Інші завдання дивись тут...

Завдання 134  Розподільний закон множення щодо додавання

(4 + 5 + 9) • 3 = 4 • 3 + 5 • 3 + 9 • 3

(4 + 5 + 9) • 3 = 18 • 3 = 54                  4 • 3 + 5 • 3 + 9 • 3 = 12 + 15 + 27 = 54

Висновок: при множенні суми декількох чисел на число, можна перемножити кожне число суми на множник і додати отримані результати.

 

Завдання 135 Суму чисел 200, 30 і 6 збіль­шити у 3 рази:

(200 + 30 + 6) • 3 = 200 • 3 + 30 • 3 + 6 • 3 = 600 + 90 + 18 = 708

 

Завдання 136

90 • 6 = 9 дес. • 6 = 54 дес. = 540

90 • 6 = 9 • 6 • 10 = 54 • 10 = 540

80 • 8 = 8 дес. • 8 = 64 дес. = 640

80 • 8 = 8 • 8 • 10 = 64 • 10 = 640

50 • 9 = 5 дес. • 9 = 45 дес. = 450

50 • 9 = 5 • 9 • 10 = 45 • 10 = 450

200 • 4 = 2 сот. • 4 = 8 сот. = 800

200 • 4 = 2 • 4 • 100 = 8 • 100 = 800

400 • 2 = 4 сот. • 2 = 8 сот. = 800

400 • 2 = 4 • 2 • 100 = 8 • 100 = 800

Завдання 137

30 + 70) • 6 = 100 • 6 = 600

(200 + 50) • 4 = 800 + 200 = 1000

(16 + 40) • 5 = (10 + 6 + 40) • 5 = 50 + 30 + 200 = 280

(100 + 26) • 3 = (100 + 20 + 6) • 3 = 300 + 60 + 18 = 378

 

Завдання 138, 139 Письмове множення

х309

     3

  927

х213

     3

  639

х249

     2

  498

х157

     5

  785

х207

     4

  828

Завдання 140   У Русалоньки було 960 перлин. Частину перлин вона розклала в 9 скриньок по 34 перлини. Скільки перлин залишилося розкласти Руса­лоньці?

1 спосіб (аналітичний)

1) Скільки перлин розклала Русалонька?

2) Скільки перлин залишилося розкласти Руса­лоньці?

Розв’язання

960 – 34 • 9 = 654 (п.)

2 спосіб (математичний)

х (п.) – залишилося розкласти, 34 • 9 (п.) – розклала, складемо рівняння

960 – 34 • 9 = х

х = 654 (п.)

Відповідь:  Русалоньці залишилося розкласти 654 перлини.

 

Завдання 141  Для виготовлення жіночих прикрас одного виду майстриня використала 38 натуральних кора­лів. Це у 2 рази менше, ніж для прикрас іншого виду. Скільки коралів використала майстриня для виготовлення жіночих прикрас двох видів?

Короткий запис

I виду  38 к., це у 2 рази менше, ніж II виду

II виду  ?

Разом  ?

Розв’язання

1) 38 • 2 = (30 + 8) • 2 = 60 + 16 = 76 (к.) – коралів іншого виду

2) 38 + 76 = 114 (к.)

Відповідь: майстриня використала 114 коралів для виготовлення прикрас двох видів.

 

Завдання 142 Письмове додавання

(215 – 127) • 8 = 704

(140 + 283) • 2 = 846

(516 – 389) • 3 = 381

_215

  127

    88

х 88

     8

 704 

+140

  283

  423 

х 423

      2

   846

_516

  389

  127 

х 127

      3

   381

Завдання 143  Для виготовлення чоловічих браслетів ювеліри використали 75 г червоного золота, у три рази менше білого золота, а срібла — на 56 г більше, ніж червоного й білого золота разом. Скільки грамів срібла використали?

Короткий запис

Червоне золото  75 г

Біле золото  ?, у 3 рази менше, ніж червоного

Срібло  ?, на 56 г більше, ніж червоного і білого золота разом

Розв’язання

1) 75 : 3 = (60 + 15) : 3 = 20 + 5 = 25 (г) – використали білого золота

2) 75 + 25 = 100 (г) – використали червоного і білого золота разом

3) 100 + 56 = 156 (г)

Відповідь: використали 156 г срібла.

 

Завдання 144 Письмове віднімання

(846 – 658 ) • 4 = 752

(654 – 448) • 8 = 1648

3 • (125 + 198) = 969

2 • (113 + 242) = 710

_846

  658

  188

х188

     4

  752

_654

  448

  206

х206

     8

1648

_125

  198

  323

х323

     3

  969

+113

  242

  355

х355

     2

  710

Завдання 145  Розподільний закон ділення відносно додавання

(12 + 36 + 18) : 6 = 66 : 6 = 11

(12 + 36 + 18) : 6 = 12 : 6 + 36 : 6 + 18 : 6 = 2 + 6 + 3 = 11   

(42 + 14 + 28) : 7 = 84 : 7 = 12

(42 + 14 + 28) : 7 = 42 : 7 + 14 : 7 + 28 : 7 = 6 + 2 + 4 = 12

Висновок: при діленні суми декількох чисел на число, можна поділити кожне число суми на дільник і додати отримані результати.

 

Завдання 146

1) Суму чисел 300, 40 і 15 поді­лити на 5:  (300 + 40 + 15) : 5 = 60 + 8 + 3 = 71

2) (400 + 20 + 8) : 4 = 400 : 4 + 20 : 4 + 8 : 4 = 100 + 5 + 2 = 107

    (320 + 8 + 40) : 2 = (200 + 120 + 8 + 40 ) : 2 = 100 + 60 + 4 + 20 = 184

    (560 + 32 + 40) : 8 = 560 : 8 + 32 : 8 + 40 : 8 = 70 + 4 + 5 = 79

 

Завдання 147  З першого куща смородини зібрали 18 кг ягід, а з другого — 12 кг. Усі ягоди розклали в ящики по 6 кг. Скільки ящиків знадобилося?

Короткий запис

 18 кг

II  12 кг

Розклали  ? ящ. по 6 кг

Розв’язання

1 спосіб

1) 18 + 12 = 30 (кг) – зібрали смородини з двох кущів разом

2) 30 : 6 = 5 (ящ.)

2 спосіб

1) 18 : 6 = 3 (ящ.) – знадобилося ящиків для смородини з I куща

2) 12 : 6 = 2 (ящ.) – знадобилося ящиків для смородини з II куща

2) 3 + 2 = 5 (ящ.)

Відповідь: знадобилрся 5 ящиків.

 

Завдання 148

846 : 2 = (800 + 40 + 6) : 2 = 800 : 2 + 40 : 2 + 6 : 2 = 400 + 20 + 3 = 423

975 : 3 = (900 + 70 + 5) : 3 = (900 + 60 + 15) : 3 = 300 + 20 + 5 = 325

 

Завдання 149, 150 Письмове ділення

_885 |     3

  6       293

_28

  27

  _15

    15

      0

 _651 |    3 

  6       217

  _5

    3

   _21

     21

       0

_458 |     2

  4       229

  _5

    4

   _18

     18

       0

_705 |     5

  5       141

 _20

   20

     _5

       5

       0

_648 |    8

  64      81

    _8

      8

      0

Завдання 151

Для приготування виноградно–яблучного соку взяли 672 л виноградного соку, а яблучного — у k разів менше. Скільки літрів виноградно–яблучного соку одержали?

Короткий запис

Виноградний  672 л

Яблучний  ?, у k разів менше

Разом  ?

Розв’язання

Вираз: 672 + 672 : k

Якщо k = 6, тоді 672 + 672 : k = 672 + 672 : 6 = 672 + 112 = 784 (л)

Відповідь: одержали 784 л виноградно-яблучного соку.

 

Завдання 152  Накресли чотирикутник і трикутник так, щоб спільною частиною був трикутник. Постав 6 точок так, щоб у чотирикутнику було 4 точки, у трикутнику — 5.

Завдання 153  Напиши число 100 п'ятьма трійками і знака­ми дій.

33 • 3 + 3 : 3 = 99 + 1 = 100

 

Завдання 154  До магазину завезли 25 ко­робок з халвою, по 9 кг у кожній. Скільки всього кіло­грамів халви завезли до ма­газину?

Короткий запис

1 к.  9 кг

25 к.  ?

Розв’язання

• 25 = 9 • (20 + 5) = 180 + 45 = 225 (кг)

Відповідь: до магазину завезли 225 кг халви.

 

Завдання 155

_693 |     3

  6       231

  _9

    9

    _3

      3

      0

_926 |    2

  8      463

_12

  12

    _6

      6

      0

_896 |     4

  8      224

  _9

    8

   _16

     16

       0

_245 |     7

  21      35

  _35

    35 

      0

_336 |     6

  30      56

  _36

    36

      0

Інші завдання дивись тут...