Інші завдання дивись тут...

КРОК 79
Завдання 769
Ці предмети схожі на геометричні фігури: паралелограм, піраміда, куля
 
Завдання 770 Яке із тверджень істинне?
Поверхня паралелепіпеда складається із прямокутників. Істинне
Поверхня кулі складається із кругів.   
Конус має одну вершину. Істинне
Циліндр має 2 основи. Істинне
Паралелепіпед має 8 вершин. Істинне
 
Завдання 771
Серед зображених фігур знайди відрізок, що має найменшу довжину. Назви його. FE
Які ще фігури зображені на рисунку? Точки, промені
 
Завдання 772 
Які кути має чотирикутник? Гострі А, С, тупий В, прямий D
Як його розбити на 2 трикутники? А на 2 чотирикутники?
 
Завдання 773
Які елементи прямокутного паралелепіпеда виділені на кожному рисунку? 
1) вершини, 2) ребра, 3) грані
 
Завдання 774 Порядок дій
а) 7511 : 7  0 + 594 = 594 
б) 34  (29130 – 4484 : 76) = 988414
_4484 | 76

 380     59

 _684

   684

      0
_ 29130
       59
   29071
х 29071
       34
 116284
 87213 
 988414
Завдання 775
Один клас зібрав 142 кг яблук, другий — на 52 кг більше, а третій — у 2 рази менше, ніж другий. Скільки кілограмів яблук зібрали 3 класи разом?
Короткий запис
 142 кг
II  ?, на 52 кг більше, ніж перший
III  ?, у 2 рази  менше, ніж другий
Разом  ?
Розв'язання
1) 142 + 52 = 194 (кг) – зібрав  II клас
2) 194 : 2 =  97 (кг) –  зібрав  III клас
3) 142 + 194 + 97 = 433 (кг)
Відповідь: три класи разом зібрали 433 кг яблук.
 
Завдання 776
Накресли прямокутник, у якого ширина удвічі менша за довжину і поділи його на 8 рівних частин різними способами.
 
КРОК 80
Завдання 777
Знайди периметр многокутників за рисунками. Який найбільший?
4 + 4 + 3 = 11 (см) – периметр трикутника
4 + 4 + 2 + 5 = 15 (м) – периметр чотирикутника найбільший
2 + 5 + 3 + 1 + 4 = 15 (дм) – периметр трикутника
Завдання 778
Знайди площу і периметр фігур.
1) • 11 – (11 – 6) • (7 – 5) = 67
7 + 6 + 5 + 11 = 29
2) • 12 – 1 • 1 = 83
7 + 6 + 1 + 1 + 1 + 5 + 7 + 12 = 40
Завдання 779
Довжина клумби прямокутної форми становить 68 дм, що на 7 дм більше її ширини. Чому дорівнює її площа і периметр?
Короткий запис
Довжина — 68 дм, на 7 дм більша ширини
Ширина  ?
Площа  ?
Периметр  ?
Розв'язання
1) 68  7 = 61 (дм) – ширина клумби
2) 68 • 61 = 4148 (дм2– площа клумби
3) (68 + 61) • 2 = 129 • 2 = 258 (дм)
Відповідь: площа клумби 4148 дм2, периметр клумби 258 дм.
 
Завдання 780
Ширина прямокутника 54 см, ширина — у 3 рази менша. Чому дорівнює площа і периметр прямокутника?
Короткий запис
Довжина — 54 см
Ширина  ?, у 3 рази менша, ніж довжина
Площа  ?
Периметр  ?
Розв'язання
1) 54 : 3 = 18 (см) – ширина прямокутника
2) 54 • 18 = 972 (см2– площа прямокутника
3) (54 + 18) • 2 = 72 • 2 = 144 (см)
Відповідь: площа прямокутника 972 см2, периметр прямокутника 144 см.
 
Завдання 781
Побудуй прямокутник, одна сторона якого дорівнює 40 мм, а площа 24 см2. Знайди периметр цього прямокутника.
Короткий запис
Ширина — 40 мм
Площа  24 см2
Довжина  ?
Периметр  ?
Розв'язання
40 мм = 4 см
1) 24 : 4 = 6 (см) – довжина прямокутника
2) (4 + 6) • 2 = 10 • 2 = 20 (см)
Відповідь: периметр прямокутника 20 см.
Завдання 782
Сума площ двох прямокутників, що мають однакову довжину, дорівнює 220 дм2. Ширина першого прямокутника 4 дм, а ширина другого — на 3 дм більше за ширини першого. Чому дорівнюють довжини прямокутників?
Розв'язання
1) 4 + 3 = 7 (см) – ширина другого прямокутника
2) 4 + 7 = 11 (см) – ширини першого і другого прямокутника разом
3) 220 : 11 = 20 (см)
Відповідь: довжини прямокутника 20 сантиметрів.
 
Завдання 783
Якщо а = 5, тоді 1245 : а + 3  а = 1245 : 5 + 3  5 = 249 + 15 = 264
Якщо а = 15, тоді 1245 : а + 3  а 1245 : 15 + 3  15 = 83 + 45 = 128
Якщо а = 5, тоді 2445 : а – а + 5 = 2445 : 5 – 5 + 5 = 489
Якщо а = 15, тоді 2445 : а – а + 5 = 2445 : 15 – 15 + 5 = 163 – 10 = 153
 
Завдання 784
1) Суму чисел 60 789 і 4534 зменшити на добуток чисел 349 і 86.
(60789 + 4534) – 349 • 86 = 65323 – 30014 = 35309 
2) Частка числа 792 та різниці чисел 318 і 219.
792 : (318 – 219) = 792 : 99 = 8
 
КРОК 81
Завдання 785
Яку температуру показує кожен із термометрів? +360С, +300С
 
Завдання 786
10 год + 30 хв = 10 год 30 хв
1 км + 5 м + 50 дм + 10 см = 1 км 10 м 1 дм
 
Завдання 787
У перших двох упаковках 60 л соку, у другій і третій — 30 л соку. У першій і третій упаковках — 50 л соку. Скільки літрів соку міститься в кожній упаковці?
Короткий запис
I, II  60 л
II, III  30 л
I, III  50 л
 ? II  ? III  ?
Розв'язання
1) 50 – 30 = 20 (л)  на стільки більше у першій упаковці ніж у другій

2) 60 – 20 = 40 (л)  в І упаковці

3) 60 – 40 = 20 (л)  в ІІ упаковці

4) 50 – 40 = 10 (л)  в ІІІ упаковці

Відповідь: в першій упаковці 40 літрів соку, в другій упаковці — 20 літрів соку, а в третій упаковці — 10 літрів соку.

 
Завдання 788 Установи масу предметів.
• 7 = 14 (кг) – маса посилки
• 5 = 5 (кг) – маса кавуна 
• 2 + • 2 = 6 (кг) – маса помідорів
 
Завдання 789 Назви у кілограмах:
а) 7000 г = 7 кг
б) 1 т = 1000 кг
в) 3 ц = 300 кг
Завдання 790 Запиши у хвилинах:
а) 120 с = 2 хв
б) 3 год = 180 хв
Завдання 791 
За даними таблиці знайди невідомі значення величин.
Ціна
Кількість
Вартість
450 грн
5 кг
450  5 = 2250 (грн)
930 : 3 = 310 (грн)
3 кг
930 грн
60 грн
4200 : 60 = 70 (шт.)
4200 грн
2800 грн
8 шт. 2800  8 = 22400 (грн)
630 : 90 = 7 (грн)
90 шт. 630 грн
Завдання 792
Клумбу із трояндами, що має форму квадрата зі стороною 10 м, потрібно обкласти плиткою, що має форму прямокутника зі сторонами 10 см і 20 см. Скільки такої плитки знадобиться? Розглянь різні випадки.
Розв'язання
1-й випадок
1) 10  4 = 40 (м) = 4000 (см)– периметр клумби
2) 4000 : 20 = 200 (пл.)
2-й випадок
1) 10  4 = 40 (м) = 4000 (см)– периметр клумби
2) 4000 : 10 = 400 (пл.)
Відповідь: знадобиться 200 плиток або 400 плиток.
 
Завдання 793
475 + 9379 : 83  0 = 475
(471345 : 67 – 4956)  57 = 118503
_471345 | 67   

 380        7035

 _684

   684

      0
_ 7035
   4956
   2079
х 2079
     57
 14553
10395 
118503
Завдання 794
Одна зі сторін прямокутного килимка 5 дм 6 см, що у 3 рази менше, ніж периметр. Знайди площу цього килимка.
Короткий запис
Сторона  5 дм 6 см, що у 3 рази менше, ніж периметр
Периметр  ?
Площа  ?
Розв'язання
5 дм 6 см = 56 см
1) 56  3 = 168 (см) – периметр килимка
2) 168 : 2 = 84 (см) – дві сторони прямокутника
3) 84  56 = 28 (см) – сторона прямокутника
4) 56  28 = 1568 (см2)
Відповідь: площа килимка 1568 см2.