Інші завдання дивись тут...

Завдання 450

Дроби в порядку їх збільшення: 1/93/9, 4/9, 7/9, 8/9

 

Завдання 451

Знайди 6/7 числа 28182; 28182 : 7 • 6 = 24156

Знайди 5/8 числа 271280; 271280 : 8 • 5 = 169550

Знайди 2/7 числа 7511; 7511 : 7 • 2 = 2146

Знайди 1/12 числа 1500. 1500 : 12 • 1 = 125

_28182 |  7  

 28       4026

  _18

    14

    _42

      42

        0

х 4026

       6

 24156

_271280 |  8    

 24         33910

 _31

   24

   _72

     72

       _8

         8

         0

х 33910

       5 

 169550

_7511 |  7    

 7        1073

 _51

   49

   _21

     21

       0

х 1073

       2

   2146

_1500 | 12 

 12      125

 _30

   24

   _60

     60

       0

Завдання 452 Письмове ділення

_2436 |  24

 24      203

   _36

     36

       0

_124640 |  41  

 123        3040

   _164

     164

        0

_186651 |  93  

 186        2007

     _651

       651

          0

× 203
    24
  812
 406  
 4872
× 3040
    41
   304
1216  
124640
× 2007
      93
   6021
18063  
186651

Завдання 453 Кількість цифр в кожній частці

_1876 |  2 

 18      938

   _7

     6

    _16

      16

        0

_584 |  4  

 4      146

_18

  16

  _24

    24

      0

_6363 |  63

 63      101

   _63

     63

       0

_15015 |  15  

 15        1001

    _15

      15

        0

× 938
      2
 1876
× 146
      4
   584
× 101
    63
  303
 606 
 6363
× 1001
      15
   5005
  1001 
  15015

Завдання 454 Дії з іменованими величинами

27 грн : 15 = 1 грн 80 коп.

27 грн = 2700 коп.

_2700 |  15 

 15        180 (коп.)

_120

  120

     0

7 м 44 см : 2 дм 4 см = 31
7 м 44 см = 744 см
2 дм 4 см = 24 см

_744 |  24 

 72      31

 _24

   24

     0

Завдання 455

48 м 8 дм : 61 дм = 8

48 м 8 дм = 488 дм

_488 |  61

 488     8

    0

× 61
    8
 488
45 см 6 мм : 2 см 4 мм = 19 
45 см 6 мм = 456 мм
2 см 4 мм = 24 мм

_456 |  24 

 24      19

_216

  216

     0

× 24
   19
  216
  24 
  456
12 кг 265 г : 55 г = 223
12 кг 265 г = 12265 г

_12265 |  55 

 110        223

 _126

   110

   _165

     165

        0

× 223
    55
 1115
1115 
12265
Помилкова умова, тому
100 м 260 см : 2 м 70 см = 38
100 м 260 см = 10260 см
2 м 70 см = 270 см

_10260 |  270

   810       38

  _2160

    2160

         0

× 270
   38
  216
  81   
 10260

Завдання 456

На швейній фабриці пошили 314 жіночих халатів із махрової тканини і 358 таких самих халатів із велюру. Велюру витратили на 132 м більше. Скільки метрів тканини кожного виду витратили?

Халати 

На 1 халат

Кількість халатів

Витратили

Махрові

Однакова

314

 ? 

Велюрові

358

?, на 132 м більше

Розв’язання
1358  314 = 44 (х.) – на стільки більше халатів з велюру
2) 132 : 44 = 3 (м) – витратили на 1 халат
3) 3  314 = 942 (м) – витратили на махрові халати
4)  358 = 1074 (м) – витратили на халати з велюру
Відповідь: витратили 942 м тканини на махрові халати і 1074 м на халати з велюру.

 

Завдання 457

Два автомобілі возили зерно з поля до зерно­сховища. Перший автомобіль зробив 3 рей­си, а другий — 5. Другий автомобіль перевіз на 9 т зерна більше, ніж перший. Яку масу зер­на перевіз кожний автомобіль окремо, якщо за кожний рейс вони перевозили однакову масу зерна?

 

За 1 рейс

Кількість рейсів

Перевезли

I

Однакова

3

 ? 

II

5

?, на 9 т більше

9 т = 90 ц
Розв’язання
1 3 = 2 (р.) – на стільки більше рейсів робить другий автомобіль
2) 90 : 2 = 45 (ц) – за 1 рейс
3) 45  3 = 135 (ц) – перевіз I автомобіль
4) 45  5 = 225 (ц) – перевіз II автомобіль
Відповідь: перший автомобіль перевіз 135 ц зерна, а другий автомобіль — 225 ц.

 

Завдання 458

У магазині першого дня продали 21 пенал, а другого — 18 таких самих пеналів. Першого дня за пенали одержали на 384 грн більше, ніж другого. Скільки гривень одержали за пенали кожного дня окремо?

 

Ціна

Кількість пеналів

Вартість

I

Однакова

21

 ?, на 384 грн більше 

II

18

?

Розв’язання

121  18 = 3 (п.) – на стільки більше пеналів продали першого дня

2) _384 |  3 

     3      128 (грн) – ціна пенала

     _8

       6

      _24

        24

          0 

3) × 128

        21
      128
     256 
     2688 (грн) – одержали I дня
4) х 128
        18
     1024
     128 
     2304  (грн) – одержали II дня
Відповідь: за пенали першого дня одержали 2688 грн, а другого дня — 2304 грн.

Завдання 459

23138 : 23 = 1006     

84042 : 21 = 4002

19264 : 64 = 301

20852 : 52 = 401

65 грн 70 коп. : 30 = 6570 коп. : 30 = 219 коп.
124 грн : 80 = 12400 коп. : 80 = 155 коп.

_23138 |  23 

 23       1006

   _138

     138

        0

_84042 |  21 

 84       4002

     _42

       42

         0

_19264 |  64

  192     301

     _64

       64

         0

_20852 |  52

  208     401

     _52

       52

         0

_6570 |  30 

 60      219 (коп.)

 _57

   30

  _270

    270

       0

_12400 |  80 

   80      155 (коп.)

  _440

    400

    _400

      400

         0

Інші завдання дивись тут...