CТОРІНКА 101
Завдання 1 Одиниці вимірювання довжини.
1 м = 10 дм
1 м = 100 см
1 м = 1000 мм
1 дм = 100 мм 
1 дм = 10 см
1 см = 10 мм
1 км = 1000 м
25 дм = 2 м 5 дм
46 дм = 4 м 6 дм
35 см = 3 дм 5 см
4001 м = 4 км 1 м 
23 мм = 2 см 3 мм
42 дм = 4 м 2 дм
206 см = 20 дм 6 см
7300 м = 7 км 300 м
Завдання 3 В менших одиницях вимірювання довжини.
3 м 4 дм = 34 дм
6 м 5 дм = 65 дм
5 см 7 мм = 57 мм
8 см 5 мм = 85 мм 
3 км 200 м = 3200 м
4 км 120 м = 4120 м
5 дм 4 см = 54 см
2 м 3 дм = 23 дм
+34 м  6 дм
   8 м  9 дм
 42 м 15 дм
 43 м  5 дм 
+346
   89
  435 (дм)
  43 м 5 дм
+25 км 400 м
   4 км 800 м
  29 км 1200 м
  30 км 200 м
+25400
  48000
  30200 (м)
  30 км 200 м
Завдання 5
–43 м 6 дм
   7 м 8 дм
  35 м 8 дм
_436
   78
  358 (дм)
  3 м 58 дм
–35 см 6 мм
   8 см 9 мм
  26 см 7 мм
_356
   89
  267 (мм)
  26 см 7 м
Завдання 6
7 см – 2 см 6 мм = 4 см 4 мм 
 
_6 см 10 мм
  2 см  6 мм
  4 см  4 мм
5 дм – 3 дм 9 см = 1 дм 1 см
_4 дм 10 см
  3 дм  9 см
  1 дм  1 см
6 м – 48 см = 5 м 52 см
_5 м 100 см
         48 см
  5 м  52 см
9 км – 120 м = 8 км 880 м
_8 км 1000 м
          120 м
  8 км  880 м
Завдання 7
3 т 400 кг = 3400 кг
7 т 250 кг = 7250 кг
4 кг 100 г = 4100 г
6 кг 320 г = 6320 г
2 т 4 ц = 24 ц
6 т 2 ц = 62 ц
 
 
СТОРІНКА 102
6700 г = 6 кг 700 г
4260 г = 4 кг 260 г
340 кг = 3 ц 40 кг
120 кг = 1 ц 20 кг
3600 кг = 3 т 600 кг
2721 кг = 2 т 127 кг
Завдання 9
– 6 ц 20 кг
  3 ц 75 кг
  2 ц 45 кг
–620
 375
 245 (кг)
– 7 ц 64 кг
  3 ц 97 кг
  3 ц 67 кг
–764
  397
  367 (кг)
Завдання 10
+ 4 т 627 кг
   2 т 543 кг
   6 т 1170 кг
   7 т 170 кг
+4627
  2543
  7170 (кг)
  7 т 170 кг
+ 5 ц 72 кг
   3 ц 64 кг
   8 ц 136 кг
   9 ц 36 кг
+572
  364
  936 (кг)
Завдання 11
9 т – 4 т 520 кг = 4 т 480 кг
_8 т 1000 кг
  4 т  520 кг
  4 т 480 кг
19 кг – 8 кг 420 г = 10 кг 580 г
_18 кг 1000 г
   8 кг  420 г
  10 кг 580 г
34 т – 7 т 580 кг = 26 т 420 кг
_33 т 1000 кг
   7 т  580 кг
  26 т  420 кг
7 ц – 2 ц 45 кг = 5 ц 55 кг
_7 ц 100 кг
  2 ц  45 кг
  5 ц  55 кг
Завдання 12
+ 5 год 46 хв
   4 год 27 хв
   9 год 73 хв
  10 год 13 хв
+7 год 15 хв
  4 год 50 хв
 11 год 65 хв
 12 год  5 хв
+45 год 29 хв
   4 год 35 хв
  49 год 64 хв
  50 год 14 хв
+24 хв 25 с
   7 хв 45 с
  31 хв 70 с
  32 хв 60 с
Завдання 13
Слон може нести вантаж масою 2 т 350 кг, а кінь за таких самих умов — 400 кг. На скільки кілограмів більше може нести слон, ніж кінь?

Короткий запис

Слон  2 т 350 кг

Кінь  400 кг

На скільки більше  ?

Розв'язання

2 т 350 кг – 400 кг = 1 т 950 кг

_ 1 т 1350 кг

          400 кг

   1 т 950 (кг)

Відповідь: слон може нести на 1950 кг більше, ніж кінь.

 
Завдання 14
Рухомий об’єкт
Швидкість
Час
Відстань
Муха
15 : 3 = 5 км/год
3 с
15 м
Грак
20 : 2 = 10 км/год 
2 с
20 м
Ластівка
120 : 3 = 40 км/год
3 с
120 м
Сокіл
120 : 4 = 30 км/год 4 с 120 м
Завдання 15
Велосипедист проїхав відстань 60 км за 3 год. Із якою швидкістю рухався велосипедист?
Рухомий об’єкт
Швидкість
Час
Відстань
Велосипедист
3 год
60 км
Розв'язання
60 : 3 = 20 (км/год)
Відповідь: велосипедист рухався із швидкістю 20 км/год.
 
Завдання 16
Лижник був у дорозі 2 год, рухаючись зі швидкістю 10 км/год. Яку відстань пройшов лижник?
Рухомий об’єкт
Швидкість
Час
Відстань
Лижник
10 км/год 
2 год
?
Розв'язання
10 • 2 = 20 (км)
Відповідь: лижник пройшов 20 кілометрів.
 
СТОРІНКА 103
Завдання 17
Пасажир проїхав автобусом 120 км. Швидкість автобуса 60 км/год. Скільки часу пасажир був у дорозі?
Рухомий об’єкт
Швидкість
Час
Відстань
Пасажир
60 км/год 
?
120 км 
Розв'язання
120 : 60 = 2 год
Відповідь: пасажир був в дорозі 2 години.
 
Завдання 18
Рухомий об’єкт
Швидкість
Час
Відстань
Поїзд товарний
60 км/год
3 год
60 • 3 = 180 км
Поїзд швидкий
100 км/год 
2 год
100 • 2 = 200 км
Автомобіль
80 км/год
3 год
80 • 3 = 160 км
Мотоцикл
70 км/год 4 год 70 • 4 = 210 км
Завдання 19
Велосипедист їхав 2 год зі швидкістю 15 км/год, а потім стільки само часу зі швидкістю, меншою на 5 км/год. Яку відстань подолав велосипедист?
Рухомий об’єкт
Швидкість
Час
Відстань
Вся відстань
Велосипедист
15 км/год
2 год
?
?
?, на 5 км/год менше 
2 год
?
Розв'язання
1) 15 – 5 = 10 (км/год) – швидкість потім
2) 15 • 2 = 30 (км) – проїхав перші 2 години
3) 10 • 2 = 20 (км) – проїхав наступні 2 години
4) 30 + 20 = 50 (км)
Відповідь: велосипедист подолав 50 кілометрів.
 
Завдання 20
Розв’яжи задачу. Склади обернені задачі до поданої та розв’яжи їх.
Пішохід рухався 3 год зі швидкістю 5 км/год. Яку відстань подолав пішохід?
v = 5 км/год 
t = 3 год
s — ?
s = v  t
Розв'язання
 3 = 15 км
Відповідь: пасажир подолав 15 кілометрів.
Обернена задача 1
Пішохід подолав 15 км за 3 години. З якою швидкістю рухався пішохід?
S = 15 км
t = 3 год
v – ?
Розв'язання
15 : 3 = 5 (км/год)
Відповідь: пішохід рухався із швидкістю 5 км/год.
Обернена задача 2
Пішохід пройшов 15 км зі швидкістю 5 км/год. Скільки часу йшов пішохід?
S = 15 км
v = 5 км/год
t – ?
Розв'язання
15 : 5 = 3 (год)
Відповідь: пішохід йшов 3 години.
 
Завдання 21
За який час легковик подолає відстань 120 км, якщо рухатиметься зі швидкістю 60 км/год? За який час вантажівка проїде цей шлях, якщо її швидкість на 20 км/год менша за швидкість легковика? На скільки годин довше буде в дорозі вантажівка, ніж легковик?
Рухомий об’єкт
Швидкість
Час
На скільки часу довше?
Відстань
Легковик
60 км/год 
?
?
120 км
Вантажівка
?, на 20 км/год менша
?
120 км
Розв'язання
1) 120 : 60 = 2 (год) – в дорозі легковик
2) 60 – 20 = 40 (км/год) – швидкість вантажівки
3) 120 : 40 = 3 (год) – в дорозі вантажівка
4) 3 – 2 = 1 (год)
Відповідь: легковик подолає цей шлях за 2 години, вантажівка  за 3 години; на годину довше буде в дорозі вантажівка.
 
Завдання 22
Горобець пролетів за 3 год 120 км. Скільки кілометрів пролетить голуб за 4 год, якщо його швидкість на 30 км/год більша за швидкість горобця?
Рухомий об’єкт
Швидкість
Час
Відстань
Горобець
?
3 год
120 км
Голуб
?, на 30 км/год більша
4 год
?
Розв'язання
1) 120 : 3 = 40 (км/год) – швидкість горобця
2) 40 + 30 = 70 (км/год) – швидкість голуба
3) 70 • 4 = 280 (км)
Відповідь: голуб за 4 години пролетить 280 кілометрів
.
 
Завдання 23
Побудуй у зошиті діаграму «Швидкість руху птахів»: грака — 10 м/с, ластівки — 40 м/с, сокола — 25 м/с, орла — 30 м/с.
Ластівка _______
Орел ______
Сокіл _____
Грак ___
Завдання 24
Поїзд вирушив о 6 год ранку і прибув на станцію о 3 год ночі наступної доби. Скільки годин поїзд був у дорозі?
Розв'язання
(24 – 6) + 3 = 21 (год)
Відповідь: поїзд був у дорозі 21 годину.