Інші завдання дивись тут...

КРОК 27
Завдання 254
Цифри і знаки
 
Завдання 255
61 + 320 : 8 дві дії (ділення і додавання)
108 – (80 : 10 + 15  4) — три дії (ділення, множення і віднімання)
20  30 + 120 : 6 — три дії (множення, ділення і додавання)
280 : 7 – 16 — дві дії (ділення і віднімання).
 
Завдання 256 Порядок дій
61 + 320 : 8 = 61 + 40 = 101
108 – (80 : 10 + 15  4) = 108 – (8 + 60) = 108 – 68 = 40
20  30 + 120 : 6 = 600 + 20 = 620
280 : 7 – 16 = 40 – 16 = 24
 
Завдання 257 Порядок  дій

64056 : 8 + 200 = 8207

_64056 | 8     

  64        8007

     _56

       56

         0

+8007

   200

  8207

_2436 | 12   

  24      203

    _36

      36

        0

33369 : 3 – 540  9 = 6263 

_33369 | 3       

 3          11123

 _3

   3

  _3

    3

    _6

      6

      _9

        9

        0

х 540

    

 4860

_11123

   4860

   6263

 

1000 – (34  25 – 576 : 12) = 1000 – 802 = 198 

х 34

   25

 170

 68 

 850

_576 | 12   

 48      48

 _96

   96

     0

_850

   48

  802

54  4 – 800 : 10 = 216 – 80 = 136

100  (225 + 480 : 20) = 100 • 249 = 24900 

_480 | 20   

  40     24

  _80

    80

      0

+ 225

    24

   249

 

(2849 : 7 – 287) : 12 = 120 : 12 = 10

_2849 | 7   

  28       407

    _49

      49

        0

_407

  287

  120

Завдання 258

1) Діана сплела вінок із ромашок, волошок і маків. Скільки всього квітів у вінку, якщо ромашок 10, волошок — на 5 більше, ніж ромашок, а маків у 5 разів менше, ніж волошок і ромашок разом?
Короткий запис
Р.  10 кв.
В.  ?, на 5 кв. більше, ніж р.
М.  ?, у 5 разів менше, ніж р. і в. разом
Разом кв.  ?
Розв'язання
1) 10 + 5 = 15 (кв.) – волошок
2) 10 + 15 = 25 (кв.) – ромашок і волошок разом
3) 25 : 5 = 5 (кв.) – маків
4) 25 + 5 = 30 (кв.)
Відповідь: всього у вінку 30 квітів.
2) Привезли 2 контейнери динь, по 25 кг у кожному, і 5 контейнерів кавунів, по 30 кг у кожному. У скільки разів менше привезли динь, ніж кавунів?
Розв'язання
(30 • 5) : (25 • 2) = 150 : 50 = 3 (р.)
Відповідь: у 3 рази менше привезли динь, ніж кавунів.
3) За 3 однакові акваріумні рибки заплатили 180 грн. Скільки коштуватимуть 5 таких рибок?
Короткий запис
3 р.  180 грн
5 р.  ?
Розв'язання
180 : 3 • 5 = 60 • 5 = 300 (грн)
Відповідь: 5 рибок коштуватимуть 300 гривень.
 
Завдання 259
На малюнку зображено 3 квадрати і значення довжин їх сторін у метрах. Що означає кожен із цих виразів для цього малюнка?
16 + 25 = 41 (м2 сума площ зеленого і фіолетового квадратів
16 – 9 = 7 (м2 на стільки більша площа фіолетового квадрата від червоного квадрата
16 + 9 = 25 (м2 сума площ фіолетового і червоного квадратів
(9 + 16) – 25 0 (м2 площі фіолетового і червоного квадратів дорівнюють площі зеленого квадрата.
9 + 25 + 16 = 50 (м2 сума площ усіх квадратів
 
Завдання 260
Склади вираз, за допомогою якого можна знайти периметр многокутника, кожна сторона якого дорівнює 200 см. Знайди його значення.
Розв'язання
200 • 8 = 1600 (см2 периметр зеленого многокутника
200 • 7 = 1400 (см2 периметр сірого многокутника
200 • 5 = 1000 (см2 периметр жовтого многокутника
200 • 6 = 1200 (см2 периметр рожевого многокутника
 
Завдання 261
 9 + 7 = 88
 98 + 6 = 882 + 6 = 888
 987 + 5 = 8883 + 5 = 8888
 9876 + 4 = 888884 + 4 = 88888
 98765 + 3 = 888885 + 3 = 888888
 1 + 2 = 11
 12 + 3 = 108 + 3 = 111
 123 + 4 = 1107 + 4 = 1111
 1234 + 5 = 11106 + 5 = 11111
 12345 + 6 = 111105 + 6 = 111111

Завдання 262

400 + 250 : 5 > (400 + 250) : 5
   450                     130
 (150 + 110) >  150 + 110
      1820                 1160
КРОК 28
Завдання 263
(301 – 1)  3 = 900
1/2 + 1
7 + 5  100
Завдання 264 Порядок  дій
(2105 – 5)  5 = 10500
1) 2105 – 5 = 2100
2) 2100 • 5 = 10500
400  2 + 200  4 = 1600
1) 400 • 2 = 800
2) 200 • 4 = 800
3) 800 + 800 = 1600
2000 : 5 – 1100 : 10 = 290
1) 2000 : 5 = 400
2) 1100 : 10 = 110
3) 400 – 110 = 290
 
Завдання 265
а) Однакову кількість голів забили 4 і 10 команди. 
б) 8 команда забила найбільше 14 голів. 1 команда забила найменшу кількість голів 1.
в) Яка команда забила удвічі більше голів, ніж інші? команди 8  5, 3  2
Скільки є таких пар? Дві
г) Яка команда забила на 10 голів більше, ніж інші? команди 9  1, 8  3
Скільки є таких пар? Дві
д) Скільки усього голів забили під час цих змагань?
1 + 2 + 4 + 6 + 7 + 9 + 13 + 14 + 11 + 6 = 67 (г.)
 
Завдання 266
У спортивних змаганнях брало участь 12 команд. У кожній команді було по 20 осіб. Скільки всього осіб брали участь у змаганнях?
Розв'язання
20 • 12 = 240 (ос.)
Відповідь: у змаганнях брало участь 240 осіб.
 
Завдання 267
Для 240 екскурсантів підготували 8 автобусів. Скільки екскурсантів було у кожному з них?
Розв'язання
240 : 8 = 30 (екс.)
Відповідь: у кожному автобусі було 30 екскурсантів.
 
Завдання 268 Письмове множення
х  234
     56
  1404
 1170 
 13104
х 1234
     25
  6170
 2468 
 30850
х  54321
       12
 108642
 54321 
 651852

Завдання 269

Продовження ... Кожен стовпчик містить 5 рядків.
 
Завдання 270, 271
1152  431 = 1152  (400 + 30 + 1) =
= 1152  400 + 1152  30 + 1152  1 =
= 460800 + 34560 + 1152 = 496512
Стовпчик міститиме 6 рядків.
х 1152
    431
  1152
 3456
4608  
496512

Завдання 272 Письмове множення

х 127
  133
  381
 381
127  
16891
х 1173
    125
  5865
 2346
1173  
146625
х 1602
    115
  8010
 1602
1602   
184230
х 2103
    106
 12618
2103  
222918

Завдання 273

Вольєр для цуценяти має форму прямокутного паралелепіпеда, висота якого 90 см, ширина 125 см, а довжина у 4 рази довша, ніж ширина. Усі ребра цього паралелепіпеда зроблені з дерев’яних рейок. Складіть вираз, щоб дізнатися довжину всіх використаних рейок.
Розв'язання
1) 125 • 4 = 500 (см) – довжина паралелепіпеда
2) (90 + 125 + 500) • 4 = 715 • 4 = 2860 (см)
Відповідь: довжина всіх використаних рейок 2860 см, або 28 м 60 см.
Вираз : (90 + 125 + 125 • 4• 4 = 2860
 
Завдання 274
Продовження ... Господар має ще 28 м таких рейок. Чи вистачить їх, щоб побудувати ще один такий вольєр?
28 м < 28 м 60 см
Відповідь: не вистачить.
 
Завдання 275
Склади вирази і знайди їх значення.
1) Перший доданок 12531, а другий — добуток чисел 1204 і 208.
125531 + 1204 • 208 = 262963 
х 1204
    208
   9632
2408  
250432
+   12531
   250432
   262963

2) Різниця добутків чисел 6401 та 118 і 427 та 306

6401 • 118  427 • 306 = 624656 
х 6401
    118
 51208
 6401
6401   
755318
х  427
    306
   2562
1281   
130662
_ 755318
  130662
  624656
3) Сума часток чисел 1024 та 64 і 1024 та 16.
1024 : 64 + 1024 : 16 = 80 

_1024 | 64 

   64      16

  _384

    384

      0

_1024 | 16 

   96      64

   _64

     64

       0

+16
  64
  80