Інші завдання дивись тут ...

Завдання 36

5 кг : 2 = 5000 г : 2 = 2500 г
1 т : 5 = 10 ц : 5 = 2 ц
1 год : 6 = 60 хв : 6 = 10 хв
3 ц : 2 = 300 кг : 2 = 150 кг
1 хв : 3 = 60 с : 3 = 20 с
 
Завдання 37
4 дес. = 40
16 дес. = 160
8 сот. = 800
81 сот. = 8100
3 тис. = 3000
320 тис. = 320000
Завдання 38
3240 = 3 тис. 2 сот. 4 дес.
4000 = 4 тис.
15121 = 15 тис. 1 сот. 2 дес.
240 000 = 240 тис.

  

Завдання 39, 40
150 • 6 = 15 дес. • 6 = 90 дес. = 900
13000 • 4 = 13 тис. • 4 = 52 тис. = 52000
1100 • 9 = 11 сот. • 9 = 99 сот. = 9900

  

х 1300
    9   
 11700
х 1800
    5   
  9000
х 42000
    7    
 294000
х 76000
    6    
 456000
Завдання 42
Маса корови 500 кг, а теляти — 40 кг. Яка маса двох таких корів і трьох таких телят разом?
Розв'язання
500 • 2 + 40 • 3 = 1000 + 120 = 1120 (кг)
Відповідь: загальна маса 1120 кілограмів.

  

Завдання 43
650 • a < 6500, при а = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  

Завдання 44
Перший садівник обрізав 150 дерев за 3 дні, а другий — стільки ж дерев за 6 днів. За скільки днів обріжуть 150 дерев обидва садівники разом, якщо продуктивність праці кожного з них не зміниться?
Розв'язання
1) 150 : 3 = 50 (д.) – перший садівник за 1 день
2) 150 : 6 = 25 (д.) – другий садівник за 1 день
3) 50 + 25 = 75 (д.) – обидва садівники за 1 день
4) 150 : 75 = 2 (дн.)
Відповідь: за 2 дні.

  

Завдання 45
Зображено 6 трикутників. Трикутник з найдовшою стороною ABC.

  

Завдання 46
Поїзд проїхав 2 км за 5 хвилин. Скільки кілометрів він проїде за годину, якщо його швидкість не зміниться?
Розв’язання
1 год = 60 хв
1) 60: 5 = 12 (р.) у стільки разів більше часу
2) 2 • 12 = 24 (км) 
Відповідь: 24 кілометри.

  

Завдання 47

 

10000

 

7000

 

5500   4750   4375

8000

 

5000   3500   2750   2375  
Завдання 48
х 484200
       5   
 2421000
+40 ц 45 кг
   7 ц 09 кг
  47 ц 54 кг 
1 м – 35 см = 65 см
х 2130
      3 
  6390
_40 ц 45 кг
   7 ц 09 кг
  33 ц 36 кг
2 м – 8 дм = 12 дм
Завдання 49
Для озеленення вулиці купили 20 саджанців клена і 30 саджанців каштана. Саджанець клена коштував а грн, а каштана — у 2 рази дорожче. Cкільки гривень заплатили за всі саджанці? Розв’яжи задачу, склавши вираз.
Розв’язання
a • 20 + a • 2 • 30 = a • 20 + a • 60

  

Завдання 50
х + 10 = 20
х = 20  10
х = 10
х • 10 = 100
х = 100 : 10
х = 10 
х : 5 = 4
х = 4 • 5
х = 20
х + 7 = 7
х = 7 – 7
х = 0
х – 35 = 50
х = 50 + 35
х = 85
х : 50 = 1
х = 50  1
х = 50
х 321112
          3
  963336
х 102303
          3
  306909
х 223105
          4
  892420
х 62132
         6
 372792
Завдання 52
Будівельники споруджують хмарочос, будуючи 4 поверхи щомісяця. Якої висоти досягне хмарочос через 2 роки, якщо продуктивність праці будівельників не зміниться?
Розв’язання
1) 4 • 12 = 48 (п.) – за 1 рік
2) 48 • 2 = 96 (п.)
Відповідь: хмарочос досягне 96 поверхів.

  

Завдання 53 Рівняння
(350 + 460) : х = 3
810 : х = 3
х = 810 : 3
х = 270
х : (899 – 789) = 4
х : 110 = 4
х = 4 • 110
х = 440
Завдання 54
Поїзд рухався 3 години зі швидкістю 80 км/год і ще 4 години зі швидкістю 60 км/год. Який шлях подолав поїзд за весь цей час?
Розв’язання
1) 80 • 3 = 240 (км) – спочатку
2) 60 • 4 = 240 (км) – потім
3) 240 + 240 = 480 (км)
Відповідь: поїзд подолав за весь цей час 480 кілометрів.

  

Завдання 55
У котушці 200 м кабелю. Скільки однакових кусків можна нарізати з цього кабелю, якщо довжина кожного куска становитиме 92 м? 140 м? 50 м? 2 куски, 1 кусок, 4 куски.

  

Завдання 56 Письмове ділення

_288 |  4  

 28      72

   _8

     8

     0

_364 |  7  

 35      52

 _14

   14

     0

_702 |  6  

 6       117

_10

   6

  _42

    42

      0

_608 |  8  

 56      76

 _48

   48

     0

Завдання 57

а

2

4

6

8

10

12

3 • а – 5

1

7

13

19

25

31

Завдання 58
Від числа 999999 відняли п’ятицифрове число. Чи могли в цьому випадку отримати в результаті п’ятицифрове число? Ні, не могли б.
_999999
   99999  (найбільше п’ятицифрове число)
 900000

  

Завдання 59
Поплавець циліндричної форми занурили у воду так, як показано на малюнку. Яку фігуру окреслить на ньому вода? Фігуру №2

  

Завдання 60  Письмове множення
х 245280
        3 
  735840
х 193672
          5
  968360
х 181512
          4
  726048
Завдання 61
Човен плив проти течії річки 6 годин зі швидкістю 12 км/год, а на зворотний шлях він затратив 4 години. З якою швидкістю човен подолав зворотний шлях?
Розв’язання
1) 12 • 6 = 72 (км) – відстань
2) 72 : 4 = 18 (км/год)
Відповідь: зворотний час човен подолав зі швидкістю 18 км/год.

  

х 4000
  3     
 12000
х 5050
      5 
 25250
х 7500
    2   
 15000
200 : 1 = 200
200 : 10 = 20
200 : 100 = 2
Завдання 63
Скільки кілограмів у центнері? 100 кг
Скільки центнерів у тонні? 10 ц
Скільки грамів у центнері? 100000 г
52 т 17 кг < 52 т 71 кг 
2 ц 70 г > 2 кг 700 г 
6 т 1 ц > 6 т 2 кг
4 т 30 кг < 4 т 3 ц
Завдання 64 Порядок дій
(58 • 6 + 126) : (401 – 395) = 79
1) 58 • 6 = 348
2) 348 + 126 = 474
3) 401 – 395 = 6
4) 474 : 6 = 79

  

Завдання 65
х 64318
         5
 321590
х 15078
         4
  60312
х 230118
          2
  460236
х 34205
         8
 273640
Завдання 66
Відстань між містами 180 км. Автомобіль подолав цей шлях за 2 години, а на зворотний шлях затратив 3 години. На скільки більше кілометрів за годину проїжджав автомобіль спочатку, ніж на зворотному шляху?
Розв’язання
1) 180 : 2 = 90 (км/год) – швидкість спочатку
2) 180 : 3 = 60 (км/год) – швидкість потім
3) 90 – 60 = 30 (км/год)
Відповідь: на 30 км/год більше проїжджає автомобіль спочатку.

  

Завдання 67
Поплавець у вигляді кулі гойдається на хвилях. Яку з цих фігур може окреслити на ньому вода? Фігуру №3

  

Завдання 68 Рівняння
6825 : x = 125 – 120
6825 : x = 5
x = 6825 : 5
x = 1365
х : 8 = 4206
х = 4206 • 8
х = 33648

_6825 | 5     

 5         1365

_18

  15

  _32

    30

    _25

      25

        0

х 4206
       8
 33648
Завдання 69
Трикутники: гострокутні 1, 6, прямокутні 4, 7, тупокутні 2, 3, 5.

  

Завдання 70
х 34168
         9
 307512
х 38438
         7
 269066
х 13487
         2
   26974
х 98341
         7
 688387
Завдання 71
Відстань між містами 240 км. Автомобіль подолав цей шлях зі швидкістю 80 км/год, а назад повертався зі швидкістю 60 км/год. На скільки більше годин затратив автомобіль на зворотний шлях?
Розв’язання
1) 240 : 80 = 3 (год) – час спочатку
2) 240 : 60 = 4 (год) – час потім
3) 4 – 3 = 1 (год)
Відповідь: на 1 годину більше затратив автомобіль на зворотний шлях.