Інші завдання дивись тут...

Сторінка 61

Завдання 1 Письмове ділення

_32768 |  64    

  320         512

    _76

      64

    _128

      128

          0

_17853 |   33  

  165        541

  _135

    132

      _33

         33

           0

_20468 |   34   

  204         602

      _68

        68

          0

Завдання 2

За однакової врожайності з одного дослідного поля зібрали 10 800 ц зерна, а з іншого — 7200 ц. Яка площа кожного дослідного поля, якщо друге поле на 72 га менше, ніж перше?

Розв’язання

1) 10800 – 7200 = 3600 (ц) – на стільки менше зібрали з другого поля.

2) 3600 : 72 = 50 (ц) – збирають з 1 га поля.

3) 10800 : 50 = 216 (га) – площа першого поля.

4) 7200 : 50 = 144 (га) – площа другого поля.

Відповідь: 216 га; 144 га.

Завдання 3

Коток заасфальтував 3 децилі (3/10) відстані від одного стовпа до іншого. На скільки менше децилів усієї відстані він заасфальтував, ніж йому залишилося заасфальтувати?

Розв’язання

10 – 3 = 7 (д.)

Відповідь: на 7 децилів менше усієї відстані він заасфальтував, ніж йому залишилося заасфальтувати.

 

СТОРІНКА  62

Завдання 1 Порядок дій

78 • 84 : 52 + 9078 : 89 + 722 = 1000

х 78

   84

 312

624 

6552

_6552 |   52  

  52        126

 _135

    104

     _312

       312

           0

_9078 |   89 

  89       102

  _178

     178

         0

+ 126

   102

   722

  1000

Завдання 2

Одна бригада зібрала 23 кг полуниці, друга — 20 кг, третя — 26 кг. Усю зібрану полуницю розклали в 3 корзини. Скільки кілограмів полуниці було в одній корзині?

Розв’язання

1) 23 + 20 + 26 = 69 (кг) – всього зібрали полуниці.

2) 69 : 3 = 23 (кг)

Відповідь: в одній корзині було 23 кг полуниць.

Завдання 3

Коток заасфальтував 300 м дороги, що складає 3 децилі (3/10) від усього шляху. Скільки метрів становить довжина усієї дороги?

Розв’язання

300 : 3 • 10 = 1000 (м) – увесь шлях.

Відповідь: довжина усієї дороги 1000 м.

 

СТОРІНКА 63

Завдання 1 Рівняння

85 – х • 5 = 60

х • 5 = 85 – 60

х • 5 = 25

х = 25 : 5

х = 5

(228 + 148) : x = 47

376 : х = 47

х = 376 : 47

х = 8

 

Завдання 2

Із трьох ділянок зібрали 2 т буряків: із першої 1000 кг, із другої — у 2 рази менше, а решту — з третьої. Скільки кілограмів буряків зібрали з тре­тьої ділянки?

Розв’язання

2 т = 2000 кг

1) 1000 : 2 = 500 (кг) – зібрали з другої ділянки.

2) 1000 + 500 = 1500 (кг) – збирають з двох ділянок разом.

3) 2000 – 1500 = 500 (кг) – збирають з третьої ділянки.

Відповідь: 500 кг; 1500 кг; 500 кг.

Завдання 3

Відстань між стовпами розбили на децилі. Коток за день заасфальтував 4 децилі цієї відстані. Скільки децилів дороги він заасфальтує за 5 днів, якщо пра­цюватиме з такою самою продуктивністю? Чи виста­чить місця на рисунку, щоб позначити цю відстань?

Розв’язання

4 • 5 = 20 (децилів) – заасфальтує за 5 днів.

Відповідь: 20 децилів; не вистачить місця.

 

СТОРІНКА 64

Завдання 1

_27432 |   54   

  270         508

    _432

      432

          0

_228342 |    38  

  228         6009

      _342

        342

            0

Завдання 2

За перший день роботи на тракторі витратили 90 л пального, а за другий — 60 л. Скільки годин працю­вав трактор другого дня, якщо всього він працював 15 год?

Розв’язання

1) 90 + 60 = 150 (л) – всього витратили пального.

2) 150 : 15 = 10 (д) – витрачають пального за 1 год.

3) 60 : 10 = 6 (год) – працював трактор другого дня.

Відповідь: 6 годин.

Завдання 3

Одна й та сама відстань завдовжки 30 м становить 3 децилі від відстані між ялинками й 5 децилів від відстані між березами. На скільки менше метрів складає відстань між березами, ніж між ялинками?

Розв’язання

1) 30 : 10 • 3 = 9 (м) – відстань між ялинками.

2) 30 : 10 • 5 = 15 (м) – відстань між березами.

3) 15 – 9 = 6 (м)

Відповідь: на 6 м менше складає відстань між березами, ніж між ялинками.

 

СТОРІНКА 65

Завдання 1

_172992 |  64     

  128          2703

  _449

    448

     _192

       192

           0

_198276 |   39    

  195          5084

    _327

      312

      _156

         156

             0

Завдання 2

Із поля площею 5 га зібрали по 550 ц буряків з гек­тара, а з поля площею 3 га — по 510 ц з гектара. Скільки всього центнерів буряків зібрали на цих по­лях?

Розв’язання

1) 550 • 5 = 2750 (ц) – зібрали з поля 5 га.

2) 510 • 5 = 2550 (ц) – зібрали з поля 3 га.

3) 2750 + 2550 = 5300 (ц)

Відповідь: всього зібрали 5300 ц буряків на цих полях.

Завдання 3

Відомо, що один дециль дорівнює десяти відсоткам. Скільки відсотків у 2 децилях? 3 децилях? 10 децилях?

Розв’язання

1) 10 • 2 = 20 (відсотків) – у 2 децилях.

2) 10 • 3 = 30 (відсотків) – у 3 децилях.

3) 10 • 10 = 100 (відсотків) – у 10 децилях.

Відповідь: 20 відсотків; 30 відсотків; 100 відсотків.

 

СТОРІНКА 66

Завдання 1

_200760 |  84    

  168         2390

  _327

    252

    _756

       756

           0

_172040 |   46   

  138         3740

  _340

    322

    _184

       184

           0

Завдання 2

Два поїзди йшли з однаковою швидкістю. Один по­їзд був у дорозі 8 год, а другий — 12 год. Перший поїзд пройшов на 240 км менше, ніж другий. Скіль­ки кілометрів проїхав кожен поїзд?

Розв’язання

1) 12 – 8 = 4 (год) – на стільки менше часу був у дорозі перший поїзд.

2) 240 : 4 = 60 (км/год) – швидкість поїзда.

3) 60 • 8 = 480 (км) – проїхав перший поїзд.

4) 60 • 12 = 720 (км) – проїхав другий поїзд.

Відповідь: 480 км; 720 км.

Завдання 3

Відомо, що один дециль дорівнює десяти відсоткам. Скільки відсотків у 10 децилях? 11 децилях? 20 децилях?

Розв’язання

1) 10 • 10 = 100 (відсотків) – у 10 децилях.

2) 10 • 11 = 110 (відсотків) – у 11 децилях.

3) 10 • 20 = 200 (відсотків) – у 20 децилях.

Відповідь: 100 відсотків; 110 відсотків; 200 відсотків.

 

СТОРІНКА 67

Завдання 1 Ділення з остачею

_19999 |  37   

  185        540

  _149

    148

        19 (ост.)

      

           0

_14185 |   35  

  140        405

    _185

      175

        10 (ост.)

_29298 |   48  

  288        610

    _49

      48

        18 (ост.)

Завдання 2

Запиши шестицифрове число, в якому цифра 5 по­значає сотні тисяч, а кількість одиниць кожного на­ступного розряду на один менша від попереднього.  543210 

Завдання 3

Маса двох чайних ложок 164 г. Ніж у 3 рази важчий за чайну ложку. На скільки грамів маса двох чайних ложок менша, ніж маса 4 ножів?

Розв’язання

1) 164 : 2 = 82 (г) –  маса ложки.

2) 82 • 3 = 246 (г) – маса ножа.

3) 246 • 4 = 984 (г) – маса 4 ножів.

4) 984 – 164 = 820 (г).

Відповідь: на 820 г маса двох чайних ложок менша, ніж маса 4 ножів.

Завдання 4

50 відсотків = 5 децилів

20 відсотків = 2 децилі

80 відсотків = 8 децилів

100 відсотків = 10 децилів

СТОРІНКА 68

Завдання 1

9 т 712 кг : 16 = 9712 кг : 16 = 607 кг

8 км 128 м : 16 = 8128 м : 16 = 508 м

_9712 |  16    

 96          607

 _112

   112

      0

_8128 |   16   

 80          508

 _128

   128

      0

Завдання 2

Довжина шкільного двору 24 м, а його ширина — 4 м. 3/4 площі двору займає спортивний майданчик, а решта площі зайнята доріжкою і квітником. Яка площа шкільного саду зайнята доріжкою і квітником?

Розв’язання

1) 24 • 4 = 96 (м2) – площа двору.

2) 96 : 4 • 3 = 72 (м2) – займає майданчик.

3) 96 – 72 = 24 (м2)

Відповідь: доріжка і квітник займають 24 м2.

Завдання 3

_952 |  28   

  84       34

_112

  112

      0

_684 |   19  

  57        36

_114

  114

      0

_540 |   45  

  45        12

  _90

    90

      0

_928 |   29  

  87        32

  _58

    58

      0

Завдання 4

100 відсотків = 10 децилів

110 відсотків = 11 децилів

200 відсотків = 20 децилів

500 відсотків = 50 децилів

СТОРІНКА 69

Завдання 1 Дії з іменованими величинами

27 ц : 30 кг = 9

1 м 14 см : 30 см = 3

27 м : 90 см = 30

9 T 884 кг : 14 кг = 706

_270 | 30    

  270       9

      0

_114 |   38    

  114        3

      0

_2700 |   90     

  270        30

      0

_9884 |   14     

  98         706

     _84

       84

         0

Завдання 2

Із першої ділянки городу зібрали 32 кг помідорів, з другої -  28 кг, з третьої 35 кг, а з четвертої 40 кг. Скільки всього кілограмів помідорів зібрали на городі?

Розв’язання

32 + 28 + 35 + 40 = 135 (кг)

Відповідь: на городі зібрали 135 кг помідорів.

Завдання 3

Однакові золоті монети розрізали на децилі й роз­клали на купки. Обведи купки, маса яких переви­щує масу цілої монети. 16 децилів і 100 децилів.

 

Сторінка 70

Завдання 1

(12 003 – 27 801 : 3) + 348 • 24 = 11088

_27801 |  3    

  27        9267

    _8

      6

     _20

       18

       _21

         21

           0

_12003

    9267

    2736

Х 348

     24

  1392

  696 

  8352

+ 2736

   8352

 11088

Завдання 3

Однакові золоті монети розрізали на децилі й роз­клали на купки. Обведи купки, маса яких дорівнює масі однієї або кількох цілих монет. 10 децилів, 16 децилів, 100 децилів, 30 децилів.

Інші завдання дивись тут...