Інші завдання дивись тут...

КРОК 36
Завдання 401
Ціле: склянка, піца, аркуш, папір, олівець
Частина: шматок апельсина.
 
Завдання 402
Кубик розділили на 8 рівних частин, гарбуз — на 2 рівні частини, аркуш паперу — на 2 рівні частини.
 
Завдання 403
Доповни речення так, щоб утворилося істинне твердження.
• Якщо щось поділити на 2 , то отримаємо половину.
• Якщо скласти разом дві половини, то отримаємо ціле.
• Якщо щось поділити на 4 рівні частини, то отримаємо чверть.
• Якщо скласти разом чотири чверті частини , то отримаємо ціле.
• Якщо щось поділити на 3 рівні частини, то отримаємо третину.
• Якщо скласти разом дві частини, то отримаємо ціле.
 
Завдання 404
Стрічку завдовжки 150 м розрізали на 10 рівних частин. Яка довжина однієї частини? А трьох?
Короткий запис
10 ч.  150 м
1 ч.  ?
3 ч.  ?

Розв'язання

1) 150 : 10 = 15 (м)  довжина однієї частини
2) 15 • 3 = 45 (м)  довжина трьох частин
Відповідь: довжина однієї частини 15 м, а трьох частин — 45 м.
 
Завдання 405
Рейку завдовжки 3 м розрізали на рівні частини, довжина яких дорівнює 2 дм. Скільки утворилося частин?

Розв'язання

3 м = 30 дм

30 : 2 = 15 (ч.)  довжина однієї частини
Відповідь: утворилося 15 частин.
 
Завдання 406
На скільки рівних частин потрібно поділити вміст гаманця, щоб отримати задані нижче суми?
Розв'язання
1) 200 + 200 + 50 + 20 + 10 = 480 (грн)
2) 480 : 48 = 10 (ч.)
3) 480 : 120 = 4 (ч.)
4) 480 : 24 = 28 (ч.)
5) 480 : 160 = 3 (ч.)
6) 480 : 96 = 5 (ч.)
 
Завдання 407
1 см є частиною 1 м, 1 м є частиною 1 км, 1 кг є частиною 1 ц, 1 ц є частиною 1 т, 1 с є частиною 1 хв, 1 хв є частиною 1 год
 
Завдання 408
У магазин привезли 1965 кг картоплі. Третина з них була у сітках. Скільки кілограмів картоплі привезли у сітках, а скільки — без?
Короткий запис
Всього  1965 кг
У сітках  ?, 1/3 всього
Без сіток — ?
Розв'язання
1) 1965 : 3 = 655 (кг) – у сітках
2) 1965  655 = 1310 (кг)  без сіток
Відповідь: привезли у сітках 655 кг і без сіток 1310 кг.
 
Завдання 409
Склади і розв’яжи задачу про половину і чвертьНа складі було 720 кг картоплі. Першого дня до магазину відвантажили половину всієї картоплі, другого дня  чверть від того, що відвантажили першого дня. Скільки картоплі відвантажили другого дня?
Розв'язання
1) 720 : 2 = 360 (кг) – першого дня
2) 360 : 4 = 90 (кг) – другого дня
Відповідь: другого дня відвантажили 90 кг.
 
Завдання 410 Письмове ділення

_24840 | 20   

 20        1242

 _48

   40

   _84

     80

     _40

       40

         0

_42200 | 40   

 40        1055

 _220

   200

   _200

     200

        0

_12240 | 60  

  120      204

   _240

     240

        0

_991170 | 90    

  90        11013

  _91

    90

    _117

       90

      _270

        270

           0

Завдання 411 Письмове віднімання і письмове додавання

_ 1556

   1232

    324

_ 3635

   2287

   1348

+ 4459

   3202

   7661

 

+ 1309

   6207

   7516

Завдання 412

Сума двох чисел 12836. Одне з них 1106. Знайди друге число і різницю даних чисел.
Розв'язання

1) _12836

       1106

     11730 – друге число

2) _11730

      1106

     10624 – різниця чисел

Відповідь: друге число 11730, різниця чисел 10624.

 

КРОК 42
Завдання 413
Які фігури поділили на рівні частини? Два, чотири, п'ять, шість
 
Завдання 414
Установи, яке із тверджень хибне.
Половина метра — це 50 сантиметрів.
Чверть тонни — це 25 кілограмів. Хибне твердження
Третина години — це 20 хвилин.
Половина кілограма — це 500 грамів.
Третина доби — це 4 години. Хибне твердження
Три чверті години — це 45 хвилин.
 
Завдання 415
Пригадай, які числа називають дробовими, і назви дроби за рисунком.
1/3, 1/5, 3/5, 2/3
 
Завдання 416 
1/2 одна друга; 1/3 одна третя; 1/5 одна п'ята; 2/5 дві п'ятих; 3/4 три четвертих; 3/5 три п'ятих; 4/5 чотири п'ятих; 1/10 одна десята.
 
Завдання 417
1/2 — 1 чисельник і 2 знаменник; 
1/3 — 1 чисельник і 3 знаменник; 
1/5 — 1 чисельник і 5 знаменник; 
2/5 — 2 чисельник і 5 знаменник; 
3/4 — 3 чисельник і 4 знаменник; 
3/5 — 3 чисельник і 5 знаменник; 
4/5 — 4 чисельник і 5 знаменник; 
1/10 — 1 чисельник і 10 знаменник.
 
Завдання 418
Назви по 2 дроби, що відповідають кожному рисунку1/4 і 3/4, 1/2, 1/3 і 2/3, 2/5 і 3/5, 3/8 і 5/8, 1/6 і 5/6.
 

_23156

  12254

  10562

_32981

  17693

  15288

_892346

 217856

 674490

_482003

   98305

 383698

Завдання 420 Письмове ділення

_32436 | 18   

 18        1802

_144

  144

     _36

       36

         0

_11687 | 29  

 116       403

    _87

      87

        0

_94505 | 41  

  82      2305

 _125

   123

    _205

      205

         0

_37152 | 36   

  36       1032

  _115

    108

      _72

        72

          0

Завдання 421

В автопарку було 323 машини: легкові, вантажні та автобуси. Легкових машин та автобусів разом було 205, а легкових та вантажних — 258. Скільки машин кожного виду було в автопарку окремо?
Короткий запис
Всього  323 м.
Легкових і автобусів  205 м.
Легкових і вантажних  258 м.
Легкових  ?, Автобусів  ?, Вантажних  ?
Розв'язання
Розв'язання

1) _323

     205

     118 (м.) – вантажних машин

2) _258

     118

     140 (м.) – легкових машин

3) _205

     140

       65 (м.) – автобусів

Відповідь: було 118 вантажних машин, 140 легкових машин, 65 автобусів.

Завдання 422

Скільки разів потрібно перегнути круг, щоб поділити його на 8 рівних частин? Три рази.
 
Завдання 423
Круг поділили на 16 рівних частин. Скільки разів його перегинали? Сім разів.
 
КРОК 43
Завдання 424 Склади різні дроби із чисел.
2/24, 7/67, 5/48, 9/15, 6/51, 3/51, 4/23
 
Завдання 425
2000 : 200 = 10
123  100 = 123
3456 : 1 = 3456
765 123  0 = 0

Завдання 426

Проаналізуй схеми і встанови, як знайти невідоме х у кожному випадку.
1) a + b = x
2) c – d = x
3) d – c – a = x
 
Завдання 427
Кожен круг поділили на 5 частин.
Сірим частинам на кожному крузі відповідають дроби: 4/5, 3/5, 2/5, 1/5
Зеленим частинам на кожному крузі відповідають дроби: 1/5, 2/5, 3/5, 4/5
 
Завдання 428
Продовження ... Кожен зі складених дробів має 5 частин, бо кожен круг поділили на 5 рівних частин.
Дріб 4/5 найбільший, а дріб 1/5 — найменший.
 
Завдання 429 Порівняння дробів
Дроби у порядку зростання: 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7
 
Завдання 430
Назви дріб, у якого знаменник дорівнює 9, а чисельник:
а) на 4 менший, ніж знаменник; 5/9
б) у 3 рази менший, ніж знаменник. 3/9
 
Завдання 431
Продовження ... Порівняй утворені дроби. 5/9 > 3/9
 
Завдання 432
Дроби у порядку спадання: 10/12, 8/12, 5/12, 3/12, 1/12
 
Завдання 433
Точки M і K — середини сторін AB і CD прямокутника ABCD. Знайди периметр прямокутника AMKD, якщо AB = 6 см, AD = 8 см.
Розв'язання
1) 6 : 2 = 3 (см) – ширина меншого прямокутника
2) (8 + 3)  2 = 11 • 2 = 22 (см) – периметр прямокутника
Відповідь: периметр прямокутника АМКD 22 см.
 
Завдання 434
Точки M і K — середини сторін AB і CD прямокутника ABCD. Знайди площу прямокутника MBCK, якщо AB = 4 см, AD = 12 см.
Розв'язання
1) 4 : 2 = 2 (см) – ширина меншого прямокутника
2) 12  2 = 24 (см) – площа прямокутника
Відповідь: площа прямокутника АМКD 24 см.
 
Завдання 435
На рисунку зображено моделі дробів із знаменником 10 і 5, зроблені за допомогою безкоштовного ресурсу Fractions. Створи моделі інших дробів із такими знаменниками і порівняй їх із заданими. 4/5 > 2/5; 7/10 > 3/10