Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 2, тип 1.

Варіант ІІ

Завдання 1. Із 5 овець можна настригти 75 кг вовни. На скільки треба збільшити кількість овець, щоб отримати 105 кг вовни?

Розв'язання.

1) 75 : 5 = 15 (кг) — вовни можна отримати з однієї вівці.

2) 105 : 15 = 7 (ов.) — потрібно овець для 105 кг вовни.

3) 7 – 5 = 2 (ов.) — на стільки треба збільшити кількість овець від початкової.

Відповідь: на 2 вівці треба збільшити кількість від початкової.

 

Завдання 2.  17 137 – (3021 – 3996 : 37 ) · 2 = 11 311

_3996 | 37

  37      108

  _296

   296

       0

_3021

   108

 2913

х 2913

       2

  5826

_17137

   5826

  11311

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 3. Величини 73 кг, 73 т, 73 ц, 73 г у порядку зростання:

73 г, 73 кг, 73 ц, 73 т

Міркуємо так

1 т = 10 ц = 1000 кг = 1000 000 г 

Зведемо до найменших одиниць вимірювання (г):

73 кг = 73000 г

73 т = 730 ц = 73000 кг = 73000000 г

73 ц = 7300 кг = 7300000 г

73 г

73 г < 73000 г < 7300000 г < 73000000 г

Завдання 3. Порівняння чисел

39418 > 39148

64 < 640

39999 < 40000

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 4. Обчисли вирази.

Якщо b=5, тоді 30 • b + 131 = 30 • 5 + 131 = 281

Якщо b=25, тоді 30 • b + 131 = 30 • 25 + 131 = 881

30 • 5 = 150

+150

  131

  281

х 30

    25

  150

  60  

  750

+750

  131

  881

Завдання 4.

54000 кг = 54 т                  54000 кг = (54000 : 1000) т = 54 т

4 дм = 40 см                     4 дм = 4 • 1 дм  = 4 • 10 см = 40 см

4 год = 240 хв                   4 год = 4 • 60 хв = 240 хв

 

Завдання 5. Завдання відсутнє у виданні 2020 року. У кошику лежало 24 яблука, — з них 1/6 червоного кольору. Скільки червоних яблук лежало в кошику?

Розв'язання.

1) 24 : 6 = 4 (ябл.) – червоних яблук лежало в кошику.

Відповідь: 4 червоних яблука лежало в кршику.

 

Завдання 6. Завдання 5 у виданні 2020 року. Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює 2 см, а довжина — 5 см. Обчисли його площу.

Розв'язання.

S = 2 см • 5 см = 10 см2 – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 10 см2.

 

Завдання 7Завдання 6 у виданні 2020 року. У черзі до їдальні стоять Олег, Тетяна, Іра, Світлана й Матвій. Відомо, що Олег купить булочку пізніше від Матвія, але раніше від Тетяни, яка стоїть останньою, а Ірина — пізніше від Світлани, яка стоїть у черзі після Олега. У якій послідовності діти стоять у черзі до їдальні?

Міркуємо так.

Тетяна, яка стоїть останньою, купить булочку найпізніше.

Олег купить булочку пізніше від Матвія, але раніше від Тетяни – булочку куплять Матвій, Олег, Тетяна.

Світлана, стоїть у черзі після Олега – булочку куплять Матвій, Олег, Світлана, Тетяна.

 Ірина — пізніше від Світлани – булочку куплять Матвій, Олег, Світлана, Іра, Тетяна.

Відповідь: Матвій, Олег, Світлана, Іра, Тетяна.

Інші завдання дивись тут ...