Інші завдання дивись тут...

Сторінка 71

Завдання 1 Рівняння

14 592 : 48 + x = 13 680 : 19

304 + x = 720

х = 720 – 304

х = 416

_14592 |   48  

  144        304

    _192

      192

         0

_13680 |  19   

  133        720

    _68

      68

        0

_ 720

   304

   416

Завдання 2

Із пункту А в пункт В, відстань між якими 96 км, ви­їхав вершник зі швидкістю 12 км/год. Через 2 год із пункту А в тому самому напрямку виїхав другий вершник. З якою швидкістю повинен рухатися дру­гий вершник, щоб прибути в пункт В одночасно з першим?

Розв’язання

1) 12 • 2 = 24 (км) – проїхав перший вершник до виїзду другого.

2) 96 – 24 = 72 (км) – проїхали разом.

3) 72 : 12 = 6 (год) – проїхали разом.

4) 72 : 6 = 12 (км/год)

Відповідь: другий вершник повинен рухатися зі швидкістю 12 км/год.

Завдання 3

Від числа А взяли два децилі, а від числа В — три децилі й отримали однакові величини. Чому дорів­нює число А, якщо число В дорівнює 60?

Розв’язання

3/10 від 60 = 60 : 10 • 3 = 18, 18 : 2 • 10 = 90

Відповідь: число А дорівнює 90.

 

Сторінка 72

Завдання 1 Письмове ділення

_118341 |   243  

   972         487

 _2114

   1944

    _1701

      1701

            0

_987168 |    452 

  904         2184

  _831

    452

   _3796

      3616

      _1808

        1808

              0

Завдання 2

В одній печі глиняні вироби випалювали протягом 27 днів, а в другій — протягом 39 днів, причому в першій випалили на 1128 виробів менше, ніж у другій. Скільки виробів випалили у кожній печі, якщо місткість печей і час випалювання однакові?

Розв’язання

1) 39 – 27 = 12 (дн.) – на стільки менше днів випалюють в першій печі.

2) 1128 : 12 = 94 (в.) – випалюють за 1 день.

3) 94 • 27 = 2538 (в.) – випалили в першій печі.

4) 94 • 39 = 3666 (в.) – випалили в другій печі.

Відповідь: в першій печі випалили 2538 виробів, в другій  печі — 3666 виробів. 

Завдання 3 Ділення з остачею

Довжина кільцевої дороги 30 км. Автомобіль проїхав 94 км і зупинився. Скільки пов­них кругів зробив автомобіль?

Розв’язання

94 : 30 = 3 (ост. 4)

Відповідь: 3 круги.

 

Сторінка 73

Завдання 1 Кількість цифр у частці

_50184 |   82 

  492       612

 Три цифри

_65026 |    13  

  904       2184

 Чотири цифри

_65026 |     13  

  65          5002

 Чотири цифри

_606 |   101 

  606      6

 Одна цифра

Завдання 2

Довжина прямокутника 9 см, а площа — 27 см2. На скільки сантиметрів довжина цього прямокутника більша від його ширини?

Розв’язання

1) 27 : 9 = 3 (см) – ширина прямокутника.

2) 9 – 3 = 6 (см)

Відповідь: на 6 см більша довжина прямокутника, ніж ширина. 

Завдання 3

Довжина кільцевої дороги 30 км. Автомобіль про­їхав по ній 20 км й зупинився там, де його зобра­жено. Прямокутниками на дорозі позначено три пункти, з яких він міг стартувати. Визнач і обведи той пункт, з якого автомобіль вирушив насправді.

 

Сторінка 74

Завдання 1

а) У якому столітті був 1240-й рік? У 13 столітті

б) Січень і грудень мають 31  день.

в) Скільки років і місяців минуло з 12 січня 1812 року до 12 грудня 1999 року?

187 років і 11 місяців.

Завдання 2

Із двох міст, відстань між якими 216 км, назустріч один одному одночасно виїхали два мотоцикліс­ти. Швидкість першого мотоцикліста 52 км/год, а швидкість другого — 56 км/год. Через скільки го­дин мотоциклісти зустрінуться?

Розв’язання

1) 52 + 56 = 108 (км/год) – швидкість зближення.

2) 216 : 108 = 2 (год)

Відповідь: мотоциклісти зустрінуться через 3 години.

Завдання 3

Коли автомобілі їдуть кільце­вою дорогою, то один і той же транспортний засіб одночасно знаходиться попереду й позаду від іншого. Обведи автомобіль, який рухається за вантажівкою і відстає від неї на один проміжок. На скільки проміжків цей авто­мобіль випереджує вантажівку? На 4 проміжки, бо 5 машин.

 

Сторінка 75

Завдання 1 Одиниці вимірювання

4 хв 38 c = 240 с + 38 с = 278 с

10 хв = 600 с

2 год = 7200 с

6 год 20 хв = 360 хв + 20 хв = 380 хв

42 год = 2520 хв

7 діб = 168 год

14 р. = 168 міс.

3 доби 14 год = 86 год

Завдання 2

Лист, який кинули в поштову скриньку 6 жовтня, надійшов до місця призначення 12 жовтня. Скільки діб ішов лист?

Розв’язання

12 – 6 = 6 діб

Відповідь: лист йшов 6 діб.

Завдання 3

_1140 |   15    

  105         76

    _90

      90

        0

_12042 |    54   

  108          223

  _124

    108

     _162

       162

           0

_78336 |    96   

  768          816

  _153

      96

     _576

       576

           0

Завдання 4

Обведи автомобіль, який відстає від вантажівки й випереджує її на однакову відстань. Знаходиться по діаметру (навпроти). 

 

Сторінка 76

Завдання 1

300 c = 5 хв

540 c = 6 хв

350 хв = 300 хв + 50 хв = 5 год 50 хв

48 год = 2 доби

36 міс. = 3 р.

50 міс. = 4 р. 2 міс.

4200 хв = 70 год

80 год = 72 год + 8 год = 3 діб 8 год

Завдання 2

Перший пішохід був у дорозі 2 год 30 хв. Це на 20 хв менше, ніж ішов другий пішохід. Скільки часу був у дорозі другий пішохід?

Розв’язання

2 год 30 хв + 20 хв = 2 год 50 хв

Відповідь: другий пішохід був в дорозі 2 год 50 хв.

Завдання 3

_43492 |    83   

  415          524

  _199

    166

    _332

      332

         0

_12617 |    37  

  111         341

  _151

    148

      _37

        37

          0

_793040 |    92    

  736           8620

  _570

    552

    _184

       184

          0

Завдання 4

Всі автомобілі, крім вантажів­ки, рухаються зі сталою швид­кістю. Вантажівка весь час від­ставала від легковиків, доки не опинилася на тому ж місці, що й на початку руху. Скільки лег­ковиків її обігнали? Три. 

 

Сторінка 77

Завдання 1

45 хв 28 с + 13 хв 36 с = 58 хв 64 с = 59 хв 4 с

10 год 24 хв + 6 год 50 хв = 16 год 74 хв = 17 год 14 хв

Завдання 2

Урок у школі розпочався о 9 год і тривав 40 хв. О котрій годині закінчився урок?

Розв’язання

9 год + 40 хв = 9 год 40 хв

Відповідь: урок закінчився о 9 год 40 хв.

Завдання 3 Ділення з остачею

_37778 |   59   

  354         640

   _237

     236

        18 (ост.)

_27529 |   32   

  256         860

  _192

     192

          9 (ост.)

_29259 |   65   

  260         450

   _325

     325

          9 (ост.)

Завдання 4

Три автомашини їхали зі ста­лою швидкістю, причому сірий легковик зробив 3 круги, ванта­жівка — 4, а чорний легковик — 5 кругів. Обведи автомобіль, який рухався найшвидше. Чорний легковик.

 

Сторінка 78

Завдання 1

9 год 5 хв – 5 год 32 хв = 3 год 33 хв

6 діб 13 год – 2 доби 18 год = 3 доби 19 год

Завдання 2

а) Урок у школі розпочався о 9 годині 55 хв і закін­чився о 10 год 35 хв. Скільки часу тривав урок?

Розв’язання

10 год 35 хв – 9 год 55 хв = 40 хв

Відповідь: урок тривав 40 хвилин.

б) Урок у школі тривав 40 хв і закінчився о 12 год 15 хв. Коли розпочався урок?

Розв’язання

12 год 15 хв – 40 хв = 11 год 35 хв

Відповідь: урок розпочався о 11 год 35 хв.

Завдання 3

Вантажівка й легковик їдуть зі сталими швидкостями. Ванта­жівка зробила 5 повних кругів, а легковик — 7. Скільки разів легковик обганяв вантажівку? Два рази.

 

Сторінка 79

Завдання 1

У скільки разів часовий проміжок 4/15 год менший, ніж 1 год 20 хв?

Розв’язання

1) 4/15 год = 60 хв : 15 • 4 = 16 хв

2) 1 год 20 хв : 16 хв = 80 хв : 16 хв = 5 (р.)

Відповідь: часовий проміжок у 5 разів менший.

Завдання 2

Фермер посіяв озиме жито 5 серпня, овес — 14 квіт­ня; скосив жито 3 липня, а овес — 23 липня. На скільки днів довше росло жито, ніж овес?

5 серп, вер, жов, лис, груд, січ, лют, бер, квіт, трав, черв, 3 лип

                                                 14 квіт, тра, черв, 23 лип 

 

Завдання 3

Кільцева дорога має дві смуги. По одній зі сталою швидкістю рухається ван­тажівка, а по зустрічній, також зі сталими швид­костями, — два легко­вики. Вантажівка під час руху зустрічала легкови­ки 6 разів. Скільки разів зустрічав вантажівку ко­жен легковик? Три рази.

 

Сторінка 80
Завдання 1

(33 264 : 63 + 49 872) : 75 = 672

_33264 |    63    

  315           528

  _176

    126

    _504

      504

          0

+  528

 49872

 50400

_50400 |    75  

  450         672

  _540

    525

    _150

      150

          0

Завдання 2

Швидкість підводного човна на поверхні води на 8 км/год більша, ніж під водою. Під водою човен за 5 годин пройшов відстань 120 км. Яку відстань пройде човен за 3 год на поверхні води?

Розв’язання

1) 120 : 5 = 24 (км/год) – швидкість підводного човна під водою.

2) 24 + 8 = 32 (км/год) – швидкість підводного човна на поверхні води.

3) 32 • 3 = 96 (км) – пройде за 3 години.

Відповідь: в першій печі випалили 2538 виробів, в другій  печі — 3666 виробів.

Завдання 3

Вантажівка й два легковики рухаються по зустрічних сму­гах кільцевого шосе. Чи може вантажівка зустріти одного легковика більше разів, ніж іншого, якщо всі автомобілі їдуть з однаковою швидкістю? Може, якщо всі зупиняться, коли він буде посередині.  

Інші завдання дивись тут...