Інші завдання дивись тут...

Завдання 926. Знайди значення виразу.

1) 512 • х + 362 • у, якщо х = 205, у = 70.

Розв'язання.

Якщо х = 205, у = 70, тоді 512 • х + 362 • у = 512 • 205 + 362 • 70 = 130 300 

х   512

     205

   2560

1024  

104960

х  362

       70

  25340

+ 104960

    25340

   130300

2) (218 + 467) • с, якщо с = 204; с = 308; с = 901.

Розв'язання.

Якщо с = 204, тоді (218 + 467 ) • с = 685 • с = 685 • 204 = 139740

Якщо с = 308, тоді (218 + 467 ) • с = 685 • с = 685 • 308 = 210980

Якщо с = 901, тоді (218 + 467 ) • с = 685 • с = 685 • 901 = 617185

+ 218 

   467

   685

х    685

     204

   2740

1370  

139740

х    685

     308

   5480

2055   

210980

х    685

      901

      685

 6165   

 617185

 

Завдання 927. 1) 3 першої ділянки зібрали 4 мішки картоплі, а з другої — на 6 мішків більше. Маса всієї картоплі 560 кг. Яка маса картоплі, зібраної з кожної ділянки окремо?

 

Розв'яжи першу задачу за поданим планом.

Розв'язання.

1) Скільки мішків зібрали з другої ділянки?

4 + 6 = 10 (м) - мішків зібрали з другої ділянки. 

2) Скільки всього мішків зібрали?

4 + 10 = 14 (м) - всього мішків зібрали.

3) Яка маса одного мішка?

560 : 14 = 560 : 7 : 2 = 40 (кг) - маса мішка.

4) Скільки кілограмів картоплі зібрали з першої ділянки?

40 • 4 = 160 (кг) - кілограмів картоплі зібрали з першої ділянки.

5) Скільки кілограмів картоплі зібрали з другої ділянки? 

40 • 10 = 400 (кг) - кілограмів картоплі зібрали з другої ділянки.

Відповідь: з першої ділянки зібрали 160 кг картоплі, з другої - 400 кг картоплі.

 

2) Автотуристи подорожували два дні. Першого дня вони були в дорозі 7 год, а другого дня — на 2 години більше. Усього автотуристи проїхали 960 км. Яку відстань вони долали кожного дня, якщо їхали з однаковою швидкістю?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 7 + 2 = 9 (год) - час у дорозі другого дня.

2) 7 + 9 = 16 (год) - час у дорозі два дні.

3) 960 : 16 = 960 : 8 : 2 = 60 (км/год) - швидкість автотуристів.

4) 60 • 7 = 420 (км) - відстань подолали першого дня.

5) 60 • 9 = 540 (км) - відстань подолали другого дня.

2 спосіб.

1) 7 + 2 = 9 (год) - час у дорозі другого дня.

2) 7 + 9 = 16 (год) - час у дорозі два дні.

3) 960 : 16 = 960 : 8 : 2 = 60 (км/год) - швидкість автотуристів.

4) 60 • 7 = 420 (км) - відстань подолали першого дня.

5) 960 - 420 = 540 (км) - відстань подолали другого дня.

Відповідь: першого дня автотуристи подолали 420 км, другого 540 км.

 

Завдання 928. 

х   2894

      307

  20258

8682    

888458

х   7349

      106

  44094

7349    

778994

4005 • 216 – 175 • 5  = 864205

 

 

 

 

 

х  4005

     216

  24030

  4005

 8010   

 865080

х  175

       5

    875

 

 

 

_ 865080

       875

   864205

 

 

 

4005 • (216 –  175) • 5 = 821025

 

 

 

 

_ 216

  175

    41

 

 

х  4005

       41

    4005

 16020  

 164205

х 164205

           5

   821025

 

 

 

Завдання 929. Два однакові автомобілі зробили 22 рейси. Перший перевіз 60 т вантажу, а другий — 50 т. Скільки рейсів зробив кожний автомобіль?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 60 + 50 = 110 (т) - вантажу перевезли.

2) 110 : 22 = 5 (т) - вантажу перевозили за 1 рейс.

3) 60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 12 (р.) - рейсів зробив перший автомобіль.

4) 50 : 5 = 10 (р.) - рейсів зробив другий автомобіль.

2 спосіб.

1) 60 + 50 = 110 (т) - вантажу перевезли.

2) 110 : 22 = 5 (т) - вантажу перевозили за 1 рейс.

3) 60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 12 (р.) - рейсів зробив перший автомобіль.

4) 22 - 12 = 10 (р.) - рейсів зробив другий автомобіль.

Відповідь: перший автомобіль зробив 12 рейсів, другий - 10 рейсів.

 

Завдання 930. 

4 т 99 кг • 204 = 

= 836 т 196 кг

18 р. 9 міс. : 9 =

= 25 міс

38 дм 27 см • 110 =

= 4477 дм

4 кг 186 г • 25 =

= 104 кг 650 г

15 км 642 м • 36 =

= 563 км 112 м 

1 кг 240 г : 8 =

= 155 г

4 т 89 кг = (4  1000 + 99) кг • 204 = 4099 кг • 204 = 836196 кг = 836 т 196 кг

18 р. 9 міс. : 9 = (18 • 12 + 9) міс : 9 = 225 міс : 9 = 25 міс

38 дм 27 см • 110 = (38 • 10 + 27) см • 110 = 407 см • 110 = 44770 см = 4477 дм

4 кг 186 г • 25 = (• 1000 + 186) г • 25 = 4186 г • 25 = 104650 г = 104 кг 650 г

15 км 642 м • 36 = (15  1000 + 642) м • 36 = 15642 м • 36 = 563112 м=563 км 112 м

1 кг 240 г : 8 = (• 1000 + 240) г : 8 = 1240 г : 8 = 155 г

 

Завдання 931 Запиши величини:

1) у місяцях 10 p., 7 p., 9 p.

2) у годинах 9 діб, 240 хв, 480 хв, 280 хв

3) у секундах 8 хв, 12 хв, 8 год, 4 год

Розв'язання.

1) 10 р = 10 • 12 міс = 120 міс

7 р = 7 • 12 міс = 84 міс

9 р = 9 • 12 міс = 108 міс

2) 9 діб = 9 • 24 год = 216 год

240 хв = (240 : 60) год = 4 год

480 хв = (480 : 60) год = 8 год

280 хв = 240 хв + 40 хв = (240 : 60) год + 40 хв = 4 год 40 хв

3) 8 хв = 8 • 60 с = 480 с

12 хв = 12 • 60 с = 720 с

8 год = 8 • 60 хв = 480 хв = 480 • 60 с = 28800 с

4 год = 4 • 3600 хв = 14400 с  

 

Завдання 932. З одного пункту одночасно у протилежних напрямках виїхали два мотоциклісти. Через 5 годин відстань між ними була 715 км. Знайди швидкість другого мотоцикліста, якщо швидкість першого 65 км/год. 

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 715 : 5 = 143 (км/год) - швидкість віддалення.

2) 143 - 65 = 78 (км/год) - швидкість другого мотоцикліста.

2 спосіб.

1) 65 • 5 = 325 (км) - відстань першого мотоцикліста.

2) 715 - 325 = 390 (км) - відстань другого мотоцикліста.

3) 390 : 5 = 78 (км/год) - швидкість другого мотоцикліста.

Відповідь: швидкість другого мотоцикліста 78 км/год

 

Завдання 933. З одного пункту одночасно в протилежних напрямках вийшли два пішоходи. Через 3 години відстань між ними становила 27 км. Знайди швидкість другого пішохода, якщо швидкість першого 4 км/год.

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 27 : 3 = 9 (км/год) - швидкість віддалення.

2) 9 - 4 = 5 (км/год) - швидкість другого пішохода.

2 спосіб.

1) 4 • 3 = 12 (км) - відстань першого пішохода.

2) 27 - 12 = 15 (км) - відстань другого пішохода.

3) 15 : 3 = 5 (км/год) - швидкість другого пішохода.

Відповідь: швидкість другого пішохода 5 км/год.

 

Завдання 934. Знайди значення виразу.

1) 1785 • с –  33 583, якщо с = 308.

2) 874 • а + а : 5, якщо а = 345.

Розв'язання.

1) Якщо с = 308, тоді 1785 • с - 33 583 = 1785 • 308 - 33 583 = 516197

2) Якщо а = 345, тоді 874 • а + а : 5 = 874 • 345 + 345 : 5 = 301599

х   1785

      308

   14280

 5355   

 549780

 

_ 549780

    33583

   516197

 

 

 

х    874

      345

    4370

   3496

  2622   

  301530

_345 | 5

 30     69

   45

   45

     0

 

+ 301530

          69

   301599

 

 

 

 

Завдання 935. Скільки становить 3/5 від 1 т, 1 год, 1 дм?

Розв'язання.

1 т : 5 • 3 = 1000 кг : 5 • 3 = 600 кг 

1 год : 5 • 3 = 60 хв : 5 • 3 = 36 хв

1 дм : 5 • 3 = 10 см : 5 • 3 = 6 см

 

Завдання 936. Із спортивного клубу вийшли Антон і Андрій та вирушили в проти-

лежних напрямках. Через 5 хвилин відстань між ними становила 870 м. Знайди швидкість руху Антона, якщо відомо, що Андрій рухався зі швидкістю 90 м/хв.

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 870 : 5 = 174 (м/хв) - швидкість віддалення.

2) 174 - 90 = 84 (м/хв) - швидкість руху Антона.

2 спосіб.

1) 90 • 5 = 450 (м) - відстань подолав Андрій.

2) 870 - 450 = 420 (м) - відстань подолав Антон.

3) 420 : 5 = 84 (м/хв) - швидкість руху Антона.

Відповідь: швидкість руху Антона 84 м/хв.

 

Ділення на двоцифрове і трицифрове числа

Завдання 937. Округли до десятків числа: 15, 43, 97, 51, 82, 33, 29.

Розв'язання.

15 ≈ 20; 43 ≈ 40; 97 ≈ 90; 51 ≈ 50; 82 ≈ 80; 33 ≈ 30; 29 ≈ 30

 

Завдання 938. Обчисли зручним для тебе способом. 

910 : (10 • 7) = 910 : 10 : 7 = 91 : 7 = (70 + 21) : 7 = 13 

5700 : (10 • 3) = 5700 : 10 : 3 = 570 : 3 = (300 + 270) : 3 = 19

2 700 : (3 • 100) = 2700 : 100 : 3 = 27 : 3 = 9

 

Завдання 939. 1) Обчисли з поясненням.

420 : 20 = 420 : (10 • 2) = 420 : 10 : 2 = 42 : 2 = 21

42 дес. : 2 дес. = 21

840 : 40 = 840 : (10 • 4) = 840 : 10 : 4 = 84 : 4 = 21

84 дес. : 4 дес. = 21

 

Завдання 940. 

800 –  117 : 13 = 800 - 9 = 791

(32 • 21) : б + 209 = 321

 

 

 

 

 

 

х 32

  21

  32

64  

672

 

 

_672 | 6  

 6      112

   7

   6

   12

   12

    0     

+ 112

   209

   321

 

 

 

 

(108 : 27) • 25 –  100 = 4 • 25 - 100 = 100 - 100 = 0

37 • (238 : 34) + 403 = 662

 

 

 

 

_238 | 34

 238    7

    0

 

 

х  37

     7

   49

 21  

 259

+ 259

   403

   662

 

 

 

Завдання 941. Школярі зібрали з поля 1 540 кг картоплі, причому 12 школярів зібрали по 75 кг кожний, решта — по 80 кг кожний. Скільки всього школярів збирали картоплю?

Розв'язання.

1) 75 • 12 = 900 (кг) - картоплі зібрали 12 школярів.

2) 1540 - 900 = 640 (кг) - картоплі зібрали решта школярів.

3) 640 : 80 = 8 (шк.) - решта школярів.

4) 12 + 8 = 20 (шк.) - всіх школярів.

Відповідь: картоплю збирали всього 20 школярів.

 

Завдання 942. 

488 : 61 = 8

552 : 92 = 6

416 : 52 = 8

644 : 92 = 7

496 : 62 = 8

651 : 93 = 7

639 : 71 = 9

498 : 83 = 6

 

Завдання 913. 1) Назви місяці, які мають З0 днів, 31 день. 

Розв'язання.

30 днів мають місяці: квітень, червень, вересень, листопад

31 день мають місяці: січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень.

2) Назви сусідні місяці, які мають однакову кількість днів.

Розв'язання.

Грудень, січень

Липень, серпень

 

Завдання 944. Знайди п'ятицифрове число, яке закінчується цифрою 8 і яке менше, ніж 13 816. Запиши його у вигляді суми розрядних доданків.

Розв'язання.

13808 < 13816

13808 = 10000 + 3000 + 800 + 8

 

Завдання 945. 

312 : 39 = 8

624 : 78 = 8

940 : 47 + 47 • 391 = 20 + 18377 = 18397

940 : (47 + 47) • 391 = 940 : 94 • 391 = 10 • 391 = 3910

 

Завдання 946. Обчисли різними способами.

427 : 61 = 7

216 : 27 = 8

246 : 82 = 3

456 : 57 = 8

378 : 54 = 7

190 : 38 = 5

432 : 72 = 6

185 : 37 = 5

 

Завдання 947. У скільки разів частка чисел 296 і 37 більша від частки чисел 188 і 47?

Розв'язання.

Вираз: (296 : 37) : (188 : 47)

1) 296 : 37 = 8 - перша частка.

2) 188 : 47 = 4 - друга частка.

3) 8 : 4 = 2 (рази) - у стільки разів більша перша частка, ніж друга.

Відповідь: удвічі.

 

Завдання 948. Розглянь розв'язання прикладу.

_2982 | 14  

 28       213 

  18

  14

    42

    42

     0  

Перевірка.

х 213

    14

  852

213  

2982

 

Пояснення.

1) Перше неповне ділене 29 сотень, отже, перша цифра частки позначатиме сотні, тому всього в частці має бути три цифри.

2) Дізнаємося, скільки сотень буде в частці: поділимо 29 на 14. У 29 по 14 міститься 2 рази, у такий спосіб, випробовуємо число 2. Перша цифра частки буде 2.

3) Дізнаємося, скільки сотень поділили: помножимо 14 на 2 , буде 28.

4) Дізнаємося, скільки сотень залишилося поділити: від 29 віднімемо 28, буде 1. 1 < 14, отже, цифру сотень дібрали правильно.

5) Утворимо друге неповне ділене: 1 сотня — це 10 десятків та ще 8 десятків, усього 18 десятків. Дізнаємося, скільки десятків буде в частці. Випробовуємо число 1. Друга цифра частки буде 1.

6) Дізнаємося, скільки сотень поділили: помножимо 14 на 1 , буде 14.

7) Дізнаємося, скільки сотень залишилося поділити: від 18 віднімемо 14, буде 4. 4 < 14, отже, цифру сотень дібрали правильно.

8) Утворимо друге неповне ділене: 4 сотні — це 4 десятків та ще 2 десятки, усього 42   десятків. Дізнаємося, скільки десятків буде в частці. Випробовуємо число 3. Друга цифра частки буде 3.

9) Дізнаємося, скільки сотень поділили: помножимо 14 на 3 , буде 42.

10) Дізнаємося, скільки сотень залишилося поділити: від 42 віднімемо 42, буде 0. 

Отримали результат 213.

 

Завдання 949. 

_2832 | 12 

 24       236

   43

   36

     72

     72

      0  

 

 

_29666 | 14   

 28        2119

   16

   14

     26 

     14

     126

     126

        0

_68224 | 32   

 64        2132

   42

   32

   102

     96

       64

       64

         0 

_6071 | 13 

 52       467

   87 

   78

     91

     91

      0

  

 

 

 

71130 : 30 = = 71130 : (10 • 3) = 

= 71130 : 10 : 3 = 7113 : 3 = 2371

_7113 | З   

 6         2371  

 11

  9

  21

  21

      3

      3

      0

_30452 | 23  

  23       1324

    74

    69

      55

      46

       92

       92

         0

 

 

 

Завдання 950. У скільки разів різниця чисел 57 560 і 12 632 більша, ніж 39?

Розв'язання.

(57 560 - 12 632) : 39 = 44928 : 39 = 1152 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 57560

  12632

  44928

 

 

 

 

 

 

_44928  | 39  

 39        1152

  59

  39

  202

  195

     78

     78

      0

Інші завдання дивись тут...