Інші завдання дивись тут...

Завдання 576

1) за 1 годину пішоход проходить 5 км.

2) За 1 м космічний корабель пролітає 7200 м.

 

Завдання 577

1) За таблицею обчисли.

Рухомий об'єкт

Швидкість

Час

Відстань

Велосипедист

Літак

Ластівка

28 : 2 = 14 км/год

1500 : 3 = 500 км/год

180 : 2 = 90 км/год

2 год

3 год

2 год

28 км

1500 км

180 км

2) За 2 год пішохід пройшов 8 км, а велосипе­дист — проїхав 32 км. Порівняй їхні від­стані та швидкості.

32  8 = 24 (км)  на стільки більша відстань велосипедиста

24 : 2 = 12 (км/год)  на стільки більша швидкість велосипедиста

 

Завдання 578

Велосипедист був у дорозі 6 год, а мотоцик­ліст — 2 год. Велосипедист проїхав 72 км, а мотоцикліст — 100 км. На скільки швид­кість мотоцикліста більша за швидкість вело­сипедиста?

Розв'язання

1) 72 : 6 = 12 (км/год) – швидкість велосипедиста.
2) 100 : 2 = 50 (км/год) – швидкість мотоцикліста.
3) 50 – 12 = 38 (км/год)
Відповідь: на 38 км/год більша швидкість мотоцикліста, ніж велосипедиста.

 

Завдання 579

Відстань 400 м хлопчик пробіг туди й назад за 4 хв. З якою швидкістю біг хлопчик?

Розв'язання

1) 400 • 2 = 800 (м) – відстань пробіг хлопчик.
2) 800 : 4 = 200 (м/хв) – швидкість хлопчика.
Відповідь: хлопчик біг зі швидкістю 200 м/хв. 

 

Завдання 580

Відстань між умовними пунктами K і М на орбіті штучного супутника Землі становить 320 км. Четверту частину цієї відстані супут­ник пролетів за 10 с. З якою швидкістю він рухався?

Розв'язання
1) 320 : 4 = 80 (км) – відстань, яку пролетів супутник
2) 80 : 10 = 8 (км/с) – швидкість супутника
Відповідь: супутник летів зі швидкістю 8 км/с.

 

Завдання 581

х : 20 - 360 = 24 • 10

х : 20 - 360 = 240

х : 20 = 240 + 360

х : 20 = 600

х = 600 • 20

х = 12 000

х : 40 • 30 = 600

х : 40 = 600 : 30

х = 20 • 40

х = 800

 

Завдання 582

Побудуй відрізок 2/3 якого дорівнює 6 см.

6 : 2 • 3 = 9 (см)

Завдання 583

Трійка коней за 2 год пробігла 36 км. З якою швидкістю біг кожен кінь?

Розв'язання
36 : 2 = 18 (км/год) – швидкість кожного коня в трійці коней
Відповідь: кожен кінь біг зі швидкістю 18 км/год.

 

Завдання 584

Відстань між двома пристанями 320 км. Половину цієї відстані моторний човен проплив за 4 год. З якою швидкістю рухався човен?

Розв'язання
1) 320 : 2 = 160 (км) – половина відстані
2) 160 : 4 = 40 (км/год) – швидкість човна
Відповідь: човен йшов зі швидкістю 40 км/год. 

 

Завдання 585

Відстань 20 км вершник проїхав туди й назад за 4 год. З якою швидкістю їхав вершник?

Розв'язання
1) 20 + 20 = 40 (км) – відстань вершника за 4 год
2) 40 : 4 = 10 (км/год) – швидкість вершника
Відповідь: вершник їхав зі швидкістю 10 км/год.

 

Завдання 586 Знайшли дріб від числа

2/5 від 60 = 60 : 5 • 2 = 24

3/4 від 120 = 120 : 4 • 3 = 90

7/8 від 560 = 560 : 8 • 7 = 490

6/7 від 420 = 420 : 7 • 6 = 360

 

Завдання 587

Лижник був у дорозі 3 год, рухаючися зі швидкістю 12 км/год. Яку відстань він пройшов?

Розв'язання

12 • 3 = 36 (км)

Відповідь: за 3 год лижник пройшов 36 км.

 

Завдання 588

1) 

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Пішохід

Таксі

Електропоїзд

5 км/год

70 км/год

120 км/год

4 год

2 год

3 год

• 4 = 20 км

70 • 2 = 140 км

120 • 3 = 360 км

2) Катер за 2 год проплив 160 км. Яку від­стань пропливе цей катер за 4 год? Порів­няй відстані й години руху та зроби висновок.

Короткий запис

За 2 год — 160 км

За 4 год  ?

Розв'язання

1) 4 : 2 = 2 (р.) – у стільки разів 4 км більше, ніж 2 км
2) 160 • 2 = 320 (км) 
Відповідь: катер пропливе 320 кілометрів за 4 год. 

За однакової швидкості у скільки разів час руху більший (менший), у стільки разів буде більша (менша) відстань.

 

Завдання 589

Пасажирський катер плив 4 год, а буксир­ний — 7 год. Який з них проплив більшу від­стань і на скільки кілометрів, якщо швид­кість пасажирського катера 24 км/год, а бук­сирного — 14 км/год?

Катер

Швидкість

Час

Відстань

На скільки більша відстань

Пасажирський

Буксирний

24 км/год

14 км/год

4 год

7 год

?

?

Розв'язання

1) 24 • 4 = 96 (км) – відстань пасажирського катера

2) 14 • 7 = 98 (км) – відстань буксирного катера

3) 98 – 96 = 2 (км)
Відповідь: бурсирний катер пропливе на 2 км більше.

 

Завдання 590

Протягом дня туристи йшли пішки 2 год, автобусом їхали 3 год. Пішки вони рухалися зі швидкістю 4 км/год, автобусом їхали зі швидкістю 45 км/год. Який шлях подолали туристи за день?

Туристи йшли

Швидкість

Час

Відстань

Вся відстань

Пішки

Автобусом

4 км/год

45 км/год

2 год

3 год

?

 ?

? 

Розв'язання

1) 4 • 2 = 8 (км) – йшли пішки

2) 45 • 3 = 135 (км) – їхали автобусом

3) 8 + 135 = 143 (км)

Відповідь: туристи подолали 143 кілометри.

 

Завдання 591

Велосипедист був у дорозі 12 год. За цей час він проїхав 180 км, рухаючись з однаковою швидкістю. Скільки кілометрів проїде мото­цикліст за 20 год, якщо його швидкість на 36 км/год більша від швидкості велосипедис­та? Розв'язуючи задачу, міркуй за схемами.

 

Швидкість

Час

Відстань

Велосипедист

Мотоцикліст

?

?, на 36 км/год більша

12 год

20 год

180 км

 ?

Розв'язання

1) 180 : 12 = 15 (км/год) – швидкість велосипедиста

2) 15 + 36 = 51 (км/год) – швидкість мотоцикліста

3) 51 • 20 = 1020 (км) 

Відповідь: мотоцикліст проїде 1020 кілометрів.

Завдання 592

Пішохід пройшов 12 км, що в 4 рази менше, ніж проїхав велосипедист. Постав 3 запитання до умови задачі.

1) Скільки кілометрів проїхав велосипедист?
2) На скільки кілометрів менше пройшов пішохід, ніж проїхав велосипедист?
3) На скільки кілометрів більше проїхав велосипедист, ніж пройшов пішохід?

 

Завдання 593 Порядок дій

390 : 3 : 10 • 40 = 130 : 10 • 40 = 13 • 40 = 520

560 : 4 + 30 • 20 : 100 = 140 + 600 : 100 = 140 + 6 = 146

 

Завдання 594

Лічильник автомобіля показував 12 921 км. Через 2 год на лічильнику знову з'явилося число, яке читалось однаково в обох напрям­ках (числовий паліндром). З якою швидкістю їхав автомобіль?

За числом 12 921 йде наступний числовий паліндром 13031.

Розв'язання

1) _13031

     12921

        110 (км) – відстань проїхав за 2 години

2) 110 : 2 = (100 + 10) : 2 = 50 + 5 = 55 (км/год)

Відповідь: автомобіль їхав зі швидкістю 55 км/год.

Завдання 595

Автомобіль їхав 2 год зі швидкістю 66 км/год. Після цього йому залишилося проїхати відстань у 3 рази більшу, ніж та, яку він уже проїхав. Яку відстань мав про­їхати автомобіль?

Розв'язання

1) 66 • 2 = 132 (км) – відстань уже проїхав
2) 132 • 3 = 396 (км) – відстань, яку залишилося проїхати
3) 132 + 396 = 528 (км) 

Відповідь: автомобіль мав проїхати 528 кілометрів.

 

Завдання 596 Порядок дій

240 : 20 • 100 + 350 : 5 • 10 = 1900

1) 240 : 20 = 12

2) 12 • 100 = 1200

3) 350 : 5 = 70

4) 70 • 10 = 700

5) 1200 + 700 = 1900

456 + 960 : 6 – 380 : 4 • 2 = 426

1) 960 : 6 = (600 + 360) : 6 = 100 + 60 = 160

2) 380 : 4 = (360 + 20) : 4 = 90 + 5 = 95

3) 95 • 2 = (90 + 5) • 2 = 180 + 10 = 190

4) 456 + 160 = 616

5) 616 – 190 = 426

Інші завдання дивись тут...