Інші завдання дивись тут...

Завдання 172 Множення

3 • 5 = 3 + 3 + 3 + + 3 + 3

a • 1 = a, a • 0 = 0.

(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2).

3 • 4 • 25 • 30 = (3 • 30) • (4 • 25)

 

Завдання 173

6 • 4 • 50 • 2 = (6 • 4) • (50 • 2) = 24 • 100 = 2400

2 • 4 • 12 • 5 = (4 • 12) • (2 • 5) = 48 • 10 = 480

6 • 4 • 15 • 25 = (6 • 15) • (4 • 25) = 90 • 100 = 9000

 

Завдання 174

(a + b) • c = = a • c + b • c

 

Завдання 175

(120 + 75) • 4 = 120 • 4 + 75 • 4 = 480 + 300 = 780

6 • 32 • 5 = (6 • 5) • 32 = 30 • 32 = 960

5 • (140 + 82) = 5 • 140 + 5 • 82 = 700 + 410 = 1110

(24 + 36) • 8 = 24 • 8 + 36 • 8 = 192 + 288 = 480

 

Завдання 176

Два екскаватори за 7 год роботи витратили 126 л пального. Скільки літрів пального потрібно одному такому екскаватору на 5 год?

Короткий запис

2 екс., 7 год  126 л

1 екс., 5 год  ?

Розв'язання

1-й спосіб

1) 126 : 7 = 18 (л) – двом екскаваторам на 1 год

2) 18 : 2 = 9 (л) – одному екскаватору на 1 год

3) 9  5 = 45 (л) – одному екскаватору на 5 год

2-й спосіб

1) 126 : 2 = 63 (л) – одному екскаватору на 7 год

2) 63 : 7 = 9 (л) – одному екскаватору на 1 год

3) 9  5 = 45 (л) – одному екскаватору на 5 год

Відповідь: одному такому екскаватору на 5 год потрібно 45 л пального. 

 

Завдання 177

За даними таблиці склади та розв'яжи задачу.

Рухомий об'єкт

Швидкість

Час

Відстань

Велосипедист

15 км/год 

Однаковий

 

30 км 

 Вершник

12 км/год

?

Велосипедист подолав відстань 30 км зі швидкістю 15 км/год. Яку відстань за цей час подолає вершник, якщо рухатиметься зі швидкістю 12 км/год?

Розв'язання

1) 30 : 15 = 2 (год) – час руху

2) 12  2 = 24 (км)

Відповідь: за цей час вершник подолає 24 кілометри. 

 

Завдання 178

Михайлик їхав до річки велосипедом, а назад повертався пішки. На весь шлях він витратив 50 хв. Іншого разу він їхав велосипедом туди й назад, витративши на дорогу 24 хв. За який час хлопчик може подолати відстань туди й назад пішки?

Розв'язання

1) 24 : 2 = 12 (хв) – велосипедом в одну сторону

2) 50 – 12 = 38 (хв) – пішки в одну сторону

3) 38  2 = 76 (хв) = 1 год 16 хв

Відповідь: за 1 год 60 хв хлопчик може подолати відстань туди й назад пішки. 

 

Завдання 179

До кінця доби залишилося втричі менше того часу, який минув від її початку. Котру годину показує годинник?

Розв'язання

1 доба = 24 год

1) 3 + 1 = 4 (ч.) – всього частин

2) 24 : 4 = 6 (год) – на 1 частину

3) 6 • 3 = 18 (год)

Відповідь: годинник показує 18 годин.

 

Завдання 180

Побудуй трикутник, проведи в ньому два від­різки, щоб утворився п'ятикутник і два три­кутники.

 

Завдання 181

Відстань від А до В 7 км, а від В до С — у 5 разів більша. За скільки годин велоси­педист може проїхати відстань від А до С зі швидкістю 14 км/год?

Розв'язання

1 доба = 24 год

1) • 5 = 35 (год) – відстань від В до С

2) 7 + 35 = 42 (км) – відстань від А до С

3) 42 : 14 = 3 (год)

Відповідь: за 3 год велосипедист може проїхати відстань від А до С.

 

Завдання 182 Письмове множення

× 96
    8
 768
× 78
    9
 702
×67
   6
402
× 19
    9
 171
× 12 км
    7    
  84 км
× 98 л
    5  
 490 л
× 76 л
    7
 532 л
× 15 кг
    8   
 120 кг
Завдання 183 Розрядні доданки

568 = 500 + 60 + 9

5068 = 5000 + 60 + 8

5608 = 5000 + 600 + 8

5680 = 5000 + 600 + 80

5806 = 5000 + 800 + 6

 

Завдання 184 Усне множення і письмове множення.

263 • 3 = (200 + 60 + 3) • 3 = 200 • 3 + 60 • 3 + 3 • 3 = 600 + 180 + 9 = 789

х 263

     3

  789

 

Завдання 185, 186 Письмове множення

× 201852
           4
   807408
× 30248
        6
 181488
× 3207
       8
 25656
× 12546
         7
   87822
Завдання 187

Порівняй задачі та їх розв'язання.

1) Велосипедист і пішохід одночасно рухаються назустріч один одному. Швидкість велосипедиста 15 км/год, а пішохода — 5 км/год. На скільки кіло­метрів вони наближаються за 1 год? за 2 год?

Розв'язання

1) 15 + 5 = 20 (км) – відстань наближення між велосипедом і пішоходом за 1 год

2) 20  2 = 40 (км) – наближаються за 2 год

Відповідь: на 20 км наближаються через 1 год, на 40 км наближаються через 2 год.

2) Велосипедист і пішохід рухаються в протилеж­них напрямках. Швидкість велосипедиста 15 км/год, а пішохода — 5 км/год. На скільки кілометрів вони віддаляються один від одного за 1 год? за 2 год?

Розв'язання

1) 15  5 = 10 (км) – відстань віддалення між велосипедом і пішоходом за 1 год

2) 10  2 = 20 (км) – віддаляються за 2 год

Відповідь: на 10 км віддаляються через 1 год, на 20 км віддаляються через 2 год.

 

Завдання 188

Два потяги одночасно вийшли з однієї станції в протилежних напрямках. Один пройшов 135 км. Па якій відстані один від одного будуть потяги, якщо другий проїхав на 62 км менше, ніж перший?

Розв'язання

1) 135  62 = 73 (км) – відстань другого потяга

2) 135 + 73 = 208 (км)

Відповідь: вони будуть один від одного на відстані 208 км.

 

Завдання 189

Установи відповідність між схемами та фор­мулами.

1) v зближення дорівнює v1 + v2; 1)

2) v віддалення дорівнює v1 + v2; 2)

3) v віддалення дорівнює v1 - v2; 3)

4) v зближення дорівнює v1 - v2. 4)

 

Завдання 190

× 7056
       8
 56448
Завдання 191

Оля знайшла у 5 разів більше грибів, ніж Павлик. Тато знайшов на 3 гриби менше, ніж  мама. А мама — на 5 грибів більше, ніж Оля. Бабуся — у 3 рази менше, ніж тато. Хто знай­шов грибів найбільше, а хто — найменше, якщо бабуся знайшла 9 грибів?

Короткий запис

Оля  ?, у 5 р. більше, ніж Павлик

Павлик  ?

Тато  ?, на 3 гр. менше, ніж мама

Мама  ?, на 5 гр. більше, ніж Оля

Оля  ?

Бабуся  9 гр., це у 3 р. менше, ніж тато

Тато  ?

Розв'язання

1) 9  3 = 27 (гр.) – знайшов тато

2) 27 + 3 = 30 (гр.) – знайшла мама

3) 30 – 5 = 25 (гр.) – знайшла Оля

4) 25 : 5 = 5 (гр.) – знайшов Павлик

Відповідь: найбільше грибів знайшла мама, а найменше грибів знайшов Павлик.

 

Завдання 192

З вулика одночасно в протилежних напрямках вилетіли дві бджоли. За 2 хв одна пролетіла 720 м, а друга — на 40 м більше. Яка швидкість віддалення бджіл?

Розв'язання

1) 720 : 2 = 360 (м/хв) – швидкість першої бджоли

2) 720 + 40 = 760 (м) – пролетіла друга бджола за 2 хв

3) 760 : 2 = 380 (м/хв) – швидкість другої бджоли

4) 360 + 380 = 740 (м/хв)

Відповідь: швидкість віддалення бджіл 740 м/хв.

 

Завдання 193 Письмове множення

× 8751
       7
 61257
× 62517
         4
 250068
×91314
        6
547884
× 9347
       8
 74776

Інші завдання дивись тут...