Інші завдання дивись тут...

Завдання 1001. З 12 га зібрали 108 ц гречки, а з 6 га – 72 ц. Знайди середню врожайність гречки на цих ділянках.

Розв'язання.

1) 108 + 72 = 180 (ц) – зібрали гречки.

2) 12 + 6 = 18 (га) – площа ділянок гречки.

3) 180 : 18 = 10 (ц) – середня врожайність гречки на цих ділянках.

Відповідь: середня врожайність гречки 10 ц.

 

Завдання 1002°. Склади задачу за коротким записом, розв'яжи.

Всього 536 пасажирів.

12 автобусів – по ? пас. .

4 автобуси – по 41 пас. 

Пасажирів розмістили в 4 великі автобуси по 41 пасажиру в кожному та ще в 12 малих автобусів. Яка місткість малих автобусів, якщо було всього 536 пасажирів?

Розв'язання.

1) 41 • 4 = 164 (п.) – пасажирів у 4 великих автобусах.

2) 536 – 164 = 372 (п.) – пасажирів у 12 малих автобусах.

3) 372 : 12 = 31 (п.) – пасажирів у 1 малому автобусі.

Відповідь: малий автобус уміщує 31 пасажира.

 

Завдання 1003°. 

_910 | 35

 70     26

_210

 210

    0

_624 | 48

 48    13

_144

 144

    0  

42 • 49 + 40 • 50 =

= 2058 + 2000 = 4058

х   42 

    49

  378

168  

2058

100 : 25 • 4 = 4 • 4 = 16

 

Завдання 1004. Прочитай пояснення, як виконано ділення.

_30552 | 57  

 285       536   

 _205

  171

  _342

    342

       0

Перше неповне ділене 305 сот. У частці буде 3 цифри. Шукатимемо першу цифру частки. Поділимо 305 на 50. Для цього досить З0 поділити на 5. Буде 6. Перевіримо: 50 помножити на 6, буде 300, та ще 7 помножити на 6; результат буде більший за 305. Візьмемо цифру 5. Перевіримо: 57 помножити на 5, буде 285. Віднімемо 285 від 305, буде 20. Залишилося сотень менше за 57. Цифру 5 дібрано правильно.

Друге неповне ділене 205 дес. Поділимо 20 на 5, буде 4. Перевіримо: 57 помножити на 4; результат буде більший за 205. Візьмемо цифру 3. 57 помножити на 3, буде 171. Цифру 3 дібрано правильно. Віднімемо 171 від 205, буде 34.

Третє неповне ділене 342. Поділимо 34 на 5, буде 6. 57 помножити на 6, буде 342. Цифру 6 дібрано правильно. Усі одиниці поділилися. Частка 536.

 

Завдання 1005. 

_12168 | 52   

 104        234

 _176

   156

   _208

     208

        0 

 

Завдання 1006.

_3612 | 84  

 336      43

 _252

  252

     0

_13902 | 42  

 126       331

 _130

  126

    _42

     42

      0

_3772 | 82 

 328     46

 _492

   492

      0

_14147 | 43  

 129       329

 _124

    86 

  _387

   387

      0

 

Завдання 1007. 1932 т щебеню перевезли сімома самоскидами вантажністю 12 т кожний. Скільки всього рейсів зробили самоскиди, якщо кількість рейсів кожного однакова? (Розв'яжи задачу двома способами.)

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 12 • 7 = (10 + 2) • 7 = 84 (т) - щебеню перевозять 7

самоскидів за 1 рейс.

2) 1932 : 84 = 23 (р.) - рейсів зробив кожен самоскид.

3) 23 • 7 = (20 + 3) • 7 = 161 (р.) - рейсів зробили 7 самоскидів.

_1932 | 84  

 168      23

 _252

  252

     0

2 спосіб.

1) 1932 : 12 = 161 (р.) - рейсів зробили 7 самоскидів.

_1932 | 12  

 12       161

 _73

  72

  _12

   12

    0

Відповідь: самоскиди зробили 161 рейс.

 

Завдання 1008. Із 25 га зібрали по 24 ц жита з гектара, а з 15 га – по 32 ц з гектара. Знайди середню врожайність жита на цих ділянках.

Розв'язання.

24 ц = 240 кг, 32 ц = 320 кг

1) 25 + 15 = 40 (га) – площа ділянки жита.

2) 24 • 25 = 600 (ц) – зібрали з 25 га жита.

3) 32 • 15 = 480 (ц) – зібрали з 15 га жита.

4) 600 + 480 = 1080 (ц) – зібрали всього жита.

5) 1080 : 40 = (800 + 280) : 40 = 27 (ц) – середня врожайність жита.

Відповідь: середня врожайність 27 ц. 

 

Завдання 1009. Яке найбільше значення може мати змінна х, щоб нерівність 200 – х > 42 була істинною?

Розв'яжемо рівняння 

200 – х = 42

х = 200 – 42

х = 158

200 – 158 = 42, тоді можна записати

200 – х ˃ 200 – 158

Різниця більша, коли менший від'ємник

х < 158

Найбільше значення 157.

 

Завдання 1010*. Є три прямокутники. Довжина і ширина першого 5 см і 3 см, другого – 5 см і 4 см, третього – 7 см і 2 см. Чи можна з них скласти квадрат?

Розв'язання.

Так.

5 + 2 = 3 + 4 = 7 

 

Завдання 1011°. З першої ділянки зібрали 42 мішки цибулі, а з другої – 29. З другої ділянки зібрали на 715 кг цибулі менше, ніж із першої. Скільки кілограмів цибулі зібрали з кожної ділянки?

Розв'язання.

1) 42 – 29 = 13 (м) – на стільки менше мішків зібрали з другої ділянки, ніж з першої.

2) 715 : 13 = 55 (кг) – маса мішка цибулі.

3) 55 • 42 = 2310 (кг) – зібрали цибулі з першої ділянки.

4) 2310 – 715 = 1595 (кг) – зібрали цибулі з другої ділянки.

_715 | 13 

 65      55

  65

  65

   0 

х   55 

    42

  110

220

2310

_ 2310

    715

   1595

Відповідь: з першої ділянки зібрали 2310 кг цибулі, 1595 кг цибулі.

 

Завдання 1012°. 

_4505 | 85 

 425      53

 _255

  255

    0

_5418 | 43 

 43      126

_111

   86

  _258

    258

      0 

х   162

      67

   1134

   972

 10854

х   407

      89

   3663

 3256

 36223

3 м : 25 см = 300 см : 25 см = 300 см : (5 см • 5) = 300 см : 5 см : 5 =

= 60 : 5 = 12

2 т : 25 кг = 2000 кг : 25 кг = 2000 кг : (5 кг • 5) = 2000 кг : 5 кг : 5 =

= 400 : 5 = 80

10 т – 10 кг = 10 000 кг – 10 кг = 9 990 кг

10 м – 10 см = 1000 см – 10 см = 990 см

 

Завдання 1013. (Усно.) 

48 : (48 : 4 + 4) = 48 : (12 + 4) = 48 : 16 = 48 : 8 : 2 = 6 : 2 = 3

48 : (48 : 8) = 48 : 6 = 8

36 • 20 = (30 + 6) • 20 = 30 • 20 + 6 • 20 = 600 + 120 = 720

25 • 60 = (20 + 5) • 60 = 20 • 60 + 5 • 60 = 1200 + 300 = 1500

640 : 80 : 2 = 8 : 2 = 4

640 : (80 : 2) = 640 : 40 = (400 + 240) : 40 = 400 : 40 + 240 : 40 = 16

 

Завдання 1014. Знайди середнє арифметичне чисел 28, З0, 32, 44, 26

Розв'язання.

28 + 30 + 32 + 44 + 26 = 160 – сума чисел.

160 : 5 = (150 + 10) : 5 = 32 – середнє арифметичне.

 

Завдання 1015. Розглянь малюнок і дай відповіді на запитання.

Які числа будуть на стовпі, віддаленому від зображеного в бік Харкова на 34 км?

Яку властивість суми ми тут спостерігаємо?

306 – 34 = 272 (км) – відстань до Харкова.

144 + 34 = 178 – відстань до Києва.

 

Завдання 1016. Із 3 а ділянки зібрали по З0 кг пшениці з кожного ара, а з 2 а – по 50 кг. Знайди середню врожайність пшениці на цій ділянці.

Розв'язання.

1) 3 + 2 = 5 (а) – площа ділянки пшениці.

2) 30 • 3 = 90 (кг) – зібрали пшениці з першої ділянки.

3) 50 • 2 = 100 (кг) – зібрали пшениці з другої ділянки.

2) 100 + 90 = 190 (кг) – зібрали пшениці всього.

3) 190 : 5 = (150 + 40) : 5 = 38 (кг) – середня врожайність пшениці. 

Відповідь: середня врожайність пшениці 38 кг. 

 

Завдання 1017*. Множину трикутників розділи на підмножини: а) за кутами; б) за співвідношенням між довжинами сторін.

Розв'язання.

Трикутники за кутами: гострокутні (2, 4, 7, 6), прямокутні (1, 3, 5, 8)

Трикутники за сторонами: рівносторонні (2, 6, 7), різносторонні (3, 4, 5, 10, 9, 8) 

 

Завдання 1018°. Першого дня тривалість розмов по мобільному телефону становила 68 хв, а другого – 84 хв. Знайди середню тривалість розмов за цей час.

Розв'язання.

1) 68 + 84 = 152 (хв) – загальна тривалість розмов.

2) 152 : 2 = (140 + 12) : 2 = 76 (хв) – середня тривалість розмов.

Відповідь: середня тривалість розмов 76 хв.

 

Завдання 1019°. На скільки частка чисел 20 988 і 53 більша від частки чисел 12 420 і 46?

20988 : 53 – 12420 : 46 = 126

_20988 | 53

 159      396

 _508

  477

  _318

    318

      0

_12420 | 46 

   92      270

  _322

   322

      0

_396

 270

 126

 

Завдання 1020. 

24 • 25 • 4 = 24 • (25 • 4) = 24 • 100 = 2400

20 • 13 • 5 = (20 • 5) • 13 = 100 • 13 = 1300

5 • 275 • 2 = (5 • 2) • 275 = 10 • 275 = 2750

2 • 25 • 90 = (2 • 25) • 90 = 50 • 90 = 4500

 

Завдання 1021. 

Якщо а = 53, тоді 46057 : а = 46057 : 53 = 869

_46057 | 53  

  424      869

  _365

    318

    _477

     477

        0

Якщо Ь = 49536, тоді Ь : 64 = 49536 : 64 = 774

_49536 | 64  

 448       774

 _473

   448

   _256

     256

       0

 

Завдання 1022. Прочитай пояснення про ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка.

_1376 | 16  

 128       86

  _96

    96

     0

Пояснення. При діленні багатоцифрових чисел на числа другого десятка, а також у випадку двоцифрового діленого цифру частки краще шукати способом добору. Ділене 1376, дільник 16. Перше неповне ділене 137 дес. У частці буде 2 цифри. Поділимо 137 на 16, буде 8. Помножимо 8 на 16, буде 128. Від 137 відняти 128, буде 9. Залишилося десятків менше, ніж 16, цифру десятків дібрали правильно. Друге неповне ділене 96. 96 поділити на 16, буде 6. Частка 86.

 

Завдання 1023.

_7176 | 23  

 69       312

 _27

  23

  _46

    46

     0

_1122 | 17 

 102      66

 _102

  102

    0

_9889 | 31

 93     319

 _58

  31

 _279

  279

    0

_6059 | 73  

 584      83

 _219

  219

     0

 

Завдання 1024*. На машину навантажили однакові бочки із солоними огірками загальною масою 4 т 840 кг. У кожній бочці 70 кг огірків, а маса бочки з розсолом – 18 кг. Скільки всього кілограмів огірків навантажили на машину?

Розв'язання.

4 т 840 кг = 4 840 кг

1) 70 + 18 = 88 (кг) – маса бочки огірків та розсолу.

2) 4840 : 88 = 55 (б.) – бочок з огірками та розсолом.

3) 70 • 55 = 3850 (кг) – огірків навантажили на машину.

Відповідь: на машину навантажили 3850 кг огірків.

 

Завдання 1025. З першої ділянки площею 6 а зібрали по 45 кг ячменю з 1 а, а з другої ділянки площею 2 а – по 41 кг. Знайди середню врожайність ячменю на цих ділянках.

Розв'язання.

1) 6 + 2 = 8 (а) – площа двох ділянок.

2) 45 • 6 = (40 + 5) • 6 = 270 (кг) – ячменю зібрали з першої ділянки.

3) 41 • 2 = 82 (кг) – ячменю зібрали з другої ділянки.

4) 270 + 82 = 352 (кг) – ячменю зібрали з двох ділянок.

5) 352 : 8 = (320 + 32) : 8 = 44 (кг) – середня врожайність ячменю.

Відповідь: середня врожайність ячменю 44 кг.

Інші завдання дивись тут...