Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7. Варіант І. Завдання 1. Число двісті сорок п'ять тисяч триста сім записують так: А 24 537  Б 245 307  В 245 037   Завдання 2. Швидкість польоту шпака — 80 км/год. Швидкість польоту чайки становить 3/4 польоту шпака. Яка
Категорія : ДПА 4 клас 2016 рік "Освіта" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. Варіант І. Завдання 1. Укажи цифру, яка стоїть у розряді сотень тисяч числа 209 751. А 9  Б 0  В 2   Завдання 2. Яка найбільша остача може бути при діленні на 17 (остача завжди менша від дільника)? А 1  Б 17  В 16  
Категорія : ДПА 4 клас 2016 рік "Освіта" Математика

Інші завдання дивись тут...  КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. Варіант І. Завдання 1. Яке найбільше п'ятицифрове число можна записати за допомогою цифр 0, 2, 4, 7, 9, якщо кожну цифру використовувати один раз? А 97 240 Б 97 402 В 97 420   Завдання 2. Яке з чисел можна записати у вигляді суми
Категорія : ДПА 4 клас 2016 рік "Освіта" Математика