Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 98
Завдання 1

Побудуйте три трикутники із довільними довжинами сторін. Вимі­ряйте сторони і знайдіть периметр кожного трикутника.

4 + 4 + 4 = 16 (см)

4 + 3 + 5 = 12 (см)

4 + 3 + 3 = 10 (см)

Завдання 2

Гострокутний трикутник: CDE

Прямокутні трикутники: AOC, KOS, KLM, MKN

Тупокутні прямокутники: CBA, САВ

 

Завдання 3

Побудуйте прямокутник, площа якого дорівнює 28 см2, а довжина однієї зі сторін — 7 см.

Розв'язання

28 : 7 = 4 (см) – ширина прямокутника

Завдання 4

Виміряйте сторону кожного квадрата. Обчисліть їх периметр і площу.

а = 4 см 5 мм

P1 — ?

S1 — ?

Розв'язання

4 см 5 мм = 45 мм

1) 45 мм • 4 = 180 (мм) = 18 (см) – периметр квадрата

2) 45 мм • 45 мм = 2025 (мм2) – площа квадрата

b = 7 см 5 мм

P2 — ?

S2 — ?

Розв'язання

7 см 5 мм = 75 мм

1) 75 мм • 4 = 300 (мм) = 30 (см) – периметр квадрата

2) 75 мм • 75 мм = 5625 (мм2) – площа квадрата

 

Завдання 5

Побудуйте коло, діаметр якого становить 6 см. Позначте в ньому центр буквою О. Обчисліть довжину його радіуса і перевірте прак­тично. Звірте результати одне одного.

6 : 2 = 3 (см) – радіус кола

Завдання 6

Знайдіть 6 (правильно 5) відрізків. Запишіть назви і довжини кожного з них у складених іменованих числах.

АК = 8 см 9 мм
АМ = 12 см 2 мм
АС = 22 см 8 мм
КМ = 3 см 3 мм
МС = 10 см 6 мм

 

СТОРІНКА 99

Завдання 7

Сума довжин сторін ділянки трикутної форми дорівнює 90 м. Дов­жина першої і другої сторони разом — 60 м, другої і третьої — 70 м. Яка довжина кожної сторони ділянки?

Короткий запис

I, II, III  90 м

I, II  60 м

II, III  70 м

— ?, II  ?, III  ?

Розв'язання

1) 90  60 = 30 (м)  довжина III сторони
1) 70  30 = 40 (м)  довжина II сторони
1) 60  40 = 20 (м)  довжина I сторони
Відповідь: довжина першої сторони 20 м, другої  40 м, третьої  30 м.

 

Завдання 8

Скільки треба заплатити за покриття лаком фасаду будинку довжи­ною 30 м і висотою 9 м, якщо ціна послуги за один квадратний метр становить 200 грн?

Розв'язання

1) 30  9 = 270 (м2 площа фасаду
2) 270 • 200 = 54000 (грн)
Відповідь: за покриття фасаду будинку треба заплатити 54000 гривень.

 

Завдання 9

Клумба прямокутної форми має периметр 120 м. Які можуть бути довжина і ширина цієї клумби? Наведіть 4 варіанти.

1) довжина 50 м і ширина 10 м

2) довжина 55 м і ширина 5 м

3) довжина 40 м і ширина 20 м

4) довжина 45 м і ширина 15 м

 

Завдання 10

Як переконатися, що площа трикутника ACD більша за площу три­кутника DCE удвічі?

1) 150  55 = 8250 (мм2) - площа прямокутника ABCD
2) 75  55 = 4125 (мм2) - площа прямокутника KCDE
3) 8250 : 4125 = 2 (р.)
Відповідь: у 2 рази більший прямокутник ABCD, тому й площа трикутника ACD більша.

 

Завдання 11

Довжина саду — 90 м, а ширина — на 40 м менша. Яка довжина го­роду з такою самою площею, якщо його ширина — 30 м? Знайдіть периметри саду й городу.

Розв'язання

1) 90 – 40 = 50 (м)  ширина саду
2) (90 + 50) • 2 = 280 (м)  периметр саду
3) 90 • 50 = 4500 (м2 площа саду, або городу
4) 4500 : 30 = 150 (м)  довжина городу
5) (150 + 30) • 2 = 360 (м)  периметр городу
Відповідь: периметр саду 280 м, а периметр городу 360 м.

 

Завдання 12

Склади і розв'яжи задачу за малюнком і коротким записом. Довжина двох сторін трикутника однакова і дорівнює 30 см. Яку довжину має третя сторона, якщо периметр трикутника дорівнює 104 см?

Розв'язання

1) 30 + 30 = 60 (см)  довжина двох сторін трикутника
2) 104 – 60 = 44 (см)
Відповідь: третя сторона має довжину 44 см.

Інші завдання дивись тут...