Інші завдання дивись тут...

Завдання 228

Скільки годин в 1/6 доби, у 3/4 доби?

 

Завдання 229

1/3 доби і 7 год

1/6 хв і 6 с

3/5 год і 20 хв

3/5 доби і 15 год

 

Завдання 230

Заасфальтували 3/5 дороги, що становить 48 км. Яка довжина всієї дороги?

1) Скільки кілометрів міститься в 1/5 дороги? 48 : 3 = 16 (км)

2) Яка довжина всієї дороги? 16 • 5 = 80 (км)

Складемо вираз для розв'язування задачі та знайдемо його значення:

48 : 3 • 5 = 80 (км).

Відповідь: довжина всієї дороги — 80 км.

Це задача на знаходження числа за його дробом. Щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник дробу й результат помножити на його знаменник.

 

Завдання 231

Знайди число, якщо його 3/5 дорівнює: 27, 78, 150, 510.

 

Завдання 232 Кожний із трьох онуків отри­мав від бабусі по 2 пиріжки. Це становить 3/11 усіх пиріжків, що спекла бабуся. Скільки всього пиріжків спекла бабуся?

 

Завдання 233

Іван прочитав 60 сторінок. Це становить 5/8 усієї книжки. Скільки сторінок у книжці?

 

Завдання 234 Рівняння

x • 7 – 3567 = 17 489

20 000 – с : 4 = 15 745

 

Завдання 235

Третьокласники провели опитування учнів шко­ли про те, який вид спорту їм подобається.

Скільком учням подобається велосипедний спорт?

Який вид спорту найпопулярніший серед опита­них учнів?

Який вид спорту за популярністю перебуває на третьому місці?

2) Постав ще кілька запитань за цими даними.

3) Проведіть у класі своє опитування про улюб­лені види спорту та побудуйте діаграму.

 

Завдання  236

Знайди число, 2/3 якого дорівнює: 16, 78, 204, 500, 1268.

 

Завдання 237

Сума трьох чисел дорівнює 6000. Перше число — 2610, друге число становить 3/5 першого числа. Знайди третє число.

Інші завдання дивись тут...