Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 17

Завдання 1  Розклад числа 510 304 на розрядні доданки

А 500 000 + 100 000 + 300 + 4

Б 50 000 + 10 000 + 300 + 4

В 500 000 + 10 000 + 300 + 4

 

Завдання 2  Найбільший дріб

А 6/7 Б 4/7 В 7/7

Міркуємо так

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо

Серед дробів з однаковими знаменниками менший (більший) той дріб, у якого менший (більший) чисельник дробу

Отже, серед шуканих дробів найбільший той, у якого найбільший чисельник

 

Завдання 3 Значення виразу дорівнює З0

А 80 – 14 • 5 Б 45 : З + 28 В (54 – 49) • 6

Міркуємо так

80 – 14 • 5 = 80 – (10 + 4) • 5 = 80 – 70 = 10, 10 ≠ 30

45 : 3 + 28 = (30 + 15) : 3 + 28 = 15 + 28 = 15 + 25 + 3 = 43, 43 ≠ 30

(54 – 49) • 6 = (54 – 44 – 5) • 6 = 5 • 6 = 30

 

Завдання 4 

Добуток чисел 80 і 8 збільшили на 50 й одержали ——> 690

Число 120 зменшили на частку чисел 180 і 3 й одержали ——> 60

Різницю чисел 500 і 250 збільшили у 3 рази й одержали ——> 750

Міркуємо так

Добуток чисел 80 і 8 збільшили на 50 й одержали

80 • 8 + 50 = 640 + 50 = 690

Число 120 зменшили на частку чисел 180 і 3 й одержали

120 – 180 : 3 = 120 – 60 = 60

Різницю чисел 500 і 250 збільшили у 3 рази й одержали

(500 – 250) • 3 = 250 • 3 = 750

 

Завдання 5 Порядок дій

       1       3             2

213 • 30 – 12 240 : 40 = 6 084

Міркуємо так

1) 213 • 30 = 6390

2) 12 240 : 40 = 1 224 : 4 = 306

3) 6 390 – 306 = 6 084

х  213

     30

  6390

 

 

_1224 | 4 

 12       306  

     24

     24

      0

_ 6390

    306

   6084

 

 

 

Завдання 6 Довжина відрізка CD дорівнює 3/4 довжини відрізка АВ. Обчисли довжину відрізка CD і побудуй його.

АВ = 12 см

12 : 4 • 3 = 9 (см) – довжина відрізка CD.

Треба побудувати відрізок CD довжиною 9 см

 

 

Завдання 7 До обіду автомобіль їхав 4 год, а після обіду – 3. За весь час, рухаючись із постійною швидкістю, автомобіль проїхав 560 км. Скільки кілометрів проїхав автомобіль до обіду?

Розв'язання

1) 4 + 3 = 7 (год) – увесь час у дорозі.

2) 560 : 7 = 80 (км/год) – швидкість автомобіля.

3) 80 • 4 = 320 (км) – відстань проїхав автомобіль до обіду.

Відповідь: до обіду автомобіль проїхав 320 км.

 

Завдання 8 Брат удвічі старший за сестру, а сестра на 6 років молодша від брата. Скільки років сестрі і скільки — братові?
Розв'язання
Якщо вік сестри — 1 частина, то вік брата — 2 частини.
1) 2 – 1 = 1 (частина) — припадає на 6 років, або вік сестри.
2) 6 • 2 = 12 (р.)
Відповідь: сестра має 6 років, а брат — 12 років.

Інші завдання дивись тут...