Інші завдання дивись тут...

Завдання 351. Прочитай задачі. Розв'яжи ту з них, яка розв'язується дією віднімання.

1) За 1 хв учень читає вголос 85 слів, а мовчки — на 113 слів більше. Скільки слів учень читає мовчки?

2) У кіоску було 180 газет. Зранку продали 79 газет. Скільки газет залишилося в кіоску?

Розв'язання.

180 – 79 = 101 (г.) – залишилося газет.

Відповідь: у кіоску залишилося 101 газет.

3) Від мотка дроту відрізали 50 м, а потім — ще 72 м. Скільки всього метрів дроту відрізали?

 

Завдання 352. Порівняй цифри у записах зменшуваного і від'ємника. Знайди значення кожної різниці.

826 – 628 = 826 – 626 – 2 = 200 – 2 = 198

937 – 739 = 937 – 737 – 2 = 200 – 2 = 198

291 – 192 = 291 – 191 – 1 = 100 – 1 = 99

835 – 538 = 835 – 535 – 3 = 300 – 3 = 297

716 –  617 = 716 – 616 – 1 = 100 – 1 = 99

524 – 425 = 524 – 424 – 1 = 100 – 1 = 99

938 –  839 = 938 – 838 – 1 = 100 – 1 = 99

643 –  346 = 643 – 343 – 3 = 300 – 3 = 297

Склади три подібні вирази.

532 – 235

841 – 148

703 – 307 

 

Завдання 353. 1) У кіоску було 560 зошитів у клітинку і 204 у лінійку. До обіду продали 140 зошитів. Скільки зошитів залишилося в кіоску?

2) Розглянь способи розв'язування задачі.

1– й спосіб

(560 + 204) –  140 = 624

2– й спосіб

560 – 140 + 204 = 624

3– й спосіб

204 – 140 + 560 = 624 

Відповідь: 624 зошити.

3) Поясни складання рівності.

(a + b) – c = a – c + b = b – c + a

 

Завдання 354. 1) На заготівельному пункті першого дня прийняли 28 кг лікарських рослин, а другого дня — 15 кг. 13 кг рослин здали в аптеку № 1, а решту — в аптеку № 2. Скільки кілограмів лікарських рослин здали в аптеку № 2? 

1) (b + с) – а

2) Заготівельники за літо зібрали 42 кг лікарських рослин: шавлії 13 кг, деревію — на 2 кг більше, ніж шавлії, а решту становила ромашка. Скільки кілограмів ромашки зібрали? 

2) а –  (b + b + d)

 

Завдання 355. Обчисли зручним способом.

(157 + 261) –  57 = (157 – 57) + 261 = 100 + 261 = 361

(567 + 180) – 80 = 567 + (180 – 80) = 567 + 100 = 667

(450 + 329) –  350 = (450 – 350) + 329 = 100 + 329 = 429 

279 – (200 + 29) = (279 – 200) + 29 = 79 + 29 = 108

311 + 75 + 89 = (311 + 89) + 75 = 400 + 75 = 475

321 – (58 + 121) = (321 – 121) – 58 = 200 – 58 = 142

 

Завдання 356. 

(234 + 49) – 134 = (234 – 134) + 49 = 100 + 49 = 149

452 – (52 + 300) = (452 – 52) – 300 = 400 – 300 = 100

(181 + 74) – 81 = (181 – 81) + 74 = 100 + 74 = 174

352 + 79 + 43 = (352 + 43) + 79 = 395 + 79 = 395 + 5 + 74 = 400 + 74 = 474

(672 + 85) –  685 = 757 – 685 = 72  

(590 + 389) –  300 = (590 – 300) + 389 = 290 + 389 = 679

 

Завдання 357. Розв'яжи задачу різними способами.

У Славка було дві купюри вартістю 100 грн і 50 грн. На покупку конструктора він витратив 42 грн. Скільки грошей залишилося у Славка?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) (100 + 50) – 42 = 108 (грн) – залишилося грошей.

2 спосіб.

1) (100 – 42) + 50 = 108 (грн) – залишилося грошей.

3 спосіб.

1) (50 – 42) + 100 = 108 (грн) – залишилося грошей.

Відповідь: у Славка залишилося 108 гривень.

 

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

Завдання 358. Спочатку перший учень називає три числа, наступних за числом 342 236, потім другий учень називає три числа, попередніх до цього числа.

Розв'язання.

342237, 342238

342234, 342235

 

Завдання 359. 

6947 = 6000 + 900 + 40 + 7

3200 = 3000 + 200

1971 = 1000 + 900 + 70 + 1

 

Завдання 360. 

300 + 5 = 305

602 + 5 = 607

223 + 6 = 229

136 + 5 = 136 + 4 + 1 = 140 + 1 = 141

986 – 4 = 982

808 – 8 = 800

340 – 2 = 338

312 – 6 = 306

 

Завдання 361. У межах яких розрядів треба виконувати дії в кожному прикладі?

4283 + 3 = 4286 (першого розряду)

5244 + 9 = 5244 + 6 + 3 = 5253 (першого і другого розрядів)

7588 –  7 = 7581 (першого розряду)

3257 –  8 = 3257 – 7 – 1 = 3250 – 1 = 3249 (першого і другого розрядів)

8697 – 5 = 8692 (першого розряду)

 

Завдання 362. 

5204 + 8 = 5212

9402 + 6 = 9408

7515 + 5 = 7520

19233 + 5 = 19238

17129 + 7 = 17129 + 1 + 6 = 17136

72930 + 9 = 72939

4210 – 2 = 4208

5629 – 8 = 5621

1511 – 9 = 1511 – 1 – 8 = 1510 – 8 = 1502

28652 – 7 = 28652 – 2 – 5 = 28650 – 5 = 28645

23246 – 4 = 23242

50050 – 8 = 50042 

 

Завдання 363. 

1) 

8546 + 9 = 8546 + 4 + 5 = 8550 + 5 = 8555

4476 + 2 = 4478

27312 – 8 =27312 – 2 – 6 = 27310 – 6 = 27304

8522 – 6 = 8522 – 2 – 4 = 8520 – 4 = 8516

5644 + 6 = 5650

8178 – 2 = 8176

206156 – 7 = 206156 – 6 – 1 = 206150 – 1 = 206149

2) 

+38606 

       4

  38610

+236432

         8

  236440

+343210

         9

  343219

_5211

     2

 5209

_17680

       6

  17674

 

Завдання 364. 

_5000

     9

  4991

_20000

       6

  19994

_200000

        7

 199993

_40000

       4

  39996

Перевірка.

+4991

      9

  5000

Перевірка.

+19994

       6

  20000

Перевірка.

+199993

        7

  200000

Перевірка.

+39996

       4

  40000

 

Завдання 365. Знайди пропущені числа. Перевір дією додавання.

_6000

     2

 5998

_3000

     9

  2991

_10000

       1

   9999

_8000

     3

 7997

_70000

      4

 69996

_600000

        2

  599998

Перевірка.

+5998

      2

  6000

Перевірка.

+2991

      3

  3000

Перевірка.

+9999

      1

10000

Перевірка.

+7997

      3

  8000

Перевірка.

+69996

       4

  70000

Перевірка.

+599998

         2

  600000

 

Завдання 366. 

Мотоцикліст має подолати 800 км. Першого дня він проїхав 260 км, другого – 70 км. Скільки залишилося проїхати кілометрів третього дня?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 800 – 260 – 70 = 540 – 40 – 30 = 470 (км) – залишилось проїхати третього дня.

2 спосіб.

1) 260 + 70 = 260 + 40 + 30 = 300 + 30 = 330 (км) – проїхав за два дні разом.

2) 800 – 330 = 470 (км) – залишилося проїхати третього дня.

Відповідь: третього дня залишилося проїхати 470 км.

 

Мотоцикліст має подолати 800 км. Першого дня він проїхав 260 км, другого – на 70 км менше, ніж першого. Скільки залишилося проїхати третього дня?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 260 – 70 = 260 – 60 – 10 = 200 – 10 = 190 (км) – проїхав другого дня.

2) 260 + 190 = 260 + 140 + 50 = 400 + 50 = 450 (км) – проїхав за 2 дні разом.

3) 800 – 450 = 800 – 400 – 50 = 400 – 50 = 350 (км) – залишилося проїхати третього дня.

2 спосіб.

1) 260 – 70 = 260 – 60 – 10 = 200 – 10 = 190 (км) – проїхав другого дня.

3) 800 – 260 – 190 = 350 (км) – залишилося проїхати.

_ 800

  260

  740

_ 740

   190

   350

Відповідь: третього дня залишилося проїхати 350 км. 

 

Завдання 367. 

67543 + 9 = 67543 + 7 + 2 = 67550 + 2 = 67552

4894 + 5 = 4899

5433 + 6 = 5439

895136 – 8 = 895136 – 6 – 2 = 895130 – 2 = 895128

8765 – 7 = 8765 – 5 – 2 = 8760 – 2 = 8758

157214 – 4 = 157210

 

Завдання 368. Три спортивні школи відвідує 725 учнів. Першу школу відвідує 235 учнів, другу — на 7 більше, ніж першу. Скільки учнів відвідує третю школу?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 235 + 7 = 235 + 5 + 2 = 240 + 2 = 242 (уч.) – учнів відвідує другу школу.

2) 235 + 242 = 477 (уч.) – учнів відвідує першу та другу школи разом.

3) 725 – 477 = 248 (уч.) – учнів відвідує третю школу.

_725

 477

 248 

2 спосіб

1) 235 + 7 = 235 + 5 + 2 = 240 + 2 = 242 (уч.) – учнів відвідує

другу школу.

2) 725 – 235 – 242 = 248 (уч.) – учнів відвідує третю школу.

_725

 235

 490

_490 

  242

  248

Відповідь: третю школу відвідують 242 учні.

 

Завдання 369. 

999777 ˃ 777999                   

444555 < 555777

66333 < 66633

77722 ˃ 77222

 

Завдання 370. 

467 + 123 = 590 

523 + (144 + 56) = 723

15178 – с = 15170 (рівняння)

х + 367 = 425 (рівняння)

х + (237 + 103) = 900 (рівняння)  

47130 + 8 = 47147 – 9

 

Завдання 371. 

336 + k = 768 

k = 768 – 336

k = 432

336 + 432 = 768

а + 346 = 1000 

а = 1000 – 346

а = 654

654 + 346 = 1000

с + 20100 = 40100

с = 40100 – 20100

с = 20000

20000 + 20100 = 40100

 

Завдання 372. Розв'яжи задачі, склавши рівняння.

1) У великому акваріумі плавало 73 рибки. Коли в акваріум випустили ще якусь кількість рибок, у ньому їх стало 105. Скільки рибок було випущено в акваріум?

Розв'язання.

Нехай х (р.) – рибки випущені в акваріум, тоді складемо рівняння

73 + х = 105

х = 105 – 73

х = 32

Відповідь: в акваріум було випущено 32 рибки.

2) У санаторії відпочивало 610 осіб, із них 109 дітей, а решта — дорослі. Скільки дорослих відпочивало в санаторії?

Розв'язання.

Нехай х (ос.) – дорослі відпочивальники, тоді складемо рівняння

109 + х = 610

х = 610 – 109

х = 501

Відповідь: у санаторії відпочивало 501 доросла особа.

 

Завдання 373. Першого дня до кондитерського магазину привезли 158 кг цукерок, другого дня — 148 кг, третього — 163 кг. Скільки кілограмів цукерок привезли четвертого дня, якщо першого і другого дня разом привезли стільки само цукерок, скільки третього і четвертого дня разом?

Розв'язання.

Нехай а (кг) – привезли цукерок четвертого дня.

158 + 148 = 163 + а

306 = 163 + а

а = 306 – 163

а = 143 (кг) - привезли цукерок 4 дня.

+158

  148

  306

_306

  163

  143

Відповідь: четвертого дня привезли 143 кг цукерок.

 

Завдання 374. 

22386 + 9 = 22386 + 4 + 5 = 22390 + 5 = 22395

220386 + 9 = 220386 + 4 + 5 = 220390 + 5 = 220395

44648 – 9 = 44648 – 8 – 1 = 44640 – 1 = 44639

4648 – 9 = 4648 – 8 – 1 = 4640 – 1 = 4639

880574 + 7 = 880574 + 6 + 1 = 880580 + 1 = 880581

80574 + 7 = 80574 + 6 + 1 = 80580 + 1 = 80581

 

Завдання 375. Скільки розв'язків має нерівність 12350 < а < 12 355?

Розв'язання.

а = 12351, 12352, 12353, 12354

Інші завдання дивись тут...