Інші завдання дивись тут...

Завдання 72Рівняння

x : 10 = 300

х = 300 • 10

х = 3000

х – 200 = 45 • 10

х – 200 = 450

х = 450 + 200

х = 650

420 : x = 60

х = 420 : 60

х = 7

x • 30 = 9000

х = 9000 : 30

х = 300

Завдання 729

Задача 1.

Довжина прямокутника 32 мм, а ши­рина — у 4 рази менша. Знайди його периметр і площу.

Короткий запис

Довжина  32 мм

Ширина — ?, у 4 рази менше, ніж довжина

Р — ?

— ?

Розв’язання

(32 + (32 : 4))  2 = (32 + 8) • 2 = 80 (мм) – периметр прямокутника.

32 • (32 : 4) 32 • 8 = 256 (мм) – площа прямокутника.

Задача 2.

Довжина прямокутника 32 мм, а ши­рина — на 4 мм менша. Знайди його периметр і площу.

(32 + (32  4)) • 2 = (32 + 28) • 2 = 60 • 2 = 120 (мм) – периметр прямокутника.

32 • (32  4) = 32 • 28 = 896 (мм) – площа прямокутника.

 

Завдання 730

Знайди значення виразів а : b, а • b, а + b, а – b, якщо: а = 120, b = 8; а = 125, b = 5; а = 1000, b = 10.

120 : 8 = 15

120  8 = 960

120 + 8 = 128

120 – 8 = 112

125 : 5 = 25

125  5 = 625

125 + 5 = 130

125 – 5 = 120

1000 : 10 = 100

1000  10 = 10000

1000 + 10 = 1010

1000 – 10 = 990

Завдання 731

Дві ділянки прямокутної форми мають одна­кову площу. Довжина однієї ділянки 60 м, а її ширина — 20 м. Знайди периметр другої ділянки, якщо її ширина — 30 метрів.

Короткий запис

S1 = S2

а1 — 60 м

b1 — ?

a2 — ?

— ?

Розв’язання

1) 60 • 20  = 1200 (м) – площа першої ділянки.

2) 1200 : 30 =  40 ) – довжина другої ділянки.

3) (40 + 30)  2 = 70  2 = 140 2) – периметр другої ділянки.

Відповідь: 140 м2.

 

Завдання 732

Екскурсійний теплохід проплив за 3 дні 240 км. Першого дня він проплив 5/7 всього шляху. Другого — 2/5 усього шляху. Скільки кілометрів проплив теплохід третього дня? Помилкова умова

Короткий запис

Шлях — 240 км

— ?, 1/6 усього шляху

II — ?, 2/5 усього шляху

III — ?

Розв’язання

1) 240 : 6 • 1 = 40 • 1 = 40 (км) – проплив I дня.

2) 240 : 5 • 2 = 48 • 2 = 96 (км) – проплив II дня.

3) 40 + 96 = 136 (км) – проплив за I i II день разом.

4) 240 – 136 = 104 (км) – проплив за III день разом.

Відповідь: 104 кілометри.

 

Завдання 733

(783  х) • 12 = 720

783  х = 720 : 12

783  х = 60

х = 783 – 60

х = 723

(х + 565) : 16 = 142 – 95

(х + 565) : 16 = 47

х + 565 = 47 • 16

х + 565 = 752

х = 752 – 565

х = 187

(х – 156) • 13 = 511 + 269

(х – 156) • 13 = 780

х – 156 = 780 : 13

х – 156 = 60

х = 60 + 156

х = 216

Завдання 734

Учень прочитав п'яту частину книжки і ще 20 сторінок, що склало 70 сторінок. Скільки сторінок було в книжці?

Короткий запис

70 с.  це 1/5 усього і 20 с.
Усього  ?

Розв’язання

1) 70 – 20 = 50 (с.) – становлять 1/5 книжки.

2) 50 • 5 = 250 (с.)

Відповідь: у книжці 250 сторінок.

 

Завдання 735

Від стрічки завдовжки 9/10 м відрізали 1/5 м. Скільки стрічки залишилося?

Розв’язання

1) 9/10 м = 100 см : 10 • 9 = 90 (см) – вся стрічка.

2) 1/5 м = 100 см : 5 = 20 (см) – відрізали від стрічки.

3) 90 – 20 = 70 (см)

Відповідь: залишилося 70 см стрічки.

 

Завдання 736

Як від стрічки завдовжки 2 м відрізати 1/2 метра, якщо відміряти нічим?

Розв’язання

1) 1/2 м = 100 см : 2 = 50 (см) – треба відрізати.

2) 200 : 50 = 4 (р.).

З чотирьох рівних частин, утворених шляхом складання стрічки вдвоє, а потім так ще раз, відрізати одну частину (довжиною 50 см).

 

Завдання 737

Довжина саду 40 м, а ширина — на 16 м менша. 1/3 саду займають яблуні, а решту — інші фруктові дерева. Яку площу займають інші фруктові дерева?

Короткий запис

Довжина  40 м

Ширина  ?, на 16 м менша від довжини

Яблуні  ?, 1/3 площі

Фруктові дерева  ?, решта площі

Розв’язання

1) 40  16 = 24 (м)   ширина саду.
2) 24  40 = 960 (м2 площа саду.
3) 960 : 3 = 320 (м2 площу займають яблуні.
4) 960  320 = 640 (м2)
Відповідь: фруктові дерева займають 640 м2.

 

Завдання 738 Замість крапок підбери цифри й запиши.

+435

  169

  604

+331

  248

  519

+ 154

   204

   358

_486

  297

  658

_ 516

   157

   359

Додаткові вправи

Вправа 1

1) Запиши цифрами дати, по­в'язані з історією України.

а) Бібліотеку при Софійсько­му соборі в Києві заснова­но в тисяча тридцять сьомому році. 1337

б) Київ є столицею України з тисяча дев'ятсот трид­цять четвертого року. 1934

в) Україна проголосила незалежність у тися­ча дев'ятсот дев'яносто першому році. 1991

2) Запиши всі числа, позначені точками. 

3700, 3730, 3740, 3750, 3780, 3790, 3800, 3810, 3820, 3890

 

Вправа 2 Розрядні доданки

4000 + а + 40 + 7 = 4347

а = 300

2000 + 40 + b = 2048

b = 8 

Завдання 3 Одиниці вимірювання

7 дм – 7 см = 70 см – 7 см = 63 см

1 т 5 ц + 9 ц = 1 т 14 ц = 2 т 4 ц

3 км 800 м + 300 м = 3 км 1100 м = 4 км 100 м

8 км – 300 м = 8000 м – 300 м = 7700 м

7 км 20 м + 600 м = 7 км 620 м

5 т 2 ц – 4 ц = 52 ц – 4 ц = 48 ц = 4 т 8 ц

 

Вправа 4

Висота надводної частини айсберга 30 м. Це — п'ята частина всього айсберга. На скільки метрів підводна частина айсберга більша від його над­водної частини?

Короткий запис

Надводна  30 м, це 1/5 висоти всього

Підводна  ?

На скільки  ?

Розв’язання

1) 30  5 = 150 (м)  висота всього айсберга.
2) 150  30 = 120 (м)  висота підводної частини айсберга.
3) 120  30 = 90 (м)
Відповідь: на 90 м більша підводна частина айсберга, ніж його надводна частина.

 

Вправа 5

Запиши всі чотирицифрові числа, у кожному з яких тисяч у 4 рази більше від числа одиниць, а число сотень на 8 більше від числа десятків. 

4801, 4911, 8802, 8912 

 

Вправа 6

У числі 8****45 замість зірочок постав такі циф­ри, щоб жодна не повторювалась і щоб одержане число було:

а) найбільшим; 8976345

б) найменшим з усіх можливих. 8012345

Інші завдання дивись тут...