Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 18

Завдання 1  Розклад числа 302 107 на розрядні доданки

А 300 000 + 2 000 + 100 + 7

Б 300 000 + 20 000 + 100 + 7

В 30 000 + 200 + 100 + 7

 

Завдання 2  Найменший дріб

А 5/8 Б 3/8 В 8/8

Міркуємо так

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо

Серед дробів з однаковими знаменниками менший (більший) той дріб, у якого менший (більший) чисельник дробу

Отже, серед шуканих дробів найменший той, у якого найменший чисельник

 

Завдання 3 Значення виразу дорівнює 40

А 56 : 4 + 16 Б (72 – 68 ) • 7 В 100 – 15 • 4

Міркуємо так

56 : 4 + 16 = (40 + 16) : 4 + 16 = 14 + 16 = 30, 30 ≠ 40

(72 – 68) • 7 = (72 – 62 – 6) • 7 = 4 • 7 = 28, 28 ≠ 40

100 – 15 • 4 = 100 – (10 + 5) • 4 = 100 – 60 = 40

 

Завдання 4 

Суму чисел 80 і 40 зменшили у 3 рази й одержали ——> 40

Частку чисел 450 і 5 зменшили на 45 і одержали  ——> 45

Число 190 збільшили на добуток чисел 6 і 50 й одержали ——> 490

Міркуємо так

Суму чисел 80 і 40 зменшили у 3 рази й одержали

(80 + 40) : 3 = 120 : 3 = 40

Частку чисел 450 і 5 зменшили на 45 і одержали

450 : 5 – 45 = 90 – 45 = 45

Число 190 збільшили на добуток чисел 6 і 50 й одержали

190 + 6 • 50 = 190 + 300 = 490

 

Завдання 5 Порядок дій

           2           1     3

(1230 – 4016 : 8) • 60 = 43 680

Міркуємо так

1) 4 016 : 8 = 502

2) 1 230 – 502 = 728

3) 728 • 60 = 43 680

_4016 | 8   

 40      502

    16

    16

      0

_ 1230 

    502

    728

х 728

      60

 43680

 

Завдання 6 Довжина відрізка АВ становить 2/3 довжини відрізка KM. Обчисли довжину відрізка KM і побудуй його.

АВ = 6 см.

Якщо АВ = 6 см уже становить дріб, тоді

6 : 2 • 3 = 9 (см) – довжина відрізка КМ.

Треба побудувати відрізок КМ довжиною 9 см

 

  

Завдання 7 Для офісу купили 9 годинників за однаковою ціною. За електронні годинники заплатили 320 грн, а за механічні — 400 грн. Скільки купили електронних годинників?

Розв'язання

1) 320 + 400 = 720 (грн) – заплатили за всі годинники.

2) 720 : 9 = 80 (грн) – ціна годинника.

3) 320 : 80 = 4 (шт.) – штук електронних годинників купили.

Відповідь: купили 4 електронні годинники.

 

Завдання 8 Ірина на 8 років молодша від Остапа, а Остап удвічі старший за Ірину. Скільки років Ірині і скільки — Остапу?
Розв'язання
Якщо вік Ірини — 1 частина, то вік Остапа — 2 частини.
1) 2 – 1 = 1 (частина) — припадає на 8 років, або вік Ірини.
2) 8 – 2 = 16 (р.)
Відповідь: Ірина має 8 років, а Остапов — 16 років.

Інші завдання дивись тут...