Інші завдання дивись тут...

Завдання 625 Порівняння чисел

42 567 > 14 267           98 453 < 198 453

3 632 < 36 320              1 998 < 19 980

 

Завдання 626, 627 Письмове додавання

56 789 + 34 178 = 90 967

56 789 – 34 178 = 22 611

+56789

  34178

  90967

_56789

  34178

  22611

+67054

  34593

 101647

124 678 – (67 054 + 34 593) = 23 031

124 678 – 67 054 + 34 593 = 92 217

_124678

  101647

   23031

_124678

   67054

   57624

+57624

  34593

  92217

Завдання 628 Рівняння

5741 – с = 378

с = 5741 – 378

с = 5363

412 + y = 1667

у = 1667 – 412

у = 1255

 

b • 7 = 1000 – 55

b • 7 = 945

b • 7 = 945 : 7

b = 135

Завдання 629

1) Якщо від числа 5371 відняти x, то дістанемо 197.

5371 – х = 197

х = 5371 – 197

х = 5174

Відповідь: невідоме число 5274.

 

2) До задуманого числа додали 990 й дістали 7959.

у + 990 = 7959

у = 7959 – 990

у = 6969

Відповідь: задумане число 6969.

 

Завдання 630

На будівництво доріжки привезли 1930 цеглин. Після того як доріжку виклали, залишилося 280 цеглин. Скільки цеглин використали?

1930 – х = 280

х = 1930 – 280

х = 1650

Відповідь: використали 1650 цеглин.

 

Завдання 631

Трикутник АВС має прямий кут А й гострі кути В і С.

Чотирикутник КТМО має прямий кут Щ, тупі кути К, Т, гострий кут М

∠КОМ  прямий,
∠ОКТ і ∠КТМ  тупі,
∠ОМТ  гострий.

 

Завдання 632

Для оздоблення занавісок купили 200 м тасьми. Після оздоблення кількох занавісок у мотку за­лишилося 121 м тасьми. Скільки метрів тасьми було використано?

200 – х = 121

х = 200 – 121

х = 79

Відповідь: було використано 79 м тасьми.

 

Завдання 633

780 516 + 34 800 = 815 316

59 347 – 10 500 + 74 794 = 123 641

+780516

    34800

  815316

_59347

  10500

  48847

+48847

  74794

 123641

Завдання 634 Письмове віднімання

+357

  351

  708

+211

  415

  626

_811

  801

   10

_736

  624

  112

+531

  130

  661

_431

  130

  301

Завдання 635

1) У червні на туристичній базі відпочивало 256 осіб, а в липні — 314. Скільки всього осіб відпочило на базі за два місяці?

Короткий запис

У червні  256 ос.

У липні  314 ос.

Разом — ?

Розв'язання

+256

  314

  570 (ос.)

Відповідь: на базі відпочивало 570 осіб.

2) У червні на туристичній базі відпочивало 256 осіб, а в липні — 414. Скільки всього осіб відпочило на базі за два місяці?

Короткий запис

У червні  256 ос.

У липні  414 ос.

Разом — ?

Розв'язання

+256

  414

  670 (ос.)

Відповідь: на базі відпочивало 670 осіб

2) Порівняй відповіді. Як різняться суми? 670  570 = 100

 

Завдання 636

Доданок

210

210

210

210

210

210

Доданок

50

150

250

350

450

550

Сума

260

360

460

560

660

760

2) Як змінюється другий доданок? Збільшився на 100  Як змінюєть­ся сума? Збільшилася на 100

3) Якщо один із доданків залишити без змін, а другий збільшити (зменшити) на кілька оди­ниць, то сума збільшиться (зменшиться) на стільки ж одиниць.

 

Завдання 637

Знайшли значення кожного виразу, використавши значення першого виразу.

546 + 64 = 610

546 + (64 + 25) = (546 + 64) + 25 = 610 + 25 = 635

(546 – 200) + 64 = (546 + 64) – 200 = 610 – 200 = 410

 

253 + 467 = 720

253 + (467 – 300) = (253 + 467) – 300 = 720 – 300 = 420

(253 + 20) + 467 = (253 + 467) + 20 = 720 + 20 = 740

 

Завдання 638

120 + 240 = 360

(120 + 60) + (240 – 60) = 120 + 240 + 60 – 60 = 360

2) Якщо перший доданок збільшити (зменшити) на кілька одиниць, а другий зменшити (збільши­ти) на стільки само одиниць, то сума не зміниться.

 

Завдання 639

Знайшли значення другого виразу, використавши значення першого.

10 300 + 5 279 = 15 579

(10 300 + 513) + (5 279 – 513) = (10 300 + 5 279) + 513 – 513 = 15 579

678 + 947 = 1 625

(678 – 490) + (947 + 490) = (678 + 947) + 490 – 490 = 1 625

 

Завдання 640

Було

Продали

Привезли ще

Стало

150 кг

82 кг

82 кг

?

У магазині було 150 кг фруктів. Протягом дня продали 82 кг фруктів і привезли ще 82 кг фруктів. Скільки кілограмів фруктів стало в магазині наприкінці дня?

150 – 82 + 82 = 150 (кг)

 

Завдання 641

643 + 238 = 881 596 + 284 = 880

(643 + а) + 238 = 890

643 + а = 890 – 238

643 + а = 652

а = 652 – 643

а = 9

596 + (284 – b) = 700

284 – b = 700 – 596

284 – b = 104

b = 284 – 104

b = 180

Завдання 642

+4465

 48888

 53353

+45673

    4567

  50240

+5874

  6985

    567

 13426

+124078

    34565

    32567

  191210

Завдання 643 Різниця двох чисел — 472. Більше число дорів­нює 15 000. Знайди менше число.

15 000 – х = 472

х = 15 000 – 472

х = 14528

Відповідь: 14528 — менше число.

 

Завдання 644

3300 + 700 < 4001

1852 + 250 > 2002

5601 + 389 > 5390

44 000 + 640 > 44 040

9000 – 800 > 8192

4421 > 5020 – 600

Завдання 645

213567 + 11456

345802 + 34791

 

Завдання 646

 

_180506

   32994

  147512

перевірка:

+147512

    32994

  180506

_184007

    56748

  127259

перевірка:

+127259

    56748

  184007

Завдання 647

+32486

    5656

      391

   38533

+57892

   6385

  24589

  88866

+737830

      5678

       494

  744002

+135806

    76093

   450704

   662603

Завдання 648

У легкоатлетичній секції займається 18 осіб. Це на 7 осіб менше, ніж спортсменів у волей­больній секції. Скільки всього осіб займається у цих двох секціях?

Короткий запис
Легкоатлетична  18 ос.
Волейбольна  ?, на 7 ос. більше, ніж легкоатлетична
Разом — ?
Розв'язання
1) 18 + 7 = 25 (ос.) – у волейбольній секції
2) 18 + 25 = 43 (ос.)
Відповідь: у двох секціях займаються 43 особи.

 

Завдання 649

1) У трьох секторах стадіону футбольний матч спостерігало 32 370 глядачів. У першому сек­торі було 11 240 глядачів, а в другому — на 390 осіб більше, ніж у першому. Скільки гля­дачів було в третьому секторі?

Короткий запис
Разом   32 370 ос.
 11 240 ос.
II  ?, на 390 ос. більше, ніж в I 
III — ?
Розв'язання

1)+11240

      390

    11630 (ос.) – у II секторі

2) +11240

     11630

     22870 (ос.) – у I і II секторах разом

3) _32370

     22830

      9540 (ос.)

Відповідь: в третьому секторі було 9540 глядачів.

2) За один день три каси магазину обслужили 2145 осіб. Перша каса обслужила 960 осіб. Це на 96 осіб більше, ніж обслужила друга каса. Скільки покупців обслужила третя каса магазину?

Короткий запис
Разом   2145 ос.
 960 ос.
II  ?, на 96 ос. менше, ніж в I 
III — ?
Розв'язання

1) _960

      96

     864 (ос.) – обслужила II каса

2) +960

     864

    1824 (ос.) – обслужили у I і II касах разом

3) _2145

     1824

       321 (ос.)

Відповідь: третя каса обслужила 321 особу.

Завдання 650

Многокутники, які не містять кута А: п’ятикутник BCDEK, чотирикутник BCDK, трикутник DEK

Знайди периметр чотирикутника.

Р = 30 + 40 + 30 + 54 = 154 (мм) = 15 см 4 мм  периметр прямокутника BCDK

 

Завдання 651 

_180506

    32994

  147512

перевірка

+147512

    32994

  180506

_104007

    56748

    47259

перевірка

+47259

  56748

104007

Завдання 652

Перший футбольний матч відвідало 15 736 уболівальників. Це на 1955 уболівальників менше, ніж відвідало другий матч. Скільки всього вболі­вальників було на обох матчах?

Короткий запис
 15736 уб.
II  ?, на 1955 уб. більше, ніж в I 
Разом — ?
Розв'язання

1) +15736

       1955

      17691 (уб.) – відвідало II матч

2) +15736

     17691

     33427 (уб.)

Відповідь: на обох матчах було 33427 уболівальників.

Інші завдання дивись тут...