Інші завдання дивись тут...

Завдання 251. 1) Запиши числа цифрами.

125 753; 130 072; 13 072; 100 020; 199 990.

2) Запиши числа, позначені точками.

131 006, 131 014, 131 020.

Завдання 252. 1) Перевір, чи правильно виконано письмове ділення. На які зручні доданки (неповні ділені) розкладали число 972?

972|   3                                     

9    |324                              

 7                                        

 

 12

 12

   0

2) Виконай ділення письмово. 

684|   2                                     

6    |342                              

 8                                        

 8

   4

   4

   0

 

575|   5                                     

5    |115                              

 7                                        

 

 25

 25

   0

 

617|   3                                     

6    |205 (ост.2)                              

  17                                        

  15

    2

  

438|   7                                     

42  |62 (ост.4)                              

  18                                        

  14

    4

Завдання 253. У саду 864 дерева. 1/4 цих дерев становлять груші, 1/3 - яблуні, а решту - сливи. Скільки слив у саду?

Розв'язання:

864 : 4 •  1 = 216 (д.) – серед дерев стільки груш. 

864 : 3 •  1 = 288 (д.) – серед дерев стільки яблунь. 

216 + 288 = 504 (д.) – разом груш і яблунь.

864 - 504 = 360 (д.) – слив в саду.

Відповідь: 360 дерев.

Завдання 254°. В автопробігу брало участь 216 машин. Екіпаж кожної машини складався з трьох спортсменів. До фінішу прибуло 384 спортсмени. Скільки машин зійшло з дистанції? (Розв'яжи двома способами.)

І спосіб.

Розв'язання:

384 : 3  = 128 (м.) -  машин прибуло до фінішу. 

216 – 128 = 88 (м.) – машин зійшло з дистанції.

Відповідь: 88 машин.

ІІ спосіб.

Розв'язання:

216 • 3 = 648 (сп.) -  спортсменів брало участь в автопробігу. 

648 – 384 = 264 (сп.) – спортсменів зійшло з дистанції. 

264 : 3 = 88 (м.) –  машин зійшло з дистанції.

Відповідь: 88 машин.

Завдання 255*. Запиши найбільше і найменше п'ятицифрові числа, у яких сума цифр дорівнює 10, якщо: а) цифри можуть повторюватися; б) цифри не повторюються.

а) 91000    і    10009                                    б)  43210   і    10234 

Завдання 256°. 1) Запиши цифрами числа: сто десять тисяч триста два; сто сорок дві тисячі вісімсот тринадцять; шістдесят тисяч триста.

110 302; 142 813; 60 300.

2) Кожну суму запиши як одне число.

100 000 + 50 000 + 4000 + 200 + 10 + 8 = 154 218

100 000 + 5000 + 500 + 5 = 105 505            

100 000 + 800 = 100 800

Завдання 257. 1) Поясни, як одержали число 200 тисяч. 

199 999 + 1 = 200 000

199 999 + 1 = 100 000 + (99 999 + 1) = 100 000 + 100 000 = 200 000

2) Прочитай числа та випиши найбільше й найменше з них: 140 350; 59 605; 199 000; 99 999; 200 000.

3) Скільки всього тисяч у кожному із чисел: 19 540; 58 400; 160 000; 133 333; 200 000?

Розв'язання.

2) 140 тис. 350; 59 тис. 605; 199 тис.; 99 тис. 999; 200 тис.

Найбільше число 200 000, а найменше число 59 605.

3) У числі 19 540 всього тисяч 19; у числі 58 400 всього тисяч 58; у числі 160 000 всього тисяч 160; у числі 133 333 всього тисяч 133; у числі 200 000 всього тисяч 200.

Завдання 258. Прочитай числа: 100 000; 200 000; 300 000; 400 000; 500 000; 600 000; 700 000; 800 000; 900 000; 1 000 000.

Сто тис.; двісті тис.; триста тис.; чотириста тис.; п’ятсот тис.; шістсот тис.; сімсот тис.; вісімсот тис.; дев’ятсот тис.; мільйон.

Тисяча тисяч — це мільйон.

Завдання 259. Запиши число 184 532 як суму розрядних доданків.

184 532 = 100 000 + 80 000 + 4 000 + 500 + 30 + 2

Завдання 260. Встав пропущені числа.

1) Пригадаймо: 1 м = 100 см.

3 м 7 см = 3 м + 7 см = 300 см + 7 см = 307 см                                 

4 дм 5 см = 4 дм + 5 см = 40 см + 5 см = 45 см                                   

1 см 9 мм = 1 см + 9 мм = 10 мм + 9 мм = 19 мм                                  

Міркуємо так. 10 мм = 1 см. 

Отже, у 80 мм стільки сантиметрів, скільки всього десятків у числі 80, тобто 8, тому 80 мм = 8 см.

Міркуємо так. 100 см = 1 м. 

Отже, у 540 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 540, тобто 5, тому 540 см = 5 м 40 см.

Міркуємо так. 10 см = 1 дм.

540 см = 5 м 40 см. У 40 см стільки дециметрів, скільки всього десятків у числі 40, тобто 4, тому 40 см = 4 дм. Отже, 540 см = 5 м 4 дм. 

2) 

х + 220 • 3 = 880 

х + 660 = 880

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

х = 880 – 660

х = 220

220 + 220 • 3 = 880

880 = 880

 

(х - 240 ) : 2 = 410

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.

х - 240 = 410 • 2

х - 240 = 820 

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

х = 820 + 240

х = 1060

(1060 - 240 ) : 2 = 410

410 = 410

 

х – 400 = 620 : 2

х – 400 = 310

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

х = 310 + 400

х = 710

710 – 400 = 620 : 2

310 = 310

 

х • 4 + 240 = 680

Оскільки першою є дія множення, то її можна записати в дужках.

(х • 4) + 240 = 680

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

х • 4 = 680 - 240

х • 4 = 440

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х = 440 : 4

х = 110

110 • 4 + 240 = 680

680 = 680

Завдання 261. 

500 : 10 = 50                  

500 : 2 = 250       

720 : 9 • 2 = 80 • 2 = 160

60 • 3 + 7 = 180 + 7 = 187

280 : 4 • 10 = 70 • 10 = 700

620 + 80 : 8 = 620 + 10 = 630

972|36                                     

72  |27                              

252                                        

252

    0

 

288|36                                     

288|8                              

    0

Завдання 262. У магазині було 354 кг крупів. Рис становив 1/3 всіх крупів, а пшоно – 1/4 решти крупів. Скільки кілограмів пшона було в магазині?

Розв'язання:

354 : 3 •  1 = 118 (кг) – рису було у магазині. 

354 – 118 = 236 (кг) – решта крупів було у магазині.

236 : 4 •  1 = 59 (кг) – пшона було у магазині. 

Відповідь: 59 кілограмів.

На скільки кілограмів було більше рису, ніж пшона?

Розв'язання:

354 : 3 •  1 = 118 (кг) – рису було у магазині. 

354 – 118 = 236 (кг) – решта крупів було у магазині.

236 : 4 •  1 = 59 (кг) – пшона було у магазині. 

118 – 59 = 59 (кг) - на стільки кілограмів було більше рису, ніж пшона.

Відповідь: на 59 кілограмів.

Завдання 263. 1000 кг пшона розсипали в пакети по 2 кг і 3 кг. Пакетів по 2 кг було 245. Скільки було пакетів по 3 кг?

Розв'язання:

2 • 245 = 490 (кг) – пшона було у пакетах по 2 кг. 

1000 – 490 = 510 (кг) – пшона було у пакетах по 3 кг.

510 : 3 = 170 (п.) – пакетів було по 3 кг. 

Відповідь: 170 пакетів.

Завдання 264*. У числі 67 453 закресли 2 цифри, щоб число, утворене цифрами, що залишилися, було: а) найменшим; б) найбільшим.

а) треба закреслити перші дві цифри, отримаємо число 453;

б) треба закреслити першу і третю цифру, отримаємо число 753.

Завдання 265°. Запиши цифрами числа: п'ять тисяч; сорок тисяч; двісті тисяч; сто сімнадцять тисяч триста.

5 000; 40 000; 200 000; 117 300.

Завдання 266°. Перший оператор набрав на комп'ютері 900 сторінок тексту за 6 тижнів, а другий - таку саму кількість сторінок за 5 тижнів. На скільки більше сторінок за тиждень набрав другий оператор, ніж перший, якщо щотижня кожний з них набирав однакову кількість сторінок?

Розв'язання:

900 : 6 = 150 (ст.) – сторінок за тиждень набрав перший оператор. 

900 : 5 = 180 (ст.) – сторінок за тиждень набрав другий оператор. 

180 – 150  = 30 (ст.) – на стільки більше сторінок за тиждень набрав другий оператор, ніж перший. 

Відповідь: на 30 сторінок.

Завдання 267. 1) Прочитай числа в таблиці.

Сотні

Десятки

Одиниці

Сотні

Десятки

Одиниці

тисяч

тисяч

тисяч

 

 

 

1

4

7

1

2

5

2

7

8

8

4

0

3

7

5

0

0

0

2

8

0

0

0

0

9

0

0

0

0

1

2) На якому місці справа в числі пишуть одиниці; десятки; сотні; одиниці тисяч; сотні тисяч?

На першому, на другому, на третьому, на четвертому, на шостому місці справа.

3) Прочитай числа і визнач, скільки в кожному з них усього тисяч: 210 175; 5253; 945 000; 735 428.

У числі 210 175 усього тисяч 210; у числі 5253 усього тисяч 5; у числі 945 000 усього тисяч 945; у числі 735 428 усього тисяч 735.

Завдання 268. Запиши цифрами числа: п'ять тисяч сімсот сорок шість; вісімдесят тисяч сто двадцять; триста десять тисяч дев'яносто; сто три тисячі вісімсот одинадцять.

5 746; 80 120; 310 090; 103 811.

Завдання 269. 

945 145 > 888 888                              435 784 = 435 784

90 000 < 890 000                                494 700 > 449 700

111 111 > 90 000                                260 000 > 206 000

Завдання 270. Розклади на розрядні доданки числа.

234 725 = 200 000 + 30 000 + 4 000 + 700 + 20 + 5; 

777 777 = 700 000 + 70 000 + 7 000 + 700 + 70 + 7; 

500 400 = 500 000 + 400; 

540 000 = 500 000 + 40 000; 

225 225 = 200 000 + 20 000 + 5 000 + 200 + 20 + 5.

Завдання 271. 8 ц груш розклали в ящики по 10 кг і по 15 кг. Ящиків по 10 кг було 50. Скільки було ящиків по 15 кг?

Розв'язання:

10 • 50 = 500 (кг) – груш було у ящиках по 10 кг. 

800 – 500 = 300 (кг) – груш було у ящиках по 15 кг.

300 : 15 = 20 (ящ.) – ящиків було по 15 кг. 

Відповідь: 20 ящиків.

Завдання 272.

1) 100 л соку розлили у трилітрові та п'ятилітрові банки. Трилітрових банок було 10. Скільки було п'ятилітрових банок?

Розв'язання:

3 • 10 = 30 (л) – літрів соку було у трилітрових банках. 

100 – 30 = 70 (л) – літрів соку було у  п'ятилітрових банках.

70 : 5 = 14 (б.) – було п'ятилітрових банок. 

Відповідь: 14 банок.

2) Розв'яжи рівняння.

30 000 + х + 10 + 5 = 33 015 

х + 30 015 = 33 015

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

х = 33 015 – 30 015

х = 3 000

30 000 + 3 000 + 10 + 5 = 33 015

33 015 = 33 015

 

324 - х = 6 

Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

х = 324 – 6

х = 318

324 – 318 = 6

6 = 6

 

324 : х = 6 

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку.

х = 324 : 6 

х = 54

324 : 54 = 6

6 = 6

 

х - 324 = 6

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

х = 6 + 324

х = 330

330 – 324 = 6

6 = 6

Завдання 273°. Гноми назбирали 300 грибів. Із 28 грибів Білосніжка зварила суп, а решту нанизала порівну на 8 ниток. Скільки грибів було на кожній нитці?

Розв'язання:

300 – 28 = 272 (гр.) – решта грибів.

272 : 8 = 34 (гр.) – грибів було на кожній нитці.

Відповідь: 34 гриби.

Завдання 274°. 1) Запиши цифрами числа: п'ятсот тисяч сто; сто тисяч п'ятсот; дванадцять тисяч двадцять п'ять; сімсот сорок три тисячі тридцять три.

500 100; 100 500; 12 025; 743 033.

2) Кожну суму запиши як одне число. 

200 000 + 30 000 + 4000 + 600 + 70 + 8 = 234 678

900 000 + 90 000 + 9000 + 900 + 10 + 9 = 999 919

600 000 + 50 = 600 050

60 000 + 500 = 600 500.

3) Запиши найбільше і найменше п'ятицифрові числа.

99999 і 10000.

Завдання 275. Прочитай про розряди й класи в числах.

У багатоцифровому числі розряди групують у класи. У кожному класі три розряди. У межах шестицифрових чисел маємо два класи: перший і другий. Одиниці, десятки й сотні становлять клас одиниць (перший клас). Одиниці тисяч, десятки тисяч і сотні тисяч становлять клас тисяч (другий клас).

Клас тисяч

Клас одиниць

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

 

Одиниці десятки й сотні — назви першого, другого і третього розрядів першого класу, класу одиниць. Одиниці тисяч, десятки тисяч і сотні тисяч — назви першого, другого і третього розрядів другого класу, класу тисяч.

Якщо одиниці якихось розрядів відсутні, то в усній нумерації їх не називають, а в письмовій - позначають нулем.

Рахуючи мільйонами, одержимо клас мільйонів: одиниці мільйонів, десятки мільйонів, сотні мільйонів. 10 сотень (1000) мільйонів утворюють 1 мільярд.

Інші завдання дивись тут...