Інші завдання дивись тут ...

Завдання 72 Рівняння
х + 12 = 24
х = 24 – 12
х = 12
х • 6 = 36
х = 36 : 6
х = 6
х – 25 = 25
х = 25 + 25
х = 50
х : 10 = 100
х = 100 • 10
х = 1000
х + 18 = 40
х = 40 – 18
х = 22
125 : х = 5
х = 125 : 5
х = 5
Завдання 73
1) 2 мм  10 = 20 мм = 2 см, 
   2 мм  100 = 200 мм = 2 дм
   2 мм  1000 = 2000 мм = 2 м
2) 3 кг • 100 = 3 ц
   5 г • 1000 = 5 кг
   5 г • 1000000 = 5 т
Завдання 74
2 мм • 1000 = 2
2 см • 100 = 2 м
2 ц • 10 = 2 т
5 м • 1000 = 5 км
х 56000
    7    
 392000
х 15000
    9   
 135000
х 3600
    5  
 18000
х 2800
    6  
 16800
Завдання 76
П’ятицифрове число помножили на одноцифрове. Скільки цифр могли отримати в добутку? Шість або п'ять цифр.

  

Завдання 77
Автобус 350 км подолав за 5 год, а потім ще їхав 8 годин. Яку відстань автобус проїхав потім, якщо швидкість була однакова?
Розв’язання
1) 350 : 5 = 70 (км/год) – швидкість
2) 70 • 8 = 560 (км)
Відповідь: потім автобус проїхав 560 кілометрів.

  

Завдання 78 Першого дня в магазині продали 342 м шовку, а протягом п’яти наступних днів — по b м шовку щодня. Скільки всього метрів шовку продали в магазині за ці дні? Розв’яжи задачу, склавши вираз.
Розв’язання
342 + b • 5

  

х 101
     5
  505
х 16835
        3
  50505
х 22727
        2
  45454
х 12961
        6
  77766
х 11333
        5
  56665
х 33367
        3
 100101
Завдання 80
Поплавець у вигляді конуса гойдається на хвилях. Яку з цих фігур може окреслити на ньому вода? Фігуру №2.

  

Завдання 81
Моркву масою 360 кг розклали в 9 ящиків, а огірки — в 15 ящиків. Скільки кілограмів огірків розклали, якщо маса 1 ящика однакова?
Розв’язання
1) 360 : 9 = 40 (кг) – 1 ящик
2) 40 • 15 = 600 (кг)
Відповідь: розклали 600 кілогрмів огірків.

 

х 35487
        6
 212922
х 37984
        4
  75854
х 45268
        6
 271608
х 48468
        2
  96936
Завдання 83
600 : 30 = 20
600 : 3 = 200
600 : 300 = 2
280 : 10 = 28
280 : 28 = 10
280 : 1 = 280
Завдання 84
х 86000
    4    
 344000
х 120000
    4     
  480000
х 29000
    2    
  58000
Завдання 85, 86
Полічи і запиши, скільки квадратних сантиметрів у кожній фігурі. 6 см2, 7 см2, 4 см2

 

Завдання 87, 88
а) Якщо скласти фігуру із двох інших фігур, то площа утвореної фігури дорівнюватиме сумі площ цих двох фігур. Істинне
б) Якщо розрізати фігуру на декілька частин, то площа початкової фігури дорівнюватиме сумі площ отриманих частин. Істинне
в) Якщо від фігури відрізати якусь частину, то площа залишку дорівнюватиме різниці площ початкової фігури та відрізаної частини. Істинне.

 

Завдання 89 Порядок дій
(50 + 25) : (50 – 25) • 5 = 75 : 25 • 5 = 3 • 5 = 15
(15 + 5) • (15 – 5) : 100 = 20 • 10 : 100 = 200 : 100 = 2

 

Завдання 90
Перший токар виготовляє 40 деталей за 8 годин, а другий — стільки ж деталей за 10 годин. За скільки годин виготовлять 36 деталей обидва токарі разом, якщо продуктивність праці кожного з них не зміниться?
Розв'язання
1) 40 : 8 = 5 (д.) – перший токар за 1 годину
2) 40 : 10 = 4 (д.) – другий токар за 1 годину
3) 5 + 4 = 9 (д.) – обидва токари за 1 годину
4) 36 : 9 = 4 (дн.)
Відповідь: за 4 дні.

 

Завдання 91
Склади і розв’яжи рівняння за малюнком.
х + х + х  30 = 3
• х  30 = 3
• х = 3 + 30
• х = 33
х = 33 : 3
х = 11

 

Завдання 92

 

10100

 

10199

 

10298   10397   10496   10595   10694   10793

10000

 

10099   10198   10287   10396   10495   10594   10693  
Завдання 93
х 48000
    4    
 192000
х 160000
    5     
  800000
х 101000
      2   
  202000
Завдання 94
На будівництво підвозили цеглу автомобілем і трактором із причепом. Автомобіль за один рейс привозив 863 цеглини, а трактор — 2830 цеглин. Скільки цеглин привезли на будівництво протягом дня, якщо автомобіль зробив 7 рейсів, а трактор — 2 рейси?
Розв'язання

1) х 2830

         

     19810 (ц.) – автомобілем

2) х 2830

          2

      5660 (ц.) – трактором

3) + 19810

        5660

      25470 (ц.)

Відповідь: на будівництво привезли 25470 цеглин.

Завдання 95
1/4 від 2 год = 120 хв : 4 = 30 хв
1/8 від 4 год = 240 хв : 8 = 30 хв
1/9 від 3 год = 180 хв : 9 = 20 хв
1/6 від 3 год = 180 хв : 6 = 30 хв
1/5 від 1 год = 60 хв : 5 = 12 хв

 

Завдання 96
2 • 5 = 5 • 2 = 10 (см2)
2 • 4 = 4 • 2 = 8 (см2)
Завдання 97
Накресли прямокутник зі сторонами 2 см і 6 см та знайди його площу.
2 • 6 = 6 • 2 = 12 (см2).

 

Завдання 98 Порядок дій
24682 • 2 – 1212 • 2 = 46940
(42638 – 31527) • 6 – 6000 = 60666

х 24682

        2

  49364

х 1212

       2

   2424

_ 49364

    2424

   46940

_ 42638

   31527

   11111

х 11111

        6

  66666

_ 66666

    6000

   60666

Завдання 99
Один маляр може пофарбувати 300 рам за 10 днів, а другий — за 15 днів. За скільки днів можуть пофарбувати 150 рам обидва малярі разом, якщо продуктивність праці кожного з них не зміниться?
Розв'язання
1) 300 : 10 = 30 (р.) – один маляр за 1 день
2) 300 : 15 = 20 (р.) – другий маляр за 1 день
3) 30 + 20 = 50 (р.) – обидва маляри за 1 годину
4) 150 : 50 = 3 (дн.)
Відповідь: за 3 дні.

 

Завдання 100 Рівняння
3 + х = 8
х = 8 – 3
х = 5
5 + х = 10
х = 10 – 5
х = 5
3 + х + 5 + х = 8 + 10
8 + 2 • х= 18
• х = 18 – 8
• х = 10
х = 10 : 2
х = 5
Завдання 101
Склади і розв’яжи задачу за даними таблиці.
Ковзанярка проїхала 28 км зі швидкістю 14 км/год, а лижниця деяку відстань зі швидкістю 11 км/год. Яку відстань проїхала лижниця, якщо час катання однаковий?
Розв’язання
1) 28 : 14 = 2 (год) – час катання
2) 11 • 2 = 22 (км)
Відповідь: лижниця проїхала 22 кілометри.

 

Завдання 102 
Часовий проміжок тривалістю 5 хвилин зобразили на прямій у вигляді відрізка ОМ. Інші часові проміжки позначили літерами А, В, С, D, Е.
Часовому проміжку тривалістю 250 с відповідає літера В
Часовому проміжку тривалістю 400 с відповідає літера D

 

Завдання 103 Порядок дій
Знайди значення тільки тих виразів, у яких першою буде дія множення.
5 • 20 • 10 = 100
100 : (5 • 2) = 10
64 – 32 • 2 = 0
(64 – 32) • 2 
16 • 2 • 3 – 16 = 96 – 16 = 80
900 : (40 : 2) • 6
Завдання 104
Щоб покрити дах великого будинку черепицею, потрібно 3540 плиток, а для даху малого будинку достатньо 784 плитки. Скільки плиток черепиці потрібно, щоби покрити дахи 8 великих і 3 малих будинків?
Розв'язання

1) х 3540

         

     28320 (пл.) – для великих будинків

2) х 784

         3

     2352 (пл.) – для малих будинків

3) + 28320

        2352

      30672 (пл.)

Відповідь: потрібно 30672 плитки черепиці.