Інші завдання дивись тут...

Завдання 172

3 • 5 = 3 + 3 + 3 + + 3 + 3.

a • 1 = a, a • 0 = 0.

 (3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2).

3 • 4 • 25 • 30 = (3 • 30) • (4 • 25).

 

Завдання 173

6 • 4 • 50 • 2

2 • 4 • 12 • 5

6 • 4 • 15 • 25

 

Завдання 174

 (a + b) • c = = a • c + b • c

 

Завдання 175

(120 + 75) • 4

6 • 32 • 5

5 • (140 + 82)

(24 + 36) • 8

 

Завдання 176

Два екскаватори за 7 год роботи витратили 126 л пального. Скільки літрів пального потрібно одному такому екскаватору на 5 год? Розв'яжи задачу двома способами, користую­чись схемами міркувань.

 

Завдання 177

За даними таблиці склади та розв'яжи задачу.

Рухомий об'єкт

Швидкість

Час

Відстань

Велосипедист Вершник

15 км/год 12 км/год

Однаковий

30 км ?

 

Завдання 178

Михайлик їхав до річки велосипедом, а назад повертався пішки. На весь шлях віп витратив 50 хв. Іншого разу він їхав велосипедом туди й назад, витративши на дорогу 24 хв. За який час хлопчик може подолати відстань туди й назад пішки?

 

Завдання 179

До кінця доби залишилося втричі менше того часу, який минув від її початку. Котру годину показує годинник?

 

Завдання 180

Побудуй трикутник, проведи в ньому два від­різки, щоб утворився п'ятикутник і два три­кутники.

 

Завдання 181

Відстань від Л до В 7 км, а від В до С — у 5 разів більша. За скільки годин велоси­педист може проїхати відстань від Л до С зі швидкістю 14 км/год?

 

Завдання 182

96 • 8

12 км • 7

78 • 9

98 л • 5

67 • 6

76 л • 7

19 • 9

15 кг • 8

 

Завдання 183

568 5068 5608 5680 5806

 

Завдання 184

Поясни усний і письмовий способи обчислень.

263 • 3 = (200 + 60 + 3) • 3 = = 200 • 3 + 60 • 3 + 3 • 3 = = 600 + 180 + 9 =

 

Завдання 185

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове число виконують так само, як і трицифрових.

Завдання 186

30248 • 6

3207 • 8

12546 • 7

 

Завдання 187

Порівняй задачі та їх розв'язання.

1) Велосипедист і пішохід одночасно рухаються назустріч один одному. Швидкість велосипедиста 15 км/год, а пішохода — 5 км/год. Па скільки кіло­метрів вони наближаються за 1 год? за 2 год?

2) Велосипедист і пішохід рухаються в протилеж­них напрямках. Швидкість велосипедиста 15 км/год, а пішохода — 5 км/год. Па скільки кілометрів вони віддаляються один від одного за 1 год? за 2 год?

 

Завдання 188

Два потяги одночасно вийшли з однієї станції в протилежних напрямках. Один пройшов 135 км. Па якій відстані один від одного будуть потяги, якщо другий проїхав на 62 км менше, ніж перший?

 

Завдання 189

Установи відповідність між схемами та фор­мулами.

1) v зближення дорівнює v1 + v2;

2) v віддалення дорівнює v1 + v2;

3) v віддалення дорівнює v1 - v2;

4) v зближення дорівнює v1 - v2.

 

Завдання 190

 Знайди помилки в обчисленнях.

 

Завдання 191

Оля знайшла у 5 разів більше грибів, ніж Павлик. Тато знайшов на 3 гриби менше, ніж  мама. А мама — на 5 грибів більше, ніж Оля. Бабуся — у 3 рази менше, ніж тато. Хто знай­шов грибів найбільше, а хто — найменше, якщо бабуся знайшла 9 грибів?

 

Завдання 192

З вулика одночасно в протилежних напрямках вилетіли дві бджоли. За 2 хв одна пролетіла W 720 м, а друга — на 40 м більше. Яка швид- rV кість віддалення бджіл?

 

Завдання 193

8751 • 7

Інші завдання дивись тут...