Інші завдання дивись тут...

Завдання 151. Запиши число, в якому 25 тисяч і 800 одиниць, 73 тисячі і 12 одиниць, 99 тисяч і 9 одиниць, 3 тисячі і 3 одиниці.

Розв'язання.

25 000 + 800 = 25 800

73 000 + 12 = 73 012

99 000 + 9 = 99 009

3 000 + 3 = 3 003

 

Завдання 152. 

Трицифрові числа

892 – вісімсот дев'яносто два

761 – сімсот шістдесят один

Чотирицифрові

5 678 – п'ять тисяч шістсот сімдесят вісім

2 051 – дві тисячі п'ятдесят один

П'ятицифрові числа

89 045 – вісімдесят тисяч дев'ятсот сорок п'ять

45 824 – сорок п'ять тисяч вісімсот двадцять чотири

 

Завдання 153. Запиши «сусідів» кожного числа: 10, 100, 1000, 10000.

Розв'язання.

9, 10, 11

99, 100, 101

999, 1000, 1001

9999, 10000, 10001

  

Завдання 154. 

У числі 83 726 цифра 8 позначає десятки тисяч.

 

Завдання 155. 

Спосіб 1.

х + 400 + 1 000 = 1 405 – це розклад числа на розрядні доданки, тому

х = 5

х + 40 + 7 000 = 7 045 – це розклад числа на розрядні доданки, тому 

х = 5 

Спосіб 2.

х + 400 + 1 000 = 1 405

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомі доданки

х = 1 405 – 1 000 – 400

х = 405 – 400 

х = 5

5 + 400 + 1 000 = 1 405

х + 40 + 7000 = 7 045

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомі доданки

х = 7 045 – 7 000 – 40 

х = 45 – 40

х = 5

5 + 40 + 7000 = 7 045 

 

Завдання 156. 

34 567 = 30 000 + 4 000 + 500 + 60 + 7

70 135 = 70 000 + 100 + 30 + 5

21 100 = 20 000 + 1 000 + 100

40 015 = 40 000 + 10 + 5

 

Завдання 157. «Сусіди» кожного з чисел 5357, 9300, 2999, 84010.

Розв'язання.

5356, 5357, 5358

9299, 9300, 9301

2998, 2999, 3000

84009, 84010, 84011 

 

Завдання 158.

1 < 10 

1 < 100

10 < 100

10 < 1 000

100 < 1 000

100 < 10 000

Меншим завжди є те число, у записі якого менше цифр.

 

Завдання 159. 

1) 1000 – найменше чотирицифрове число.

99999 – найбільше п'ятицифрове число. 

99 999 – 1000 = 98 999 – на стільки найбільше п'ятицифрове число більше, ніж найменше чотирицифрове число.

2) 9999 – найбільше чотирицифрове число.

100 – найменше трицифрове числа. 

9 999 – 100 = 9 899 – на стільки найбільше чотирицифрове число більше, ніж найменше трицифрове число.

3) 555 – будь–яке трицифрове число.

77 777 – будь–яке п'ятицифрове числа. 

77 777 – 555 = 77 222 – на стільки п'ятицифрове число більше, ніж трицифрове.

 

Завдання 160. Прочитай назву і довжину річок.

Десна — 1130 км, Рось — 346 км, Горинь — 659 км, Прут — 967 км, Лисогір — 61 км, Оржиця — 117 км. Яка з цих річок найдовша? Найкоротша? На скільки кілометрів річка Прут довша, ніж річка Горинь?

Розв'язання.

Довжина річки Десна дорівнює одна тисяча сто тридцять кілометрів.

Довжина річки Рось дорівнює триста сорок шість кілометрів.

Довжина річки Горинь дорівнює шістсот п'ятдесят дев'ять кілометрів.

Довжина річки Прут дорівнює дев'ятсот шістдесят сім кілометрів.

Довжина річки Лисогір дорівнює шістдесят один кілометр.

Довжина річки Оржиця дорівнює сто сімнадцять кілометрів.

Найдовша річка Десна.

Найкоротша річка Лисогір.

967 – 659 = 308 (км) – на стільки кілометрів довша річка Прут, ніж річка Горинь.

 

Завдання 161. Порівняй вирази.

5 000 = 5 000

1 000 + 200 = 1 200 

100 + 200 = 200 + 100

50 < 5 000 

1 000 –  200 < 1000 + 200 

50 : 5 < 50 • 5

 

Завдання 163. У трьох велосипедів такі заводські номери: 18000, 18001, 17999. Який із них першим зійшов із конвеєра? Другим? Третім?

Розв'язання.

Першим зійшов із конвеєра велосипед із номером 17 999

Другим зійшов із конвеєра велосипед із номером 18 000

Третім зійшов із конвеєра велосипед із номером 18 001

 

Завдання 164. Прочитай числа шостого розряду.

100000 – 100 тисяч – сто тисяч

200000 – 200 тисяч – двісті тисяч

300000 – 300 тисяч – триста тисяч

400000 – 400 тисяч – чотириста тисяч

500000 – 500 тисяч – п'ятсот тисяч

600000 – 600 тисяч – шістсот тисяч

700000 – 700 тисяч – сімсот тисяч

800000 – 800 тисяч – вісімсот тисяч

900 000 – 900 тисяч – дев'ятсот тисяч 

 

Завдання 165. 

Клас тисяч  Клас одиниць Число
Сотні тисяч Десятки тисяч Тисячі Сотні Десятки Одиниці
1 3 4 7 3 9 134739
1 1 0 8 5 4 110854
3 1 7 0 6 2 317062
3 1 7 4 0 8 317408
4 5 8 0 0 0 458000

1) сто тридцять чотири тисячі сімсот тридцять дев'ять. 

2) Сто десять тисяч вісімсот п'ятдесят чотири (110854), у ньому 110 одиниць класу тисяч і 854 одиниці класу одиниць.

3) Триста сімнадцять тисяч шістдесят два.

    Триста сімнадцять тисяч чотириста вісім.

У числах однакова кількість одиниць у класі тисяч. 

У числах різна кількість одиниць у класі одиниць.

4) Нулі в записі п'ятого числа означають, що нема одиниць класу одиниць.

 

Завдання 166. 

123 097 – сто двадцять три тисячі дев'яносто сім (у числі всього 123 тисячі)

378 003 – триста сімдесят вісім тисяч три (у числі всього 378 тисяч)

581 562 – п'ятсот вісімдесят одна тисяча п'ятсот шістдесят два (у числі всього 562 тисячі)

5 906 – п'ять тисяч дев'ятсот шість (у числі всього 5 тисяч)

34 789 – тридцять чотири тисячі сімсот вісімдесят дев'ять (у числі всього 34 тисячі).

 

Завдання  167. 

170 тисяч 128 = 178 128

569 тисяч 70 = 569 070

500 тисяч 5 = 500 005

 

Завдання 168. 

1) Маса Землі менша від маси Сонця у 329 000 разів.

2) Найвища точка на Землі лежить на висоті 8 848 м від висоти рівня моря (гора Еверест).

3) Найнижча точка на земній кулі лежить на глибині 11 022 м нижче від рівня моря (Маріанський жолоб).

Розв'язання.

1) Маса Землі менша від маси Сонця у триста двадцять дев'ять тисяч разів.

2) Найвища точка на Землі лежить на висоті вісім тисяч вісімсот сорок вісім метрів від висоти рівня моря.

3) Найнижча точка на земній кулі лежить на глибині одинадцять тисяч двадцять два метри нижче від рівня моря.

 

Завдання 169. 

344 567, 345 909, 56 073, 97 104, 4 890.

 

Завдання 170. 

17 305 (сімнадцять тисяч триста п'ять)

102 021 (сто дві тисячі двадцять один)

500 011 (п'ятсот тисяч одинадцять)

 

Завдання 171. 

х < 3

х = 0,1,2

х + 3 < 1

Не має розв'язку

х > 25

Безліч розв'язків: х = 26, 27, 28, …

 

Завдання 172. 

1) Середня відстань між центрами Землі і Місяця становить

триста вісімдесят чотири тисячі чотириста шістдесят сім кілометрів.

2) Довжина екватора земної кулі становить сорок тисяч сімдесят п'ять кілометрів.

Розв'язання.

1) 384 067 км

2) 40 075 км 

 

Завдання 173. 

100 005 = 100 000 + 5

100 007 = 100 000 + 7

 

Завдання 174. Для шкільного оздоровчого табору закупили 700 пакетів соку. Щодня витрачали по 42 пакети. Скільки пакетів соку залишиться після 8 днів роботи табору?

Розв'язання.

1) 42 • 8 = (40 + 2) • 8 = 40 • 8 + 2 • 8 = 320 + 16 = 336 (п.) – витратили пакетів за 8 днів.

2) 700 – 336 = 700 – 300 – 36 = 400 – 30 – 6 = 370 – 6 = 364 (п.) – залишиться пакетів.

Відповідь: після 8 днів роботи табору залишиться 364 пакетів соку. 

 

Завдання 175. 

1) 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, ...

2) 34567, 34568, 34569, 34570, 34571, 34572, 34573, 34574, ...

3) 124006,124007,124008, 124009, 124010, 124011, 124012, 124013....

Інші завдання дивись тут...