Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 1, тип 1.

Варіант ІІ.

Завдання 1. Вартість двох однакових пакетів соку становить 36 грн, що на 9 грн дешевше, ніж вартість трьох таких самих пакетів соку за акцією. Скільки коштують два таких пакети соку за акцією?

Розв'язання.

1) 36 + 9 = 45 (грн) — вартість трьох пакетів.

2) 45 : 3 = 15 (грн) — ціна одного пакету.

3) 15  2 = 30 (грн) — вартість двох пакетів.

Відповідь: 30 грн коштують два таких пакети соку за акцією.

 

Завдання 2. (110 + 23) · 7 – 90 : 15 = 925

1) 110 + 23 = 110 + 20 + 3 =  130 + 3 = 133

2) 133 • 7 = (100 + 30 + 3) • 7 = 100 • 7 + 30 • 7 + 3 • 7 = 700 + 210 + 21 = 931

3) 90 : 15 = 90 : (3  • 5) = 90 : 3 : 5 = 30 : 5 = 6

4) 931 – 6 = 931 – (1 + 5) = 931 – 1 – 5 = 930 – 5 = 925

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 3.

403 c > 4 хв 3 с    (4 хв 3 с = 4 • 1 хв + 3 с = 4 • 60 с + 3 с = 243 с)

2000 кг > 2 ц    (2 ц = 2 • 1 ц = 2 • 100 кг = 200 кг) 

Завдання 3. Вирази в метрах.

15 000 см = 150 м

500 дм = 50 м

4 км 30 дм = 4003 м

Міркуємо так.

15 000 см = (15 000 : 100) м = 150 м

500 дм = (500 : 10) м = 50 м

4 км 30 дм = 4 км + 30 дм = 4 • 1 км + (30 : 10) м = 4 • 1000 м + 3 м = 4000 м + 3 м = 4 003 м

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 4Рівняння.

x + 2720 : 10 = 1910

х + 272 = 1910

х = 1910 - 272

х = 1638

Перевірка

1638 + 2720 : 10 = 1910

1638 + 272 = 1910

1910 = 1910

Завдання 4. Порівняй.

14 • 5 > 67 – 49 : 7

14 • 5 = (10 + 4) • 5 = 10 • 5 + 4 • 5 = 50 + 20 = 70

49 : 7 = 7

67 – 7 = 60

70 > 60

 

Завдання 5. Завдання відсутнє у виданні 2020 року. Гепард може розвивати швидкість 108 км/год, а ящірка — 1/4 швидкості гепарда. Яку швидкість може розвивати ящірка? На скільки швидкість ящірки менша від швидкості гепарда?

Розв'язання.

1) 108 : 4 = (80 + 24) : 4 = 27 (км/год) — швидкість ящірки.

2) 108 – 27 = 81 (км/год) — на стільки менша швидкість ящірки від швидкості гепарда.

Відповідь: на 81 км/год менша швидкість ящірки від швидкості гепарда.

 

Завдання 6Завдання 5 у виданні 2020 року. Периметр прямокутника — 20 см. Знайди довжину прямокутника, якщо його ширина дорівнює 3 см.

Розв'язання.

1 спосіб

1) 20 : 2 = 10 (см) – півпериметр прямокутника (сума довжини і ширини прямокутника).

2) 10 – 3 = 7 (см) – довжина прямокутника.

2 спосіб

1) 3 • 2 = 6 (см) – подвоєна ширина прямокутника.

2) 20 – 6 = 14 (см) – подвоєна довжина прямокутника.

3) 14 : 2 = 7 (см) – довжина прямокутника.

Відповідь: 7 см – довжина прямокутника.

 

Завдання 7. Завдання 6 у виданні 2020 року. Скільки маршрутів веде з міста M до міста H через місто O?

Розв'язання.

Відповідь: 6 маршрутів.

Інші завдання дивись тут ...