Інші завдання дивись тут...

Завдання 246  Ділення з остачею

34 : 8=4 (ост.2)

48 : 7=6 (ост.6)

14 : 6=2 (ост.2)

18 : 4=4 (ост.2)

46 : 9=5 (ост.1)

Завдання 247, 248 

_936 |    4

  8      234

_13

  12

  _16

    16

      0

_518 |  7

  49    74

  _28

    28

      0

_646 |  8

  64    80

    _6

      0

      6 (ост.)

 

_408 | 4_   

  4       102

    _8

      8

      0

_938 |    4

  8      234

_13

  12

  _18

    16

      2 (ост.)

_523 |  7

  49    74

  _33

    28

      5 (ост.)

_908 |  3   

  9      302

   _8

     8

      2 (ост.)

_411 |  4   

  4       102

  _11

     8

      5 (ост.)

Завдання 249

1) У магазин привезли 700 кг фруктів. До обіду продали 218 кг фруктів, а після обіду — 436 кг. Скільки кілограмів фруктів залишилось у магазині?

Вираз: a – (b + c)

Якщо а = 700, b = 218, с = 436 кг, то 

a – (b + c) = 700 – (218 + 436) = 700 – 654 = 46

2) У магазині до обіду продали 218 кг фруктів, а після обіду — у 2 рази більше. Скільки кілограмів фруктів залишилось у магазині, якщо їх привезли 700 кг?

Вираз: a – (b + b • 2)

Якщо а = 700, b = 218, то 

a – (b + b • 2) = 700 – (218 + 218 • 2)= 700 – (218 + 436) = 700 – 454 = 246

 

Завдання 250 Купили ящик винограду масою 12 кг. Яка вартість винограду, якщо маса порожнього ящика становить 1/6 маси ящика з виноградом, а 1 кг винограду коштує 36 грн?

Короткий запис

Повний ящ. — 12 кг

Порожній ящ. — ?, 1/6 повного ящика

Вартість — ?, решта кг по 36 грн

Розв'язання

1) 12 : 6 = 2 (кг)  маса порожнього ящика

2) 12 – 2 = 10 (кг)  маса винограду

3) 10 • 36 = 360 (грн)

Відповідь: вартість винограду 360 гривень.

 

Завдання 251  Андрій задумав 3 числа і повідомив друзям попарні суми цих чисел: 30, 27, 33. Допоможи друзям знайти числа, які задумав Андрій.

Розв'язання

1-й спосіб

1) 30 + 27 + 33 = 90  подвійна сума всіх трьох чисел.

2) 90 : 2 = 45  сума всіх трьох чисел

3) 45 - 30 = 15  перше число

4) 45 - 27 = 18  друге число

5) 45 - 33 = 12  третє число

2-й спосіб

Нехай а, b, с – задумані числа, тоді за умовою задачі а + b = 30, а + с = 27, b + с = 33

Додамо всі рівняння:

a + b + а + с + b + с = 30 + 27 + 33

2 • а + 2 • b + 2 • с = 90

2 • (а + b + с) = 90

а + b + с = 90 : 2

а + b + с = 45

Підставимо початкові рівняння, отримаємо:

30 + с = 45, с = 45 - 30 = 15

b + 27 = 45, b = 45 - 27 = 18

а + 33 = 45, а = 45 - 33 = 12

Відповідь: Андрій задумав числа 15, 18, 12.

 

Завдання 252 Рівняння

х + 460 = 660

х = 660 – 460

х = 200

х – 380 = 240

х = 240 + 380

х = 620

х • 40 = 640

х = 640 : 40

х = 16

820 : х = 20

х = 820 : 20

х = 41

Завдання 254

Назви всіх трикутників: АВО, ВОС, СОК, АОК, АВК, ВСК, СКА, ВАК, СКD, АСD

Назви всіх чотирикутників: АВСК, КВСD, АВСD, КОСD

Многокутники не мають прямих кутів: КВСD, КОСD, АВО, ВСО, СОК, АОК, АСD

а) трикутників  5

б) прямокутників 3

 

Завдання 255  Улітку в таборі відпочило 800 дітей: у червні 250 дітей, а в липні — на 125 дітей більше, ніж у червні. Скільки дітей відпочило в таборі в серпні?

Короткий запис

Червень — 250 д.  

Липень — ?, на 125 д. більше, ніж у червні

Серпень — ?

Всього — 800 д.

Розв'язання

1) 250 + 125 = 375 (д.)  у липні відпочивало

2) 250 + 375 = 625 (д.)  у червні та липні відпочивало

3) 800 – 625 = 175 (д.)

Відповідь: у серпні відпочивало 175 дітей.

 

Завдання 256           

_254|   8  

 24    31 (ост. 6)

  _14

     8

     6 

_627|   3  

 6      209

  _27

    27

      0 

95 – 8 : 4 = 95 – 2 = 93 

_646|   6

  6    107 (ост. 4)

   _46

     42

       4 

_353|   5

  35    70 (ост. 3)

     3

     0

     3 

_425|   6

  42    70 (ост. 5)

    _5

      0

      5

_823|    7

  7      117 (ост. 4)

_12

   7

  _53

    49

      4

_526|  6

  48   87 (ост. 4)

  _46

    42

      4  

Завдання 257  Дроби     

1/2 від 8 = 8 : 2 = 4     

1/2 від 100 = 100 : 2 = 50    

1/2 від 1 кг = 1 кг : 2 = 10 ц : 2 = 5 ц

 

Завдання 258

1/8 від 320 = 320 : 8 = 40

1/8 від 720 = 720 : 8 = 90

1/8 від 960 = 960 : 8 = (800 + 160) : 8 = 100 + 20 = 120

1/8 від 1 доби = 24 год : 8 = 3 год

1/8 від 4 ц = 400 кг : 8 = 50 кг

 

Завдання 259 

У половині 2 четвертих частин.

1/2 > 1/8

1/8 < 1/4

1/3 < 1/2

1/4 > 1/8

Завдання 260

Дріб

1/2

2/3

3/4

1/6

5/6

На частин поділено

2

3

4

6

6

Частин зафарбовано

1

2

3

1

5

Завдання 261

Дріб

3/10

5/10

7/10

9/10

10/10 = 1

На частин поділено

10

10

10

10

10

Частин відміряно

3

5

7

9

10

Завдання 262

Дріб

3/4

5/6

2/3

1/2

5/8

На частин поділено

4

6

3

2

8

Частин зафарбовано

3

5

2

1

5

Завдання 263  Для школи придбали 240 квитків у цирк та 420 квитків у театр. Четверту частину квитків у цирк і шосту частину квитків у театр віддали учням початкових класів. Скільки всього квитків віддали учням початкових класів?

Короткий запис

Віддали — ?, 1/4 від 240 кв.

Віддали — ?, 1/6 від  420 кв.

Всього — ?

Розв'язання

1) 240 : 4 = 60 (кв.)  квитків в цирк

2) 420 : 6 = 70 (кв.)  квитків в театр

3) 60 + 70 = 130 (кв.)

Відповідь: 130 квитків віддали учням початкових класів.

 

Завдання 264 Довжина 1/3 шуканого відрізка 3 см. Знайди довжину шуканого відрізка й накресли його в зошиті.

3 • 3 = 9 (см) – довжина шуканого відрізка.

Завдання 265 У залі 15 рядів по 18 стільців. 1/3 місць зайняли четвертокласники із трьох класів, у кожному з яких однакова кількість учнів. Скільки учнів у кожному класі?

Короткий запис

Місць  15 р. по 18 ст.
3 кл.  1/3 всіх місць
1 кл — ?

Розв'язання

1) 18 • 15 = 270 (м.) – всього місць

2) 270 : 3 = 90 (м.)  зайняли місць, або всього четвертокласників

3) 90 : 3 = 30 (уч.)

Відповідь: в кожному класі 30 учнів.

 

Завдання 266

Якщо a = 43, тоді 989 : a – 20 = 989 : 43  – 20 = 23 – 20  – 20 = 3

Якщо a = 43, тоді 17 • a – 567 = 17 • 43 – 567 = 731 – 567 = 164

Якщо a = 43, тоді 1000 – 774 : a = 1000 – 774 : 43 = 1000 – 18 = 982

Якщо a = 43, тоді 14 • a – 153 = 14 • 43 – 153 = 602 – 153 = 449

_989|  43

 86     23

 129

 129

    0 

х 17

   23

   51

  34 

  391

_774|  43

 43     18

 344

 344

    0 

х 14

   43

   42

  56 

  602

Завдання 267  На першому сеансі прем'єрного показу 3D–фільму в кінотеатрі було 143 глядачі, що на 58 глядачів менше, ніж на другому. 1/4 всіх глядачів становили дорослі. Скільки всього дітей було на двох сеансах?

Короткий запис

 143 гл., що на 58 менше, ніж II
II  ?
Дорослі — ?, 1/4 від I i II разом
Дітей — ?, решта

Розв'язання

1) 143 + 58 = 201 (гл.) – на другому сеансі

2) 143 + 201 = 344 (гл.) – всіх глядачів було

3) 344 : 4 = 86 (гл.) – дорослих було

4) 344 – 86 = 258 (гл.)

Відповідь: на двох сеансах було 258 дітей.

Інші завдання дивись тут...