Інші завдання дивись тут ...

Завдання 419
2/5 від 25 — це 25 : 5 • 2 = 5 • 2 = 10
2/3 від 363 — це 363 : 3 • 2 = 121 • 2 = 242
3/10 від 1000 — це 1000 : 10 • 3 = 100 • 3 = 300
3/4 від 1000 — це 1000 : 4 • 3 = 250 • 3 = 750
1/4 від 624 — це 624 : 4 = 156
 
Завдання 420 
Маса навантаженого автомобіля 4000 кг, а маса автомобіля без вантажу становить 3/5 його маси із вантажем. Яка маса автомобіля без вантажу?
Короткий запис
Навантажений  4000 кг
Без вантажу  ?, 3/5 навантаженого
Розв'язання
4000 : 5  3 = 800 • 3 = 2400 (кг)
Відповідь: маса автомобіля без вантажу 2400 кілограмів.
 
Завдання 421 
5 с = 5/60 хв
30 с = 30/60 хв
3 хв = 3/60 год
20 хв = 20/60 год
8 год = 8/24 доби
12 год = 12/24 доби
Завдання 422
Відомо, що 1/5 від числа дорівнює 20000. Знайди ціле число.
Розв'язання
20000 : 1  5 = 100000
Відповідь: число 100000
 
Завдання 423 
Знайди суму двох чисел: 1/5 від 36245 і 1/5 від 42010
36245 : 5 + 42010 : 5 = 15651

_36245 |  5    

 35        7249

 _12

   10

   _24

     20

     _45

       45

         0

_42010 |  5    

 40        8402

 _20

   20

     _10

       10

         0

+ 7249

   8402

  15651

Завдання 424 Порядок дій
(45016 : 4) • 6 = 67524
(87065 – 80045) : 2 • 10 = 3510 • 10 = 35100

_45016 |  4    

 4         11254

 _5

   4

  _10

     8

    _21

      20

      _16

        16

         0

х 11254

        6

  67524

_ 87065

   80045

    7020

_7020 |  2    

 6        3510

_10

  10

    _2

      2

      0

Завдання 425
Магазин завжди замовляв 240 упаковок соку по 8 пачок у кожній упаковці. Але завод-виробник запропонував магазину придбати той самий сік по 6 пачок у кожній упаковці. Скільки таких упаковок соку має замовити магазин?
Короткий запис
Замовляв  240 уп. по 8 п.
Замовити  ?, по 6 уп.
Розв'язання
1) 240  8 = 1920 (п.) – замовляв магазин
2) 1920 : 6 = 320 (уп.)
Відповідь: магазин має замовити 320 упаковок.
 
Щоб доповнити половину до цілого торта потрібно 3/6 частин.
Щоб доповнити третю частину до цілого торта потрібно 4/6 частин.
 
Завдання 427

 

3000

 

3099

 

3198   3297   3396   3495   3594

2000

 

2099   2198   2297   2396   2495   2594  
Завдання 428
Від числа 2040 відніми 2/5 його частини.
2040 – 2040 : 5 • 2 = 1224

_2040 |  5  

 20      408

  _40

    40

      0

х 408

     2

  816

_ 2040

    816

   1224

Завдання 429
Рухаючись зі швидкістю 320 км/год, вертоліт за 3 години пролетів 1/5 запланованої відстані. Яку відстань мав пролетіти вертоліт?
Розв'язання
1) 320  3 = 960 (км) – відстань за 3 год
2) 960  5 = (900 + 60) • 5 = 4500 + 300 = 4800 (км)
Відповідь: вертоліт мав проїхати 4800 км.
 
Завдання 430 
2/3 від 1 хв — це 60 с : 3 • 2 = 20 с • 2 = 40 с
5/6 від 1 год — це 60 хв : 6 • 5 = 10 хв • 5 = 50 хв
1/6 від 2 год — це 120 хв : 6 = 20 хв
1/12 від 2 хв — це 120 с : 12 = 10 с 
3/10 від 20 хв — це 20 хв : 10 • 3 = 2 хв • 3 = 6 хв
 
Завдання 431 
3 см = 3/100 м
9 см = 9/100 м
14 см = 14/100 м
3 см = 3/100000 км
9 см = 9/100000 км
14 см = 14/100000 км
Завдання 432
2/3 год = 60 хв : 3 • 2 = 20 хв • 2 = 40 хв
3/8 доби = 24 год : 8 • 3 = 3 год • 3 = 9 год
3/4 р. = 12 міс. : 4 • 3 = 3 міс. • 3 = 9 міс.
1/5 хв = 60 с : 5 • 1 = 12 с
 
Завдання 433
Відомо, що 1/8 від числа становить 3000. Знайди ціле число.
3000 : 1 • 8 = 24000 – ціле число
 
Завдання 434 
Фермер виростив 10 т 500 кг баклажанів, а продав 2/5 від вирощеного врожаю. Скільки кілограмів баклажанів продав фермер?
Короткий запис
Виростив  10 т 500 кг
Продав  ?, 2/5 вирощеного
Розв'язання
10 т 500 кг = 10500 кг
1) 10500 : 5 = 2100 (кг) – становить 1/5
2) 2100 • 2 = 4200 (кг)
Відповідь: фермер продав 4200 кг баклажанів.
 
Завдання 435 
Розстав дужки так, щоб рівність була правильною.
(1968 : 6 – 28)(195 – 37 • 5) = 3000
 
Завдання 436 «Розгорни» кільця і запиши вирази

35045 : 5 + 28036 = 35045

246048 : 4 + 184536 = 246048

10305 • 6 – 51525 = 10305

502141 • 3 – 1004282 = 502141

Завдання 437Рівняння
Чи нахилиться дах, якщо кількість однакових блоків у кожній колоні зменшити вдвічі? Ні, не нахилиться.
(х + 2) • 2 = 5 • 2
(х + 2) • 2 = 10 
х + 2 = 10 : 2 
х + 2 = 5 
х = 5 – 2
х = 3 
х + 2 = 5
х = 5 – 2
х = 3
Завдання 438
5/6 доби = 24 год : 6 • 5 = 20 год 
3/4 год = 60 хв : 4 • 3 = 15 хв • 3 = 45 хв 
2/3 р. = 12 міс. : 3 • 2 = 4 міс. • 2 = 8 міс.
1/10 хв = 60 с : 10 = 6 с
 
Завдання 439 
Давид прочитав 120 сторінок книги, що складає 1/3 від її обсягу. Скільки сторінок у цій книзі?
Короткий запис
Прочитав  120 с., складає 1/3 обсягу
Обсяг  ?
Розв'язання
120 : 1  3 = 360 (с.)
Відповідь: у цій книзі 360 сторінок.