Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна підсумкова контрольна робота 5

Варіант 2

Завдання 1 Число треба додати до 15 689, щоб отримати 157 сотень

Б 11

Міркуємо так

157 сотень – це 157 сот. 0 д. 0 од. = 15700

Рівняння

х + 15689 = 15700

х = 15700 – 15689

х = 11

 

Завдання 2 Кількість цифр у частці 3 150 100 : 5

В 6

Міркуємо так

При діленні 3150100 на 5 перше неповне ділене 31 дасть у частці 1 цифру, додати ще 5 цифри, що залишилось. Матимемо 6 цифр у частці.

 

Завдання 3 Без обчислень знайти найменший результат

А 7754 + 285

Міркуємо так

Сума менша там, де менший доданок, тому

7754 + 285 < 7754 + 2085  

Сума менша там, де менший доданок, тому

7754 + 285 < 70 754 + 285

 

Завдання 4 Довжина прямокутника 7 см, а ширина 2 см. Визнач, чому дорівнюють периметр і площа прямокутника. Накресли прямокутник.

Розв’язання

Р = (7 см + 2 см) • 2 = 18 см – периметр прямокутника.

S = 7 см • 2 см = 14 см2 – площа прямокутника.

 

Завдання 5

а) 1/5 від 4 км і 1/2 від 1700 м

б) 1/6 від 6000 т і 1/4 від 56 кг

Розв’язання

а) 1/5 від 4 км < 1/2 від 1700 м

1/5 від 4 км = 4 км : 5 = 4000 м : 5 = 800 м

1/2 від 1700 м = 1700 м : 2 = (1600 м + 100 м) : 2 = 850 м

800 м < 850 м

б) 1/6 від 6000 т > 1/4 від 56 кг

1/6 від 6000 т = 6000 т : 6 = 1000 т

1/4 від 56 кг = 56 кг : 4 = (40 кг + 16 кг) : 4 = 14 кг

1000 т > 14 кг

 

Завдання 6 Частку від ділення 270 000 на 50 зменшили на добуток чисел 90 і 30

270 000 : 50 – 90 • 30 = 2700

1) 270000 : 50 = (250000 + 20000) : 50 = 5000 + 400 = 5400

2) 90 • 30 = 2700

3) 5400 – 2700 = 5400 – 2400 – 300 = 3000 – 300 = 2700

 

Завдання 7 У саду зібрали 18 ящиків груш і 24 ящики яблук однакової маси. Маса ящиків з грушами була на 210 кг менша, ніж ящиків з яблуками. Скільки кілограмів груш і яблук окремо зібрали в саду?

Розв’язання

1) 24 – 18 = 6 (ящ.) – на стільки менше зібрали ящиків з грушами.

2) 210 : 6 = (240 – 30) : 6 = 35 (кг) – маса одного ящика з фруктами.

3) 35 • 18 = 630 (кг) – груш зібрали.

4) 35 • 24 = 840 (кг) – яблук зібрали.

Відповідь: зібрали 630 кг груш і 840 кг яблук.

Інші завдання дивись тут...