Інші завдання дивись тут...

Завдання 380 Множення на розрядну одиницю

2 • 10 = 20

6 • 10 = 60

53 • 100 = 5300

15 • 100 = 1500

18 • 1000 = 18000

15 • 1000 = 15000

8 • 10000 = 80000

2 • 100 = 200

Завдання 381

60 = 6 • 10

500 = 5 • 100

4000 = 4 • 1000

20000 = 2 • 10000

800000 = 8 • 100000

Завдання 382 Закони множення

80 • 7 • 5 = (80 • 5) • 7 = 400 • 7 = 2800

4 • 30 • 25 • 6 = (4 • 25) • (30 • 6 ) = 100 • 180 = 18000

15 • (7 • 60) = (15 • 60) • 7 = 900 • 7 = 6300

(50 • 32) • 20 = (50 • 20) • 32 = 1000 • 32 = 32000

Використали переставний та сполучний закони множення.

 

Завдання 383

800 • (5 • 3) = (800 • 5) • 3 = 4000 • 3 = 12000

(40 • 8) • 25 = (25 • 40) • 8 = 1000 • 8 = 8000

50 • 9 • 2 • 7 = (50 • 2) • (9 • 7) = 100 • 63 = 6300

(690 • 25) • 4 = 690 • (25 • 4) = 690 • 100 = 69000 

 

Завдання 384

Привезли 240 кг пшона і 160 кг гречки в 10 мішках однакової маси. Яка маса крупи в одному мішку?

Крупи
Маса 1 мішка
Кількість мішків
Загальна маса
Пшоно
?, однакова
10
 
240 кг
Гречка
160 кг

Розв’язання

1) 240 + 160 = 400 (кг) – всього крупи привезли.

2) 400 : 10 = 40 (кг) – маса 1 мішка крупи.

Відповідь: в одному мішку 40 кг крупи. 

 

Завдання 385

1) Привезли 4 мішки пшениці і 6 мішків жита, всього 320 кг зерна в однакових мішках. Яка маса зерна в одному мішку?

Розв’язання

320 : (4 + 6 ) = 320 : 10 = 32 (кг)

Відповідь: в одному мішку 32 кг зерна.

2) До магазину завезли 140 кг пшениці та 360 кг жита в 10 мішках однакової маси. Яка маса зерна в одному мішку?

Розв’язання

(140 + 360) : 10 = 500 : 10 = 50 (кг)

Відповідь: в одному мішку 50 кг зерна.  

 

Завдання 386

У магазині було 720 кг рису. Першого дня продали 2/9, а другого — 3/5 усього рису. Скільки всього кілограмів рису продали за два дні?

Короткий запис

Було  720 кг

І  2/9 від було

ІІ  3/5 від було

Разом I i II  ?

Розв’язання

1) 720 : 9 • 2 = 80 • 2 = 160 (кг) – продали першого дня.

2) 720 : 5 • 3 = 145 • 3 = 435 (кг) – продали другого дня.

3) 160 + 435 = 595 (кг) – продали за два дні.

Відповідь: за два дні продали всього 595 кг рису.

Як зміниться розв’язання задачі, якщо в умові замінити «3/5 усього рису» на «3/5 рису, що залишився»?

Розв’язання

1) 720 : 9 • 2 = 80 • 2 = 160 (кг) – продали першого дня.

2) 720 – 160 = 720 – 120 – 40 = 560 (кг) – залишилося рису.

3) 560 : 5 • 3 = 112 • 3 = 336 (кг) – продали другого дня.

4) 160 + 336 = 496 (кг) – продали за два дні.

Відповідь: за два дні продали всього 496 кг рису.

 

Завдання 387

Усі числа від 1 до 100 поділено на 2 групи: парні й непарні. У якій групі чисел сума більша і на скільки?

Міркуємо так. У кожній групі по: 100 : 2 = 50 чисел. Розглянемо пари чисел:

1, 3, 5, 7, 9, 11, … 99

2, 4, 6, 8, 10, 12, … 100

Різниця в кожній парі чисел на 1 більша: 2 – 1 = 1, 4 – 3 = 1, 6 – 5 = 1, … 100 – 99 = 1

Відповідь: сума парних чисел більша на 50.

 

Завдання 388

З автостоянки о 12 год виїхав скутер зі швид­кістю 54 км/год. О 14 год з тієї ж автостоянки в протилежному напрямку виїхав автомобіль. О 17 год відстань між скутером та автомобілем становила 465 км. З якою швидкістю їхав авто­мобіль?

Розв’язання

1) 17 – 12 = 5 (год) – час руху скутера до виїзду автомобіля.

2) 54 • 5 = 270 (год) – проїхав скутер до виїзду автомобіля.

3) 465 – 270 = 195 (км) – проїхав автомобіль.

4) 17 – 14 = 3 (год) – час руху автомобіля.

5) 195 : 3 = (180 + 15) : 3 = 65 (км/год) – швидкість автомобіля.

Відповідь: автомобіль їхав зі швидкістю 65 км/год.

 

Завдання 389

У теплиці зібрали до обіду 2 ящики помідорів, а після обіду — 4 таких ящики. Усього зібрали 60 кг помідорів. Яка маса помідорів в одному ящику?

 
Маса 1 ящика
Кількість ящиків
Загальна маса
До обіду
?
2
60 кг
 
Гречка
4

Розв’язання

1) 2 + 4 = 6 (ящ.) – всього ящиків з помідорами зібрали.

2) 60 : 6 = 10 (кг) – маса 1 ящика.

Відповідь: в одному ящику 10 кг помідорів. 

 

Завдання 390

(634505  29850  13600) : 5 = 118211

634505  (29850  13600) : 5 = 631255  

_ 634505

    29850

   604655

_ 604655

    13600

   591055

_591055 | 5       
 5          118211
 _9
   5
  _41

    40

    _10

      10

        _5

          5

           _5

             5

             0

_ 29850

   13600

   16250

_16250 | 5      
  15        3250
  _12
    10
    _25

      25

        0

_ 634505

      3250

   631255

100 200  (2470 + х) = 60 135

2470 + х = 100 200  60 135

2470 + х = 40065

х = 40065 – 2470

х = 37595

 

(5100 + х) : 3 = 300 • 10

(5100 + х) : 3 = 3000

5100 + х = 3000  3

5100 + х = 9000

х = 9000 – 5100

х = 3900

Завдання 391 Порядок дій

460  30 • 2 = 460 – 60 = 400

10 • 1000  1 = 10000 – 1 = 9999

1000  82 • 10 = 1000 – 820 = 180

20 • 20  10 • 10 = 400 – 100 = 300

Завдання 392

23 • 40 = 23 • (4 • 10) = 23 • 4 • 10 = 92 • 10 = 920

4200 • 20 = (42 • 100) • (2 • 10) = (42 • 2) • (100 • 10) = = 84 000

2) 120 • 50 = 12 • 5 • 10 • 10 = 6000

4500 • 20 = 45 • 2 • 1000 = 90000

3600 • 200 = 36 • 2 • 10000 = 720000

230 • 3000 = 23 • 10 • 3 • 1000 = 69 • 10000 = 690 000

180 • 300 – 120 • 50 = 18 • 3 • 1000 – 12 • 5 • 100 = 54 000 – 6000 = 48 000

500 • 400 – 200 • 400 = (500 – 200) • 400 = 300 • 400 = 120 000 

 

Завдання 393, 394 Письмове множення

23 • 4000 + 387 • 200 = 92000 + 77400 =169400

х 324

      80

 25920

х 4208

       70

 294560

х 23

    4000

   92000

х 387

      200

  77400

+ 92000

   77400

  169400

Завдання 395 

Шкільна бібліотека отримала 70 однакових пачок нових підручників для першого й чет­вертого класів. Для першого класу замовили 280 примірників, а для четвертого — 420. Скільки підручників в одній пачці? Скільки пачок підручників для кожного класу?

 
Підручників в 1 пачці
Загальна кількість пачок
Кількість підручників
Для I класу
?, однаково
?
70
280
Для II класу
?
420

Розв’язання

1) 280 + 420 = 700 (кн.) – всього підручників.

2) 700 : 70 = 10 (кн.) – підручників в 1 пачці.

3) 280 : 10 = 28 (п.) – пачок підручників для 1 класу.

4) 420 : 10 = 42 (п.) – пачок підручників для 4 класу.

Відповідь: в одній пачці 10 підручників; для 1 класу отримали 28 пачок підручників, для 4 класу  42 пачки.

 

Завдання 396

Учень читав 5 днів по 8 сторінок щодня і про­читав 1/10 всієї книжки. Скільки сторінок залишилося читати учневі?

Короткий запис

Уся книжка  ? 

Прочитав — ?, 5 дн. по 8 с., що становить 1/10 всієї книжки

Залишилося  ?

Розв’язання

1) 8 • 5 = 40 (с.) – прочитав сторінок книжки.

2) 40 • 10 = 400 (с.) – всього сторінок у книжці.

3) 400 – 40 = 360 (с.) – залишилося прочитати.

Відповідь: учневі залишилося прочитати 360 сторінок книжки.

 

Завдання 397

У домашній бібліотеці 8 книжок з казками, що становить — 2/7 усіх дитячих книжок. Книжок для дорослих — у 10 разів більше. Скільки всього книжок у бібліотеці?

Короткий запис

Казок  8 кн., що становить 2/7 від дитячих.

Дитячих  ?

Дорослих  ?, у 10 разів більше, ніж дитячих.

Разом  ?

Розв’язання

1) 8 : 2 • 7 = 4 • 7 = 28 (кн.) – всього дитячих книжок.

2) 28 • 10 = 280 (кн.) – всього дорослих книжок.

3) 280 + 28 = 308 (кн.) – всього книжок.

Відповідь: у бібліотеці всього 308 книжок.

 

Завдання 398

Є смужки біла, червона та зелена. Із цих смужок складають вимпел. Зобрази всі можливі випадки роз­ташування смужок, використову­ючи буквені позначення Б, Ч, 3.

Відповідь: БЧЗ; БЗЧ; ЧБЗ; ЧЗБ. ЗБЧ; ЗЧБ.

 

Завдання 399

У книжці 120 сторінок. За перший день дівчинка прочитала 1/10 всієї книжки, а за другий — 3/4 того, що за перший день. Скільки сторінок книжки дівчинка прочитала за другий день?

Короткий запис

Усього — 120 с.

І  ?, 1/10 від усього

ІІ  ?, 3/4 від того, що I

Розв’язання

1) 120 : 10 = 12 (с.) – прочитала за І день.

2) 12 : 4 • 3 = 3 • 3 = 9 (с.) – прочитала за ІІ день.

Відповідь: за другий день дівчинка прочитала 9 сторінок.

 

Завдання 400

88 • 700  203 • 40 = 53480 

х 748

      300

 224400

х 98

    600

 58800

х 586

      40

 23440

х 708

      300

 212400

х 295

      500

 147500

х 88

    700

 61600

х 203

      40

  8120

_ 61600

    8120

   53480

Інші завдання дивись тут...