Інші завдання дивись тут...

Завдання 268 Дроби

Дві сьомих — 2/7, чотири шостих — 4/6, три восьмих — 3/8, три п'ятих — 3/5

Дріб

2/7

4/6

3/8

3/5

На частин поділено

7

6

8

5

Частин зафарбовано або взято

2

4

3

3

Завдання 269

П'ять сьомих — 5/7, чотири шостих — 4/6, сім восьмих — 7/8, дві дев'ятих — 2/9, шість дев'ятих — 6/9, одна десята — 1/10

 

Завдання 270 Довжина відрізка AB дорівнює 10 см. Чому дорівнюй 3/5 цього відрізка?

Розв'язання

1) Скільки сантиметрів в 1/5 відрізка AB?

10 : 5 = 2 (см)

2) Чому дорівнюй — відрізка AB?

2 • 3 = 6 (см)

Відповідь: довжина — відрізка AB дорівнює 6 см.

 

Завдання 271, 272

4/7 від 28 = 28 : 7 • 4 = 16

3/5 від 360 = 360 : 5 • 3 = 216

3/7 від 364 = 364 : 7 • 3 = 156

4/9 від 738 = 738 : 9 • 4 = 328

 

Завдання 273  До складу сніжинок, що надають з неба, входять кристалики льоду та пилинки. Сніжинки, утворені лише з кристаликів льоду, становлять 1/4 загальної маси сніжинок, що впали на землю. Скільки сні­жинок із 1000 сніжинок мають у своєму складі пилинки?

Розв'язання

1-й спосіб

1) 1000 : 4 • 1 = 250 (сн.) – сніжинок без пилинки

2) 1000  250 = 750 (сн.)

2-й спосіб

1) 1000 : 4 = 250 (сн.) – припадає на 1 частину

2) 4  1 = 3 (ч.) – частин припадає на сніжинки з пилинками

3) 250 • 3 = 750 (сн.)

Відповідь: 750 сніжинок мають у своєму складі пилинки.

 

Завдання 274 Сніг поглинає п'яту частину сонячних проме­нів. Вологий чорнозем відбиває 1/20 сонячних променів, а решту — поглинає. На скільки променів більше відбив би сніг, ніж вологий чорнозем, якби на однакову площу кожного впало по 1000 променів?

Розв'язання

1) 1000 : 5 • 1= 200 (пр.)  поглинає сонячних променів сніг

2) 1000 – 200 = 800 (пр.)  відбиває сонячних променів сніг

3) 1000 : 20 • 1 = 50 (пр.)  відбиває сонячних променів вологий чорнозем

4) 800 – 50 = 750 (пр.)

Відповідь: сніг би відбив на 750 променів більше, ніж вологий чорнозем.

 

Завдання 275  Побудуй два прямих кути зі спільною вер­шиною так, щоб утворилися 3 гострих кути й один тупий кут.

 

Завдання 276  Перший множник збільшили у 2 рази, а дру­гий — зменшили на 10. Добуток не змінився. Знайди другий множник.

Розв'язання

Нехай перший множник дорівнює а, а другий множник  b, тоді їх добуток дорівнює ab. Якщо перший множник збільшили у 2 рази, тоді він буде дорівнювати 2 • а, а другий зменшили на 10, тоді він буде дорівнювати ( 10). Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його.

а • b = 2 • а • (b  10)      : а

b = 2 • (b  10)

b = 2 20

2b  b = 20

b = 20

Відповідь: другий множник 20

 

Завдання 277  У листопаді 1/10 кількості днів ішов дощ. 2/3 днів місяця було похмуро, але без дощу. Решту часу було сонячно. Скільки днів світило сонце?

Розв'язання

1) 30 : 10 • 1 = 3 (дн.)  йшов дощ

2) 30 : 3 • 2 = 20 (дн.)  було похмуро

3) 3 + 20 = 23 (дн.)  не було сонячно

4) 30 – 23 = 7 (дн.)

Відповідь: сонце світило 7 днів у листопаді.

 

Завдання 278

12 • 18 : 36 = 3

16 • 42 : 28 = 42

32 • 26 : 16 = 52

х 12

   18

   96

  12 

  108 

 _108 |   36

  108       3

     0

х 16

   42

   32

  64 

  672 

 _672 |  28

  56      24

 _112

  112

     0

х 32

   26

  192

  64 

  832 

_832 |  16

  80     52

  _32

   32

     0 

Завдання 279 

2/3 від 1 хв = 1 хв : 3 • 2 = 60 с : 3 • 2 = 40 с       

1/2 від 1 хв 1 хв : 2 • 1 = 60 с : 2 • 1 = 30 с            

3/4 від 1 хв 1 хв : 4 • 3 = 60 с : 4 • 3 = 45 с  

2/5 від 1 хв 1 хв : 5 • 2 = 60 с : 5 • 2 = 24 с           

3/10 від 1 хв 1 хв : 10 • 3 = 60 с : 10 • 3 = 18 с  

 

Завдання 280  Накресли круг радіусом 2 см. Поділи його на 4 частини. Зафарбуй дві такі частини. Зафарбуй решту частин іншим кольором.

На скільки частин поділено круг? На 4 частини.

Скільки таких частин зафарбовано? Чотири.

1/1 = 1      3 /3 = 1         4/4 = 1         8/8 = 1

 

Завдання 281

1)

1/2 = 3/6      1/2 < 4/6     3/4 < 6/6       2/4 < 2/3

2) 4/4 = 1         2/2 = 1        6/6 = 1          1 = 5/5

 

Завдання 282  Накресли відрізок AB=10 см, а потім — ще два відрізки: відрізок MK завдовжки 2/5 відрізка AB і відрізок OE завдовжки 3/4 відрізка AB. Користуючись накресленими відрізками, порівняй дроби 2/5 і 3/4.

10 см : 5 • 2 = 4 см  відрізок МК.

100 мм : 4 • 3 = 75 мм = 7 см 5 мм  відрізок ОЕ

 

2/5 < 3/4 

 

Завдання 283 У фермерському господарстві було 820 штук домашньої птиці. Гуси становили 1/5  всієї кількості. Кури – 3/4 від усіх птахів, а решта —  качки. Скільки в господарстві було качок?

Розв'язання

1) 820 : 5 • 1 = 164 (пт.)  було гусей

2) 820 : 4 • 3 = 615 (пт.)  було курей

3) 165 + 615 = 779 (пт.)  разом  було гусей і курей

4) 820 – 779 = 41 (пт.)

Відповідь: в господарстві було 41 качок.

� Досліди, як зміниться відповідь, якщо замі­нити 3/4 на 1/2

Розв'язання

1) 820 : 5 • 1 = 164 (пт.)  було гусей

2) 820 : 2 • 1 = 410 (пт.)  було курей

3) 164 + 410 = 574 (пт.)  разом було гусей і курей

4) 820 – 574 = 246 (пт.)

Відповідь: в господарстві було 246 качок.

 

Завдання 284  Оптова ціна перепелиних яєць, призначених для інкубатора, — 3 грн за одне яйце. А ціна яйця для споживання становить 2/5 ціни яйця для інкубатора. На скільки яйце для інкуба­тора дорожче, ніж яйце для споживання?

Розв'язання

3 грн = 300 коп.

1) 300 : 5 • 2 = 120 (коп.) – ціна яйця для споживання

2) 300  120 = 180 (коп.) = 1 грн 80 к.

Відповідь: яйце для інкубатора на 1 грн 80 коп. дорожче, ніж яйце для споживання.

    

Завдання 285  За 3 десятки столових яєць господиня заплатила таку саму суму, як і за 2 десятки дієтичних. Ціна одного десятка столових яєць — 22 грн. Яка ціна десятка дієтичних яєць?

Вид яєць

Кількість

Вартість

Ціна за 1 десяток

столові

3 десятки 

однакова

 

22 грн

Дієтичні

2 десятки

? грн

Розв'язання

1) 22 • 3 = 66 (грн)  вартість 3 десятків столових яєць, або 2 десятків столових яєць

2) 66 : 2 = 33 (грн)

Відповідь: ціна десятка дієтичних яєць 33 гривні.

 

Завдання 286  Сума двох чисел дорівнює 536. А їх різниця — 164. Знайди ці числа.

Нехай перше число дорівнює а, а друге - b, тоді 

а + b = 536

а  b = 164

Виразимо невідому змінну а з першого рівняння:

а = 536  

і підставимо в друге:

536   = 164

b + b = 536  164

2b = 372

b = 372 : 2

b = 186

а = 536  b = 536  186 = 350

Відповідь: перше число 350, а друге число 186.

 

Завдання 287 Рівняння

(520 + 440) : х = 24

960 : х = 24

х = 960 : 24

х = 40

18 • х + 184 = 400 

18 • х = 400  184

18 • х = 216

х = 216 : 18

х = 12

Завдання 288  Купили однакову кількість молодняку каченят і перепеленят. Ціна одного каченяти 30 грн, а одного перепеленяти — 1/3 ціни каченяти. За каченят заплатили 900 грн. Знайди вартість перепеленят.

Розв'язання

1) 900 : 30 = 30 (шт.)  кількість каченят, або перепеленят

1) 30 : 3 • 1 = 10 (грн)  ціна одного перепеленяти

3) 10 • 30 = 300 (грн)

Відповідь: вартість перепеленят 300 гривень.

 

Завдання 289  Порядок дій

7 • (285 – 954 : 6) = 882

4 • 225 – 752 : 8 = 806

_954 |    6

  6      159

_35

  30

  _54

    54

      0

_285

  159

  126

х126

     7

  882

_752 |   8

  72     94

  _32

    32

      4

х225

     4

 900

_504 |  9

  45    56

  _54

    54

      0

 

_900

   94

 806

Інші завдання дивись тут...