Інші завдання дивись тут...

КРОК 33
Завдання 322
Установи масу крупи в кожному екомішечку.
1) 5 + 2 – 1 = 6 (кг) – маса крупи
2) 5 + 5 – 2 = 8 (кг) – маса крупи
3) • 3 – 2 = 13 (кг) – маса крупи
4)  4 – 2 = 18 (кг) – маса крупи

Завдання  323 Рівняння

 х + 3 = 50

х + 4 < 10

2(x + 3) = 456

Завдання  324 Запишіть кілька рівнянь з невідомим у і вкажи його розв’язок.

у + 10 = 15, у = 5

у • 10 = 150, у = 15

Завдання  325 Рівняння

х + 23 = 76

х = 76 – 23

х = 53

800 – х = 200

х = 800 – 200

х = 600

х : 3 = 9

х = 9 • 3

х = 27

360 : х = 9

х = 360 : 9

х = 40

145  х = 145

х = 145 : 145

х = 1

х – 33 = 77

х = 77 + 33

х = 110

Завдання  327

Пряма, точки, відрізки, промені, круг, ламані, трикутник.
 
Завдання 328
Перший учень написав правильно, а другий учень  неправильно.
 
Завдання 329
1) Невідоме число збільшили на 1020 і дістали 3066, знайди невідоме число.
х + 1020 = 3066
х = 3066 – 1020
х = 2046
Відповідь: невідоме число 2046.
2) Невідоме число зменшили в 3 рази і дістали 1800, знайди невідоме число.
х : 3 = 1800
х = 1800  3
х = 5400
Відповідь: невідоме число 5400.
3) Від невідомого числа відняли 2165 і дістали 2656, знайди невідоме число.
х  2165 = 2656
х = 2656 + 2165
х = 4821
Відповідь: невідоме число 4821.
4) Невідоме число збільшили в 27 разів і дістали 135, знайди невідоме число.
х  27 = 135
х = 135 : 27
х = 5
Відповідь: невідоме число 5.
 
Завдання 330 Рівняння

а + 23456 = 87654 

а = 87654 – 23456

а = 64198

12  х = 54672

х = 54672 : 12

х = 4556

576 : х = 24

х = 576 : 24

х = 24

а – 323456 = 617544

а = 617544 + 323456

а = 941000

26468 + х = 57 135 

х = 57135 – 26468 

х = 30667

а  205 = 6970 

а = 6970 : 205

а = 34 

а : 25 = 48

а = 48 • 25

а = 1200

426468 – х = 75135

х = 426468 – 75135

х = 351333

КРОК 34

Завдання  331

Периметр кожного трикутника дорівнює 30 м. Знайди довжину невідомої сторони.
1) 30 – (8 + 8) = 30 – 16 = 14 (м)
2) 30 – (5 + 12) = 30 – 17 = 13 (м)
3) 30 – (10 + 11) = 30 – 21 = 9 (м)
 
Завдання 332
Тупокутний трикутник, один кут тупий і два кути гострі.
Прямокутний трикутник, один кут прямий і два кути гострі.
Гострий трикутник, три кути гострі.
 
Завдання 333 Рівняння

7 – х = 6

х = 7  6

х = 1

х – 7 = 0

х = 0 + 7

х = 7

х  7 = 28

х = 28 : 7

х = 4

х + 0 = 5

х = 5 – 0

х = 5

х : 4 = 4

х = 4 • 4

х = 16 

16 : х = 2

х = 16 : 2 

х = 8

 х = 0

х = 0 : 5

х = 0

3 + х = 3

х = 3 – 3

х = 0

Завдання 334

a + x = b

 х = – а

a – x = b

х = а – b

a : x = b

 х = а : b 

 x = b

 х = b : а

Завдання 335

56 + 2  х = 200

56 + 2  48 = 152

56 + 2  72 = 200

56 + 2  90 = 236

х : 6 + 96 = 104

48 : 6 + 96 = 104

72 : 6 + 96 = 108

90 : 6 + 96 = 111

(х – 47) – 29 = 14

(48 – 47) – 29 =

(72 – 47) – 29 = 

(90 – 47) – 29 = 14

Завдання 336, 337 Рівняння

30  х – 5 = 85
30  х = 85 + 5
30  х = 90
х = 90 : 30
х = 3
30  3 – 5 = 85
85 = 85

11  х + 23 = 45

11  х = 45  23

11  х = 22

х = 22 : 11

х = 2

11  2 + 23 = 45

45 = 45

50 – 5  х = 20

 х = 50 – 20

 х = 30

х = 30 : 5

х = 6

50 – 5  6 = 20

20 = 20

 х – 6 = 30

 х = 30 + 6

 х = 36

х = 36 : 9

х = 4

 4 – 6 = 30

30 = 30

Завдання 338 Рівняння

34 – 10 : х = 24

10 : х = 34 – 24

10 : х = 10

х = 10 : 10

х = 1

34 – 10 : 1 = 24

24 = 24

346 + х : 7 = 366

х : 7 = 366 – 346

х : 7 = 20

х = 20 • 7

х = 140

346 + 140 : 7 = 366

366 = 366

1870 – 80  х = 110

80  х = 1870 – 110

80  х = 1760

х = 1760 : 80

х = 22

1870 – 80  22 = 110

110 = 110

42 + х • 14 = 5894

х  14 = 5894 – 42

х  14 = 5852

х = 5852 : 14

х = 418

42 + 418  14 = 5894

5894 = 5894

Завдання 339

На двох полицях разом було 107 книжок. Скільки книжок було на кожній полиці, якщо на першій полиці їх було на 15 більше, ніж на другій.
Розв'язання
1) 107 – 15 = 92 (кн.) – на двох полицях порівно
2) 92 : 2 = 46 (кн.) – на другій полиці
3) 46 + 15 = 61 (кн.) – на першій полиці
Відповідь: на першій полиці 61 книжка, а на другій — 46 книжок.
 
Завдання 340
За два дні у господарстві зібрали 345 ц цукрових буряків. За перший день було зібрано на 19 ц менше буряків, ніж за другий. Скільки центнерів буряків було зібрано другого дня?
Розв'язання
1) 345 – 19 = 326 (ц) – за два дні порівно
2) 326 : 2 = 163 (ц) – за перший день
3) 163 + 19 = 182 (ц) – за другий день
Відповідь: на перший день було зібрано 163 ц, а за другий день  182 ц.
 
Завдання 341 Рівняння

33  (х – 130) = 990

х – 130 = 990 : 33

х – 130 = 30

х = 30 + 130

х = 160

(30 + с) : 5 = 100

30 + с = 100 • 5

30 + с = 500

с = 500 – 30

с = 470

120 : (х + 23) = 4

х + 23 = 120 : 4

х + 23 = 30

х = 30  23

х = 7

245 – (15 + х) = 125

15 + х = 245 –  125

15 + х = 120

х = 120 – 15

х = 105

30 + (с : 5) = 100

с : 5 = 100 – 30

с : 5 = 70 

с  = 70 • 5

с = 350  

(45 + х) – 78 = 8

45 + х = 8 + 78

45 + х = 86

х = 86 – 45

х = 41

Завдання 342

Не розв’язуючи рівнянь, установи, яке із чисел: 10, 14, 20 є розв’язками рівняння.

100 : х = 10

100 : 10 = 10

100 : 14 = 

100 : 20 = 5

 х + 5 = 5

 10 + 5 = 5

 14 + 5 = 5

 20 + 5 = 5

(х – 7)  9 = 63

(10 – 7)  9 = 27

(14 – 7)  9 = 63

(20 – 7)  9 = 126

110 – 3  х = 50

110 – 3  10 = 80

110 – 3  14 = 68

110 – 3  20 = 50

Завдання 343

х + 77 = 125

х = 125 – 77

х = 48

Відповідь: 48

55 + х = 90

х = 90  55

х = 35

Відповідь: 35

Завдання 342

Виміряй разом із батьками висоту, ширину і товщину дверей в одній із кімнат оселі. Знайди площу найменшої та найбільшої грані. Висота  200 см, ширина  90 см, товщина  5 см.
Розв'язання
1) 90  5 = 450 (см2)  – площа найменшої грані.
2) 200  90 = 18000 (см2) = 180 дм2 – площа найбільшої грані
 
КРОК 25
Завдання 345
У цистерні було 12 500 л молока. Після того як частину молока продали на молокозавод, у ній залишилося 1225 л. Скільки літрів молока продали на молокозавод? Розв’яжи задачу, склавши рівняння.
Розв’язання
12500 – х = 1225
х = 12500 – 1225
х = 11275
Відповідь: на молокозавод продали 11275 л молока.
 
Завдання 346
Мрійниця задумала число. Якщо до нього додати 123, то отримаємо 321. Яке число задумала Мрійниця?
Розв’язання
х + 123 = 321
х = 321 – 123
х = 198
Відповідь: Мрійниця задумала число 198.
 
Завдання 347
Яке число потрібно помножити на 77, щоб одержати 1001?
Розв’язання
х  77 = 1001
х = 1001 : 77
х = 13
Відповідь: число 13.
 
Завдання 348
На яке число потрібно поділити 1001, щоб отримати 143?
1001 : х = 143
х = 1001 : 143
х = 7
Відповідь: число 7.
 
Завдання 349
Поспішайко задумав число. Якщо його помножити на 42 і добуток збільшити на 132, то матимемо 8700. Яке число задумав Поспішайко? Розв’яжи задачу, склавши рівняння.
Розв’язання
42  х + 132 = 8700
42  х = 8700  – 132
42  х =  8568
42  х = 8568 : 42
х = 204
Відповідь: Поспішайко задумав число 204.
 
Завдання 350
Площа прямокутника дорівнює 312 см2. Знайди довжину прямокутника, якщо його ширина 12 см.
Розв'язання
312 :  12 = 26 (см)
Відповідь: довжина прямокутника 26 см.
 
Завдання 351
Периметр квадрата дорівнює 144 см. Знайди сторону цього квадрата.
Розв'язання
144 :  4 = 36 (см)
Відповідь: сторона квадрата 36 см.
 
Завдання 352
Довжина прямокутника дорівнює 40 м, а його периметр — 130 м. Знайди ширину цього прямокутника.
Розв'язання
130 :  – 40 = 25 (см)
Відповідь: ширина прямокутника 25 см.
 
Завдання 353 Рівняння

4329 – 1250 : х = 4304

1250 : х = 4329 – 4304

1250 : х = 25

х = 1250 : 25

х = 50

4329 – 1250 : 50 = 4304

4304 = 4304

х  137 = 1604 + 588

х  137 = 2192

х = 2192 : 137

х = 16

16  137 – 1604 = 588

588 = 588

17861 + 49062 : х = 17900

49062 : х = 17900  17861 

49062 : х = 39

х = 49062 : 39

х = 1258

17861 + 49062 : 1258 = 17900

17900 = 17900

12306 + 41  х = 17226

41  х = 17226 – 12306 

41  х = 4920

х = 4920 : 41

х = 120

12306 + 41  120 = 17226

17226 = 17226

Завдання 354

Підкиньте по черзі із сусідом/сусідкою по парті монету по 10 разів. Занесіть результати у таблицю і порівняйте.