Інші завдання дивись тут...

Завдання 251. За 1 долар США можна отримати 100 японських єн. Скільки єн можна отримати за 50 доларів?

1 долар США – 100 єн

50 доларів США – ? єн

Розв'язання.

1) 100 • 50 = 5000 (єн) – можна отримати єн за 50 доларів.

Відповідь: за 50 доларів можна отримати 5000 єн.

Обернена задача.

За 50 доларів можна отримати 5000 єн. Скільки єн можна отримати за 1 долар?

50 доларів – 5000 єн

1 долар – ? єн

Розв'язання.

1) 5000 : 50 = 100 (єн) – можна отримати за 1 долар.

Відповідь: за 1 долар можна отримати 100 єн.

 

Завдання 252. Петрик збирав у скарбничку монети по 50 к. Скільки йому треба взяти цих монет, щоб купити морозиво за 5 грн?

Розв'язання.

5 грн : 50 к. = 500 к : 50 к. = 10 (шт.) – треба взяти монет.

 

Завдання 253. 

У копійках.

55 грн = 55 • 1 грн = 55 • 100 к. = 5500 к.

72 грн = 72 • 1 грн = 72 • 100 к. = 7200 к.

115 грн 25 к. = 115 грн + 25 к. = 115 • 1 грн + 25 к. = 115 • 100 к. + 25 к. =

= 11500 к. + 25 к. = 11525 к. 

93 грн 45 к. = 93 грн + 45 к. = 93 • 1 грн + 45 к. = 93 • 100 к. + 45 к. =

= 9300 к. + 45 к. = 9345 к.

17 грн 1 к. = 17 грн + 1 к. = 17 • 1 грн + 1 к. = 17 • 100 к. + 17 к. =

= 1700 к. + 17 к. = 1717 к.

 

Завдання 254. Марійка зібрала у свою скарбничку 1250 к. Скільки це гривень і копійок?

Розв'язання.

1250 : 100 = 12 (ост. 50)

1250 к. = 12 грн. 50 к.

 

Завдання 255. Порівняй.

1 000 к. ˃ 1 грн, бо 1 грн = 100 к., а 1000 к.>100 к.

70 грн 56 к. ˃ 756 к., бо 70 грн 56 к. = 7000 к. + 56 к. = 7056 к., а 7055 к > 756 к.

837 грн ˃ 8037 к., бо 837 грн = 83700 к, а 83700 к. > 8037 к.

5 505 к. < 55 055 грн, бо 55 055 грн = 5505500 к, а 5505 к. < 5505500 к.

 

Завдання 256. Для маринування купили 8 кг огірків по 4 грн за 1 кг і 5 кг помідорів по 6 грн за 1 кг. Скільки грошей витратили на ці овочі?

Розв'язання.

1) 4 • 8 = 32 (грн) – витратили грошей на огірки.

2) 6 • 5 = 30 (грн) – витратили грошей на помідори.

3) 30 + 32 = 62 (грн) – витратили грошей на овочі.

Відповідь: на овочі витратили 62 грн.

 

Завдання 257. Оксанка отримала в магазині решту — 80 копійок чотирма монетами. Які це можуть бути монети? Запиши всі варіанти.

Розв'язання.

Монети є номіналом: 1, 2, 5, 10, 25, 50.

80 = 50 + 10 + 10 + 10

80 = 25 + 25 + 25 + 5 

 

Завдання 258. Як отримати 1 грн за допомогою 5 монет?

Розв'язання.

Монети є номіналом: 1, 2, 5, 10, 25, 50.

100 к. = 50 к. + 25 к. + 5 к. + 10 к. + 10 к.  

 

Завдання 259. 

500 к. < 500 грн 

10 грн ˃ 100 к.,  бо 10 грн = 1000 к., а 1000 к. > 100 к.

707 грн ˃ 7070 к., бо 707 грн = 70700 к., а 70700 к. > 7070 к.

25 грн 25 к. < 25 025 к., бо 25 грн 25 к. = 2500 к. + 25 к. = 2525 к., а 2525 к. < 25025 к.

 

Завдання 260. Брати Василько та Мирослав вирішили купити матусі букет квітів за 35 грн. У Василька в гаманці було 17 грн паперовими грошима, а у Мирослава — 16 грн паперовими грошима і 3 грн монетами. Чи вистачить їм цих грошей, щоб купити квіти?

Розв'язання.

1) 17 + 16 + 3 = 17 + 13 + 3 + 3 = 36 (грн) – всього грошей у хлопців.

36 грн > 35 грн

Відповідь: вистачить.

 

Завдання 261. Поклади зошит на парту. Що можна сказати про площу зошита і площу стільниці парти?

Розв'язання.

Площа зошита менша від площі стільниці парти.

 

Завдання 262. Розглянь малюнки. Що можна сказати про площу круга і площу квадрата на малюнках?

Розв'язання.

1) площа квадрата більша від площі круга.

2) площа квадрата більша від площі круга.

3) площа круга більша від площі квадрата.

 

Завдання 263. Уяви футбольне поле і волейбольний майданчик. Площа якої ділянки більша?

Розв'язання.

Площа футбольного поля більша від площі волейбольного майданчика.

 

Завдання 264. Скільки квадратів містить кожна фігура? Яка з фігур має найбільшу площу? Найменшу?

Розв'язання.

1) 6 квадратів (2 • 3 = 6)

2) 7 квадратів (2 • 3 + 1 = 7)

3) 13 квадратів (3 • 4 + 1 = 13)

4) 9 квадратів (3 • 2 + 3 = 9)

Найбільшу площу має 3 фігура.

Найменшу площу має 1 фігура.

 

Завдання 265. Скільки квадратів містить кожна фігура? Як зручно знайти кількість квадратів у цих фігурах?

Розв'язання.

1) 14 • 2 = 28 

2) 3 • 9 = 27 

3) 4 • 7 = 28 

 

Завдання 266. Склади та обчисли вирази.

1) Ділене 96, дільник 4. Знайди частку.

2) Ділене 84, дільник виражений добутком 21 і 2. Знайди частку.

3) Одне число 96, а друге в 2 рази менше. Знайди друге число.

Розв'язання.

1) 96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 80 : 4 + 16 : 4 = 20 + 4 = 24

2) 84 : (21 • 2) = 84 : 2 : 21 = 42 : 21 = 2

3) 96 : 2 = (80 + 16) : 2 = 80 : 2 + 16 : 2 = 40 + 8 = 48 – друге число.

 

Завдання 267. 

b + 679 = 901 

b = 901 – 679

b = 901 – 601 – 78 

b = 222

222 + 679 = 901

847 : d = 7

d = 847 : 7

d = (700 + 140 + 7) : 7

d = 100 + 20 + 1

d = 121

 

Завдання 268. Користуючись сіткою, визнач, скільки квадратів містить фігура ABCD.

Розв'язання.

Фігура містить 64 квадратів.

• 8 = 64

 

Завдання 269. Чи можеш ти визначити, на скільки площа однієї фігури більша від іншої?

Розв'язання.

1) площа малого квадрата має 4 квадрати (2 • 2 = 4)

2) площа прямокутника має 20 квадратів (2 • 10 = 20)

3) площа великого квадрата має 16 квадратів (4 • 4 = 16)

20 – 4 = 16 (кв.) – на стільки більше квадратів має прямокутник, ніж малий квадрат.

16 – 4 = 12 (кв.) – на стільки більше квадратів має більший квадрат, ніж малий квадрат.

20 – 16 = 4 (кв.) – на стільки більше квадратів має прямокутник, ніж малий квадрат.

 

Завдання 270. Скільки квадратних сантиметрів міститься у кожній фігурі?

Розв'язання.

Площа одного малого квадрата 1 см • 1 см = 1 см2

А – 5 см (1 см• 5 = 5 см2)

В – 5 см2  (1 см2 • 5 = 5 см2)

С – 4 см2  (1 см2 • 4 = 4 см2)

D – 5 см2  (1 см• 5 = 5 см2)

E – 10 см2 (1 см• 10 = 10 см2)

 

Завдання 271. Накресли прямокутник довжиною 5 см і шириною 1 см. Розбий його на квадратні сантиметри. Яка площа цього прямокутника?

Розв'язання.

5 см • 1 см = 5 см2 – площа прямокутника.

або 

1) 1 см  1 см = 1 см2 - площа одного квадрата.

2) 1 см2 • 5 = 5 см2 - площа прямокутника. 

Завдання 272. Визнач площу кожної фігури та обчисли, на скільки квадратних сантиметрів площа другої фігури більша від площі першої.

Розв'язання.

Площа одного малого квадрата 1 см • 1 см = 1 см2

1 см2 • 9 = 9 см2 – площа першої фігури.

1 см2 • 15 = 15 см2 – площа другої фігури.

15 см2 – 9 см2 = 6 см2 – на стільки площа другої фігури більша за площу першої фігури.

 

Завдання 273. Розглянь малюнок до завдання 269 і скажи, на скільки площа прямокутника більша від площі кожного квадрата.

Розв'язання.

1 см • 1 см = 1 см2 – площа малого квадрата.

1 см2 • 5 = 5 см2 – площа прямокутника.

1 см2 • 4 = 4 см2 – площа великого квадрата.

5 – 1 = 4 (см2) – на стільки площа прямокутника більша за площу малого квадрата.

5 – 4 = 1 (см2) – на стільки площа прямокутника більша за площу великого квадрата.

 

Завдання 274. Молокозавод привіз до магазину 35 ящиків йогурту, по 9 пляшок у кожному ящику. За день продали сьому частину йогурту. Скільки пляшок йогурту залишилося в магазині?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 35 : 7 = 5 (ящ.) – продали ящиків.

2) 35 – 5 = 30 (ящ.) – залишилось ящиків.

3) 30 • 9 = 270 (пл.) – залишилось пляшок.

2 спосіб

1) 9 • 35 = (30 + 5) • 9 = 270 + 45 = 315 (пл.) – привезли пляшок.

2) 315 : 7 = (280 + 35) : 7 = 280 : 7 + 35 : 7 = 40 + 5 = 45 (пл.) – продали пляшок.

3) 315 – 45 = 270 (пл.) – залишилось пляшок.

Відповідь: у магазині залишилося 270 пляшок. 

 

Завдання 275. Фермер привіз на базар k ящиків буряків, по f кг у кожному. За 2 години продав n кг. Скільки кілограмів буряків залишилося продати?

Склади вираз, обчисли, якщо k = 5, f = 15, n = З0; k = 4, f = 12, n = 18.

Розв'язання.

k • f – n (кг) – залишилося продати.

5 • 15 – 30 = 75 – 30 = 45

4 • 12 – 18 = 48 – 18 = 30

Інші завдання дивись тут...