Інші завдання дивись тут...

Завдання 751. Склади і розв'яжи дві задачі.

Ціна Кількість Вартість
Однакова 8 шт. 576 грн
4 шт. ?

За 8 пар білих рукавиць заплатили 576 гривень. Скільки треба заплатити за 4 пари сірих рукавиць, якщо їх ціна однакова?

Розв'язання.

1) 576 : 8 = 72 (грн) - ціна рукавиць.

2) 72 • 4 = 288 (грн) - заплатили за сірі рукавиці. 

Відповідь: за сірі рукавиці заплатили 288 гривень. 

Як зміниться вартість, якщо кількість зменшиться в 2 рази, а ціна не зміниться? Вартість зменшиться в 2 рази.

Довжина Ширина Площа
Однакова 8 м 320 м2
16 м ?

Площа першої ділянки шириною 8 м дорівнює 320 м2. Яка площа другої ділянки шириною 16 м, якщо їх довжини однакові? 

Розв'язання.

1) 320 : 8 = 40 (м) - довжина ділянки.

2) 40 • 16 = 640 (м2) - площа другої ділянки.

Відповідь: площа другої ділянки 640 м2.

Як зміниться площа, якщо довжини прямокутників однакові, а ширина другого прямокутника збільшиться в 2 рази? Площа збільшиться в 2 рази.

 

Завдання 752. 1) Прочитай задачу. За чотири однакові книжки заплатили 112 грн 80 к. Скільки коштує кожна книжка?

2) Ознайомся з різними способами обчислення ціни.

1 – й спосіб

112 грн 80 к. = 11280 к.

11280 : 4 = 2320 (к.)

2820 к. = 28 грн 20 к.

 

 

 

_11280 | 4       

   8       2820 (к.)

   32

   32

      8

      8

      0

2– й спосіб

112 грн 80 к. : 4 = 112 грн : 4 + 80 к. : 4 = 28 грн 20 к.

 

Завдання 753.

966 грн 40 к. : 8=

= 120 грн 80 к.

966 грн 40 к. = 96640 к

_96640 | 8         

 8          12080 (к.)

 16

 16

    6

    0

    64

    64

      0

9 м 52 см : 8 =

= 1 м 19 см

9 м 52 см = 952 см

_952 | 8        

 8        119 (см)

 15

  8

  72

  72

   0

 

 

 

46 ц : 5 =

= 9 ц 20 кг

46 ц = 4600 кг

_4600 | 5       

 45       920 (кг) 

  10

  10

   0

 

 

 

 

 

18 грн 36 к. : 4 =

= 4 грн 59 к.

18 грн 36 к. = 1836 к.

_1836 | 4       

 16        459 (к.)

  23

  20

   36

   36

    0

 

 

 

23 м 45 см : 7=

= 3 м 35 см

23 м 45 см = 2345 см

_2345 | 7      

 21       335 (см)

  24

  21

   35

   35

    0

  

 

 

З т : 2=30 ц : 2=

= 15 ц

3 т = 30 ц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 754.

(6811 + 3346) : 7 =

= 1451

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 6811

   3346

  10157 

 

 

 

 

 

 

 _10157 | 7     

  7         1451

  31

  28

   35

   35

      7

      7

      0

(10 620 : 5) : 4 =

= 531

 

 

 

 

 

 

 

 _10620 | 5    

  10         2124 

     6

     5

     12

     10

       20

       20

        0

 _2124 | 4    

  20       531

    12

    12

       4

       4

       0

 

 

(649236 –  87345) : З =

= 187297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _649236

    87345

   561891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _561891 | 3     

   3         187297

   26

   24

     21

     21

        8

        6

        29

        27

          21

          21

           0

 49448 + 92428 : 4 =

= 72555  

 + 49448

    23107

    72555 

 7248 : 4 : 2 = 7248 : (4 • 2) =

= 7248 : 8 = 906

 

 

 

 

 

  

 _7248 | 8   

  72       906

     4

     0

     48

     48

      0

 720 378 : 9 + 13 968 : 6 =

= 82370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _720378 | 9     

  72         80042

      3

      0

      37

      36

        18

        18

         0

 _13968 | 6     

  12        2328

   19

   18

     16

     12

      48

      48

        0

 

 

 + 80042

     2328

    82370

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Завдання 755.

7 т 5 ц = 7 т 500 кг,        бо 5 ц = 500 кг

30 км 100 м < 31 000 м,   бо 30 км 100 м = 30100 м

8 м 6 дм ˃ 7 м 95 см,       бо 8 м 6 дм = 860 см, 7 м 95 см = 795 см

45 ц ˃ 4 т,                    бо 4 т = 40 ц 

 

Завдання 756. Сума трьох чисел дорівнює 3500. Перше число — 1479, друге число становить третину від першого. Знайди третє число.

Розв'язання.

1) 1479 : 3 = 493 – друге число.

2) 1479 + 493 = 1972 – сума першого

та другого чисел.

3) 3500 – 1972 = 1528 – третє число.

 

 

 

_1479 | 3   

  12      493

    27

    27

       9

       9

       0

+ 1479

    493

   1972

 

 

 

 

_ 3500

  1972

  1528

 

 

 

 

Відповідь: третє число дорівнює 1528. 

 

Завдання 757. Легкоатлет пробіг 2 км за 5 хвилин. Скільки метрів пробіг спортсмен за 1 хвилину?

Розв'язання.

2 км = 2000 м

1) 2000 : 5 = 400 (м) – метрів пробіг за 1 хв.

Відповідь: за 1 хвилину легкоатлет пробіг 400 метрів. 

 

Завдання 758. Побудуй коло з центром у точці А радіусом 2 см 5 мм. Проведи в ньому радіус і діаметр.

Підказка.

Радіус – відрізок, що з'єднує центр кола з будь–якою точкою на колі.

Діаметр – відрізок, що проходить через центр кола та з'єднує дві будь–які точки кола.

 

Завдання 759. Найтриваліша завірюха на Харківщині продовжувалася 9 діб 12 год. Скільки всього годин тривала ця завірюха?

Розв'язання.

9 діб 12 год = 9 • 24 год + 12 год = 216 год + 12 год = 228 год – тривала завірюха.

Відповідь: завірюха тривала 228 годин.

 

Завдання 760. Склади і розв'яжи рівняння.

1) Якщо невідоме число зменшити в 4 рази, то буде 302. Знайди невідоме число.

Розв'язання.

Нехай х – невідоме число, тоді складемо рівняння

х : 4 = 302

х = 302 • 4

х = 1208 – шукане число.

2) Задумане число збільшили в 5 разів і до здобутого результату додали 4513, отримали 5098. Яке число задумали?

Розв'язання.

Нехай х – задумане число,

тоді складемо рівняння

х • 5 + 4513 = 5098

х • 5 = 5098 – 4513

х • 5 = 585

х = 585 : 5

х = 117 – задумане число.

_585 | 5   

 5       117

  8

  5

  35

  35

    0

3) Невідоме число зменшили втричі й отримали добуток чисел 720 і 5. Знайди це число.

Розв'язання.

Нехай х – невідоме число, тоді складемо рівняння

х : 3 = 720 • 5

х : 3 = 3600

х = 3600 • 3

х = 10800 – шукане число.

 

Завдання 761. Запиши вирази та обчисли їхні значення.

1) Ділене виражене часткою чисел

16056 і 4, дільник 3.

(16056 : 4) : 3 = 4014 : 3 = 1338

 

 

 

 

 

 

 

_16056 | 4    

 16        4014

    0

    0

     5

     4

     16

     16

      0

_4014 | 3    

 3       1338

 10

  9

  11

   9

   24

   24

    0

2) Частку чисел 13048 і 4 збільшити

в 2 рази.

(13048 : 4) • 2 = 6524

 

 

 

 

 

 

 

_13048 | 4    

 12        3262

  10

    8

    24

    24

       8

       8

       0

х 3262

       2

   6524

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 762. За вказаними розмірами знайди площу фігури. 

60 • 35 – (60 – 10 – 10 – 10) • 25 = 2100 – 750 = 1350 (см2) – площа фігури.

 

Швидкість. Час. Відстань

Завдання 763. Прочитай задачі. Про які величини йдеться у кожній задачі? Яка величина для тебе невідома?

1) Хлопчик пробіг 350 м, а дівчинка — на 35 м менше. Скільки метрів пробігла дівчинка?

2) Туристи йшли пішки 3 години, пливли на човні ще 2 години ЗО хвилин. Скільки часу туристи були в дорозі?

3) Андрійко і Сергійко живуть на однаковій відстані від школи — 700 м. Але Андрійко приходить додому швидше, ніж Сергійко, бо Андрійко рухається зі швидкістю 70 метрів за хвилину, а Сергійко — 50 метрів за хвилину. Скільки часу на шлях додому витрачає Андрійко? А скільки Сергійко?

Відомі величини час і відстань.

Швидкість — це величина, яка характеризує рух і вказує, який шлях подолав об'єкт руху за одиницю часу.

 

Завдання 764. Поясни, як ти розумієш вирази.

1) Швидкість велосипедиста 12 км/год. 

Велосипедист за кожну годину проходить 12 кілометрів.

2) Швидкість пішохода 5 км/год.

Пішохід за кожну годину проходить 5 кілометрів.

3) Швидкість ластівки 90 км/год.

Ластівка за кожну годину пролітає 90 кілометрів.

 

Завдання 765. Ознайомся із розв'язанням задачі. Поясни схему. Автомобіль проїхав 150 км за 2 год. Протягом кожної години він проїжджав однакову відстань. Яка швидкість автомобіля? 

Розв'язання. 150 : 2 = 75 (км/год) 

Відповідь: швидкість автомобіля 75 км/год.

 

Завдання 766. З якою швидкістю рухався турист, коли відомо, що, проходячи щогодини однакову відстань, він за 3 години пройшов 12 км?

Розглянь короткий запис задачі. Поясни схему.

Швидкість Час Відстань
? 3 год 12 км

Розв'язання.

12 : 3 = 4 (км/год) – швидкість туриста.

Відповідь: турист рухався зі швидкістю 4 км/год.

 

Завдання 767. З якою швидкістю рухався пішохід, якщо за 3 години він пройшов відстань 18 км?

Розв'язання.

1) 18 : 3 = 6 (км/год) – швидкість пішохода.

Відповідь: пішохід рухався зі швидкістю 6 км/год.

 

Завдання 768. Визнач за таблицею швидкість, з якою можуть бігати тварини.

Тварина Швидкість Час Відстань
Коза 136 км : 2 год = 68 км/год 2 год 136 км
Слон 120 км : 3 год = 40 км/год 3 год 120 км
Носоріг 96 км : 2 год = 48 км/год 2 год 96 км

Завдання 769. Запиши вирази та обчисли.

1) Яке число більше від 6174 в 6 разів?

6174 • 6 = 37044

 

х 6174

       6

  37044

2) У скільки разів 822 904 більше від 8?

822904 : 8 = 102283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_822904 | 8      

 8           102863

  2

  0

  22

  16

   69

   64

    50

    48

     24

     24

      0

 

Завдання 770. 

6 • 3374 : 2 + 1080 =

= 20244 : 2 + 1080 =

10122 + 1080 = 11202

х 3374

       6

 20244

+10122

   1080

  11202

27420 : 6 + 27420 : 6 =

 =(27420 : 6) • 2 = 9140

 

 

 

 

 

_27420 | 6    

 24       4570

  34

  30

   42

   42

     0

х 4570

      2

  9140

 

 

 

 

9 • 12 543 : 3 + 25600 : 8=

= 40829

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х12543

       9

112887

 

 

 

 

 

 

 

 

_112887| 3  

  9       37629

  22

  21

   18

   18

      8

      6

      27

      27

       0

_25600 | 8    

 24       3200

  16

  16

    0

 

 

 

 

 

 

+37629

   3200

  40829

 

 

 

 

 

 

 

 

4078 • 6 – 11948 : 4 = 21481

 

 

 

 

 

 

 

 

х 4078

       6

  24468

 

 

 

 

 

 

_11948 | 4  

   8      2987

   39

   36

    34

    32

     28

     28

      0

_24468

   2987

  21481

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 771. Обчисли швидкість руху сільського листоноші, якщо відомо, що він за 3 години на велосипеді долає відстань 45 км.

Розв'язання.

1) 45 : 3 = (30 + 15) : 3 = 15 (км/год) – швидкість листоноші.

Відповідь: швидкість листоноші 15 км/год.

 

Завдання 772. 

56 км : 5 = 56000 м : 5 = (50000 м + 5000 м + 1000 м) : 5 =

= 10000 м + 1000 м + 200 м = 11200 м 

173 грн : 5 = 17300 к. : 5 = (15000 к. + 2000 к. + 300 к.) : 5 =

= 3000 к. + 400 к. + 60 к. = 3460 к. = 34 грн 60 к.

24 м2 • 4 = (20 м2 + 4 м2) • 4 = 80 м2 + 16 м2 = 96 м2

42 грн 75 к. • 6 = 4275 к. • 6 = 25650 к. = 256 грн 50 к.

 

Множення і ділення на розрядне число

Завдання 773. Усно. 

5 • 11 • 100 = 55 • 100 = 5500

45 • 2 • 50 = 45 • (2 • 50) = 45 • 100 = 4500

81 • 5 • 10 = 405 • 10 = 4050

 

Завдання 774. Поясни розв'язання прикладів.

139 • 80 = 139 • (8 • 10) = 139 • 8 • 10 = 1112 • 10 = 11120 

439 • 200 = 439 • (2 • 100) = 439 • 2 • 100 = 878 • 100 = 87800

х 139

      80

 11120

х 439

     200

  87800

 

Завдання 775. 

х 897

      600 

  538200

х 433

      400 

  173200

х 428

      30 

 12840

х 1341

        20 

   26820

х 915

      300 

 274500

х 648

      500 

  324000

х 168

      50 

   8400

х 2365

       30

   70950

Інші завдання дивись тут...