Інші завдання дивись тут...

Завдання 576

1) швидкість пішохода 5 км/год;

2) Швидкість космічного корабля 7200 м/с.

 

Завдання 577

1) За таблицею обчисли швидкість руху об'єктів.

Рухомий об'єкт

Швидкість

Час

Відстань

Велосипедист

Літак

Ластівка

?

?

?

2 год

3 год

2 год

28 км

1500 км

180 км

2) За 2 год пішохід пройшов 8 км, а велосипе­дист — проїхав 32 км. Порівняй їхні від­стані та швидкості.

 

Завдання 578

 Велосипедист був у дорозі 6 год, а мотоцик­ліст — 2 год. Велосипедист проїхав 72 км, а мотоцикліст — 100 км. На скільки швид­кість мотоцикліста більша за швидкість вело­сипедиста?

План розв'язування

1) Чому дорівнює швидкість велосипедиста?

2) Чому дорівнює швидкість мотоцикліста?

3) На скільки швидкість мотоцикліста більша за швидкість велосипедиста?

 

Завдання 579

Відстань 400 м хлопчик пробіг туди й назад за 4 хв. З якою швидкістю біг хлопчик?

 

Завдання 580

Відстань між умовними пунктами K і М на орбіті штучного супутника Землі становить 320 км. Четверту частину цієї відстані супут­ник пролетів за 10 с. З якою швидкістю він рухався?

 

Завдання 581

х : 20 - 360 = 24 • 10

х : 40 • 30 = 600

 

Завдання 582

Побудуй відрізок 2/3 якого дорівнює 6 см.

 

Завдання 583

Трійка коней за 2 год пробігла 36 км. З якою швидкістю біг кожен кінь?

Завдання 584

Відстань між двома пристанями 320 км. Половину цієї відстані моторний човен проплив за 4 год. З якою швидкістю рухався човен?

 

Завдання 585

Відстань 20 км вершник проїхав туди й назад за 4 год. З якою швидкістю їхав вершник?

 

Завдання 586

2/6 від 60;

3/4 від 120

7/8 від 560

6/7 від 420;

 

Завдання 587

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Пішохід

Таксі

Електропоїзд

5 км/год

70 км/год

120 км/год

4 год

2 год

3 год

?

?

?

 

Завдання 589

Пасажирський катер плив 4 год, а буксир­ний — 7 год. Який з них проплив більшу від­стань і на скільки кілометрів, якщо швид­кість пасажирського катера 24 км/год, а бук­сирного — 14 км/год?

 

Завдання 590

Протягом дня туристи йшли пішки 2 год, автобусом їхали 3 год. Пішки вони рухалися зі швидкістю 4 км/год, автобусом їхали зі швидкістю 45 км/год. Який шлях подолали туристи за день?

 

Завдання 591

Велосипедист був у дорозі 12 год. За цей час він проїхав 180 км, рухаючись з однаковою швидкістю. Скільки кілометрів проїде мото­цикліст за 20 год, якщо його швидкість на 36 км/год більша від швидкості велосипедис­та? Розв'язуючи задачу, міркуй за схемами.

 

Завдання 592

Пішохід пройшов 12 км, що в 4 рази менше, ніж проїхав велосипедист. Постав 3 запитання до умови задачі.

 

Завдання 593

390 : 3 : 10 • 40

560 : 4 + 30 • 20 : 100

 

Завдання 594

Лічильник автомобіля показував 12 921 км. Через 2 год на лічильнику знову з'явилося число, яке читалось однаково в обох напрям­ках (числовий паліндром). З якою швидкістю їхав автомобіль?

 

Завдання 595

Автомобіль їхав 2 год зі швидкістю 66 км/год. Після цього йому залишилося

проїхати відстань у 3 рази більшу, ніж та, яку він уже проїхав. Яку відстань мав про­їхати автомобіль?

 

Завдання 596

240 : 20 • 100 + 350 : 5 • 10

456 + 960 : 6 – 380 : 4 • 2

Інші завдання дивись тут...