Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 11

Завдання 1  1876 кг =

А 187 ц 6 кг Б 18 ц 76 кг В 1 ц 876 кг

Міркуємо так

1 ц = 100 кг

Переводяться менші одиниці вимірювання у більші дією ділення

1 спосіб

_1876 | 100

 100     18 (ост. 76)

   876

   800

     76

Тому 1876 кг = 18 ц 76 кг

2 спосіб

100 кг = 1 ц. Отже, у 1876 кг стільки центнерів, скільки сотень у числі 1876, тобто 18, тому 1876 кг = 18 ц 76 кг

 

Завдання 2  З год : 6 =

А 2 год Б 12 год В 30 хв

Міркуємо так.

3 год : 6 = (3 • 60 хв) : 6 = 180 хв : 6 = 30 хв

 

Завдання 3    □ – 564 = 428 

А 983 Б 972 Г 992

Міркуємо так

1 спосіб

Підставимо кожне число у рівність і перевіримо правильність

983 – 564 = 983 – 563 – 1 = 420 – 1 = 419, 419 ≠ 428

972 – 564 = 972 – 562 – 2 = 410 – 2 = 408, 408 ≠ 428

2 спосіб

Розв’яжемо рівняння

х – 564 = 428

х = 428 + 564

х = 992

 

Завдання 4 Вирази в порядку спадання значень

1)  520 – 240 : 3

3)  520 – 240 : 6

2)  520 – 240 : 4

Міркуємо так

Розглянемо різницю. Різниця більша там, де менший від’ємник, виражений часткою. А частка менша, коли більший дільник. Розміщуємо вирази в порядку збільшення дільника

 

Завдання 5 Порядок дій

               2              1       3

(15 980 + 47 302 : 67) • 18 = 300 348

Міркуємо так

1) 47 302 : 67 = 706

2) 15 980 + 706 = 16 686

3) 16 686 • 18 = 300 348

_47302 | 67

 469       706

    40

     0

    402

    402

       0

+ 15980

      706

   16686

 

 

 

 

х   16686

         18

   133488

   26686  

   300348

 

 

 

Завдання 6 За планом ділянок обчисли площу кожної з них.

1) 5 • 6 = 30 (м2) – площа ділянки з кукурудзою.

2) 8 • 2 = 16 (м2) – площа ділянки з морквою.

3) 6 – 2 = 4 (м) – ширина ділянки з квасолею.

4) 8 • 4 = 32 (м2) – площа ділянки з квасолею.

Відповідь: площа ділянки з кукурудзою 30 м2, з морквою – 16 м2, з квасолею 32 м2.

 

Завдання 7 Квітковий магазин продав за однаковою ціною 250 червоних тюльпанів і 50 жовтих. За червоні тюльпани одержали на 800 грн більше, ніж за жовті. Скільки гривень одержали за червоні тюльпани?

Розв'язання

1) 250 – 50 = 200 (т.) – на стільки більше продали червоних тюльпанів.

2) 800 : 200 = 4 (грн) – ціна тюльпанів.

3) 4 • 250 = 1000 (грн) – одержали грошей за червоні тюльпани.

Відповідь: за червоні тюльпани одержали 1000 грн.

Інші завдання дивись тут...

  • Sveta
    Дуже Дякую!
    30 березня 2020 18:59