Інші завдання дивись тут...

Завдання 693

Виконай одне завдання (на вибір).

1)4230 • 10 : 100

   2508 •100

   302•1000

   426•11

2) 915 • 5 •  0 : 1

    1534 : 1 : 1534  • 8 - 8

 

Завдання 694

2368 • 9

324 • 99

586  •999

3506 • 99

 

Завдання 695

3586 + 6726

23 508 - 17 999

523•23

54•308

 

Завдання 696

Для варення господиня купила 9 кг цукру і 3 кг малини. За покупку вона заплатила 563 грн. Яка ціна малини, якщо ціна цукру 19 грн за кілограм?

 

Завдання 697

Склади задачі. Розв'язання порівняй.

Ціна

Кількість

Вартість

Однакова

5 л

120 грн

9 л

?

Ціна

Кількість

Вартість

27 грн

5 л

Однакова

?

9 л

Завдання 698

384 276 : 83 579

685 : 91

38 094 : 48

 

Завдання 699

Дві прямокутні ділянки мають однакову ширину. Довжина першої ділянки 80 м, що у 2 рази менше за довжину другої ділянки. Площа першої ділянки 480 м2. Яка площа другої ділянки? Розв'яжи двома способами.

 

Завдання 700

Запиши число 100, використовуючи 6 разів цифру 9, знаки дій і, якщо потрібно, дужки.

 

Завдання 701

За один рейс туди й назад автобус витрачає 40 хв. Скільки рейсів він зробить за

1 год 20 хв? за 4 год? за 5 год 20 хв?

 

Завдання 702

845 • 99 - 346 • 9 + 1800 : 10 + 0 • 9

4235 • 9 – 148 • 99 + 5248 • 999 • 0 • 2

 

Завдання 703

4 роки = 48 міс.

2 роки 6 міс. = 30 міс.

5 діб = 120 год 4 год 28 хв = 268 хв

 

Завдання 704

(16 205 : 35 + 185) • 49

(480•60 - 3636) : 18

 

Завдання 705

Із 23 га зібрали 506 ц гречки. Скільки центнерів рису зібрали з 18 га, якщо врожайність рису у 2 рази вища, ніж гречки?

 

Завдання 706

Склади та розв'яжи задачу за таблицею.

Ділянка

Урожайність

Площа

Зібрано проса

Перша Друга

12 ц 7 Ц

?

28 га

} 460 ц

Завдання 707

При яких значеннях а сума 500 + а буде біль­ша від 1200? різниця 500 - а буде менша від 200?

 

Завдання 708

Знайди довжини сторін рівнобедреного трикут­ника, якщо одна зі сторін на 15 см довша від іншої, а периметр трикутника — 45 см.

 

Завдання 709

Використавши сім разів цифру 8 та кілька разів знак + , записали вираз, значення якого дорівнює 200. Запиши такий вираз.

 

Завдання 710

(16 240 : 35 + 189) • 48

 

Завдання 711

(480 : 60 + 3592) : 50

З27 922 : 46 6 + 358

 

Завдання 711

На ділянці посадили 840 кущів малини, смородини, аґрусу та ожини у 28 рядах і 1120 кущів лохини. Скільки садили кущів лохини в одному ряді, якщо рядів з лохиною було на 5 рядів більше, ніж рядів з малиною, смородиною, аґрусом та ожиною?

 

Завдання 712

42372 : 6

30 744:42

Інші завдання дивись тут...