • 2 = 80 хв • 2 = 160 хв

 

Завдання 5 Порядок дій

           2              1       3

(6987 + 21 805 : 35) – 5468 = 2 142

Міркуємо так

1) 21 805 : 35 = 623

2) 6987 + 623 = 7610

3) 7610 – 5468 = 2 142

_21805 | 35   

 210          623

     80

     70

     105

     105

        0

+ 6987 

     623

   7610

_ 7610

   5468

   2142

 

Завдання 6 Довжина відрізка АВ становить 2/3 довжини відрізка CD. Відрізок КО удвічі довший, ніж відрізок АВ. Побудуй відрізок КО.

СD = 9 см, тоді

9 : 3 • 2 = 6 (см) – довжина відрізка АВ.

6 • 2 = 12 (см) – довжина відрізка КО.

Треба побудувати відрізок КО довжиною 12 см

 

Завдання 7. Від пристані у протилежних напрямках одночасно вирушили катер і моторний човен. Швидкість катера 32 км/год, а човна — у 2 рази менша. На якій відстані один від одного будуть катер і моторний човен через 2 год?

Розв'язання

1 спосіб

1) 32 : 2 = (20 + 12) : 2 = 16 (км/год) – швидкість човна.

2) 32 + 16 = 48 (км/год) – швидкість віддалення.

3) 48 • 2 = (40 + 8) • 2 = 96 (км) – відстань між катером та човном через 2 год.

2 спосіб

1) 32 : 2 = (20 + 12) : 2 = 16 (км/год) – швидкість човна.

2) 32 + 16 = 48 (км) – відстань між катером і човном за 1 год.

3) 48 • 2 = (40 + 8) • 2 = 96 (км) – відстань між катером та човном через 2 год.

Відповідь: через 2 години катер і моторний човен будуть на відстані 96 км.

Інші завдання дивись тут...