Інші завдання дивись тут...

Завдання 492

Площа грядки з огірками дорівнює 7 м2, а площа грядки з помідорами — на 4 м2 більша. Яку загальну площу займають ці овочі?

 

Завдання 493

Площа футбольного поля дорівнює 648 м2, а площа волейбольного майданчика — у 4 рази менша. Яка площа волейбольного майданчика?

 

Завдання 494

Довжина

Ширина

Площа

Склали задачі

3 см

2 см

?

 

?

2 см

6 см2

 

3 см

?

6 см2

 

Завдання 495

• Щоб знайти довжину прямокутника, якщо ві­домі його площа й ширина, потрібно площу поділити ширину.

• Щоб знайти ширину прямокутника, якщо відо­мі його площа й довжина, потрібно площу поділити на довжину.

 

Завдання 496

1) Довжина прямокутника дорівнює 10 см, а його ширина — 5 см. Чому дорівнює площа цього прямокутника?

 

2) Площа прямокутника дорівнює 50 см2, а його довжина — 10 см. Чому дорівнює ширина пря­мокутника?

 

3) Площа прямокутника дорівнює 50 см2, а його ширина — 5 см. Чому дорівнює довжина прямо­кутника?

 

Завдання 497

Довжина

Ширина

Площа

Склали та розв’язали задачі

7 м

4 м

?

 

?

4 м

28 м2

 

7 м

?

28 м2

 

Завдання 498 Побудуй прямокутник, якщо відомо, що його площа дорівнює 24 см2, а ширина — 4 см.

 

Завдання 499

756 – 894 • 0 =

910 – 247 • 2 =

1 • (347 – 50) : 3 =

 

Завдання 500

1000 – (456 – 239) • 4 + 300 =

702 : З : 9 =

 

Завдання 501 Побудуй прямокутник, довжина якого дорівнює 6 см, а площа — З0 см2.

 

Завдання 502 Знайди площу садової ділянки квадратної фор­ми зі стороною 20 м.

 

Завдання 503, 504  Записали подані площі ділянок в арах

100 м2 = 1 а           900 м2 = 9 а 

15000 м2 = 15 а     2000 м2 = 20 а     34 000 м2 = 340 а

 

Завдання 505 Знайди площу земельної ділянки, засадженої капустою, якщо ця ділянка має форму квадрата зі стороною 10 м. Скільки це арів?

 

Завдання 506    1 га =10 000 м2

 

Завдання 507  Записали площі у квадратних метрах:

50 а = 5000 м2

3 а = 300 м2

1 га = 10 000 м2

5 га = 50 000 м2

23 а = 2 300 м2

 

Завдання 508, 509

а) Виразили у гектарах:

4 км2 =

46 км2 =

1200 а =

50 000 м2 =

1 000 000 м2 =

б) Виразили в арах:

2 га =

500 м2 =

5 га =

30 а =

 

Завдання 510

а) Ґудзика — 50 мм2;

б) поштового конверта — 150 см2;

в) квіткової клумби — 12 м2

г) міста Черкаси — 69 км2

 

Завдання 511 Знайди площу саду прямокутної форми, якщо його довжина дорівнює 60 м, а ширина — 25 м. Відповідь запиши в арах.

 

Завдання 512

300 : 60 • (600 – 473) =

764 – 215 • 3 + 194 =

 

Завдання 513 Обчисли площу волейбольного майданчика, якщо його довжина дорівнює 18 м, а ширина удвічі менша.

 

Завдання 514

312 : 4 =

480 : 6 : 2 =

900 – 4 • 175 – 199 =

 

 

Завдання 515 Знайди периметр і площу прямокутника та квад­рата, скориставшись формулами.

 

Завдання 516, 517, 518  Знайди площу трикутника та площу чотирикут­ника за допомогою палетки

1) Повних квадратів — 6, неповних — 4, тому  6 + 4 : 2 = 8 (см2)

2) Повних квадратів — 8, неповних — 16, тому  8 + 16 : 2 = 16 (см2)

 

Завдання 519

а) Виразили площу в квадратних метрах:

4 га =

46 а =

120 а =

10 000 см2 =

1000 дм2 =

б) Виразили площу в арах:

5 га =

5000 м2 =

1 га 50 а =

 

Завдання 520 Порівняння чисел

40 а і 40 га

7 м2 і 7 дм2    

10 см2    і 1 дм2   

 

Завдання 521

Ширина прямокутника дорівнює 3 см, що ста­новить половину його довжини. Побудуй цей прямокутник. Обчисли його периметр і площу.

 

Завдання 522

Довжина

ширина

Площа

Склали і розв’язали задачі

8 км

?

40 км2

 

?

5 км

40 км2

 

8 км

5 км

?

 

Завдання 523

728 : 7 • 4 =

9 • (285 – 198) =

124 • 4 – 124 : 4 =

 

Завдання 524 Знайшли площу кожної фігури за допомогою палетки

 

Завдання 525 Побудуй прямокутник, площа якого дорівнює 28 см2, а ширина — 4 см.

Інші завдання дивись тут...