Інші завдання дивись тут...

Завдання 499 Поняття про дроби

Знайди 2/7 числа 21; 21 : 7 • 2 = 3 • 2 = 6

Знайди 3/10 числа 500; 500 : 10 • 3 = 50 • 3 = 150

Знайди 8/15 числа 150; 150 : 15 • 8 = 10 • 8 = 80

Знайди 1/2 числа 3000; 3000 : 2 • 1 = 1500 • 1 = 1500

Знайди 2/5 числа 5; 5 : 5 • 2 = 1 • 2 = 2

Знайди 9/11 числа 55. 55 : 11 • 9 = 5 • 9 = 45

 

Завдання 500 

Перше число дорівнює 1620, друге — становить 3/4 першого, а третє – 4/5 суми першого й другого чисел. Знайди суму цих чисел.

Короткий запис

 1620

II  ?, 3/4 від I

III  ?, 4/5 суми I і II

Cума  ?

Розв'язання

1) 1620 : 4 • 3 = 405 • 3 = 1215 – друге число

 _1620 |  4   

   16      405

     _20

       20

         0

х 405

     3

 1215

2) + 1620

      1215

      2835 – сума першого і другого числа

3) 2835 : 5 • 4 = 567 • 4 = 2268 – третє число

_2835 |  5   

  25      567

  _33

    30

    _35

      35

        0

х 567

     4

 2268

4) + 1628

      1215

      2260

      5103

Відповідь: сума чисел 5103

 

Завдання 501

За умови посіву сухим насінням сходи кавунів з'являються через 12 днів, що складає 2/3 часу, необхідного для появи сходів моркви. Для схо­дів помідорів потрібно 4/9 часу, необхідного для сходів моркви. Через скільки днів після посіву з'являються сходи моркви й помідорів?

Короткий запис

Кавуни  12 дн., що складає 2/3 часу сходів моркви

Моркви  ?

Помідорів  ?, 4/9 часу сходів моркви

Розв'язання

112 : 2 • 3 = 18 (дн.) – з'являються сходи моркви
2) 18 : 9 • 4 = 8 (дн.) – з'являються сходи помідорів

Відповідь: після посіву сходи моркви з'являються через 18 днів і помідорів через 8 днів. 

 

Завдання 502

_1863 |  27

 162      69

 _243

   243

      0

х 1863

     27

 13041

 3726 

 50307

_1863 | 207 

 1863     9

      0

х 1863

    207

 13041

3726  

385641

3198 – 1353 : 123 = 3187

(3198 – 1353) : 123 = 15

_1353 |  123

 123       11

 _123

   123

      0

_3198

     11

  3187

_3198

  1353

  1845

_1845 |  123

 123       15

 _615

   615

      0

Завдання 503 Дії з іменованими числами

171 грн 60 коп. : 7 грн 80 коп = 22

171 грн = 17160 коп.

7 грн 80 коп. = 780 коп.

_17160 |  780

 1560      22

 _1560

   1560

        0

44 грн 50 коп. • 20 = 890 грн

44 грн 50 коп. = 4450 коп.

х 4450

     20

  89000 (коп.)

7 км : 500 м = 14

7 км = 7000 м

_7000 |  500

  500      14

 _2000

   2000

        0

5 т 430 кг • 7 = 38 т 10 кг

5 т 430 кг = 5430 кг

х 5430

      

 38010 (кг)

Завдання 504 Запиши п'ять розв'язків нерівності

2308 – y > 2299, якщо у = 0, 1, 2, 3, 4

  

Завдання 505

Микита купив 10 однакових рибацьких гачків, а Павлик — 8 таких гачків. До них приєдналася Олеся, і вони поділили всі гачки порівну. Олеся повернула їм 72 грн. Скільки гривень із цієї суми одержить Микита, і скільки — Павлик?

Розв'язання

1) (10 + 8) : 3 = 6 (г.)  у кожного порівно
2) 72 : 6 = 12 (грн)  ціна гачка
3) 10 – 6 = 4 (г.) – віддав Микита
4) 8 – 6 = 2 (г.) – віддав Павлик
5) 12 • 4 = 48 (грн) – одержить Микита
6) 12 • 2 = 24 (грн) – одержить Павлик
Відповідь: одержить Микита 48 грн і Павлик 24 грн.

 

Завдання 506

Розглянь діаграму глибини проникнення коре­нів рослин у ґрунт і дай відповіді на запитання.

У пшениці і жита корені проникають глибше, ніж у кукурудзи.

На 40 сантиметрів більше проникають у ґрунт корені жита, ніж корені гороху, бо 130 см – 40 см = 90 см. 

У 3 разів глибше проникають у ґрунт коре­ні пшениці, ніж корені цибулі, бо 150 см : 50 см = 3 (р.)

 

Завдання 507 

Виконайте проєкт. З довідників та енциклопе­дій дізнайтеся про глибину проникнення в ґрунт коренів дерев. Побудуйте діаграму колективно.

 

Завдання 508 

У квітковий магазин привезли 150 троянд. З них зробили букети. У кожний букет поклали 6 ро­жевих і 9 білих троянд. Скільки всього рожевих і скільки всього білих троянд привезли?

 

Букетів

Кількість троянд

Привезли

Рожеві

Однакова

6

150

 

Білі

9

?

Розв’язання

1+ 9 = 15 (тр.) – троянд в 1 букеті

2) 150 : 15 = 10 (б.) – зробили букетів
3) 6  10 = 60 (тр.) – рожевих троянд
4)  10 = 90 (тр.) – білих троянд

Відповідь: привезли 60 рожевих троянд і 90 білих троянд. 

  

Завдання 509 Дії з іменованими числами

2924 грн : 86 грн = 34

1050 л : 25 л = 42

825 м • 6 = 4950 м = 4 км 950 м

675 г • 8 = 5400 г = 5 кг 400 г

_2924 |  86 

 258      34

 _344

   344

      0

_1050 |  25 

 100      42

   _50

     50

       0

х 825

     6

 4950 (м)

х 675

     8

 5400 (г)

Інші завдання дивись тут...