Інші завдання дивись тут...

Завдання 492

Площа грядки з огірками дорівнює 7 м2, а площа грядки з помідорами — на 4 м2 більша. Яку загальну площу займають ці овочі?

Розв'язання

1) 7 + 4 = 11 (м2) – площа грядки з помідорами

2) 7 + 11 = 18 (м2)

Відповідь: загальна площа овочів 18 м2.

 

Завдання 493

Площа футбольного поля дорівнює 648 м2, а площа волейбольного майданчика — у 4 рази менша. Яка площа волейбольного майданчика?

Розв'язання

_648 |  4  

 4        162 (м2)

_24

 24

   _8

     8

     0

Відповідь: площа волейбольного майданчика 162 м2.

 

Завдання 494

Довжина

Ширина

Площа

Склали задачі

3 см

2 см

?

Довжина прямокутника 3 см, а його ширина  2 см. Знайди площу цього прямокутника.

3 • 2 = 6 (см2

?

2 см

6 см2

Площа прямокутника 6 см2, а його ширина — 2 см. Знайди довжину цього прямокутника.

6 : 2 = 3 (см)

3 см

?

6 см2

Площа прямокутника 6 см2, а його довжина  3 смЗнайди ширину цього прямокутника.

6 : 3 = 2 (см)

Завдання 495

• Щоб знайти довжину прямокутника, якщо ві­домі його площа й ширина, потрібно площу поділити ширину.

• Щоб знайти ширину прямокутника, якщо відо­мі його площа й довжина, потрібно площу поділити на довжину.

 

Завдання 496

1) Довжина прямокутника дорівнює 10 см, а його ширина — 5 см. Чому дорівнює площа цього прямокутника?

Розв'язання

10 • 5 = 50 (см2)

Відповідь: площа прямокутника 50 см2.

2) Площа прямокутника дорівнює 50 см2, а його довжина — 10 см. Чому дорівнює ширина пря­мокутника?

Розв'язання

50 : 10 = 5 (см)

Відповідь: ширина прямокутника 5 см.

3) Площа прямокутника дорівнює 50 см2, а його ширина — 5 см. Чому дорівнює довжина прямо­кутника?

Розв'язання

50 : 5 = 10 (см)

Відповідь: довжина прямокутника 10 см.

 

Завдання 497

Довжина

Ширина

Площа

Склали та розв’язали задачі

7 м

4 м

?

Довжина прямокутника 7 м, а його ширина  4 м.

Знайди площу цього прямокутника.

Розв'язання

7 • 4 = 28 (см2)

Відповідь: площа прямокутника 28 см2.

?

4 м

28 м2

Площа прямокутника 28 м2, а його ширина  4 м.

Знайди довжину цього прямокутника.

Розв'язання

28 : 4 = 7 (см)

Відповідь: ширина прямокутника 7 см.

7 м

?

28 м2

Площа прямокутника 28 м2, а його довжина  7 м.

Знайди ширину цього прямокутника.

Розв'язання

28 : 7 = 4 (см)

Відповідь: ширина прямокутника 4 см.

Завдання 498

Побудуй прямокутник, якщо відомо, що його площа дорівнює 24 см2, а ширина — 4 см.

Розв'язання

24 : 4 = 6 (см) – довжина прямокутника.

 

Завдання 499

756 – 894 • 0 = 756 – 0 = 756

910 – 247 • 2 = 910 – 494 = 416

1 • (347 – 50) : 3 = 1 • 297 : 3 = 297 : 3 = 99

 

Завдання 500

1000 – (456 – 239) • 4 + 300 = 432 

_456

  239

  217

х 217

      4

  868

_1000

   868

   132

_132

  300

  432

702 : З : 9 = 26

_702 |  3  

  6      234

 _10

    9

    12

    12

      0

_234 |  9  

 18      26

 _54

   54

     0

   

Завдання 501 Побудуй прямокутник, довжина якого дорівнює 6 см, а площа — З0 см2.

Розв'язання

30 : 6 = 5 (см) – ширина прямокутника

Треба побудувати прямокутник довжиною 6 см і шириною 5 см.

 

Завдання 502

Знайди площу садової ділянки квадратної фор­ми зі стороною 20 м.

Розв'язання

20 • 20 = 400 (м2)

Відповідь: площа садової ділянки 400 м2.

 

Завдання 503, 504  Записали подані площі ділянок в арах

100 м2 = 1 а           900 м2 = 9 а 

15000 м2 = 150 а     2000 м2 = 20 а     34 000 м2 = 340 а

 

Завдання 505 Знайди площу земельної ділянки, засадженої капустою, якщо ця ділянка має форму квадрата зі стороною 10 м. Скільки це арів?

Розв'язання

10 • 10 = 100 (м2) = 1 а

Відповідь: один ар.

 

Завдання 506

1 га = 10 000 м2

 

Завдання 507  Записали площі у квадратних метрах:

50 а = 5000 м2

3 а = 300 м2

1 га = 10 000 м2

5 га = 50 000 м2

23 а = 2 300 м2

 

Завдання 508, 509

а) Виразили у гектарах:

4 км2 = 400 га

46 км2 = 4 600 га

1200 а = 12 га

50 000 м2 = 5 га

1 000 000 м2100 га 

б) Виразили в арах:

2 га = 200 а

500 м2 = 5 а

5 га 30 а = 530 а

 

Завдання 510

а) Ґудзика — 50 мм2

б) поштового конверта — 150 см2

в) квіткової клумби — 12 м2

г) міста Черкаси — 69 км2

 

Завдання 511 Знайди площу саду прямокутної форми, якщо його довжина дорівнює 60 м, а ширина — 25 м. Відповідь запиши в арах.

Розв'язання

60 • 25 = 1500 (м2) = 15 а

Відповідь: площа саду 15 арів.

 

Завдання 512

300 : 60 • (600 – 473) = 635  

_600

  473

  127

300 : 60 = 5

х 127

      5

  635

764 – 215 • 3 + 194 = 313

х 215

      3

  645

_764

  645

  119

+194

  119

  313

Завдання 513 Обчисли площу волейбольного майданчика, якщо його довжина дорівнює 18 м, а ширина удвічі менша.

Розв'язання

1) 18 : 2 = 9 (м) – ширина майданчика

2) х 18

       9

    162 (м2)

Відповідь: площа волейбольного майданчика 162 м2.

 

Завдання 514

312 : 4 = 78  

_312 |  4  

 28       78

 _32

   32

     0

480 : 6 : 2 = 80 : 2 = 40

 

900 – 4 • 175 – 199 = 900 – 700 – 199 = 1 

х 175

      4

   700

Завдання 515 Знайди периметр і площу прямокутника та квад­рата, скориставшись формулами.

а = 2 см, b = 5 cм, тоді P = (а + b) • 2 = (2 + 5) • 2 = 14 (cм)

а = 2 см, b = 5 cм, тоді S = а  b = 2  5 = 10 (cм2)

а = 35 мм, тоді P = а • 4 = 35 • 4 = 140 мм = 14 (см)

а = 35 мм, тоді S = а • а = 35 см • 35 см = 1225 (мм2)

 

Завдання 516, 517

1) Повних квадратів — 12, неповних — 4, тому 12 + 4 : 2 = 14 (см2)

2) Повних квадратів — 18, неповних — 8, тому 18 + 8 : 2 = 22 (см2)

 

Завдання 518  Знайди площу трикутника та площу чотирикут­ника за допомогою палетки

1) Повних квадратів — 6, неповних — 4, тому  6 + 4 : 2 = 8 (см2)

2) Повних квадратів — 8, неповних — 16, тому  8 + 16 : 2 = 16 (см2)

 

Завдання 519

а) Виразили площу в квадратних метрах:

4 га = 40 000 м2

46 а = 46 00 м2

120 а = 12 000 м2

10 000 см2 = 1 м2

1000 дм2 = 10 м2

б) Виразили площу в арах:

5 га = 500 а

5000 м2 = 50 а

1 га 50 а = 150 а

 

Завдання 520 Порівняння чисел

40 а < 40 га

7 м2 і > 7 дм2    

10 см2 < 1 дм2   

 

Завдання 521

Ширина прямокутника дорівнює 3 см, що ста­новить половину його довжини. Побудуй цей прямокутник. Обчисли його периметр і площу.

Розв'язання

1) 3 • 2 = 6 (cм) – довжина прямокутника

2) (3 + 6) • 2 = 18 (см)  периметр прямокутника

3) 3 • 6 = 18 (см2 площа прямокутника

 

Завдання 522

Довжина

ширина

Площа

Склали і розв’язали задачі

8 км

?

40 км2

Довжина ділянки 8 км, а її площа  40 км2.

Знайди ширину цієї ділянки.

Розв'язання

40 : 8 = 5 (км)

Відповідь: ширина ділянки 5 км.

?

5 км

40 км2

Ширина ділянки 5 км, а її площа  40 км2.

Знайди довжину цієї ділянки.

Розв'язання

40 : 5 = 8 (км)

Відповідь: довжина ділянки 8 км.

8 км

5 км

?

Довжина ділянки 8 км, а її ширина  5 км.

Знайди площу цієї ділянки.

Розв'язання

8 • 5 = 40 (км2)

Відповідь: площа ділянки 28 км2.

Завдання 523

728 : 7 • 4 = 416

_728 |  7  

 7       104

 _28

   28

     0

х 104

      4

   416

9 • (285 – 198) = 783

_ 285

   198

     87

х 87

    9

 783

124 • 4 – 124 : 4 = 496 – 31 = 465  

х 124

      4

   496

_124 |  4  

  12     31

    _4

      4

      0

Завдання 524 Знайшли площу кожної фігури за допомогою палетки

Розв'язання.

1) Повних квадратів — 8, неповних — 10, тому

8 + 10 : 2 = 8 + 5 = 13 (см2) – площа плаття.

2) Повних квадратів — 2, неповних — 10, тому

2 + 12 : 2 = 2 + 6 = 8 (см2) – площа штанів.

 

Завдання 525 Побудуй прямокутник, площа якого дорівнює 28 см2, а ширина — 4 см.

Розв'язання

28 : 4 = 7 (см) – довжина прямокутника.

Інші завдання дивись тут...

  • Ольга
    Номер 523, другий приклад — невірна відповідь. Там 9*87=783 ------------- Дякуємо. Виправили.
    29 листопада 2022 13:24