Інші завдання дивись тут...

КРОК 69
Завдання 685
Звір пробіг 200 м за 4 с. Якою була його швидкість?
200 : 4 = 50 (м/с)
Б 50 м/с
 
Завдання 686
Сума трьох чисел дорівнює 256, а двох із них — 107. Яким є третє число?
256 – 107 = 149
А 149
 
Завдання 687
Навесні з кожної вівці настригли 7 кг вовни, а з кожного барана — 15 кг. На скільки кілограмів вовни менше настригли зі 140 овець, ніж зі 150 баранів?
Короткий запис
1 в.  7 кг
140 в.  ?
1 б.  15 кг
150 б.  ?
На скільки більше  ?
Розв’язання
1)  140 = 980 (кг)  з овець
2) 15  150 = 2250 (кг)  з баранів
3) 2250  980 = 1270 (кг)
Відповідь: на 1270 кг вовни менше настригли зі 140 овець.
 
Завдання 688
Перша вантажівка може перевезти 1200 т вантажу, друга — 1500 т, а третя — на 428 т більше, ніж перша та друга разом. Скільки тонн вантажу може перевезти третя вантажівка?
Короткий запис
 1200 т
II  1500 т
III  ?, на 428 т більше, ніж I i II разом
Розв’язання
1) 1200 + 1500 = 2700 (т)  I i II разом
2) 2700 + 428 = 3128 (т)
Відповідь: третя вантажівка може перевезти 3128 тонн.
 
Завдання 689
2600 цукерок поклали в упаковки по 65 цукерок, а 4480 аркушів — в упаковки по 56 цукерок. У скільки разів більше упаковок по 56 цукерок, ніж упаковок по 65 цукерок?
Короткий запис
2600 ц.  ? уп., по 65 ц.
4480 ц.  ? уп., по 56 ц.
У скільки р. більше уп.  ?
Розв’язання
1) 2600 : 65 = 40 (уп.)  по 56 цукерок
2) 4480 : 56 = 80 (уп.)  по 65 цукерок
3) 80 : 40 = 2 (р.)
Відповідь: у 2 рази більше упаковок по 56 цукерок, ніж упаковок по 65 цукерок.
 
Завдання 690
Перша майстриня на кожну сукню витрачала по 15 м, а друга по 13 м. У скільки разів більше суконь пошила перша майстриня з 810 м, ніж друга — із 234 м?
Короткий запис
810 м  ? с., по 15 м
234 м  ? с., по 13 м
У скільки р. більше с.  ?
Розв’язання
1) 810 : 15 = 54 (с.)  по 15 м
2) 234 : 13 = 18 (с.)  по 13 м
3) 54 : 18 = 3 (р.)
Відповідь: у 3 рази більше суконь пошили з 810 м.
 
Завдання 691
Два велосипедиста виїхали одночасно з одного села у протилежних напрямках. Яка буде відстань між велосипедистами через 3 години, якщо швидкість одного з них була 14 км/год, а другого — 16 км/год.

 

Швидкість

 Час 

Відстань

I

14 км/год

3 год

? км

II

16 км/год

Розв'язання

1) 14 + 16 = 30 (км/год) – швидкість віддалення
2) 30  3 = 90 (км)
Відповідь: між велосипедистами було 90 кілометри.
 
Завдання 692 Порядок дій
17292 – (132  16 – 2006) : 53 = 17290 
х 132
    16
  792
 132 
 2112
_2112
  2006
    106

_106 | 53 

 106     2

    0

_ 17292

         2

   17290

КРОК 70
Завдання 693
Яка цифра має стояти замість *, щоб рівність 1 + 1*1 – 2 = 100 була правильною? Нуль
1 + 101 – 2 = 100
 
Завдання 694
Чотири шматки мають рівно 4 сторони.
 
Завдання 695
Турист мав пройти 60 км. Після першого дня він підрахував, що йому залишилося пройти половину того, що він пройшов за перший день. Скільки кілометрів туристові залишилося пройти?
Короткий запис
Пройшов  2 частини
Залишилося пройти  1 частина
Уся відстань  60 км
Розв’язання
1) 2 + 1 = 3 (ч)  всього частин
2) 60 : 3 = 20 (км)  на I частину, або пройшов II дня
Відповідь: туристові залишилося пройти 20 кілометрів.
 
Завдання 696
Поспішайко поділив порівну 36 яблук між своїми друзями. Яку кількість друзів із наведених він точно не може мати: 2; 3; 4; 5; 6? Не може мати 5 друзів, бо число 36 не ділиться націло на число 5.
 
Завдання 697
На трьох деревах сиділо 36 ворон. Коли з першого дерева на друге перелетіло 6 ворон, а з другого на третє 4 ворони, то на всіх трьох деревах ворон стало порівну. Скільки ворон сиділо на кожному дереві спочатку?
Розв’язання
1) 36 : 3 = 12 (в.)  стало порівно
2) 12 + 6 = 18 (в.)  було спочатку на I дереві
3) 12 - 6 + 4 = 10 (в.)  було спочатку на ІІ дереві
4) 12  4 = 8 (в.)  було спочатку на ІІІ дереві
Відповідь: спочатку на дереві сиділи 18 ворон, на другому — 10 ворон, на третьому  8 ворон.
 
Завдання 698
Мрійниця назвала Поспішайкові число і попросила його додати до цього числа 4, а потім поділити результат на 5. Поспішайко помилився: він додав 5 до заданого числа, а потім розділив отриманий результат на 4 і отримав 54. Якою має бути правильна відповідь?
(х + 5) : 4 = 54
х + 5 = 54 • 4
х + 5 = 216
х = 216 – 5
х = 211
(211 + 4) : 5 = 215 : 5 = (200 + 15) : 5 = 43
Відповідь: 43.
 
Завдання 699
На скількох рисунках зафарбовано три п’ятих площі? На першому і четвертому рисунках.
 
КРОК 71
Завдання 700
Назви кілька чисел, які на числовому промені розташовані між числами.
11130 і 11140 — це 11135, 1139
11160 і 11180 — це 11169, 1170
11160 і 11165 — це 11163, 1164
 
Завдання 701 Назви число, що має:
7 тис. 2 дес. і 5 од. = 725
17 тис. 5 сот. і 7 од. = 17507
4 тис. 6 сот. 3 дес. = 4630
 
Завдання 702 Запиши число, яке:
а) на 9 менше від найбільшого п’ятицифрового числа;
99999  9 = 99990
б) у 3 рази менше, ніж найбільше двоцифрове число;
99 : 3 = 33
в) на 2 більше за найменшого шестицифрового числа.
100000 + 2 = 100002
 
Завдання 703
У січні фірма, що продає підписку на онлайнплатформу, заробила 6800 грн, а в лютому 12560 грн. При цьому в лютому було продано на 48 підписок більше, ніж у січні. Яка ціна підписки?

 

Ціна

Кількість підписок

Вартість

У січні

?, однакова

 

?

6800 грн

У лютому

?, на 48 більше

12560 грн

Розв'язання

1) 12560  6800 = 5760 (грн) – на стільки більша вартість у лютому
2) 5760 : 48 = 120 (грн)
Відповідь: ціна підписки 120 гривень.
 
Завдання 704
Якщо з одного рахунку перевести 11524 грн на другий, то на рахунках стане грошей порівну. На скільки відрізнялася кількість грошей на початку на двох рахунках? На 11524 гривні.
 
Завдання 705
Відстань від села А до села Б становить а км, а від Б до В у с разів менше. Автомобіль проїхав від А до В через Б зі швидкістю v км/год. Скільки часу перебувала в дорозі автівка?

Розв'язання

v : (a + a  c) (год)
Відповідь: автівка перебувала v : (a + a  c) годин в дорозі.
 
Завдання 706
Обчисли площу прямокутника, ширина якого 120 см і вона в 3 рази менша за довжину.
Короткий запис
Ширина  120 см і в 3 р. менша
Довжина  ?
Площа  ?
Розв’язання
1) х 120
       3  
      360 (см)  довжина прямокутника
2) х 120
      360
      72
     36     
     42300 (см2)
Відповідь: площа прямокутника 42300 см2.