Інші завдання дивись тут...

Завдання 653 Порядок дій

250 + 140 = 300 + 90 = 390

180 + 320 = 400 + 100 = 500

720 – 80 = 720 – 20 – 60 = 640

600 : 100 = 6

1000 : 10 = 100

7000 : 1000 = 7

36 : 9 : 2 = 4 : 2 = 2

8 • 12 : 3 = 96 : 3 = 32

40 : 8 • 7 = 5 • 7 = 35

Завдання 654 Віднімання

340 – 60 = 280

(340 + 20) – 60 = 360 – 60 = 300   Якщо зменшуване збільшити на кілька одиниць, то різниця збільшиться на стільки само одиниць.

2) (340 – 20) – 60 = 320 – 60 = 260   Якщо зменшуване зменшити на кілька одиниць, то різниця зменшиться на стільки само одиниць.

 

Завдання 655

Якщо зменшуване збіль­шити на 1 тоді різниця збільшиться на 1

Якщо зменшуване  зменшити на 1 тоді різниця зменшиться на 1

Якщо зменшуване збільшити на 100 тоді різниця збільшиться на 100

Якщо зменшуване зменшити на 100 тоді різниця зменшиться на 100

 

Завдання 656

Знайшли значення виразів, скориставшись значенням першого виразу

569 – 245 = 324

(569 + 100) – 245 = (569 – 245) + 100 = 324 + 100 = 424

(569 – 69) – 245 = (569 – 245) – 69 = 324 – 69 = 224 + (100 – 69) = 224 + 31 = 255

984 – 672 = 312

(984 – 200) – 672 = (984 – 672) – 200 = 312 – 200 = 112

(984 + 6) – 672 = (984 – 672) + 6 = 312 + 6 = 318

 

Завдання 657 Знайшли значення невідо­мого в рівняннях, скориставшись рівністю

762 – 58 = 704

649 – 237 = 412

(762 + х) – 58 = 708

(762 – 58) + х = 708

704 + х = 708

х = 708 – 704

х = 4

(649 + х) – 237 = 512

(649 – 237) + х = 512

412 + х = 512

х = 512 – 412

х = 100

(762 – х) – 58 = 700

(762 – 58) – х = 700

704 – х = 700

х = 704 – 700

х = 4

(649 – х) – 237 = 312

(649 – 237) – х = 312

412 – х = 312

х = 412 – 312

х = 100

Завдання 658  Не розв'язуючи рівняння, ска­жи, як зміниться значення невідомого в другому рівнянні

х – 286 = 334

х – 286 = 334 + 60

зменшуване збільшиться на 60

х – 456 = 244

х – 456 = 244 – 56

Зменшуване зменшиться на 56

Завдання 659

х + 3478 = 78452

x = 78452 – 3478

x = 74 974

b : 7 = 1037 – 988

b : 7 = 49

b = 49 • 7

b = 343

с – 4300 = 5700

с = 5700 + 4300

с = 10000

a • 5 = 1550 – 1000

a • 5 = 550

a = 550 : 5

a = 110

Завдання 660

Було

Продали

Залишилося

Склали задачі

46 кг

38 кг

?

Було 46 кг моркви. Скільки кілограмів моркви

 залишилося, якщо продали 38 кілограмів?

 46 – 38 = 8 (кг)

46 кг і 24 кг

38 кг

?

Було 46 кг моркви і докупили ще 24 кг. 

Скільки кілограмів моркви залишилося, 

якщо продали 38 кілограмів?

(46 + 24) – 38 = 32 (кг)

2 мішки по 46 кг

38 кг

?

Моркви було 2 мішки, по 46 кілограмів в кожному. 

Скільки кілограмів моркви залишилося,

якщо продали 38 кілограмів?

46 • 2 – 38 = 54 (кг)

Завдання 661Периметр прямокутника дорівнює 26 см, а його довжина — 7 см. Накресли цей прямокутник і знайди його площу.

Короткий запис

Р = 26 см
Довжина  7 см
Ширина  ?
Розв'язання
1) 26 : 2 = 13 (см) – ширина і довжина прямокутника
2) 13  7 = 6 (см) – ширина прямокутника.
S = 7 • 6 = 42 (см2)
Відповідь: площа прямокутника 42 см2.

 

Завдання 662  Ширина прямокутника дорівнює З см, що становить третину його довжини. Накресли цей пря­мокутник. Знайди його периметр і площу.

Короткий запис

Ширина  3 см, що становить 1/3 довжини.
Довжина  ?
Розв'язання
• 3 = 9 (см) – довжина прямокутника
Р = (9 + 3) • 2 = 24 (см)
S = 9 • 3 = 27 (см2)
Відповідь: периметр прямокутника дорівнює 24 см, а його площа  27 см2.

 

Завдання 663 Порядок дій

450 – 80 = 450 – 50 – 30 = 370

(450 – 100) – 80 = 350 – 80 = 350 – 50 – 30 = 270

567 + 394 = 800 + 150 + 11 = 961

567 + 394 – 800 = 961 – 800 = 161

 

Завдання 664

Цифри

Найменше

натуральне число

Найбільше

натуральне число

Різниця

чисел

9, 0, 1, 2, 7

10279

97210

_97210

  10279

  86931

1, 2, 5, 6, 0, 9

965210

102569

_965210

 102569

 862641

8, 7, 0, 3, 2, 1

873210

102378

_873210

 102378

 770832

Завдання 665 Віднімання перевірили додаванням

Дія

_209603

    50125

 159478

_348119

  210517

 137602

_841560

    45349

 796211

_700257

     3580

 696677

Перевірка

+159478

    50125

  209603

+137602

  210517

  348119

+796211

    45349

  841560

+696677

     3580

  700257

Завдання 666

560 – 60 = 500         560 – (60 – 10) = 560 – 50 = 510

Якщо від'ємник зменшити на кілька одиниць, а зменшуване залишити без змін, то різниця збіль­шиться на стільки само одиниць.

2) 560 – 60 = 500      560 – (60 + 10) = 560 – 70 = 490

Якщо від'ємник збільшити на кілька одиниць, а зменшуване залишити без змін, то різниця зменшиться на стільки само одиниць.

 

Завдання 667  Знайшли значення виразів, скориставшись значенням першого виразу

865 – 341 = 524

865 – (341 + 19) = (865 – 341) – 19 = 524 – 19 = 505

865 – (341 – 19) = (865 – 341) + 19 = 524 + 19 = 543

709 – 340 = 369

709 – (340 – 40) = (709 – 340) + 40 = 369 + 40 = 409

709 – (340 + 40) = (709 – 340) – 40 = 369 – 40 = 329

 

Завдання 668  Знайшли значення невідо­мого в рівнянні, скориставшись рівністю

976 – 521 = 455

(976 – х) – 500 = 455

(976 – х) – 500 = 976 – 521

976 – х – 500 = 976 – 521

976 – (х + 500) = 976 – 521

х + 500 = 521

х = 521 – 500

х = 21

888 – 334 = 554

(888 + x) – 400 = 554

888 + х – 400 = 888 – 334

888 – 400 + х = 888 – 334

888 – (400 – х) = 888 – 334

400 – х = 334

х = 400 – 334

х = 66

Завдання 669  

389 – х = 150

х = 389 – 150

х = 239

687 – с = 287

с = 687 – 287

с = 400

389 – х = 150 + 41

Від’ємник зменшили на 41

х = 239 – 41 = 280

687 – с = 287 – 87

Від’ємник збільшили на 87

с = 400 + 87 = 487

Завдання 670

1) У пекарні за день треба виготовити 400 тісте­чок. До обіду виготовили 84 тістечка із джемом і 104 тістечка з кремом. Скільки тістечок ще треба виготовити в пекарні?

400 – (84 + 14) = 400 – 98 = 302 (т.)

2) До свята треба було виготовити 400 тістечок. Уже виготовили 84 тістечка із джемом, а з кре­мом — шосту частину тих тістечок, що виго­товили із джемом. Скільки тістечок ще треба виготовити?

400 – (84 + 84 : 6) = 400 – (84 + 14) = 302 (т.)

 

Завдання 671

• Суму чисел 554 і 88 756 зменшити на 13 540.

554 + 88756 – 13540 = 75770

1) 554 + 88756 = 89310
2) 89310 – 13540 = 75770

• Число 85 648 зменшити на різницю чисел 51 875 і 4300.

85648 – (51875 – 4300) = 38073

1) 85648 – 47575 = 38073

2) 51875 – 4300 = 47575

• Різницю чисел 4154 і 3258 зменшити в 7 разів.

(4154 – 3258) : 7 = 128

1) 4154 – 3258 = 896

2) 896 : 7 = 128

• Добуток чисел 60 і 9 збільшити на суму чисел 2735 і 3285.

60 • 9 + (2735 + 3285) = 6560

1) 2735 + 3285 = 6020

2) 60 • 9 = 540

3) 540 + 6020 = 6560

 

Завдання 672

Три токарі за тиждень виготовили 18 195 де­талей. Перший токар виготовив 7350 деталей, а другий — на 870 деталей менше. Скільки дета­лей виготовив третій токар?

Короткий запис
Разом — 18195 д.
I — 7350 д.
II — ?, на 870 д. менше, ніж I
III — ?
Розв'язання

1) _7350

       870

      6480 (д.) – виготовив II токар

2) +7350

     6480

    13830 (д.) – виготовив I і II токари разом

1) _18195

     13830

      4365 (д.)

Відповідь: третій токар виготовив 4365 деталей.

Завдання 673

• Різницю чисел 100 554 і 88 756 збільшити на 130 540.

(100554 – 88756) + 130540 = 142338

1) 100554 – 88756 = 11798

2) 11798 + 130540 = 142338

• Число 85 048 зменшити на частку чисел 876 і 4.

85048 – 876 : 4 = 84829

1) 876 : 4 = 219

2) 85048  219 = 84829

• До суми чисел 1300 і 100 додати їхню частку.

(1300 + 100) + 1300 : 100 = 1413

1) 1300 + 100 = 1400

2) 1300 : 100 = 13

3) 1400 + 13 = 1413

Інші завдання дивись тут...

  • Микола
    Класс очень круто
    5 грудня 2022 09:03