СТОРІНКА 87

Завдання 1 

Перевірка

26 : 5 = 5 (ост. 1)

74 : 8 = 9 (ост. 2)

85 : 9 = 9 (ост. 4)

52 : 7 = 7 (ост. 3)

39 : 6 = 6 (ост. 3)

• 5 + 1 = 26

• 8 + 2 = 74

• 9 + 4 = 85

• 7 + 3 = 52

• 6 + 3 = 39

Завдання 2

_4579 | 36   

 36       127 (ост.7)

 _97

   72

  _259

    252

       7

127 • 36 + 7 = 4579

х 127

    36

   762

  381 

  4572

+ 4572

       7

   4579

Завдання 3

_3459 | 24   

 24      144 (ост.3)

_105

   96

   _99

     96

       3

_6527 | 35   

 35      186 (ост.3)

_302

  280

  _227

    210

      17

_4829 | 64   

 448     75 (ост.29)

 _349

   320

 

     29

 

144 • 24 + 3 = 3459

186 • 35 + 17 = 6527

75 • 64 + 29 = 4829

х 144

    24

   576

  288 

  3456

+ 3456

       7

   4579

х 186

    35

   930

  558 

  6510

+ 6510

      17

   6527

х 75

   64

  300

 450 

 4800

+ 4800

      29

   4829

Завдання 4

_8738 | 24       

 72       364 (ост.2)

_153

  144

    _98

      96

        2

_8535 | 36   

 72       237 (ост.3)

_133

  108

  _255

    252

       3

_8427 | 13   

 78       648 (ост.3)

 _62

   52

  _107

    104

       3

Завдання 5

_2674 | 35   

 245     76 (ост.14)

 _224

   210

   _14

_3406 | 15   

 30       227 (ост.1)

 _40

   30

  _106

    105

      _1

_5794 | 76   

 532      76 (ост.18)

 _474

   456

     18

Завдання 6 Ділення з остачею

А.

_5509 | 17   

 51       324 (ост.1)

 _40

   34

   _69

     68

       1

_8778 | 27   

 81      325 (ост.3)

 _67

   54

  _138

    135

       3

_2042 | 24   

 192      85 (ост.2)

 _122

   120

      2

 

СТОРІНКА 88

Б.

_6933 | 15   

 60       462 (ост.3)

 _93

   90

   _33

     30

       3

_9118 | 36   

 72      253 (ост.10)

_191

  180

   _118

     108

       10

_3968 | 15   

 30      264 (ост.8)

 _96

   90

   _68

     60

     _8

Завдання 7

Перший столяр за 5 днів виготовив 10 стільців, другий — 15. За скільки днів обидва столяри виготовлять 20 стільців, якщо працю­ватимуть із такою самою продуктивністю?

Короткий запис

 5 дн.  10 ст.

II  5 дн.  15 ст.

Разом  ? дн.  20 ст.

Розв'язання

1) 10 : 5 = 2 (ст.) – I столяр за 1 год

2) 15 : 5 = 3 (с.) – II столяр за 1 год

3) 2 + 3 = 5 (c.) – обидва столяри разом за 1 год

4) 20 : 5 = 4 (дн.)

Відповідь: за 4 дні обидва столяри виготовлять 20 стільців, працюючи разом.

 

Завдання 8

На клумбі посадили 250 кущів квітів. Айстри становили 3/5 усієї кількості квітів, чорнобривці — 1/5 усієї кількості, а решту — ромашки. Скільки кущів ромашок посадили на клумбі?

Короткий запис

Квітів  250 к.

Айстри  ?, 3/5 усіх квітів

Чорнобривці  ?, 1/5 усіх квітів

Ромашки  ?, решту

Розв'язання

1) 250 : 5 • 3 = 150 (к.) – було айстрів

2) 250 : 5 • 1 = 50 (к.) – було чорнобривців

3) 150 + 50 = 200 (к.) – було айстрів і чорнобривців разом

4) 250 – 200 = 50 (к.)

Відповідь: на клумбі посадили 50 кущів ромашок.

 

Завдання 9

Довжина земельної ділянки 60 м, а ширина становить 2/3 довжини. 1960 м2 площі землі засаджено картоплею, а 2/5 від решти морквою. Яку площу земельної ділянки засаджено морквою?

Короткий запис

Довжина  60 м

Ширина  ?, 2/3 довжини

Картоплею  1960 м2

Морквою  ?, 2/5 решти

Розв'язання

1) 60 : 3 • 2 = 40 (м) – ширина

2) 60 • 40 = 2400 (м2– площа ділянки

3) 2400  1960 = 440 (м2– решта площі

4) 440 : 5 • 2 = 176 (м2– ширина

Відповідь: морквою засаджено 176 м2.

 

Завдання 10

Побудуй прямокутник, площа якого 18 см2, а довжина 6 см.

18 : 6 = 3 (см) – ширина прямокутника

Завдання 11

Радіус круга 5 см. Відрізки якої довжини помістяться у цьому кругу: 8 см? 11 см? 13 см? Змоделюйте в зошиті.

5 см + 5 см = 10 см – діаметр круга

8 см < 10 см

У цьому крузі поміститься відрізок довжиною 8 см.

 

Завдання 12

_13050 | 90 

   90     145

  _405

    360

    _450

      450

         0

_3580 | 40            

  320     89 (ост. 20)

  _380

    360

      20

_924 | 25           

  75     36 (ост. 24)

 _174

   150

     24

_28146 | 30          

  270     938 (ост. 6)

  _114

     90

    _246

      240

         6

_8700 | 50 

 50      174

_370

  350

  _200

    200

       0

_767 | 31           

  62    24 (ост. 23)

 _147

   124

     23

Перевірка

х 145

     90

 13050 

89 • 40 + 20 = 3580

36 • 25 + 24 = 924

938 • 30 + 6 = 28146

х 174

     50

  8700

31 • 24 + 23 = 767

Інші завдання дивись тут...