Інші завдання дивись тут...

Завдання 686

Виконай два завдання (на вибір).

1) Додай два рівних числа. Яку частину від суми складає перший доданок?

2) Груша дорожча за яблуко у 2 рази. Що дорожче — 8 яблук чи 4 груші?

3) У скільки разів зменшиться число, якщо від нього відняти половину?

4) Площа прямокутника 36 см2. Якої довжини можуть бути його сторони?

5) У скільки разів половина більша за свою половину?

 

Завдання 687

1) Яку одиницю площі зручно взяти для вимі­рювання площі шкільного коридору? пло­щі сторінки учнівського зошита? площі поверхні стола?

2) Як зміниться площа прямокутника, якщо: а) довжину збільшити у 2 рази, а ширину не змінювати; б) довжину та ширину збіль­шити у 3 рази; в) довжину збільшити в 4 рази, а ширину зменшити у 2 рази?

 

Завдання 688

Довжина ділянки прямокутної форми 84 м, а її ширина — у 2 рази менша. 1/3 площі ділянки засіяли соєю, а решту — просом. Яка площа ділянки, засіяної просом?

 

Завдання 689

За планами ділянок знайди, яку площу від­ведено окремо для вирощування цибулі, моркви й редису.

 

Завдання 690

Площа саду 6 а. Це 1/4 площі ділянки, засадженої овочами. На скільки площа ділянки, засадженої овочами, більша, ніж площа ді­лянки саду?

 

Завдання 691

213 • 3 + 57 • 4

488 : 4 + 35 • 6

960 : 16 – 328 : 8

23 • 31 - 350 : 7

 

Завдання 692

Порівняй:

50 м2 … 500 см2

2 дм2 3 см2 … 230 см2

2 га …  20 а

3 га … 35 а

4000 м2 … 1 га

15 а  … 1500 м2

1 га … 1000 а

10 м2 … 120 см2

 

Завдання 693

Між цифрами постав знаки дода­вання або множення так, щоб значення виразу було найбільшим.

 

Завдання 694

Визнач відстань між містами Львів і Харків через Київ, якщо 1 см на малюнку відповідає 100 км.

 

Завдання 695

Довжина прямокутної ділянки — 243 м. Її ширина становить 1/3 довжини. Посіви гречки займають 1/9 площі цієї ділянки. Знайди площу ділянки, засіяної гречкою.

 

Завдання 696

32 • 8 + 46 • 9

58 • 7 – 69 • 4

19 • 9 + 36 • 5

38 • 7 – 18 • 9

 

Завдання 697

х • 3 = 36

48 : x = 16

8 • х = 240

1000 : х = 10

 

Завдання 698

Знайди розмір невідомої сторони кожного прямокутника, якщо площа першого 12 см2, а другого — 8 см2.

 

Завдання 699

Площа прямокутника дорівнює 100 м2. Зна­йди периметр цього прямокутника, якщо довжина кожної його сторони виражена цілим числом сантиметрів. У якого з таких прямо­кутників периметр найменший?

 

Завдання 700

Площа вікон у кімнаті має становити не мен­ше ніж 1/5 площі підлоги. Якою має бути площа вікон у класі завдовжки а м і завширшки 6 м? Обчисли, якщо а=10

 

Завдання 701

Площа килима для карате складає 1/4 площі килима для дзюдо. Яка площа килима для карате, якщо площа килима для дзюдо 256 м2?

 

Завдання 702

Сума трьох чисел дорівнює 90. Сума першого і другого дорівнює 70, а сума першого і тре­тього дорівнює 30. Знайди ці числа.

 

Завдання 703

46•6 …53•5

18•9 … 23•8

264:4 … 357 : 7

459:9 … 235 : 5

 

Завдання 704

В одному із шести сувоїв було 3 м полотна, а в кожному наступному — на 2 м більше, ніж у попередньому. Як розподілити полотно між трьома магазинами порівну, не розрізаючи жодного із сувоїв?

 

Завдання 705

Площа дитячого басейну реабілітаційного центру 640 м2. Одна зі сторін має довжину 40 м. Знайди периметр басейну.

 

Завдання 706

1) Суму чисел 407 і 295 зменшити на їх різницю.

2) Добуток чисел 135 і 6 збільшити на їх суму.

3) Частку чисел 364 і 4 збільшити на їх

Інші завдання дивись тут...