Інші завдання дивись тут...

Завдання 526 Одиниці вимірювання площі в порядку збільшення:

1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2, 1 км2, 1 а, 1 га

 

Завдання 527  Дії з іменованими числами

75 м • 4 = 300 м

25 а • 3 = 75 а

240 км : 6 = 40 км

500 га : 5 = 100 га

48 год + 56 год = 104 год

456 м2 – 387 м2 = 69 м2

 

Завдання 528

1)

Прямокутник

Довжина

ширина

Площа

І

8 см

3 см

однакова

ІІ

?

4 см

Довжина першого прямокутника 8 см, а його ширина — 3 см. Знайди довжину другого прямокутника, якщо його ширина дорівнює 4 см, а їхні площі однакові?

Розв'язання

1) 8 • 3 = 24 (м2) – площа першого прямокутника

2) 24 : 4 = 6 (м)

Відповідь: довжина другого прямокутника 6 метрів.

2)

Прямокутник

Довжина

Ширина

Площа

І

 

однакова

8 м

120 м2

ІІ

5 м

?

Площа першого прямокутника 120 см2, а його ширина — 8 м. Знайди площу другого прямокутника, якщо його ширина дорівнює 5 см, а їхні довжини однакові?

Розв'язання

1) 120 : 8 = 15 (м) – площа першого прямокутника.

2) 15 • 5 = 75 (м2)

Відповідь: площа другого прямокутника 75 м2.

 

Завдання 529

Город прямокутної форми, довжина якого дорів­нює 45 м, а ширина — 20 м, поділили на три од­накові за площею грядки. Яка площа однієї такої грядки?

Розв'язання

1) 45 • 20 = 900 (м2) – площа городу

2) 900 : 3 = 300 (м2) = 3 (а) – площа кожної грядки.

Відповідь: площа кожної грядки 3 а.  

 

Завдання 530

1) Знайди, яку площу відведено під кожний овоч. Скористайся планом.

Капуста

8 м • 4 м

Буряк

6 м • 3 м

Морква

8 м • (6 м – 4 м)

• 4 = 32 (м2) – площа капусти

6 м • 3 м = 18 (м2– площа буряка

8 м • (6 м – 4 м) = 16 (м2– площа моркви

2) Яка загальна площа всіх ділянок?

(8 + 3) • 6 м = 66 (м2) – загальна площа всіх ділянок

 

Завдання 531

а) Виразили площу в гектарах:

1000 а = 10 га

500 а = 5 га

10 000 м2 = 1 га

70 000 м2 = 7 га

б) Виразили площу в арах:

12 га = 1 200 а

9000 м2 = 90 а

3 га 3 а = 303 а

 

Завдання 532

Якщо с = 40, тоді с • 10 – с : 10 = 40 • 10 – 40 : 10 = 400 – 4 = 396

Якщо с = 100, тоді с • 10 – с : 10 = 100 • 10 – 100 : 10 = 1000 – 10 = 990

Якщо с = 80, тоді с • 10 – с : 10 = 80 • 10 – 80 : 10 = 800 – 8 = 792

Якщо с = 10, тоді с • 10 – с : 10 = 10 • 10 – 10 : 10 = 100 – 1 = 99

 

Завдання 533

Знайди площу поля прямокутної форми, якщо його довжина дорівнює 300 м, а ширина — 100 м. Відповідь запиши в гектарах.

Розв'язання

300 • 100 = 30000 (м2) = 3 га

Відповідь: площа поля 3 га.  

 

Завдання 534

Якщо х = 75, тоді 5 • х – 327 = 5 • 75 – 327 = 48 

х 75

    5

 375

_375

  327

    48

Якщо х = 181, тоді 5 • х – 327 = 5 • 181 – 327 = 578 

х 181

     5

  905

_905

  327

  578

Якщо х = 100, тоді 5 • х – 327 = 5 • 100 – 327 = 173

_500

  327

  173

 

Завдання 535, 536, 537 Додавання

Використали переставний закон додавання:

45 + 328 + 55 = 45 + 55 + 328 = 428

Використали сполучний закон додавання:

(114 + 97) + 186 = (114 + 186) + 97 = 397

Знайти суму 45 + 328 + 55, не переставляючи доданки, можна 1 способом.

Знайти суму 45 + 328 + 55, переставляючи доданки, можна 3 способами.

 

Завдання 538 Сполучний закон додавання

43 + 22 + 8 + 17 + 40 = 130

(43 + 17) + 22 + (8 + 40) = 130

43 + (22 + 8) + 17 + 40 = 130

(22 + 8) + (43 + 17) + 40 = 130

 

Завдання 539

639 + (61 + 37) = (639 + 61) + 37 = 700 + 37 = 737

357 + 291 + 43 = (357 + 43) + 291 = 400 + 291 = 691

581 + 284 + 19 = (581 + 19) + 284 = 600 + 284 = 884

(492 + 43) + 8 = (492 + 8) + 43 = 500 + 43 = 543

648 + 125 + 75 = 648 + (125 + 75) = 648 + 200 = 848

(123 + 123) + 77 = 123 + (123 + 77) = 123 + 200 = 323

 

Завдання 540

1) Для виготовлення торта витратили 310 г вершкового масла і 200 г маргарину. Скільки всього грамів жирів витратили для виготовлен­ня торта?

Розв'язання

310 + 200 = 510 (г)

Відповідь: для виготовлення торта витратили 560 г жирів.

2) Від мотка відрізали спочатку 40 м стрічки, а потім — ще 66 м. Скільки всього метрів стрічки відрізали?

Розв'язання

40 + 66 = 106 (м)

Відповідь: відрізали 106 м стрічки.

3) Олеся спіймала 30 рибин. Це на 5 рибин біль­ше, ніж спіймав Іван. Скільки рибин спіймав Іван?

Розв'язання

30  5 = 25 (р.)

Відповідь: Іван спіймав 25 рибин.

4) У кошику лежить 6 білих грибів. Це на 5 мен­ше, ніж там лежить маслюків. Скільки маслюків лежить у кошику?

Розв'язання

6 + 5 = 11 (гр)

Відповідь: маслюків серед грибів 11 грибів 560 г жирів.

5) У першому парку є 7 альтанок, а в другому — на 2 альтанки більше. Скільки альтанок у друго­му парку?

Розв'язання

7 + 2 = 9 (ал.)

Відповідь: у другому парку 9 альтанок.

6) В автобусі їхало 30 пасажирів. На зупинці зайшло 9 пасажирів. Скільки пасажирів стало в автобусі?

Розв'язання

30 + 9 = 39 (п.)

Відповідь: стало 39 пасажирів.

7) На 1 січня 2020 року в місті Львів мешкало 734 314 осіб, а в місті Чернівці — 267 060 осіб. У якому місті на цю дату мешканців було більше? На скільки осіб більше?

Розв'язання

_734314

  267060

  467254 (ос.)

Відповідь: у Львові на цю дату мешканців було більше на 467254 осіб, ніж у Чернівцях.

 

Завдання 541

Ширина прямокутника — 7 м. Це на 3 м менше, ніж його довжина. Знайди довжину прямокутника.

Коротка схема

Ширина — 7 м, це на 3 м менше

Довжина — ?

Розв'язання

7 + 3 = 10 (м)

Відповідь: довжина прямокутника 10 метрів. 

 

Завдання 542

89 + 784 + 11 = (89 + 11) + 784 = 100 + 784 = 884

44 + (56 + 179) = (44 + 56) + 179 = 100 + 179 = 279

(34 + 785) +15 = 34 + (785 + 15) = 34 + 800 = 834

(679 + 281) + 21 = (679 + 21) + 281 = 700 + 281 = 981

 

Завдання 543

У палаці дитячої творчості гурток малювання відвідує 27 дітей, танцювальний гурток — 29 дітей, а гурток хорового співу — 33 дитини. Скільки всього дітей відвідує ці гуртки?

Розв'язання

27 + 29 + 33 = (27 + 33) + 29 = 60 + 29 = 89 (д.)

Відповідь: ці гуртки відвідує 89 дітей. 

Інші завдання дивись тут...

 • Вікторія
  Все дуже чудово
  21 грудня 2021 20:27
 • Катерина
  27листопада 22:22
  Супер клас
  27 листопада 2022 21:13
 • Арина
  Дякую за це чудове посилання. Воно мені допомогло
  11 листопада 2023 18:14