Інші завдання дивись тут...

Завдання 728

x : 10 = 300

х – 200 = 45 • 10

420 : x = 60

x • 30 = 9000

 

Завдання 729

Задача 1. Довжина прямокутника 32 мм, а ши­рина — у 4 рази менша. Знайди його периметр і площу.

Задача 2. Довжина прямокутника 32 мм, а ши­рина — на 4 мм менша. Знайди його периметр і площу.

32 • (32 : 4) (32 + 32 : 4) • 2

32 • (32 - 4) (32 + (32 - 4)) • 2

 

Завдання 730

Знайди значення виразів а : b, а • b, а + b, а – b, якщо: а = 120, b = 8; а = 125, b = 5; а = 1000, b = 10.

 

Завдання 731

Дві ділянки прямокутної форми мають одна­кову площу. Довжина однієї ділянки 60 м, а її ширина — 20 м. Знайди периметр другої ділянки, якщо її ширина — 30 метрів.

 

Завдання 732

Екскурсійний теплохід проплив за 3 дні 5 240 км. Першого дня він проплив 5/7 всього 2 шляху. Другого — 2/5 усього шляху. Скільки 5 кілометрів проплив теплохід третього дня?

 

Завдання 733

(783 - х) • 12 = 720

(х + 565) : 16 = 142 – 95

(х – 156) • 13 = 511 + 269

 

Завдання 734

Учень прочитав п'яту частину книжки і ще 20 сторінок, що склало 70 сторінок. Скільки сторінок було в книжці?

 

Завдання 735

Від стрічки завдовжки 9/10 м відрізали 1/5 м. Скільки стрічки залишилося?

 

Завдання 736

Як від стрічки завдовжки 2 м відрізати 1/2 метра, якщо відміряти нічим?

 

Завдання 737

Довжина саду 40 м, а ширина — на 16 м менша. 1/3 саду займають яблуні, а решту — інші фруктові дерева. Яку площу займають інші фруктові дерева?

 

Завдання 738

Замість крапок підбери цифри й запиши.

+.3.

  169

  6.4

+ .31

  2.8

  51.

+. 54

   20.

   .58

_4.6

  29.

  .58

_.16

   15.

   3.9

 

Додаткові вправи

Вправа 1

1) Запиши цифрами дати, по­в'язані з історією України.

а) Бібліотеку при Софійсько­му соборі в Києві заснова­но в тисяча тридцять сьомому році.

б) Київ є столицею України з тисяча дев'ятсот трид­цять четвертого року.

в) Україна проголосила незалежність у тися­ча дев'ятсот дев'яносто першому році.

2) Запиши всі числа, позначені точками.

Софійський собор у Києві

 

Вправа 2

Не обчислюючи, знайди значення змінних.

4000 + а + 40 + 7 = 4347

2000 + 40 + b = 2048

 

Вправа 3

7 дм – 7 см

1 т 5 ц + 9 ц

3 км 800 м + 300 м

 

8 км – 300 м

7 км 20 м + 600 м

5 т 2 ц – 4 ц

 

Вправа 4

Висота надводної частини айсберга 30 м. Це — п'ята частина всього айсберга. На скільки метрів підводна частина айсберга більша від його над­водної частини?

 

Вправа 5

Запиши всі чотирицифрові числа, у кожному з яких тисяч у 4 рази більше від числа одиниць, а число сотень на 8 більше від числа десятків.

 

Вправа 6

У числі 8****45 замість зірочок постав такі циф­ри, щоб жодна не повторювалась і щоб одержане число було:

а) найбільшим;

б) найменшим з усіх можливих.

Інші завдання дивись тут...