Інші завдання дивись тут...

Завдання 119

1) 2/3 год — це 1 год : 3 • 2 = 60 хв : 3 • 2 = 40 хв

   3/4 доби — це 1 доба : 4 • 3 = 24 год : 4 • 3 = 18 год

   2/7 тижня — це 1 тиждень : 7 • 2 = 7 днів : 7 • 2 = 2 дні

2) Сонце зійшло, коли пройшло 1/4 доби. О кот­рій годині зійшло сонце?

    1/4 доби — це 1 доба : 4 • 1 = 24 год : 4 • 1 = 6 год

3) Хлопчик вийшов із дому до школи о 8 год. Це на 20 хв пізніше сестри. О котрій годині вийшла в школу сестра?

8 год  20 хв = 7 год + 60 хв – 20 ха = 7 год 40 хв

 

Завдання 120

Перша зерноочисна машина за 6 хв очищає 90 кг зерна, а друга за 4 хв — 80 кг зерна. За який час обидві машини разом очистять 7 т зерна?

Короткий запис

— 6 хв  90 кг

II  4 хв  80 кг

Разом  ? хв  7000 кг

Розв'язання
7 т = 7000 кг
1) 90 : 6 = 15 (хв)  I машина за 1 хв
2) 80 : 4 = 20 (хв)  II машина за 1 хв
2) 15 + 20 = 35 (хв обидві машини за 1 хв
3) 7000 : 35 = 200 (хв.)
Відповідь: за 200 хв обидві машини разом очистять 7 т зерна.

 

Завдання 121 Дії з іменованими величинами

Відстань від міста А до міста В поїзд подолав за 5 год 48 хв, а від міста В до міста С — за 3 год 34 хв. Скільки часу ноїзд був у дорозі? 

Розв'язання

5 год 48 хв + 3 год 34 хв = 9 год 22 хв

+ 5 год 48 хв

   3 год 34 хв

   8 год 82 хв

   9 год 22 хв

Завдання 122

Обчислення виконані правильно.

 

Завдання 123

1) 800 років = 8 ст., 1500 = 15 ст.

587 років — це 5 повних століть.

1040 років — це 10 повних століть.

2) У 1982 році минуло 15 століть із дня засну­вання Києва. Скільки років столиці України?

Розв'язання

1) 1982  1500 = 482 (р.)  рік заснування Києва

2) 2022 – 482 = 1540 (р.)

Відповідь: столиці України 1540 років. 

Які відомі пам'ятки історії та архітектури є у вашій місцевості? Разом з дорослими організуй­те екскурсію цими місцями.

 

Завдання 124

За 10 с дівчинка налічила в себе 12 ударів пульсу. Скільки ударів налічить дівчинка за хвилину?

Короткий запис

10 с  12 уд.

60 с  ?

Розв'язання

1 хв = 60 с

1) 60 : 10 = 6 (р.)  у стільки разів збільшиться час

2) 12 • 6 = 72 (уд.)

Відповідь: дівчинка налічить 72 удари за хвилину.

 

Завдання 125

Ширина паперової смужки 2 см. Від неї від­різали прямокутник з периметром 64 см. Яка площа відрізаного прямокутника?

Короткий запис

Ширина  2 см

Периметр  64 см

Площа  ?

Розв'язання

1) 2 + 2 = 4 (cм)  дві ширини прямокутника

2) (64  4) : 2 = 30 (см)  довжина прямокутника

3) 30 • 2 = 60 (см2)

Відповідь: площа відрізаного прямокутника 60 см2.

 

Завдання 126

Дві бригади зібрали 24 корзини моркви, усього 288 кг. Перша бригада зібрала 156 кг моркви, а друга — решту. Скільки корзин моркви зібрала кожна бригада?

Короткий запис

Разом  24 к.  288 кг

 ? к.  156 кг

II  ? к.  решту

Розв'язання

1) 288 : 24 = 12 (кг)  в 1 корзині

2) 156 : 12 = 13 (к.)  зібрала перша бригада

3) 24 – 13 = 11 (к.)

Відповідь: перша бригада зібрала 13 корзин моркви, друга бригада зібрала 11 корзин моркви.

 

Завдання 127 Дії з іменованими величинами

21 год 17 хв  2 год 5 хв = 19 год 12 хв

9 год 16 хв + 8 год 7 хв = 17 год 23 хв

7 хв 12 с - 5 хв 16 с = 1 хв 56 с 

11 р. 4 міс.  6 р. 6 міс. = 4 р. 10 міс.

_ 21 год 17 хв

    2 год  5 хв

  19 год 12 хв

+ 9 год 16 хв

   8 год   7 хв

  17 год 23 хв

   7 хв 12 с

  _6 хв 72 с

   5 хв 16 с

   1 хв 56 с

    11 р. 4 міс.

  _10 р. 16 міс.

     6 р.  6 міс.

     4 р. 10 міс.

Завдання 128

2 год  35 хв = 1 год + 60 хв – 35 хв = 1 год 25 хв

3 год 20 хв  50 хв = 2 год + 60 хв + 20 хв – 50 хв = 2 год 30 хв

5 діб 4 год  8 год = 4 доби + 24 год + 4 год – 8 год = 4 доби 20 год

3 доби  6 год = 2 доби + 24 год – 6 год = 2 доби 18 год

4 хв  26 с = 4 хв + 60 с – 26 с = 3 хв 34 хв

10 год – 7 хв = 9 год + 60 хв – 7 хв = 9 год + 53 хв

 

Завдання 129

Учні приходять до школи о 8 год 20 хв. Повер­таються о 18 год. Скільки часу учні перебу­вають у школі?

Короткий запис

Початок  9 год 20 хв

Закінчення  18 год

Тривалість  ?

Розв'язання

18 год – 8 год 20 хв = (17 год – 8 год) + (60 хв – 20 хв) = 9 год 40 хв

Відповідь: у школі учні перебувають 9 год 40 хв.

 

Завдання 130 Дії з іменованими величинами

18 год 25 хв – 9 год 58 хв = 8 год 27 хв

15 діб 8 год  6 діб 15 год = 8 діб 17 год

 18 год 25 хв

_17 год 85 хв

   9 год 58 хв

   8 год 27 хв

    15 діб 8 год

  _14 діб 32 год

     6 діб 15 год

     8 діб 17 год

Завдання 131

Розглянь розв'язання задач на визначення тривалості події, її закінчення та початку.

Задача 1. Перерва розпочалась о 10 год 10 хв і закін­чилась о 10 год 30 хв. Скільки часу вона тривала?

10 год 30 хв  10 год 10 хв = 20 хв

Задача 2. Перерва розпочалась о 9 год 15 хв і три­вала 10 хв. Коли вона закінчилася?

9 год 15 хв + 10 хв = 9 год 25 хв

Задача 3. Перерва тривала 30 хв і закінчилась о 10 год 35 хв. Коли вона розпочалася?

10 год 35 хв  30 хв = 10 год 5 хв

 

Завдання 132

Потяг був у дорозі 4 год 45 хв. До пункту прибуття залишилося ще їхати на 2 год 35 хв більше. Скільки всього часу потяг був у дорозі?

Розв'язання

1) 4 год 45 хв + 2 год 35 хв = 6 год 80 хв = 7 год 20 хв  – залишилося проїхати

2) 4 год 45 хв + 7 год 20 хв = 11 год 65 хв = 12 год 5 хв

Відповідь: потяг був в дорозі 12 год 5 хв.

 

Завдання 133

Від двох пристаней одночасно назустріч один одному вийшли два катери. Швидкість кожно­го з них у стоячій воді становила 25 км/год. Через 3 год вони зустрілися. Яка відстань між пристанями, якщо швидкість течії річки — 3 км/год? Швидкість руху об'єкта за течією більша, ніж власна, на швидкість течії, а проти течії — на стільки ж менша.

Розв'яжи задачу двома способами.

1-й спосіб

1) 25 + 3 = 28 (км/год)  швидкість катера за течією річки

2) 25  3 = 22 (км/год)  швидкість катера проти течії річки

3) 28 + 22 = 50 (км/год)  швидкість зближення

4) 50 • 3 = 150 (км)

2-й спосіб

1) 25 + 3 = 28 (км/год)  швидкість катера за течією річки

2) 25  3 = 22 (км/год)  швидкість катера проти течії річки

3) 28 • 3 = 84 (км)  проплив катер за течією річки

4) 22 • 3 = 66 (км)  проплив катер проти течї річки

5) 84 + 66 = 150 (км)

Відповідь: між пристанями 150 кілометрів.

 

Завдання 134

За коротким записом складіть та розв'яжіть задачі. Перевірте одне одного.

а) Швидкість човна в стоячій воді 16 км/год, а швидкість течії 2 км/год. Яка швидкість човна проти течії і за течією річки?

Короткий запис

v човна в стоячій воді — 16 км/год

v течії — 2 км/год

v човна проти течії — ?

v човна за течією — ?

Розв'язання

1) 16 + 2 = 18 (км/год)  швидкість човна за течією річки

2) 16 – 2 = 14 (км/год)  швидкість човна проти течії річки

Відповідь: швидкість човна проти течії річки 14 км/год, а за течією річки 18 км/год.

б) Швидкість човна за течією річки 18 км/год, а швидкість човна в стоячій воді 16 км/год. Яка швидкість човна проти течії річки? Яка швидкість течії річки?

Короткий запис

v човна за течією — 18 км/год

v човна в стоячій воді — 16 км/год

v човна проти течії — ?

v течії — ?

Розв'язання

1) 18  16 = 2 (км/год)  швидкість течії річки

2) 16  2 = 14 (км/год)  швидкість човна проти течії річки

Відповідь: швидкість човна проти течії річки 14 км/год, швидкість течії річки 2 км/год.

 

Завдання 135 Порядок дій

4200 : 7 + 45 • 9 = 600 + 405 = 1005

5400 : 9 : 100 • 8 • 0 = 0

9600 : 6 : 8 + 2350 = 1600 : 8 + 2350 = 200 + 2350 = 2550

56 • 1000 : 80  40 • 10 = 56000 : 80 – 400 = 700 – 400 = 300

 

Завдання 136

Катер пройшов за течією 180 км за 6 год. За скільки катер повернеться назад, якщо швидкість течії 5 км/год?

Короткий запис

За течією — 180 км  6 год

v течії  — 5 км/год

Проти течії — 180 км  ? год

Розв'язання

1) 180 : 6 = 30 (км/год)  швидкість катера за течією річки

2) 30  5 = 25 (км/год)  власна швидкість катера

3) 25 – 5 = 20 (км/год)  швидкість катера проти течії річки

4) 180 : 20 = 9 (год)

Відповідь: катер повернеться назад за 9 годин.

 

Завдання 137

Із двох міст, відстань між якими становить 450 км, одночасно назустріч один одному вийшли швидкісні електропоїзди. Через 3 год вони зустрілися. Один із них рухався зі швид­кістю 80 км/год. Якою була швидкість другого електропоїзда?

 
Швидкість (км/год)
Час (год) 
Відстань (км)
I
 80 
3
450 
II
 ? 

Розв'язання

1) 80 • 3 = 240 (км) – пройшов I електропоїзд

2) 450 – 240 = 210 (км) – пройшов II електропоїзд

3) 210 : 3 = 70 (км/год)

Відповідь: швидкість другого електропоїзда 70 км/год.

 

Завдання 138 Рівняння

х : 40 – 380 : 20 = 450 : 50

х : 40 – 380 : 20 = 9

х : 40 – 19 = 9

х : 40 = 9 + 19

х : 40 28

х = 28 • 40

х = 1120

(x  365) : 4 = 210 • 1

(x  365) : 4 = 210

(x  365) = 210 • 4

(x  365) = 840

x = 840 + 365

= 1205

Інші завдання дивись тут...