Інші завдання дивись тут...

Завдання 306

Маса 1 л води дорівнює 1 кг.

Визнач масу 100 л води у кілограмах; у центнерах.

Визнач масу 1000 л води у кілограмах; у центнерах; у тоннах.

 

Завдання 307

Автомобіль — 3 т, слон — 5 т, пароплав — 400 т, синій кит — 100 т

 

Завдання 308

1) 3 т = 3 000 кг

2) 2 т = 20 ц

5 т = 5 000 кг

4 т = 40 ц

10 т = 10 000 кг

10 т = 100 ц

Завдання 309, 310 Одиниці вимірювання

1 т 120 кг = 1 000 кг + 120 кг = 1 120 кг

13 т 70 кг = 13 000 кг + 70 кг = 13 070 кг

5 т 8 ц = 50  ц + 8 ц = 58 ц

29 т 5 ц = 290 ц + 5 ц = 295 ц

6 т 7 ц = 60 ц + 7 ц = 67 ц

7 кг = 7000 кг

20 000 кг = 20 т

6 540 кг = 6 т 540 кг

10 007 кг = 10 т 7 кг

600 ц = 60 т

3800 ц = 380 т

1863 ц = 186 т 3 ц

Завдання 311

У першій голівці 1 кг 200 г сиру, а в другій — на 300 г менше. Чому дорівнює маса двох голівок сиру разом?

Короткий запис

 1 кг 200 г

II  ?, на 300 г менше, ніж I

Разом  ?

Розв'язання

1 кг 200 г = 1200 г

1) 1200 – 300 = 900 (г) – маса другої голівки сиру;

2) 1200 + 900 = 2100 (г) = 2 кг 100 г – загальна маса.

Відповідь: маса двох голівок сиру 2 кг 100 г.

 

Завдання 312

До супермаркету завезли яблука. Першого тижня продали 1 ц 60 кг яблук, що становить 1/3 всієї маси яблук. Другого тижня продали 1/4 всіх завезе­них яблук. Чому дорівнює маса яблук, які продали другого тижня?

Короткий запис

Всього  ?

 1 ц 60 кг, що становить 1/3 всього

II  1/4 всього

Розв'язання

1 ц 60 кг = 160 кг

1) 160 : 1 • 3 = 480 (кг) – всього яблук завезли;

2) 480 : 4 = 120 (кг) – продали другого тижня.

Відповідь: другого тижня продали 120 кг яблук.

 

Завдання 313 Периметр рівностороннього шестикутника 12 см. Побудуй квадрат, довжи­на сторони якого удвічі більша від довжини сторони шестикутника.

Розв'язання

1) 12 : 6 = 2 (см) – сторона рівностороннього шестикутника;

2) 2 • 2 = 4 (см) – сторона квадрата.

Завдання 314

2 т = 2000 кг

2 т = 20 ц

8 750 кг = 8 ц 750 кг

1 т 300 кг = 1 300 кг

8 т 40 кг = 8 040 кг

2 054 ц = 205 т 4 ц

4 000 кг = 4 т

4 000 кг = 40 ц

9 000 ц = 900 т

Завдання 315

Три наплічники коштують 1500 грн, а 2 намети — 2800 грн. На скіль­ки гривень наплічник дешевший від намету?

 

Ціна

Кількість

Вартість

Наплічники

?

На скільки - ?

 

3

1500 грн

Намети

?

2

2800 грн

Розв'язання

1) 1500 : 3 = 500 (грн) – коштує 1 наплічник;

2) 2800 : 2 = 1400 (грн) – коштує 1 намет;

3) 1400 – 500 = 900 (грн)

Відповідь: на 900 гривень наплічник дешевший від намету.

 

Завдання 316

У  тоннах

У центнерах

У кілограмах

56 000 кг = 56 т

300 ц = 30 т

900 000 кг = 900 т

7 т = 70 ц

2 000 кг = 20 ц

4 т 6 ц = 46 ц

80 т = 80 000 кг

6 ц 90 кг = 690 кг

6 т 90 кг = 6 090 кг

Завдання 317

1 доба = 24 год         1 год = 60 хв         1 хв = 60 с

Твердження правильні.

 

Завдання 318

5 хв = 300 с

2 хв 15 с = 135 с

3 год = 180 хв

360 с = 6 хв

4 доби = 96 год

300 хв = 5 год

Завдання 319

180 с = 2 хв  (2 хв = 2 • 60 с = 120 с)

300 хв = 5 год  (5 год = 5 • 60 хв = 300 хв)

3 доби = 72 год  (3 доби = 3 • 24 год = 72 год)

1 год < 100 хв  (1 год = 1 • 60 хв = 60 хв)

2 год 10 хв > 58 хв  (2 год 10 хв = 2 • 60 хв + 10 хв = 130 хв)

 

Завдання 320

Змій Горинич мав прилетіти о 3 год дня. Баба-Яга прийшла його зустрічати о 15 год. Чи зустрілись вони? Так Чому? 3 год дня — це 15 год.

16 год – 4 год дня

6 год вечора – 18 год

Завдання 321

Запиши, котру годину показує кожний зображений годинник.

2 год 25 хв

7 год 55 хв

6 год 5 хв

Завдання 322

Комбайн виїхав на поле о 5 год 10 хв і працював 15 год 50 хв. О котрій го­дині комбайн завершив роботу?

Короткий запис

Виїхав  5 год 10 хв

Працював  15 год 50 хв

Закінчив  ?

Розв'язання

5 год 10 хв + 15 год 50 хв = 20 год 60 хв = 21 год

Відповідь: комбайн завершив роботу о 21 год..

 

Завдання 323

Для 300 г горіхового торта беруть 200 г горіхів. Скільки грамів горіхів потрібно для а г горіхового торта?

Короткий запис

300 г торта  200 г горіхів
а г торта  ? г горіхів

Розв'яжи задачу способом відношень.

• Запиши розв'язання задачі для а > 300; а < 300.

Якщо а > 300, тоді а : 300 • 200 (г) – потрібно горіхів для а г торта;

Якщо а < 300, тоді 200 : (300 : а)  (г) – потрібно горіхів для а г торта;

• Обчисли значення виразів, якщо а = 900; а = 30.

Якщо а = 900, тоді 900 : 300 • 200 = 600 (г);

Якщо а = 30, тоді 200 : (300 : 30) = 20 (г).

 

Завдання 324

Лижниця стартувала, коли секундомір тренера показував 10 хв 50 с. Вона з'їхала з гори і стрибнула з трампліна через 15 с. Якими були покази секундоміра в момент завершення стрибка?

Короткий запис

Cтарт  10 хв 50 с

Тривалість  15 с

Завершення  ?

Розв'язання

10 хв 50 с + 15 с = 10 хв 65 с = 11 хв 05 с

Відповідь: покази секундоміра 11 хв 05 с в момент завершення стрибка.

 

Завдання 325

1) 180 с = 3 хв

    3 год = 180 хв

2) 2 доби 5 год = 53 год

   420 хв = 7 год

3) 4 хв = 240 с

   3 хв 20 с = 200 с

Завдання 326 Одиниці вимірювання часу в порядку зростання:

секунди, хвилини, години, доба, тиждень, рік, століття

 

Завдання 327

1) 1 століття = 100 років

    5 століть = 500 років

    10 століть = 1000 років

2) 800 років = 8 століть

   1000 років = 10 століть

   1500 років = 15 століть

   2000 років = 20 століть

Завдання 328 Геній українського народу Тарас Шевченко народився в 1814 році.

• Скільки повних століть минуло від початку літочислення до дня його народження?

18 століть.

У якому столітті він народився? У 19 столітті.

• Скільки повних століть пройшло від початку літочислення до сьогодні? 20 століть.

• Скільки вже пройшло років ХХІ століття? 22 років (бо зараз 2023 рік).

 

Завдання 329

2 доби – 13 год = 1 доба + 24 год – 13 год = 1 доба + 11 год = 1 доба 11 год

3 доби + 6 год = 3 доби 6 год

3 р. + 4 міс. = 3 р. 4 міс.

2 р. – 7 міс. = 1 р. + 12 міс. – 7 міс. = 1 р. 5 міс. = 1 р. 5 міс.

1 ст. – 25 р. = 100 р. – 25 р. = 75 р.

2 ст. + 20 р. = 2 ст. 20 р.

 

Завдання 330

1 ст. < 250 р.   (1 ст. = 100 р.)

1 р. > 360 діб  (1 р. = 365 діб)

1 міс. 5 діб > 25 діб  (1 м. 5 діб = 30 діб. + 5 діб = 35 діб)

1 доба 6 год = 30 год

3 год 5 хв > 35 хв  (3 год 5 хв = 185 хв)

1 год 20 хв < 120 хв  (1 год 20 хв = 80 хв)

 

Завдання 331 Прочитай по-різному час на електронних годинниках

Час

17 год

12 год

13 год

10 год

22 год

Читаємо

17 годин;

п'ята година

дня

12 годин дня;

полудень

13 годин;

перша година

дня

10 годин;

десята година

ранку

22 години;

десята година

вечора

Завдання 332

Один автомат заклеює 240 пакетів макаронів за 6 хв, а другий — за 8 хв. Скільки пакетів вони заклеять за 10 хв, працюючи разом?

Короткий запис

I авт.  6 хв  240 п.
II авт.  8 хв  240 п.
Разом  10 хв  ?
Розв'язання
1) 240 : 6 = 40 (п.) – заклеює I авт. за 1 хв;
2) 240 : 8 = 30 (п.) – заклеює II авт. за 1 хв;
3) 40 + 30 = 70 (п.) – заклеять разом за 1 хв;
4) 70 • 10 = 700 (п.) – заклеять разом за 10 хв.
Відповідь: за 10 хв, працюючи разом, автомати заклеять 700 пакетів макаронів.

 

Завдання 333

Першого тижня в магазині продали 36 пральних машин, а другого тижня — у 3 рази менше. Після цього в магазині залишилося 12 пральних машин.

36 : 3 = 12 (м.) – продали другого тижня;

36 + 36 : 3 = 48 (м.) – продали за два тижні разом;

36 – 36 : 3 = 24 (м.) – на стільки більше продали першого тижня, ніж другого;

36 + 36 : 3 + 12 = 60 (м.) – машин було спочатку.

 

Завдання 334

Поїзд з міста A в місто B їде 7 год 25 хв і прибуває до міста B о 23 год 42 хв. О котрій годині поїзд вирушає з міста A?

Короткий запис

Триває  7 год 25 хв
Прибуває  23 год 42 хв
Вирушає  ?

Розв'язання
23 год 42 хв – 7 год 25 хв = 16 год 17 хв

Відповідь: поїзд вирушає з міста А о 16 год 17 хв.

 

Завдання 335 Порядок дій 

60 – 64 : 16 – 12 • 2 = 20
1) 64 : 16 = 4
2) 12 • 3 = 36
3) 60 – 4 = 56
4) 56 – 36 = 20
60 – 64 : (16 – 12) • 3 = 12
1) 16 – 12 = 4
2) 64 : 4 = 16
3) 16 • 3 = 48
4) 60 – 48 = 12
90 : 3 + 20 • 6 = 150
1) 90 : 3 = 30
2) 20 • 6 = 120
3) 30 + 120 = 150
430 : 10 – 170 : 10 = 26
1) 430 : 10 = 43
2) 170 : 10 = 17
3) 43 – 17 = 26
23 • 4 – 15 • 6 = 2
1) 23 • 4 = 92
2) 15 • 6 = 90
3) 92 –  90 = 2

42 : (72 : 24) • 5 = 70

1) 72 : 24 = 3
2) 42 : 3 = 14
3) 14  5 = 70

Завдання 336

1 ц 25 кг + 3 ц 18 кг = 4 ц 43 кг

8 ц 70 кг – 2 ц 46 кг = 6 ц 24 кг

1 т 3 ц + 5 т 8 ц = 6 т 11 ц = 7 т 1 ц

35 т 8 ц – 17 т 9 ц = 34 т 18 ц – 17 т 9 ц = 17 т 9 ц

1 т – 1 ц = 10 ц – 1 ц = 9 ц

1 т – 1 кг = 1000 кг – 1 кг = 999 кг

 

Завдання 337

У двох театральних касах було разом 465 квитків. Коли в першій касі продали 148 квитків, у ній залишилося 89 квитків. Скільки квитків було в кожній касі спочатку?

Короткий запис

Разом — 148 кв.

— 148 кв. і 89 кв.

II — ?

Розв'язання

1) 148 + 89 = 237 (к.) – було в I касі;

2) 465 – 237 = 228 (к.) – було в II касі.

Відповідь: було 237 квитків в першій касі і 228 квитків в другій касі.

Інші завдання дивись тут...