Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 4, тип 2.

Варіант ІІ

Завдання 1. Хибна нерівність.

А 5362 > 5632

Б 45 359 > 8 359

В 753 < 1000

 

Завдання 2. 1/9 числа 50 580

А 5620

 

_50580 | 9         

  45           5620

  _55

    54

    _18

      18

        0

   

Завдання 3. Вартість покупки за даними таблиці: купили 100 м тканини за ціною 215 грн?

В 21 500 грн

Міркуємо так.

Розв'язання.

1) 215 • 100 = 21500 (грн) – вартість покупки.

Відповідь: 21500 гривень.

 

Завдання 4. Відповідність між рівняннями та їхніми розв’язками.

у - 25 = 31 -------> 56

y + 45 = 80 -------> 35

• y = 324 --------> 54

у – 25 = 31

у = 31 + 25

у = 56

у + 45 = 80

у = 80 – 45

у = 35

6 • у = 324

у = 324 : 6

у = 54

Завдання 5. Відповідність між величинами.

30 000 г = (30 000 : 1000) кг = 30 кг

3 ц = 3 • 1 ц = 3 • 100 кг = 300 кг

3 т = 3 • 1 т = 3 • 1000 кг = 3000 кг

 

Завдання 6. Побудуй ламану із чотирьох ланок, довжина якої дорівнює периметру заданого трикутника.

Р = 4 см • 3 = 12 см – периметр рівностороннього трикутника (довжина ламаної).

Можна побудувати ламану з такими ланками

3 см + 5 см + 4 см = 12 см

2 см + 6 см + 4 см = 12 см

1 см + 7 см + 4 см = 12 см

1 см + 8 см + 3 см = 12 см

1 см + 9 см + 2 см = 12 см тощо

 

Завдання 7. Першого дня в магазині продали 50 упаковок соку, а другого дня — 30 таких самих упаковок. До того ж першого дня продали на 240 пакетів соку більше, ніж другого. Скільки пакетів соку продали в магазині першого дня?

Розв'язання.

1) 50 – 30 = 20 (уп.) — на стільки більше упаковок соку продали першого дня, ніж другого.

2) 240 : 20 = 12 (п.) — пакетів соку в одній упаковці.

3) 12 • 50 = (10 + 2) • 50 = 600 (п.) — пакетів соку продали першого дня.

Відповідь: 600 пакетів соку продали в магазині першого дня.

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 8. Цифри заховалися за буквами.

Запиши правильні числові рівності

_ААА

   СС

   СВ

Міркуємо так

Щоб різниця була двоцифровим числом, трицифрове зменшуване має бути менше, ніж 200, тоді зменшуване 111

З рівності СС + СВ = 111 маємо, що С + С = 10 дес., тоді С = 5 дес.

СС = 55, СВ = 111 - 55 = 56

Відповідь: 

_111

   55

   56

Інші завдання дивись тут ...