Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна підсумкова контрольна робота 5

Варіант 1

Завдання 1  Визнач, яке число треба додати до 14 673, щоб одержати 147 сотень

В 27

Міркуємо так

147 сотень – це 147 сот. 0 д. 0 од. = 14700

Рівняння

х + 14673 = 14700

х = 14700 – 14673

х = 27

 

Завдання 2 Кількість цифр у частці 4 413 920 : 49

Б 5

Міркуємо так

При діленні 4413920 на 49 перше неповне ділене 441 дасть у частці 1 цифру, додати ще 4 цифри, що залишилось. Матимемо 5 цифр у частці.

 

Завдання 3 Без обчислення знайти найбільший результат

В 572 707 – 109 865

Міркуємо так

Різниця більша там, де більше зменшуване, тому

572 707 – 109 865 > 567 207 – 109 865

Різниця більша там, де вона матиме більшу кількість розрядів

572 707 – 109 865 > 57 207 – 10 865

 

Завдання 4 Довжина прямокутника 5 см, а ширина 3 см. Визнач, чому дорівнюють периметр і площа прямокутника. Накресли прямокутник.

Розв’язання

Р = (5 см + 3 см) • 2 = 16 см – периметр прямокутника.

S = 5 см • 3 см = 15 см2 – площа прямокутника.

 

Завдання 5

а) 1/5 від 4500 кг і 900 ц

б) 1/7 від 8400 м і 1/2 від 18 км

Міркуємо так

а) 1/5 від 4500 кг < 900 ц

1/5 від 4500 кг = 4500 кг : 5 = 900 кг

900 кг < 900 ц

б) 1/7 від 8400 м < 1/2 від 18 км

1/7 від 8400 м = 8400 м : 7 = 1200 м = 1 км 200 м

1/2 від 18 км = 18 км : 2 = 9 км

1 км 200 м < 9 км

 

Завдання 6  Добуток чисел 142 і 329 збільш на частку чисел 984 і 24

142 • 329 + 984 : 24 = 46 759

х  142

    329

  1278

  284

426   

46718

_984 | 24  

  96       41

  _24

    24

      0

+ 46718

          41

   46759

 

Завдання 7 Для двох танцювальних колективів купили однакові костюми. Для одного колективу купили 14 костюмів, для другого — 20. Вартість костюмів для другого колективу на 1800 грн більша, ніж для першого. Скільки гривень заплатили за костюми для кожного колективу окремо?

Розв’язання

1) 20 – 14 = 6 (к.) – на стільки більше костюмів купили для другого колективу.

2) 1800 : 6 = 300 (грн) – ціна костюма.

3) 300 • 14 = 4200 (грн) – заплатили за костюми для першого  колективу.

4) 300 • 20 = 6000 (грн) – заплатили за костюми для другого колективу.

Відповідь: 4200 грн заплатили за костюми для першого колективу, 6000 грн - для другого колективу.

Інші завдання дивись тут...